Vše Co Musíte Vědět O CBD A Opioidech

Last updated:

Published:

V poslední době stoupá v Evropě i v Americe počet úmrtí po předávkování opioidy a také závislost na těchto lécích. I když jsou opioidy efektivní léčbou bolesti, jejich užívání způsobuje závažné vedlejší účinky a jsou velice návykové. Růst závislosti na lécích na předpis je krizí, kterou se vědci a lékaři snaží vyřešit. V našem článku se podíváme na to, zda by CBD mohlo být odpovědí na otázku závislosti na opioidech.

Opioidy se používají již po staletí

Opioidy jsou jedny z nejstarších léků na světě a důkazy o jejich používání se datují až do Doby kamenné. Historici a archeologové našli důkazy o užívání opioidů u několika starověkých civilizací. V moderním světě je užívání opioidů běžnou záležitostí. Mezi legální a syntetické opioidy patří morfium, metadon, oxycodon a velice silný fentanyl. Heroin je také opioidem, jeho užívání je ovšem ilegální na celém světě.

Užívání opioidů v západní kultuře je běžné již od 19. století díky tomu, že se jedná o velice silné léky proti bolesti a mají také anestetické vlastnosti. Nicméně mají i stinnou stránku. Mezi vedlejší účinky patří například sedace, nevolnost, respirační deprese a zácpa. Společně s vysokou návykovostí se na jednu stranu jedná o velice nebezpečné látky.

Závislost na opioidech stoupá

Zpráva z roku 2017, kterou vypracovalo European Monitoring Centre for Drugs and Addiction upozorňuje, že situace je velice vážná. Počet úmrtí způsobených předávkováním již potřetí za sebou vzrostl a ve většině případů se jedná o předávkování heroinem. Zdá se, že situace je ještě horší v Severní Americe, kde se společnost musí potýkat "se zvýšenou úmrtností, která je způsobena zneužitím opioidů na předpis". Je zřejmé, že zneužívání opioidů a závislost na opioidech patří mezi velice závažné výzvy, se kterými se musíme vypořádat. Jedním řešením by mohla být alternativní léčba.

Alternativní léčba musí splňovat dvě podmínky: za prvé musí ulevit od bolesti tak, aby se na této úlevě pokud možno netvořila závislost a za druhé musí umožnit rehabilitaci pacientů, kteří již mohou se závislostí na opioidech bojovat. Předtím, než se podíváme, jak by CBD mohlo být touto alternativní léčbou, si pojďme říct něco o tom, jak naše tělo interaguje s opioidy.

Co opioidy dělají a jak vlastně fungují?

Opioidy fungují tak, že se v našem těle navážou na opioidní receptory, které se nacházejí v naší centrální a periferní nervové soustavě a také je můžeme nalézt v našem zažívacím traktu. Jakmile se opioidy navážou na receptor, mohou přímo ovlivnit CNS a snížit míru bolesti a nebo v případě trávicího traktu snížit peristaltiku střev a odpověď na stres.

Faktory jako typ opioidu, jeho síla, lokace receptoru a zda se jedná o agonistu či antagonistu daného receptoru hrají roli v případné biologické odpovědi. S dostatečným výzkumem bychom se mohli dozvědět, jak kontrolovat tyto reakce. Momentálně existuje důkaz, který tvrdí, že na opioidy se dá vytvořit tolerance. Postupem času může být nezbytné zvyšovat dávky, aby došlo ke stejným účinkům, což vede ke zvýšení vážnosti vedlejších účinků a také k většímu riziku vzniku závislosti.

CBD by mohlo pomoci s opioidovou krizí

Nyní víme, jak opioidy fungují a také známe rizika, které jsou spjatá s jejich častým užíváním. Je tedy zřejmé, proč je třeba najít alternativní léčbu. Vztah mezi kanabinoidy, endokanabinoidním systémem a akutní či chronickou bolestí byl pozorován v řadě věděckých studií. Velký počet kanabinoidních receptorů je spojen s naším nervovým systémem a věří se, že interakce mezi těmito receptory a kanabinoidy by mohla vést k objevení alternativní léčby a ke snížení užívání silných opioidů.

Zjistilo se, že CBD dokáže "potlačit chronický zánět a neuropatickou bolest bez způsobení tolerance" na myším modelu. Tento výzkum byl proveden v Laboratory for Integrative Neuroscience. Nicméně, tento objev řeší pouze jednu část problému. Dalším úkolem je nalézt léčbu, která se vypořádá se závislostí na opioidech.

Naštěstí, CBD by mohlo vyřešit oba dva problémy. Zpráva z jednoho výzkumu, který se zabývá využitím kanabidiolu jako léčby závislosti prozradila, že CBD má potenciál "inhibovat chování, které vede k vyhledávání drog". Tato zpráva bere v potaz předklinické výsledky testů na zvířatech a výsledky klinických testů na lidech, ale také poznamenala, že "je třeba dalšího zkoumání", které ujasní, jak moc je CBD účinné jako terapeutická léčba závislosti na opioidech.

Svět potřebuje alternativní léčbu

Alternativní léčby bolesti - takové, které nemají stejně vážné vedlejší účinky a které nesou menší riziko vzniku závislosti - jsou důležité. Taková perfektní alternativní léčba by byla široce dostupná a měla by minimální riziko zneužití. Po celém světě jsou čím dál tím více přijímány kanabinoidy a jejich lékařské využití splňuje tyto podmínky. V budoucnu by se mohly stát náhradou za opioidy. Většina kanabinoidů má velice dobrou toleranci a v případě CBD "nevykazuje žádné účinky, které by mohly vést ke vzniku závislosti či ke zneužití této látky", alespoň toto tvrdí souhrnná zpráva, kterou vypracovala Světová Zdravotnická Organizace.

Kanabinoidy i opioidy fungují na podobném principu - interagují s receptory v našem těle, co vede ke spuštění biologické odpovědi. I když fungují podobně, jejich dopad na naše tělo je diametrálně odlišný. Díky této podobnosti v mechanismu účinku jsou kanabinoidy jednou z nejslibnějších alternativ pro léčbu závislosti na opioidech. Jako součást rozsáhlého léčebného programu nám výzkum ukazuje, že kanabinoidy, jako je například CBD, by potenciálně mohly pomoci s léčbou závislosti na opioidech.

Tento potenciál ale potvrdí pouze rozsáhlejší výzkum a větší zájem společnosti. Pokud k tomu dojde, kanabinoidy a CBD by mohly pomoci s bojem proti závislosti na opioidech a v léčbě bolesti.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?