Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Je CBD Placebo?

Je CBD Placebo?

Navozuje CBD fyziologické změny v těle? A nebo je jenom placebem, které "ošálí" naše tělo a my si myslíme, že má nějaký účinek?

Několik vědeckých studií potvrdilo, že CBD ve skutečnosti navozuje některé reálné a měřitelné změny. Pečlivě navržené studie testovaly vliv CBD u lidí a zkoumaly vliv tohoto kanabinoidu na několik onemocnění. Jiné studie zase testovaly terapeutickou účinnost této molekuly v porovnání s placebem.

Předtím než detailně prozkoumáme tyto studie, pojďme si říci, co to vlastně placebo je.

Co je to placebo efekt?

Placebo efekt je prospěšný účinek, který navozuje neúčinný lék. Výsledek léčby nelze připsat léku nebo léčbě, ale spíše pacientovu přesvědčení v účinnost léčby.

Naše mysl má obrovskou sílu. Může nás dokonce přesvědčit, že neefektivní nebo "falešný" lék je ve skutečnosti účinný. Někdy se může stát, že pokud pacient opravdu věří, že to, co užil, je lék, tak jeho symptomy mohou zmizet.

Zní to sice extrémně, ale věda uznává sílu placebo efektu. Tento fenomén nemůže způsobit signifikantní změny u onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění nebo vysoký cholesterol, ale může navodit pozitivní výsledky v případě bolesti, spánkových poruch, menopauzy, syndromu dráždivého tračníku a deprese.

Jedna z teorií za funkčností placebo efektu se točí kolem pacientova očekávání. Pokud jedinec opravdu věří, že bere účinný lék, tak jeho vlastní chemické sloučeniny v těle mohou navodit podobné účinky.

CBD nabízí mnohem víc než pouhý placebo efekt

Je CBD Placebo?

Vědci odhalili, že CBD navozuje řadu fyziologických změn a účinků. Jak ale víme, že tyto změny nejsou pouze výsledkem placebo efektu?

Placebo kontrolované studie pomáhají rozlišit skutečné účinky nějaké látky od placeba. Tyto studie mají obvykle dvě skupiny pacientů. Jedna skupina (experimentální skupina) obdrží skutečnou látku, která se testuje a druhá skupina obdrží falešnou látku (placebo skupina).

Dvojitě zaslepené, placebo kontrolované studie posouvají toto testování o krok dál. V těchto studiích pacienti ani vědci neví, která skupina obdrží skutečnou látku a která obdrží placebo. Tento přístup napomáhá odstranit co nejvíce zaujatosti z vědecké práce.

Víme, že CBD nabízí více než placebo účinky, jelikož vědci ke studii této sloučeniny používali výše zmíněná opatření. Studie[1] z roku 2018 je krásným příkladem náhodné, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie. Tato studie testovala účinky CBD u pacientů se záchvaty. Výsledky ukázaly, že u CBD skupiny došlo k signifikantnímu snížení záchvatů za měsíc v porovnání s placebo skupinou.

Další dvojitě zaslepená studie[2], která byla publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology, zkoumala účinky kanabidiolu u pacientů s Parkinsonovou chorobou. U CBD skupiny došlo k značnému zlepšení kvality života v porovnání s placebo skupinou.

A ještě jedna dvojitě zaslepená, placebo kontrolovaná studie[3], kontrolovala účinnost CBD extraktu v symptomatické léčbě ulcerózní kolitidy. CBD skupina měla lepší kvalitu života než placebo skupina.

Je potřeba dalšího výzkumu

Ačkoliv takto dobře navržené studie jsou v oblasti CBD spíš vzácností, v blízké budoucnosti se jich objeví mnohem více. Tento výzkum nám poskytuje krásné srovnání účinků v porovnání s placebem a naznačuje, že tento kanabinoid má skutečné účinky.

Zdroje

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Zdroj]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Zdroj]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Zdroj]

Zdroje

[1] Thiele, E. A., Marsh, E. D., French, J. A., Mazurkiewicz-Beldzinska, M., Benbadis, S. R., Joshi, C., Lyons, P. D., Taylor, A., Roberts, C., & Sommerville, K. (2018, March 17). Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618301363 [Zdroj]

[2] Chagas, M. H., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., dos Santos, A. C., Teixeira, A. L., Hallak, J., & Crippa, J. A. (2014, September 18). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: An exploratory double-blind trial. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881114550355 [Zdroj]

[3] Irving, P. M., Iqbal, T., Nwokolo, C., Subramanian, S., Bloom, S., Prasad, N., Hart, A., Murray, C., Lindsay, J. O., Taylor, A., Barron, R., & Wright, S. (2018, March 10). A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Pilot Study of Cannabidiol-rich Botanical Extract in the Symptomatic Treatment of Ulcerative Colitis. Inflammatory Bowel Diseases. https://academic.oup.com/ibdjournal/article/24/4/714/4925788 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?