Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co je to CBDV (Kanabidivarin)?

Co je to CBDV (Kanabidivarin)?

V našem článku se dozvíte něco o klíčových vlastnostech CBDV. Tento kanabinoid je prekurzorem CBD. Níže naleznete také přehled výzkumných studií, které se zabývaly jeho potenciálními účinky.

Co je to CBDV?

CBDV je produktem chemické reakce mezi vybranými enzymy a CBGA. Kanabidivarin je také prekurzorem CBD, ve které se změní po dekarboxylaci. Stejně jako CBD, CBDV také nenavozuje zhulenost a je skvělým kandidátem pro lékařský výzkum. Zdá se, že obsah CBDV je vyšší u vybraných poddruhů konopí (původních odrůd).

Vedlejší účinky

Momentálně neznáme žádné vedlejší účinky, které jsou spojeny s užíváním CBDV u lidí. Mezi potenciální vedlejší účinky patří účinky spojené s užíváním CBD, jako je suchost v ústech či nízký krevní tlak.

Přehled vlastností CBDV

• Prekurzor CBD
• Vysoká hladina CBDV byla naměřena u odrůd Konopí indického
• Zdá se, že je efektivním antikonvulzantem
• Není psychotropní
• Dr. L. Vollner identifikoval CBDV poprvé již v roce 1969
• Ovlivňuje receptory TRPV1 v centrální a periferní nervové soustavě

Podpůrný výzkum

Co je to CBDV (Kanabidivarin)?

Podobně jako jiné surové kanabinoidy, i CBDV není tématem mnoha výzkumných studií. Problémem je obtížnost izolace kanabidivarinu a regulační problémy, které jsou spjaty s výzkumem kanabinoidů.

Nicméně, v roce 2014 se podařilo společnosti GW Pharmaceuticals dokončit 1 klinický test kanabinoidní léčby u dospělých pacientů s epilepsií. Jejich cílem bylo vyprodukovat schválenou léčbu, která využívá CBDV (GPW42006), a to buď v izolaci a nebo společně s dalšími léky proti epilepsii.

Studie z roku 2019[1], která byla publikovaná v časopise British Journal of Pharmacology, zkoumala účinky několika kanabinoidů na zvířecím modelu Duchennovy muskulární dystrofie (DMD). Mezi symptomy DMD patří slabost svalů, problémy se vstáváním a úbytek svalů. Vědci zjistili, že CBD a CBDV pomáhá "předcházet ztrátě lokomoční aktivity, snižuje zánět a obnovuje autofagii". Mohli by tak pomoci s obnovou poškozených buněk.

Cílem kolaborace[2] mezi Albert Einstein College of Medicine GW Pharmaceuticals bylo otestování CBDV u dětí s poruchou autistického spektra. Lék byl porovnán s placebem jako součást kontrolované, dvojitě zaslepené, náhodné studie. Studie zmiňuje, že CBDV by "mohlo být slibnou léčbu pro poruchy autistického spektra" a také, že se tento kanabinoid "zapojil do řady mechanismů, které jsou u autismu neaktivní".

Studie z roku 2013[3], která byla publikovaná v časopise British Journal of Pharmacology zkoumala, zda THCV a nebo CBDV mohou snížit nevolnost způsobenou toxiny u zvířat. Výsledky naznačují, že oba kanabinoidy potlačily nevolnost prostřednictvím jejich vlivu na receptory CB1. CBDV i THCV fungují jako inverzní agonisté, což znamená, že vázání na receptory CB1 nezpůsobilo vedlejší účinky, které jsou běžně spjaty s jejich aktivací.

Dvě oddělené studie, z nichž jedna[4] byla publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology v roce 2019 a ta druhá[5] zase v časopise Neuropharmacology v roce 2018, zkoumaly vliv CBDV na zvířecím modelu s Rettovým syndromem (RTT). Obě dvě studie zmiňují zlepšení v oblastech, mezi které patří socializace, celkové zdraví, váha mozku a hladina GPR55 v hippokampu (část mozku zodpovědná za emoce a paměť).

Nicméně, výsledky ze studie z roku 2019 nám ukázaly, že "účinek je pouze dočasný". Je třeba vypracovat více studií, které nám pomohou pochopit, jak by CBDV mohlo pomoci s neurologickými poškozeními.

Legální statut CBDV

Kanabidivarin není zmíněn v úmluvě o psychotropních látkách. I když je tento kanabinoid považován za legální, jeho přítomnost v původních odrůdách Konopí indického ztěžuje izolaci velkého množství z důvodu regulace.

Zdroje

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Zdroj]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Zdroj]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Zdroj]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Zdroj]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Zdroj]

Zdroje

[1] Iannotti, F. A., Pagano, E., Moriello, A. S., Alvino, F. G., Sorrentino, N. C., D’Orsi, L., Gazzerro, E., Capasso, R., de Leonibus, E., de Petrocellis, L., & di Marzo, V. (2018). Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. British Journal of Pharmacology, 176(10), 1568–1584. https://doi.org/10.1111/bph.14460 [Zdroj]

[2] Albert Einstein College of Medicine, INC, & Hollander, E. (2018, August). Cannabidivarin (CBDV) Versus Placebo in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) (No. W81XWH-17-1–0253). https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1064689.pdf [Zdroj]

[3] Rock, E. M., Sticht, M. A., Duncan, M., Stott, C., & Parker, L. A. (2013). Evaluation of the potential of the phytocannabinoids, cannabidivarin (CBDV) and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV), to produce CB1receptor inverse agonism symptoms of nausea in rats. British Journal of Pharmacology, 170(3), 671–678. https://doi.org/10.1111/bph.12322 [Zdroj]

[4] Zamberletti, E., Gabaglio, M., Piscitelli, F., Brodie, J. S., Woolley-Roberts, M., Barbiero, I., Tramarin, M., Binelli, G., Landsberger, N., Kilstrup-Nielsen, C., Rubino, T., di Marzo, V., & Parolaro, D. (2019). Cannabidivarin completely rescues cognitive deficits and delays neurological and motor defects in male Mecp2 mutant mice. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 894–907. https://doi.org/10.1177/0269881119844184 [Zdroj]

[5] Vigli, D., Cosentino, L., Raggi, C., Laviola, G., Woolley-Roberts, M., & de Filippis, B. (2018). Chronic treatment with the phytocannabinoid Cannabidivarin (CBDV) rescues behavioural alterations and brain atrophy in a mouse model of Rett syndrome. Neuropharmacology, 140, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2018.07.029 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?