CBD a Autismus, Co Nám Výzkumy Napovídají?

Last updated:

Published:

Autismus existuje ve spektru

Naše porozumění autismu se v posledních třiceti letech značně zlepšilo. Víme, že se nejedná pouze o jedno onemocnění, místo toho se diagnostikuje jako spektrum onemocnění. I když lépe chápeme symptomy PAS, stále nevíme, co přesně autismus spustí. Obtížnost léčby PAS je také spojena se symptomy, jako jsou například záchvaty či postižení intelektu.

Symptomy autismu jsou rozdílné a je jich hodně. Pokud rozšíříme příznaky, které můžeme brát jako příznaky autismu, můžeme PAS identifikovat v brzkém věku. Tuto nemoc lze také diagnostikovat retrospektivně, podle záznamů, které nám řeknou, jak se dospělý člověk choval jako dítě.

PAS je obvykle definována jako přetrvávající problém v sociální komunikaci a interakci s opakovatelnými pohyby ruky či paže. Ať je situace jakákoliv, člověk trpící autismem je neschopný komunikovat efektivně a to verbálně i non-verbálně. Jedinec také musí projevit příznaky omezeného nebo repetitivního vzorce chování. To může být například opakovaný pozdrav, rituály či obsese neživými předměty.

Diagnóza PAS se rychle zlepšuje

Je to hlavně díky nejnovější iteraci Diagnostického a Statistického Manuálu pro Mentální Choroby (DSM-5), který byl publikován v roce 2013 a můžeme tak lépe pochopit a identifikovat PAS. Odhaduje se, že PAS trpí přibližně 1% lidí na celém světě (to je kolem 62,2 miliónu lidí v roce 2015). Růst diagnostikovaného PAS se může zdát být alarmující, ale stále je to dobrou zprávou.

Konvenční léčba se převážně skládá z behaviorálních cvičení, ale pacienti mohou také obdržet léky na předpis. Nicméně, neefektivita tradiční léčby vedla k obnovení zaměření se na alternativní léčbu. Nejlepší vědci na světě se momentálně snaží přijít na zub endokanabinoidnímu systému. Interakce mezi naším endokanabinoidním systémem (EKS) a kanabinoidy může být klíčem k léčbě PAS.

Předklinický výzkum

Níže naleznete několik převratných výzkumů, na kterých se momentálně pracuje. Tyto studie představují spolupráci mezi prestižními lékařskými instituty a respektovanými vědci.

Důležitý článek od Zamberlettiho z roku 2017 - endokanabinoidní systém (EKS); hraje roli v autismu

Pro začátek máme **článek, který přináší dohromady tři rozdílné předklinické testy a jejich výsledky.
**článek - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618565/

Jeden z možných spouštěčů PAS je syndrom křehkého X. Je považován za nejběžnější genetickou příčinu PAS. Vědci mohli pomocí replikace genu v myši pozorovat signalizaci v endokanabinoidním systému. Jejich objev ukázal, že regulací enzymů, které způsobují přerušení těchto signálů, lze zlepšit chování pacientů trpících autismem.

V podobném scénáři došlo k přidání chemických látek, které inhibovali rozklad endokanabinoidu - anandamid (AEA). Vědci totiž chtěli zjistit, zda by přítomnost AEA působila proti škodlivým vedlejším účinkům anti-epileptika zvaného VPA. Některé studie naznačují, že VPA může přispět k vývoji PAS, pokud jej pacientka bere v průběhu těhotenství. Výsledky ukázaly "snížení modelového chování autismu" u myší, které měli vyšší koncentraci AEA.

Se vznikem PAS jsou také spojovány bakteriální a virové infekce, pokud k nim dojde v průběhu těhotenství. Replikováním imunitní odpovědi vůči chřipce u těhotných hlodavců vědci zjistili, že "potomek má sníženou schopnost vazby na CB1 (kanabinoidní receptor). Jejich závěry by mohly naznačit, že neaktivní endokanabinoidní systém je spjat s PAS.

Dr. Adi Aran - První předklinický výzkum na lidech na světě

Předklinické testy jsou téměř vždy prováděny na modelu myši. Nicméně, **průkupnická studie Dr. Adi Arana značí pokus o první předklinický test, který vyhodnotí možnost užití konopí k léčbě autismu u dětí. Studie probíhala v Shaare Zedek Medical Centre v Jeruzalémě a 60 dětí bylo léčeno pomocí orálního léku, který obsahoval směs CBD a THC. Směs byla namíchána v poměru 20:1 ve prospěch CBD.
**průkopnická studie - http://n.neurology.org/content/90/15_Supplement/P3.318

U všech dětí byl diagnostikován PAS a jejich věk byl v rozmezí od pěti do osmnácti let. U pacientů bylo zjištěno, že "u 61% pacientů bylo dosaženo zlepšení výbušného chování". Co se problémů s komunikací týče, u 47% pacientů bylo dosaženo zlepšení. Mezi nepříznivé vedlejší účinky patří poruchy spánku (14%), podrážděnost (9%) a ztráta chuti k jídlu (9%).

I když je stále hodně toho, co se musíme dozvědět ohledně CBD a jeho využití jako léčebného prostředku, zjištění těchto studií podporují fakt, že je třeba dalšího testu s dvojnásobným počtem pacientů. Naštěstí, izraelská vláda s tímto tvrzením souhlasila a Dr. Adi Aran byl schopen postoupit od předklinického testu k většímu klinickému testu.

Klinické testy

Kanabinoidy pro problémy s chováním u dětí postižených PAS

Po přesunu ke **klinickému testu byl Dr. Adi Aran schopný zvětšit rozsah své studie. Původní předklinický test se týkal 60 dětí, v tomto případě se ale jedná o 150 účastníků. Výzkum byl založen na dvojitě-zaslepém, náhodném a placebem kontrolovaném testu.
**klinický test - https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02956226

Tento klinický test stále probíhá a jeho konec se odhaduje na červenec 2019. Studie využívá podobné složení účinné látky (CBD:THC, 20:1), které bylo získáno pomocí extrakce z celé rostliny. To znamená, že předtím než dojde ke smíchání s olivovým olejem, budou klíčové chemické složky konopí zachovány, nikoliv izolovány.

Kanabidivarin (CBDV) vs. Placebo u Dětí s Poruchou Autistického Spektra (PAS)

V průběhu 12 týdnů bude **zkoumáno, jaký dopad bude CBDV mít na 100 dětských pacientů, kteří trpí PAS. Podobně jako s CBD i CBDV je používán s placebem, aby došlo k zachování integrity výsledků. Studii vypracoval Eric Hollander z Montefiore Medical Center v kolaboraci s Ministerstvem obrany Spojených států. Bude si ale ještě třeba počkat, než se dozvíme výsledky testů. Klinický test bude dokončen v září roku 2021.
**zkoumáno - https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03202303?term=CBDV&cond=autism&rank=1

Posunutí vyvážení mozkové excitačně-inhibiční rovnováhy u poruchy autistického spektra

Ve Spojeném Králoství se na **King's College London také pouští do **prozkoumání možnosti, že kanabinoidy mohou sloužit jako efektivní léčba PAS. Třicet osm dospělých mužů, přičemž několik z nich má PAS a jiní ne, obdrží akutní dávky CBD a CBDV společně s placebem. Poté dojde k využití speciálního zobrazovacího zařízení, díky kterému bude možné zmapovat biochemii jejich mozku v průběhu testu. Plánované dokončení testu je v dubnu 2019. Studii vede **Dr. Grainne McAlonan, která je považována za špičku v oblasti neurologie.
**King’s College London - https://www.kcl.ac.uk/index.aspx
**prozkoumání možnosti - https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03537950?term=Cannabidiol&cond=Autism&rank=1
**Dr. Grainne McAlonan - https://www.sfari.org/team/grainne-mcalonan-m-b-b-s/

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?