CBD a Chuť k Jídlu: Budete Se Po CBD Cítit Hladoví?

Kvůli tomu, že CBD pochází z konopí, si lidé často myslí, že při užívání CBD pocítí zvýšenou chuť k jídlu a typickou "zhulenou žravost". Tvrzení lidí užívajících CBD se v případě apetitu také liší a my tedy nevíme, co si o tom myslet. V tomto článku společně prozkoumáme, zda CBD ovlivňuje naši chuť k jídlu, a pokud ano, tak jak.

CBD a Chuť k Jídlu: Budete Se Po CBD Cítit Hladoví?

Základy konopí: THC vs. CBD

Konopí obsahuje přes 400 různých aktivních sloučenin. Desítky těchto sloučenin řadíme mezi kanabinoidy. Dva nejhlavnější kanabinoidy obsažené v konopí jsou CBD a THC. THC je psychotropní sloučenina, která navodí své účinky díky přímému navázání na kanabinoidní receptor CB1, který se nachází v našem mozku a těle.

CBD není psychotropní látkou a má malou afinitu k receptorům CB1 a CB2. Místo toho umí aktivovat přes 60 různých molekulárních drah a díky tomu má potenciál navodit mnoho rozdílných účinků.

Navození chuti k jídlu, které se nám spojuje s konopím, je způsobeno kanabinoidem THC. Ještě úplně nechápeme, jak THC může navodit takovou silnou chuť k jídlu, ale výzkum naznačuje, že THC po navázání na receptor CB1 zvyšuje produkci ghrelinu (hormon, který v nás navozuje chuť k jídlu).

Jelikož se CBD neváže na receptory CB1, tak nemá stejné účinky na chuť k jídlu. Nicméně, CBD může ovlivnit naši chuť k jídlu jinými, nepřímými způsoby.

Endokanabinoidní systém a hlad

Endokanabinoidní systém je komplexní regulační systém, který je zodpovědný za širokou škálu tělesných procesů, včetně těch, které jsou spjaty s apetitem, nevolností a metabolismem.

Naše chápání endokanabinoidního systému je stále v plenkách. K objevu THC došlo teprve ve čtyřicátých letech minulého století a až o několik let později došlo k objevu endokanabinoidů a endokanabinoidního systému.

Dnes víme, že aktivování receptorů CB1 zvyšuje naši chuť k jídlu, zatímco blokace tohoto receptoru ji snižuje. Také víme, že endokanabinoidní systém ovlivňuje signalizaci neurotrasmiterů (například dopaminu) a může tak ovlivnit náš systém odměn a touhu po jídle.

Stimuluje CBD chuť k jídlu nebo ji spíše potlačuje?

Výzkum ukazuje, že CBD může ovlivnit neurotransmitery, jako je například serotonin, které také hrají důležitou roli v regulaci apetitu a nevolnosti.

V roce 2012 publikoval časopis The British Journal of Pharmacology studii, která se zabývá účinky CBD na nevolnost a apetit. Tato studie byla provedena na laboratorních myších a rejscích. Každá skupinka zvířat obdržela rozdílné sloučeniny, jako je například nikotin, chlorid lithný a cisplatin, k navození nevolnosti a zvracení. Výsledky ukázaly, že u zvířat, které obdržely CBD, došlo ke snížení symptomů nevolnosti a zvracení, které byly navozeny dříve podanými sloučeninami.

Abychom lépe pochopili tyto účinky, vědci zvířatům podali sloučeninu, která blokuje serotoninové receptory v dorsal raphe nucleus. Tato součást mozkového kmene hraje důležitou roli ve zvládání nevolnosti a zvracení. Blokováním těchto receptorů došlo k obrácení účinků CBD. Tento výsledek naznačuje, že CBD ovlivňuje nevolnost a zvracení aktivací těchto serotoninových receptorů.

Další studie, která byla publikována ve stejném časopisu ukázala, že CBDA (kyselý prekurzor CBD) má podobné účinky a dokonce ještě vyšší afinitu k serotoninovým receptorům. Výzkum tudíž naznačuje, že CBD a CBDA mohou nepřímo zlepšit chuť k jídlu snížením nevolnosti.

Nicméně, jiný výzkum naznačuje, že CBD by také mohlo potlačovat chuť k jídlu. Jak? Například blokováním receptorů CB1. Studie z roku 2012, která byla publikována v časopise Journal of Psychopharmocology, se zabývala účinky CBD na stravovací návyky myší. Studie zjistila, že CBD snížilo množství snědeného jídla, zatímco CBN (kanabinol) zvýšil chuť k jídlu.

Výzkum také naznačuje, že CBD může pomoci snížit zánětlivé onemocnění trávicího traktu. Studie z roku 2011, která byla publikovaná v PLOS One zjistila, že CBD může snížit střevní zánět. Další výzkum přišel s teorií, že CBD iniciuje tyto účinky aktivací receptorů TPRV (neboli vanilodiní receptory) ve trávícím traktu. Tyto receptory hrají velice důležitou roli v zánětlivých procesech a také v signalizaci bolesti. Zánětlivé procesy i bolest jsou spjaty s apetitem. 

CBD a Chuť k Jídlu: Budete Se Po CBD Cítit Hladoví?

CBD: stále se máme co učit

CBD je velice komplexní sloučenina a endokanabinoidní systém je ještě komplexnější. Bohužel, naše chápání obou těchto témat je ještě v plenkách.

Něco ale přesto víme. CBD se na rozdíl od THC neváže na receptory CB1 a tím nenavodí chuť k jídlu a nezpůsobí tak "zhulenou žravost". Nicméně, výzkum naznačuje, že CBD může i tak ovlivnit chuť k jídlu, ale spíše nepřímým způsobem, jako je například úleva od nechutenství, zánětu atd.

Existuje ale i výzkum, který naznačuje, že CBD potlačuje chuť k jídlu. V tomto okamžiku je důležité si uvědomit, že náš vztah s jídlem je psychický i fyzický a že CBD může ovlivnit chuť k jídlu u každého člověka jinak.

Jaký produkt potřebuji?