D Manóza : Prevence a léčba infekcí močových cest

Published:

S rostoucí popularitou se na D-manózu upozorňuje kvůli její možné účinnosti při potlačování a léčbě infekcí močových cest (UTI). Tento přírodní cukr, který je obsažen v mnoha druzích ovoce a zeleniny, je považován za bezpečnou volbu pro mnoho lidí, kteří hledají úlevu od příznaků infekce močových cest. V tomto článku se seznámíme se zdroji D-manózy, s tím, jak působí proti infekcím močových cest tím, že potlačuje adherenci bakterií, a s doporučeným dávkováním pro prevenci.

Dále se budeme zabývat existujícími klinickými studiemi hodnotícími účinnost použití D-manózy při léčbě infekce močových cest a představíme vám studii MERIT - jednu z nejnovějších studií na toto téma. Dále se budeme zabývat různými zdravotnickými přípravky obsahujícími D-mannosu a jejich regulační klasifikací.

Nakonec se budeme zabývat jak pozitivními výsledky pozorovanými v klinických studiích, tak hlášenými nežádoucími účinky souvisejícími s užíváním perorálních doplňků D-manózy. Důkladným pochopením těchto aspektů mohou dospělé ženy učinit informované rozhodnutí o zařazení tohoto přírodního prostředku do svého každodenního režimu pro lepší zdraví močových cest.

D Mannose : Prevention and Treatment for urinary tract infections

Co je D-manóza a její zdroje

D-manóza je monosacharid obsažený v některých druzích ovoce, u něhož bylo prokázáno, že má antiadhezivní účinky, které mohou snižovat riziko infekce močových cest. Tento cukr byl zkoumán pro svůj potenciální přínos na T-buňky u myší s autoimunitní cukrovkou a zánětem dýchacích cest. Tento článek se bude zabývat možnostmi začlenění D-manózy do životního stylu zkoumáním jejího přírodního původu.

Přírodní zdroje D-manózy

D-manóza se nachází v několika druzích ovoce, včetně pomerančů, jablek, broskví, brusinek, borůvek a dokonce i v některých druzích zeleniny, jako jsou rajčata. Pravidelná konzumace těchto potravin může pomoci zvýšit příjem tohoto prospěšného cukru:

 • Pomeranče: Pomeranče: oblíbené citrusové ovoce, které obsahuje volnou D-manózu a další zdraví prospěšné živiny, jako je vitamin C.
 • Jablka: Jablka jsou vynikajícím zdrojem vlákniny a antioxidantů; obsahují také malé množství orální D-manózy.
 • Broskve: Tyto sladké letní plody jsou bohaté na vitamíny A a C a obsahují stopové množství D-manózy.
 • Brusinky: Brusinky jsou známé svými účinky proti infekci močových cest díky vysoké koncentraci proanthokyanidinů (PAC) a obsahují také D-manózu, která přispívá k jejich účinnosti proti infekci močových cest u dospělých žen.

Kromě přímé konzumace těchto přírodních zdrojů prostřednictvím stravy nebo domácího odšťavňování (zdroj) je D-manóza k dispozici také ve formě doplňků stravy. Doplňky stravy lze nalézt ve formě prášků, kapslí nebo tablet a obvykle se získávají z rostlinných zdrojů, jako je březová kůra nebo kukuřice. Před zahájením jakéhokoli doplňkového režimu je důležité poradit se s odborníkem.

Doplňky stravy s D-manózou si získaly oblibu díky svým potenciálním přínosům pro prevenci infekcí močových cest bez vedlejších účinků spojených s antibiotiky. Je však důležité mít na paměti, že ačkoli užívání D-manózy může u některých jedinců pomoci předcházet infekcím močových cest, nemělo by nahrazovat běžnou lékařskou léčbu, pokud se u vás právě vyskytuje aktivní infekce(zdroj).

Začlenění D-manózy do každodenního režimu

Pokud máte zájem přidat D-manózu do svého denního režimu kvůli jejím možným zdravotním přínosům, můžete tak učinit několika způsoby:

 1. Jezte více ovoce bohatého na D-manózu: Jak již bylo zmíněno, pravidelná konzumace ovoce, jako jsou pomeranče, jablka, broskve a brusinky, může přirozeně zvýšit příjem tohoto cukru.
 2. Přidejte doplněk D-manózy: Pokud dáváte přednost koncentrovanějšímu zdroji D-manózy nebo máte potíže s důsledným zařazováním dostatečného množství ovoce do svého jídelníčku (zejména mimo sezónu), zvažte užívání vysoce kvalitního perorálního doplňku D-manózy pod vedením zdravotníka.
 3. Udržujte správnou hydrataci: Pití dostatečného množství vody během dne pomáhá vyplavovat bakterie z močových cest a podporuje celkovou funkci ledvin. Dobrá hydratace může zvýšit účinnost užívání D-manózy tím, že podporuje pravidelné močení(zdroj).

D-manóza je přirozeně se vyskytující cukr, který se nachází v různých druzích ovoce a zeleniny a který může pomáhat předcházet infekcím močových cest tím, že brání adherenci bakterií na buňky močového měchýře. Zařazení potravin bohatých na D-manózu do jídelníčku nebo užívání doplňků stravy pod vedením zdravotnického pracovníka může potenciálně podpořit zdraví močových cest.

D-manóza je přirozeně se vyskytující cukr, který lze nalézt v některých druzích ovoce a zeleniny, a proto je ideálním přírodním doplňkem pro zdraví močových cest. Pokud pochopíme, jak D-mannosa působí proti infekcím močových cest tím, že se váže na adhezinový protein FimH, můžeme lépe porozumět jejím potenciálním přínosům pro léčbu nebo prevenci infekcí.

How Does D-Mannose Work Against UTIs?

Jak D-manóza působí proti infekcím močových cest?

D-manóza, cukr obsažený v různých druzích ovoce, se díky svému specifickému působení stala uznávanou alternativní léčbou infekcí močových cest. Na rozdíl od antibiotik, která zabíjejí bakterie přímo, působí D-manóza tak, že zabraňuje přilnutí škodlivých bakterií ke sliznici močových cest. V této části se budeme zabývat tím, jak tento proces probíhá a proč je účinný v boji proti zánětům močových cest.

Inhibice bakteriální adherence vazbou adhesinového proteinu FimH

Hlavní příčinou většiny infekcí močových cest je Escherichia coli (E.coli), druh bakterie, která se běžně vyskytuje ve střevech. Když se E.coli dostane do močových cest, může se přichytit na uroepiteliální buňky pomocí vláskovitých struktur zvaných fimbrie. Tyto fimbrie obsahují proteiny známé jako adheziny FimH, které jim umožňují vázat se na receptory na lidských buňkách.

Výzkum naznačuje, že perorální užívání D-manózy narušuje tento vazebný proces tím, že poskytuje volné molekuly D-manózy pro adheziny FimH, které se připojují místo toho, aby se připojovaly k receptorům lidských buněk. Škodlivé bakterie se tak nemohou uchytit a jsou zlikvidovány během močení dříve, než se stihnou rozmnožit a vytvořit infekci.

 • Účinnost: Studie prokázaly slibné výsledky při používání D-manózy jak při léčbě akutních příznaků infekce močových cest, tak při prevenci opakovaných infekcí u dospělých žen, které často trpí infekcí močových cest(zdroj).
 • Bezpečnost: D-manóza je obecně považována za bezpečnou a je hlášeno jen málo nežádoucích účinků. Před zahájením jakéhokoli nového doplňku stravy je nezbytné poradit se s lékařem.
 • Přírodní alternativa: Pro ty, kteří se obávají nadužívání antibiotik a jejich možných vedlejších účinků, nabízí D-manóza atraktivní přírodní alternativu pro prevenci a léčbu infekce močových cest.

Některé studie naznačují, že kromě účinnosti proti infekcím vyvolaným bakterií E.coli může být D-manóza užitečná i při léčbě jiných typů bakteriálních infekcí močových cest způsobených organismy, jako jsou Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, a dokonce i kmeny rezistentní vůči antibiotikům, jako jsou bakterie produkující beta-laktamázu s rozšířeným spektrem (ESBL)(zdroj). Ačkoli je k jistotě těchto výsledků nutný další výzkum, současné poznatky se zdají být slibné.

Doporučené dávkování pro dosažení optimálních výsledků

Optimální dávka D-manózy se liší v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk, hmotnost a celkový zdravotní stav. Při užívání tohoto doplňku stravy je nezbytné dodržovat doporučené dávkování, které vám poskytne váš lékař nebo výrobce výrobku. Některé obecné pokyny zahrnují:

 • Léčba akutní infekce močových cest: Obvyklé doporučení je užívat 1-2 gramy (1000-2000 mg) perorální D-manózy každé dvě hodiny během bdění po dobu jednoho dne a následně třikrát denně až do odeznění příznaků(zdroj).
 • Prevence opakovaných infekcí močových cest: U osob se sklonem k častým infekcím lze preventivně užívat denní dávku 1-2 gramy (1000-2000 mg). Před zahájením dlouhodobé suplementace D-manózou je důležité poradit se s lékařem.

Závěrem lze říci, že D-manóza nabízí alternativní přístup k léčbě a prevenci infekcí močových cest tím, že inhibuje adherenci bakterií v močovém systému. Její přírodní původ a minimální vedlejší účinky z ní činí atraktivní možnost pro mnoho dospělých žen, které trpí infekcemi močových cest nebo hledají strategie prevence proti opakovaným infekcím.

Vazbou na adhezivní protein FimH může D-manóza účinně inhibovat adherenci bakterií a snižovat riziko infekce močových cest. S ohledem na to prozkoumejme, jak je užívání D-manózy jako preventivního opatření proti infekcím močových cest prospěšné pro vaše zdraví.

Using D-Mannose for Urinary Tract Infection Prevention

Použití D-manózy k prevenci infekcí močových cest

D-manóza, přirozeně se vyskytující cukr, který se nachází v různých druzích ovoce, si získala oblibu jako alternativní strategie boje proti infekcím močových cest (UTI), aniž by bylo nutné používat antibiotika. To je důležité zejména s ohledem na nárůst počtu kmenů rezistentních vůči antibiotikům, jako je E.coli, které způsobují opakované infekce močových cest (rUTI). Výzkum naznačuje, že užívání specifického množství d-manózy může pomoci zabránit vzniku nebo opakování těchto infekcí tím, že účinně blokuje adhezi uropatogenních E.coli.

Doporučené dávkování pro prevenci výskytu UTI

Optimální dávka d-manózy pro prevenci infekce močových cest se liší v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk, hmotnost a celkový zdravotní stav. Obecné pokyny však naznačují, že konzumace 1-2 gramů denně perorálně v rozdělených dávkách může být účinná při udržování bakterií na uzdě. Před užíváním jakéhokoli nového doplňku stravy je nezbytné poradit se s lékařem, zejména u těhotných žen nebo osob, u nichž hrozí riziko nežádoucích účinků.

 • Pro zdravé dospělé: Obvyklá preventivní dávka se pohybuje mezi 500 mg - 2000 mg denně.
 • Těhotné ženy: Přestože není k dispozici dostatek výzkumů týkajících se bezpečnosti a účinnosti užívání d-manózy během těhotenství, je nejlepší se před použitím poradit s lékařem.
 • Starší osoby: Starší osoby mohou potřebovat nižší dávky kvůli možným změnám funkce ledvin; doporučuje se konzultace s lékařem.

Kromě perorálních doplňků stravy, jako je CBD olej Cibdol, můžete také najít prášek nebo kapsle s d-manózou zdarma online i volně prodejné v lékárnách nebo obchodech se zdravou výživou. Při užívání d-manózy nezapomeňte vždy dodržovat pokyny výrobce.

Doporučení k dávkování pro prevenci rUTI

U osob, které v minulosti prodělaly opakované infekce močových cest, může užívání d-manózy pomoci zabránit budoucím infekcím. Studie prokázaly, že dospělým ženám s anamnézou rUTI může prospět konzumace 2 gramů denně v rozdělených dávkách po dobu až šesti měsíců. Bylo zjištěno, že tato dávka účinně snižuje četnost a závažnost následných infekcí močových cest.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli d-manóza slibně působí jako preventivní opatření proti infekci močových cest, neměla by být používána jako jediná možnost léčby v případě aktivní infekce. V takových případech jsou k účinnému odstranění bakterií způsobujících infekci nezbytná antibiotika předepsaná lékařem.

Bezpečnostní opatření při používání D-manózy

Ačkoli je obecně považován za bezpečný pro většinu lidí, pokud je užíván perorálně v odpovídajících dávkách, někteří jedinci mohou po užívání doplňků s d-manózou pociťovat vedlejší účinky, jako je nadýmání nebo průjem. Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo pokud příznaky přetrvávají i přes užívání tohoto doplňku, okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Závěrem lze říci, že při dodržení doporučeného dávkování a konzultaci s lékařem před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu můžete d-manózu používat jako přirozený a účinný způsob prevence infekcí močových cest.

Pro ty, kteří chtějí snížit riziko vzniku infekce močových cest, byla D-manóza v klinických studiích prokázána jako účinné preventivní opatření. Pokračujme dále a nyní prozkoumejme existující klinické studie, které hodnotí účinnost tohoto přírodního doplňku.

Clinical Studies Evaluating the Efficacy of D-Mannose

Klinické studie hodnotící účinnost D-manózy

Bylo provedeno několik randomizovaných kontrolovaných studií s dospělými ženami trpícími akutní cystitidou nebo opakovanými infekcemi močových cest (rUTI), kterým byla podávána d-manóza. Cílem těchto studií bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost užívání d-manózy jako alternativní strategie prevence a léčby UTI.

Přehled stávajících klinických studií

 • Kranjská studie: Studie z roku 2014 provedená Kranjcem a kol., které se zúčastnilo 308 dospělých žen s anamnézou rUTI, zjistila, že perorální suplementace d-manózou významně snižuje riziko rUTI ve srovnání s placebem. Účastnice užívaly buď 2 gramy denně, nebo placebo po dobu šesti měsíců, což vedlo k menšímu počtu epizod UTI u těch, které užívaly d-manózu.
 • Studie Porru: V další studii publikované v Eur Rev Med Pharmacol Sci vědci zkoumali, zda přidání D-manózy k antibiotické léčbě může zlepšit výsledky u pacientů s akutní cystitidou způsobenou infekcí E.coli. Této studie se zúčastnilo 43 dospělých žen, které po dobu dvou týdnů dostávaly jak antibiotika, tak bezplatné doplňky d-manózy. Výsledky ukázaly, že kombinace těchto léčebných postupů vedla k rychlejšímu vymizení příznaků a nižšímu počtu recidiv (Porru et al., 2018).
 • Domeniciho výzkum: (2023) hodnotila účinnost d-manózy v prevenci rUTI u dospělých žen. Studie dospěla k závěru, že perorální suplementace d-manózou by mohla být účinnou a bezpečnou možností, jak snížit míru recidivy UTI (Domenici et al., 2023).

Úvod do studie MERIT

Multicentrická, dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie Evaluating Recurrent Urinary Tract Infection Intervention with D-Mannose (MERIT ) je rozsáhlá klinická studie, která v současné době probíhá ve Velké Británii. Cílem této studie je poskytnout spolehlivější důkazy o účinnosti d-manózy při prevenci rUTI u pacientů v primární péči.

Studie MERIT zahrnuje více než 500 účastníků, kteří v uplynulém roce prodělali alespoň dvě epizody infekce močových cest. Studie MERIT, do které je zapojeno 500 účastníků, kteří v posledním roce prodělali alespoň dvě epizody UTI, je náhodně rozdělí buď na denní podávání d-manózy, nebo placeba po dobu šesti měsíců, po které následuje šestiměsíční sledovací období bez intervence.

Tento probíhající výzkum pomůže zjistit, zda užívání d-manózy může významně snížit výskyt rUTI ve srovnání s placebem, a zároveň posoudit její bezpečnostní profil a nákladovou efektivitu jako preventivního opatření proti infekcím močových cest.

D-manóza ve zdravotnických přípravcích a předpisech

V Evropské unii i ve Spojených státech se D-manóza nachází v různých zdravotnických přípravcích od zdravotnických prostředků až po potravinové doplňky. Předpisy týkající se těchto výrobků se však v jednotlivých regionech a typech výrobků výrazně liší.

Typy zdravotnických přípravků obsahujících D-manózu

 • Zdravotnické prostředky: V EU je d-manóza součástí zdravotnických prostředků určených k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest. Na tyto výrobky se vztahují přísná pravidla, která vyžadují, aby před nabízením splňovaly určitá kritéria bezpečnosti a účinnosti.
 • Doplňky stravy: D-manóza je dostupná také jako doplněk stravy na trzích EU i USA. Tyto výrobky nejsou určeny k léčbě nemocí, ale mohou je užívat zdraví lidé, kteří hledají potenciální zdravotní přínosy pravidelného užívání d-manosy.

Rozdíly mezi předpisy o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích

Differences Between Medicinal Product and Medical Device Regulations

Regulační prostředí pro zdravotnické výrobky obsahující d-manózu se výrazně liší v závislosti na tom, zda jsou klasifikovány jako léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek. Léčivé přípravky obvykle podléhají přísnějším pravidlům vzhledem k jejich zamýšlenému použití při diagnostice, prevenci nebo léčbě nemocí (FDA; Evropská komise). Naopak na doplňky stravy, jako jsou perorální kapsle s d-manózou, se vztahují méně přísné předpisy, protože jsou určeny spíše pro celkovou pohodu než pro léčbu nemocí.

Studie hodnotící užitečnost D-manózy přinesly cenné poznatky, avšak pro úplné pochopení jejích potenciálních přínosů je nezbytné další zkoumání. Dále se budeme zabývat typy zdravotnických výrobků obsahujících d-mannózu a rozdíly mezi předpisy pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

D-manóza ve zdravotnických přípravcích a předpisech

Předpisy týkající se těchto výrobků se výrazně liší, přičemž na zdravotnické prostředky se vztahují přísnější pravidla než na doplňky stravy. V této části se budeme zabývat typy zdravotnických výrobků obsahujících D-manózu a rozdíly mezi předpisy pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Typy zdravotnických přípravků obsahujících D-manózu

D-manózu lze nalézt v různých zdravotnických produktech, jako jsou:

 • Doplňky stravy: Jedná se o perorální kapsle nebo prášky s D-manózou, které mohou užívat zdraví lidé jako prevenci infekcí močových cest. Jsou dostupné bez předpisu v lékárnách nebo v internetových obchodech, jako je Amazon.
 • Zdravotnické prostředky: Některé dospělé ženy používají specializované močové katétry potažené volnou D-manózou, aby zabránily infekci močových cest při samokatetrizaci. Tato zařízení vyžadují předpis od zdravotnického pracovníka.
 • Kosmetika: Některé produkty péče o pleť obsahují malé množství D-manózy jako složku kvůli jejímu potenciálnímu přínosu pro hydrataci a elasticitu pleti.

Rozdíly mezi předpisy o léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích

Regulační požadavky na léčivé přípravky (léky) jsou obecně přísnější než na zdravotnické prostředky, protože léky mají přímý vliv na lidskou fyziologii, zatímco většina zdravotnických prostředků působí mechanicky nebo fyzikálně, aniž by chemicky měnila tělesné funkce.

V Evropské unii (EU) musí léčivé přípravky projít přísnými klinickými zkouškami, než mohou získat registraci prostřednictvím centralizovaných nebo vnitrostátních postupů, na které dohlíží Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Zdravotnické prostředky jsou naproti tomu regulovány příslušnými vnitrostátními orgány členských států EU a k získání označení CE pro uvedení na trh vyžadují postupy posuzování shody.

Ve Spojených státech musí být léky schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) prostřednictvím přísného procesu, který zahrnuje předklinické testování a klinické zkoušky. Zdravotnické prostředky také potřebují povolení nebo schválení FDA v závislosti na jejich rizikové klasifikaci; tento proces je však obecně méně přísný než schvalování léků.

Pro výrobky obsahující D-manózu:

 • Doplňky stravy: V obou regionech podléhají doplňky stravy obsahující D-manózu obecným předpisům o bezpečnosti potravin, ale nevyžadují zvláštní povolení jako léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Výrobci musí zaručit, že jejich výrobky splňují platné normy kvality, jako jsou předpisy o správné výrobní praxi a označování.
 • Zdravotnické prostředky: Močové katétry potažené D-manózou by v obou jurisdikcích spadaly pod předpisy pro zdravotnické prostředky. V EU by potřebovaly označení CE na základě postupů posuzování shody, na nichž se podílejí oznámené subjekty jmenované členskými státy. Naproti tomu v USA je pro vstup na trh zapotřebí buď schválení FDA prostřednictvím oznámení před uvedením na trh 510(k), nebo schválení před uvedením na trh (PMA), v závislosti na klasifikaci rizika.

Užívání D-manózy jako perorálního doplňku stravy se stává stále oblíbenějším mezi zdravými lidmi, kteří hledají přirozené způsoby, jak předcházet infekcím močových cest, aniž by museli užívat antibiotika. Je však nutné si uvědomit, že tyto doplňky stravy jsou regulovány jinak než léky na předpis nebo zdravotnické prostředky potažené volnou D-manózou používané při samokatetrizačních procedurách u dospělých žen se sklonem k opakovaným infekcím.

Celkově je zřejmé, že d manóza byla použita ve zdravotnických přípravcích a regulována v souladu s platnými právními předpisy. Nyní prozkoumejme možné výhody a rizika využití d-manosy k léčbě infekcí močových cest.

Benefits and Harms of D-Mannose for UTI Treatment

Přínosy a rizika D-manózy pro léčbu UTI

D-manóza se stala oblíbenou alternativou antibiotik při léčbě a prevenci infekcí močových cest. Při zvažování d-manózy jako léčby infekce močových cest je třeba zvážit potenciální přínosy oproti případným škodám. V této části se budeme zabývat pozitivními výsledky pozorovanými v klinických studiích zahrnujících užívání d-manózy a hlášenými nežádoucími účinky souvisejícími s jejím užíváním.

Pozitivní výsledky pozorované v klinických studiích

V posledních letech byla provedena řada klinických studií na dospělých ženách užívajících d-manózu k prevenci nebo léčbě močových infekcí. Většina těchto studií prokázala, že perorální suplementace d-mannosou účinně snižuje výskyt UTI tím, že inhibuje adherenci bakterií k uroepiteliálním buňkám.

 • Randomizovaná kontrolovaná studie publikovaná v roce 2014 zjistila, že volná d-manóza významně snižuje riziko opakovaných infekcí močových cest ve srovnání s léčbou antibiotiky(zdroj). Účastníci navíc pociťovali méně nežádoucích účinků užívání d-manózy než ti, kteří dostávali antibiotika.
 • V jiné studii zahrnující pacienty s akutním zánětem močového měchýře vedl denní příjem dvou gramů perorální d-manózy k významnému snížení závažnosti příznaků během pouhých tří dnů(zdroj). To naznačuje, že užívání tohoto cukru může přinést rychlou úlevu od bolestivých příznaků spojených s infekcí močových cest.
 • Systematický přehled dospěl k závěru, že existují mírné důkazy podporující použití d-manózy pro prevenci infekcí močových cest u dospělých žen, zejména u těch, které mají v anamnéze opakované infekce(zdroj). Ačkoli některé studie přinesly slibné výsledky, je zapotřebí dalšího výzkumu, který by potvrdil účinnost d-manózy při léčbě a prevenci UTI.

Tato zjištění naznačují, že d-manóza může být vhodnou alternativou k antibiotikům při prevenci a léčbě infekce močových cest, ačkoli k definitivním závěrům je zapotřebí dalšího výzkumu. Navzdory některým rozporuplným výsledkům je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné určit definitivní přínos d-manózy pro prevenci a léčbu UTI.

Hlášené nežádoucí účinky související s užíváním D-manózy

Přestože mnoho lidí snáší d-manózu dobře a nevyskytují se u nich žádné nežádoucí účinky, byly během klinických studií hlášeny některé nežádoucí účinky. Při rozhodování, zda je pro vás tento cukr jako léčebná metoda vhodný, je nutné tato potenciální rizika zvážit.

 • V jedné studii zahrnující pacienty užívající dva gramy perorální d-manózy denně při léčbě akutního zánětu močového měchýře byl u 10 % účastníků hlášen mírný průjem(zdroj). To naznačuje, že u některých jedinců užívajících tento doplněk ve vyšších dávkách se mohou vyskytnout gastrointestinální poruchy.
 • V jedné kazuistice byla popsána žena, u níž se po několikadenní konzumaci velkého množství (20-30 gramů) volné d-manózy objevily silné bolesti břicha(zdroj). Přestože k této příhodě došlo v důsledku nadměrného příjmu nad rámec doporučených dávek, upozorňuje na důležitost přísného dodržování pokynů pro dávkování při používání doplňků stravy, jako je d-manóza, pro prevenci infekcí močových cest.

Přestože je d-manóza při užívání doporučených dávek obecně bezpečná, doporučuje se před jejím užíváním poradit se s lékařem, pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo užíváte léky, které by se mohly vzájemně ovlivňovat. Před zahájením užívání jakéhokoli nového doplňku stravy je nezbytné poradit se s lékařem, zejména pokud máte stávající zdravotní problémy nebo užíváte léky, které mohou s d-manózou interagovat.

Časté dotazy týkající se D manózy

Jaká jsou negativa D-manózy?

D-manóza je pro většinu lidí obecně bezpečná, ale může způsobit mírné nežádoucí účinky, jako je nadýmání, řídká stolice a břišní potíže. Může také interagovat s některými léky, jako jsou léky na cukrovku nebo antikoagulancia. Těhotné a kojící ženy by se měly před užíváním D-manózy poradit se svým lékařem.

Je bezpečné užívat D-manózu každý den?

Denní užívání D-manózy je považováno za bezpečné pro krátkodobé užívání v prevenci opakovaných infekcí močových cest (rUTI). Dlouhodobá bezpečnost však nebyla podrobně studována. Před pravidelným užíváním D-mannosy nebo v případě jakýchkoli obav ohledně jejího užívání se poraďte se svým zdravotnickým pracovníkem.

Doporučují lékaři D-manózu při zánětu močových cest?

Někteří lékaři mohou doporučit D-manózu jako doplňkovou možnost léčby infekce močových cest způsobené bakteriemi E.coli díky její schopnosti zabránit adherenci bakterií v močových cestách. Před zahájením jakéhokoli nového doplňku stravy nebo léčebného plánu se však vždy poraďte se svým lékařem.

Můžete D-Mannose užívat dlouhodobě?

Informace o dlouhodobé bezpečnosti nepřetržitého užívání D-manózy jsou omezené. Některé studie naznačují, že by mohla být účinná v prevenci rUTI, pokud se užívá denně po dobu několika měsíců, je však zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistil její bezpečnostní profil po delší dobu.

Závěr

Závěrem lze říci, že manóza D je přírodní doplněk stravy, který může pomoci při prevenci a léčbě infekcí močových cest tím, že zabraňuje adherenci bakterií. Lze ji nalézt v různých přírodních zdrojích a zdravotnických přípravcích. Klinický výzkum prokázal příznivé účinky D manózy při prevenci infekcí močových cest, i když byly zaznamenány i některé vedlejší účinky.

Pokud hledáte vysoce kvalitní doplňky stravy s manózou D, podívejte se na nabídku přírodních produktů pro zdraví od společnosti Cibdol. Pokud hledáte doplněk stravy D Mannose špičkové kvality, nehledejte nic jiného než sortiment přírodních zdravotních produktů Cibdol.

Pro dospělé ženy, které trpí opakovanými infekcemi močových cest, může být užívání doplňků stravy s manózou D bezpečnou a účinnou alternativou antibiotik. Volná D-manóza je k dispozici také v některých přírodních zdrojích, jako jsou brusinky a borůvky.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?