Může Se CBD V Lidském Těle Změnit V THC?

Last updated:

Published:

Je možné, aby se CBD změnilo a stalo se THC?

I přes všechnu pozornost, kterou toto téma přitahuje, neposkytují studie zrovna objektivní závěr. Abychom mohli pochopit, zda existuje reálné riziko, při kterém by se CBD mohlo změnit v THC, musíme se podívat na všechny důkazy, které tento mechanismus podporují. Naštěstí, Světová Zdravotnická Organizace (organizace, která se snaží dělat vše pro blaho lidstva), vydala relevantní informace, které jsou součástí její obsáhlé studie týkající se CBD.

Jsou k dispozici studie, které podporují obě strany?

Předtím, než se podíváme na výsledky studií, by bylo dobré si vysvětlit významy pojmů "in vivo" a "in vitro". In vivo znamená, že experiment probíhal uvnitř biologické entity. To může být zvíře, člověk či rostlina. In vitro je pravým opakem. Znamená to, že testy byly prováděny v izolovaných buňkách či tkáni, která byla odstraněna z biologické entity.

Tyto dva pojmy hrají rozhodující roli v našem chápání prezentovaných dat. Koncept proměny CBD na THC přichází zejména ze studií prováděných in vitro - mimo žijícího těla.

Studie provedené in vitro

Momentálně existují dvě studie, které naznačují, že by se CBD mohlo změnit v THC. První studie simulovala chování žaludeční tekutiny, která nemá dostatek pepsinu. Smyslem bylo napodobit situaci, ke které by mohlo dojít při podání CBD orálně. Vědci zjistili, že v tekutině se objevil kanabinoid delta-9-THC v poměru 2,9% (CBD:THC).

Podobná studie proběhla na University of California ve spolupráci s Zynerba Pharmaceuticals. V této studii bylo CBD tři hodiny vystaveno žaludeční tekutině bez přítomnosti enzymů. Výsledky ukázaly, že po 120 minutách došlo k rozložení 98% CBD. Většina kanabinoidů, které zůstaly, byly delta-9-THC a delta-8-THC. Finální vzorek byl pro přesné stanovení analyzován pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie.

I když se zdá, že výsledky těchto studií jsou konečné, tak se nedá říci, že by vystavení CBD vlivu žaludeční tekutiny probíhalo za stejných podmínek jako tomu je v lidském těle. Ve skutečnosti totiž naše žaludeční tekutina obsahuje pepsin a další různé enzymy, které přispívají k rychlosti rozkladu a vzniku finálních sloučenin. Byl také publikován komentář, který naznačuje možné důsledky konverze CBD.

Tento komentář je nazván "Konverze Kanabidiolu Po Orálním Podání" a naznačuje, že konverze CBD probíhá pouze, pokud se CBD podává orálně. Tato zpráva dále naznačuje, že výsledky z předchozích in vivo studií mohou znamenat, že minimální koncentrace THC by mohla mít za následek vedlejší psychologické účinky.

Problém je, že tento komentář není objektivní, protože jej podpořila firma Zynerba Pharmaceuticals. Tato společnost se momentálně zabývá vývojem nového transdermálního CBD gelu a výsledky, které zdiskreditují orální používání CBD, by pro ně byly velice užitečné.

In Vivo Studie

Již jsme prozkoumali in vitro studie, takže se nyní můžeme pustit do prozkoumávání výsledků studií, které proběhly na živých organismech.

V nedávné době provedla společnost GW Pharmaceuticals studii na téma koncentrace kanabinoidů v žaludečních šťávách a plasmě u mini prasat. Stejně jako u in vitro studií, i zde bylo smyslem zjistit, zda se může po požití CBD změnit v THC. Subjekty dostávaly po dobu pěti dní dávku 15mg/kg/den CBD a ukázalo se, že neexistuje žádný důkaz, který by potvrdil obsah THC ve vzorcích odebrané plasmy.

Tato dávka CBD byla daleko vyšší než u předchozích studií a byla také daleko vyšší, než je doporučená dávka pro lidské pacienty. Ekvivalent použité dávky pro lidi by byl přibližně 1000 mg CBD/den, což je daleko více než doporučených pár kapek denně. Vzhledem k vyšší použité dávce a použitých subjektech lze usoudit, že tato studie má daleko relevantnější závěry.

Mini prasátka jsou oblíbeným modelovým organismem pro studie týkající se zažívacího traktu. Je to tím, že jsou podobnější lidem než myši. Simulací požití CBD a monitorováním celého procesu trávení můžeme získat data, která budou podobná datům, které bychom získali při testování na lidech. Nicméně, je nutno zmínit, že i tato studie není úplně nestranná. GW Pharmaceuticals momentálně vyvíjí orální CBD produkty.

Avšak výsledky studie GW Pharmaceuticals souhlasí i s výsledky jiné, nestranné studie, která využila lidské pacienty. Studie publikována v NCBI zjistila, že "v plasmě nebyl nalezen delta-1-THC, což je hlavní psychoaktivní kanabinoid obsažený v konopí" u pacientů s Huntingtonovou nemocí. To bylo zjištěno poté, co pacienti dostávali svou denní dávku CBD. Navíc, obsáhlé posouzení z roku 2017 zjistilo: "i přes intenzivní výzkum jsme nepřišli na žádnou in vivo konverzi CBD na THC".

Díky mnoha důkazům mohlo WHO přijít s definitivním závěrem

I když se zdá, že konverze CBD na THC je velice složitá, tak žádná studie, která prováděla své testy na žijících organismech, nepřišla na žádné známky takovéto konverze. Je pravdou, že na obou stranách jsou studie, které nejsou nezaujaté, jelikož je vypracovaly či podpořily farmaceutické korporace. Nicméně, po důkladném přezkoumání všech studií došlo WHO k definitivnímu závěru.

"Nenalezli jsme žádný důkaz transformace CBD na THC u lidí, kteří obdrželi CBD orálně". Dále také prohlásili, že "také není žádný důkaz toho, že by orální podání CBD způsobilo klinicky podobné příznaky, jaké by navodilo THC".

Dokud neproběhnou nové studie, tak můžeme říci, že CBD se nepřemění v THC po konzumaci a trávení v lidském trávicím traktu.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?