9 Věcí Které Musíte Vědět O CO₂ Extrakci

Last updated:

Published:

Co je to CO₂ extrakce?

CO₂ extrakce je velmi sofistikovaný proces, který využívá plyn CO₂ k opatrné extrakci specifické sloučeniny ze širokého spektra látek.

1. CO₂ extrakci nelze provádět doma

Teda za předpokladu, že nemáte pár desítek tisíc, které se vám doma válí. Vybavení a přístroje, které jsou pro CO₂ extrakci nezbytné, jsou velice specializované. Celý proces vyžaduje několik skladovacích nádrží, kompresory, ohřívače, extraktory a kondenzátor. Nicméně, výsledkem je industriální metoda, která dokáže extrahovat surové sloučeniny a je šetrná k životnímu prostředí.

2. Tento proces se využívá k výrobě více produktů, než si myslíte

Již jsme to zmínili, ale CO₂ extrakce se nevyužívá pouze k extrakci kanabinoidů z konopí. Tento proces se také využívá při výrobě kávy, vanilky, čaje, ovoce, parfémů, tabáku, koření a chmele. Vzpomeňte si, kdy naposledy jste pekli dort. Nejspíše jste použili vanilkový extrakt, což je potenciální produkt CO₂ extrakce. Extrahování sloučenin tímto způsobem je bezpečné, čisté a má minimální dopad na životní prostředí.

3. CO₂ se považuje za přírodní produkt

Nejspíše jste již slyšeli o CO₂ neboli oxidu uhličitém. Naše těla produkují tento plyn při výdechu. Je také bezbarevný, bez zápachu a nachází se v atmosféře naší planety. Rostliny jej také využívají při fotosyntéze a bez CO₂ by naše planeta nebyla moc obyvatelná. Využívání tohoto plynu k dobré věci je velice snadné, vzhledem k tomu, že je všude kolem nás.

4. CO₂ může být plynem i kapalinou

Chápeme, že to zní zvláštně, vzhledem k tomu, že jsme vám právě řekli, že CO₂ se přirozeně nachází v atmosféře. Nicméně, pokud vystavíme CO₂ určitým podmínkám, tak se tento plyn promění na kapalinu. Vyplní lahev stejně jako plyn, ale bude mít hustotu kapaliny. A co je ještě lepší, CO₂ v kapalném skupenství se dá převést zpět na plyn po ukončení extrakce a nezanechá tak žádné stopy.

5. K vyrobení "super-kritického" CO₂ potřebujete kombinaci tlaku a teploty

Abyste převedli normální CO₂ na super-kritické, tak jej nejdříve musíte transformovat na kapalinu. Toho dosáhnete tak, že snížíte teplotu pod -69°C/-92°F a vyvoláte tlak dosahující 75 psi. Abyste mohli napodobit podobný tlak bez využití techniky, tak byste museli vycestovat do nejhlubšího místa oceánu. Jakmile je CO₂ zkapalněné, musí se trochu ulevit od tlaku a zvýšit teplotu na asi -32°C/-25°F, aby se CO₂ stalo super-kritickým. Vzhledem k tomu, jakých specifických podmínek se musí dosáhnout, tak je jasné, proč je třeba specializovaného vybavení.

6. Po procesu nezůstanou žádné toxiny ani chemikálie

CO₂ extrakce nevyužívá žádná hořlavá ani ropná rozpouštědla. Navíc, protože po ukončení procesu je plyn zkondenzován, není zanechán žádný CO₂ odpad. Ve sloučeninách, které byly extrahovány, nejsou obsaženy žádné zbytky nečistot. Výsledkem je tak čistý a čirý produkt.

7. CO₂ extrakce umožňuje kompletní kontrolu

Toto je jedna z nejlepších vlastností CO₂ extrakce, obzvláště pokud se tato metoda využívá pro izolaci kanabinoidů. Jakmile je CO₂ v super-kritickém stavu, jeho rozpustnost se dá upravit změnou tlaku. Výsledkem je tak tekutina, která má schopnost zadržet specifické sloučeniny poté, co projde rostlinnou hmotou. V případě konopí je tedy možné izolovat určité kanabinoidy a terpeny.

Jakmile tyto sloučeniny projdou různými stupni extrakce, CO₂ se poté převede na plyn kondenzací a zanechá tak pouze čisté sloučeniny. Jemná povaha CO₂ extrakce tak umožňuje větší kontrolu nad celým procesem, na rozdíl od metody využívající těkavé sloučeniny, jako je například butanová extrakce (BHO).

8. Je možné dosáhnout čistějšího a bezpečnějšího produktu

Kromě toho, že CO₂ extrakce neobsahuje žádné toxické chemikálie, jsou i jiné důvody, kvůli kterým je užitečná. Při užívání konopí k extrakci kanabinoidů je zde riziko, že konopí bude napadeno plísní či hmyzem. Konec-konců se jedná o přirozeně rostoucí rostlinu, tudíž nelze tyto faktory zcela vyloučit. Jakmile konopí podstoupí několikastupňovou CO₂ extrakci, dojde ke zničení veškeré mikrobiální flóry, plísně i hmyzu.

9. CO₂ extrakce umožňuje odhalit nové možnosti výzkumu

Díky CO₂ extrakci je možné dosáhnout přesných parametrů. Sloučeniny, které by použitím tradičních extrakčních metody byly zničeny, jsou pomocí CO₂ extrakce zachovány. Účinnost tohoto procesu umožňuje vědcům izolovat předtím neznámé či neprozkoumané kanabinoidy.

Pokud od sebe kanabinoidy oddělíme, můžeme je poté samostatně zkoumat či zkoumat jejich vzájemný vliv. Výsledkem je velký a obsáhlý svět, který je potenciálně plný nových možností léčby pomocí různých kombinací kanabinoidů.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?