Co Je To Chronická Bolest A Jak Se Diagnostikuje?

Last updated:

Published:

Co je to chronická bolest?

Ti, kteří s chronickou bolestí žijí, moc dobře ví, o co se jedná. Postupně osekává vaše sebevědomí a neustále číhá vzadu ve vaší mysli. Vyzvedávání vnoučat, nákupy či ta nejjednodušší domácí práce se stává bitvou mezi myslí, tělem a vašim vnitřním odhodláním. Jeden z pěti dospělých v Evropě má nociceptivní nebo neuropatickou bolest a třetina těchto jedinců pociťuje neutuchající bolest.

a man holding his knee because of pain

Bolest přichází ve vlnách. Nejdříve je ostrá a poté klesá. Může také být daleko vážnější, od neustálého brnění nebo znecitlivění až po pocit pálení. Statisticky riziko chronické bolesti stoupá s věkem. Nicméně, chronická bolest by neměla být považována za přirozenou součást stárnutí.

Chronická bolest se dá klasifikovat ve dvou kategoriích, nociceptivní a neuropatická. Nociceptivní bolest jsme jistě všichni již zažili. Vzpomeňte si, kdy naposledy jste si zlomili kost, pořezali ruku či spálili prst. Toto všechno jsou příklady nociceptivní bolesti.

Neuropatická bolest je vnitřní a je způsobena poškozením našeho nervového systému. Někteří pacienti se svěřili, že tato bolest je jako kdyby byli zasaženi elektřinou. Většinou je rezistentní vůči léčivům a stává se neskutečně vysilující. Oba dva typy bolesti mohou způsobit, že člověk, který jimi trpí, se nemůže pořádně vyspat, pracovat a žít zdravý a aktivní život.

Co způsobuje chronickou bolest?

Více než 50% lidí trpících chronickou bolestí čeká až dva roky, než se odhodlají dát svou bolest do pořádku. Pochopit, co způsobuje chronickou bolest je velice důležité. Oba dva typy bolesti se nejčastěji projevují po nějakém úrazu. V některých případech je však odhalení spouštěče bolesti takřka nemožné.

Bolesti hlavy, zad a artróza. Tyto choroby spadají pod nociceptivní bolesti. Nyní si představte, že tato bolest je konstantní a regulérně se ozývá po dobu šesti a nebo více měsíců. To je přesně to, co lidé, kteří žijí s chronickou bolestí zažívají. Protože se přesná příčina u každého případu liší, musí se každý pacient léčit samostatně. Bolest by mohla být následkem nemoci, choroby, povrchového zranění či zlomeniny - katalyzátorem chronické bolesti může být prakticky cokoliv.

Při chronické neuropatické bolesti se symptomy mohou objevovat v každé části těla. To jen přidává k frustraci, kterou lidé trpící touto bolestí pociťují. Nervy a nervové cesty mohou být přerušeny a to může vést k akutní bolesti. Schopnost našeho nervového systému zpracovávat bolest může také být zkreslena.

a woman holding her hand because of pain

Většina jedinců cítí říznutí nebo tahání ihned, ale bolest se rychle ztrácí. Ti, kteří žijí s neuropatickou bolestí, mohou takovouto bolest cítit v celých částech svých těl jako jsou ruce či nohy. Mohou cítit obrovskou bolest i po neškodném píchnutí.

Je obtížné diagnostikovat chronickou bolest

Počátek chronické bolesti je komplikovaný a proto je diagnostika a léčba velice složitá a musí se tzv. ušít na míru pacientovi. Důvodem snížené šance na prognózu je způsob, jakým náš mozek zpracovává bolest. To, co vás může opravdu bolet, nemusí téměř vůbec bolet vašeho partnera. Stejný zdroj bolesti může být daleko závažnější pro děti a důchodce.

Práh bolesti je individuální. Pokud se zeptáte dvaceti lidí co cítili, když si zlomili ruku, bude se odpověď na tuto otázku pokaždé lišit. To samé platí, pokud se zeptáte stejných dvaceti lidí, aby ohodnotili bolest na stupnici 1 - 10. Protože neexistuje vědecká metoda, která by mohla otestovat vážnost bolesti, musíme se spokojit s pacientovým tvrzením. Nejenže musí doktorovi říct, jak moc je ta bolest vážná, ale také musejí zkusit popsat zdroj této bolesti. U neuropatické bolesti je toto snažení takřka zbytečné.

Některé metody testují, zda bolest vychází z kostí či z tkáně. V určení nám pomůže rentgen, magnetická rezonance či CT sken. Pro otestování integrity nervů mohou pacienti podstoupit elektrofyziologickou studii. Ale i kombinace těchto testů a metod může selhat a nemusí se povést identifikovat přesný původ chronické bolesti.

Prevalence chronické bolesti v Evropě

I když se přesné číslo lidí žijící s chronickou bolestí mění s každou zemí, zůstává toto číslo vždy v milionech - osm milionů ve Spojeném Království, deset milionů ve Francii a šestnáct milionů v Itálii. Ve Španělsku trpí chronickou bolestí pět milionů lidí a z toho 500 000 má diagnostikovanou neuropatickou bolest.

Pokud se podíváme na účinnost léčby, tak se statistiky moc nezlepší. Až 38% ze všech Evropanů trpících chronickou bolestí tvrdí, že o jejich bolest není adekvátně postaráno a většina z nich žije s touto bolestí až sedm let.

Chronická bolest se podceňuje

green cross

Chronická bolest se těžko diagnostikuje a je velice vysilující. Ti, kteří s ní žijí, pak mají pocit, že to je jediná věc, která existuje. Ne vše je však ztraceno. Některé léčby mohou podpořit efektivitu zvládání bolesti. U menších případů stačí léčiva bez předpisu. U těžších případů se pak může přistoupit ke kodeinu či morfiu. Opioidy však přinášejí další riziko vedlejších účinků a většina pacientů má obavy z dlouhodobého užívání těchto léků. Nervové blokátory či svalové relaxanty jsou také užitečné, ale jejich efektivita závisí na typu bolesti.

Primárním cílem jakékoliv léčby vždy bude návrat k provádění každodenních aktivit. Ať už je to návrat do práce, procházky se psem či klidný spánek po celou noc.

I přes kroky, které lékařští profesionálové každým dnem podstupují, je široké spektrum proměnných důvodem, proč je chronická bolest podceňovaná. Nepolevující povaha chronické bolesti je často důvodem vzniku duševních onemocnění. Nejčastější je úzkost a deprese, a to obzvláště, pokud se pacienti cítí izolovaně kvůli jejich fyzické neschopnosti.

Lepší porozumění chronické bolesti je naprosto nezbytné, a to jak pro pacienty, kteří bolestí již trpí, tak i pro pacienty budoucí. V nejhorším případě se chronické bolesti nikdy nezbavíme. Nicméně, ve většině případů se dá chronickou bolest udolat kombinací životního stylu, jídelníčku a pomoci od lékařských profesionálů.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?