Mohlo By Snížení Zánětu Pomoci S Léčbou Deprese?

Last updated:

Published:

Převaha duševních chorob v Evropě

Čtvrtina z nás nejspíše zažije alespoň jednu duševní poruchu zdraví v průběhu svého života. Mezi nejčastější poruchy patří deprese, úzkost a poruchy příjmu potravy. Vysoké číslo jednotlivců trpících takovouto chorobou je požehnáním i prokletím. Nic se nevyrovná dopadu duševní choroby na nejjednodušší aspekty každodenního života. Nicméně, číslo pacientů, kteří bojují s duševní chorobou nám ukazuje, že na to nikdo není sám. Často je tou nejtěžší částí v boji s duševní chorobou pochopit, že na tento boj nejste sami, že nejste izolováni a že pomoc je k dispozici.

Holding hands for depression support

Duševní choroba neovlivňuje pouze člověka, který touto chorobou trpí. WHO odhaduje, že 83 milionů lidí je do nějaké úrovně ovlivněno. Naneštěstí, i tato čísla by mohla maskovat opravdovou velikost tohoto problému, protože nepočítají s duševními poruchami lidí starších 65 let. Evropa je také domovem šesti zemí, které mají nejvyšší míru sebevražd. Deprese, která je odolná vůči léčbě, si vybírá ještě větší daň a značně přispívá k těmto statistikám. Jak jsme již zmínili, až 90% sebevražd v těchto zemích je způsobeno nějakou formou duševní poruchy.

Tato čísla neplatí pouze pro chudší evropské země. Sebevraždy jsou odpovědné za 17.6% všech smrtí mladých dospělých v bohatších zemích. Navíc, muži jsou v porovnání se ženami daleko náchylnější ke spáchání sebevraždy. I přes tyto nepěkné statistiky existuje naděje.

Kromě podpůrných skupin, online fór, zdravotnických iniciativ a rad od vašich rodičů jsou zde i výzkumníci, kteří přišli na spojitost mezi zánětem, naším imunitním systémem a depresí. Tato spojitost by mohla vést k novým metodám léčby.

Deprese a zánět

Abychom mohli pochopit vztah mezi zánětem a depresí, tak nejdříve musíme nastínit základní premisu našeho imunitního systému. Náš imunitní sytém se vrhá do akce v odpovědi na nějakou bakterii, chorobu či infekci. Zánětlivá reakce zaplaví zasažený prostor s pro-zánětlivými cytokiny. Ty jsou třeba pro posílení naší přirozené obrany. Problémy začnou, pokud naše zánětlivá odpověď nezmizí. Vysoká koncentrace cytokinů může vést k poškození zdravých buněk a k rozhození rovnováhy našeho těla. Nadbytek pro-zánětlivých cytokinů v našem těle je také spojován s několika vážnými, chronickými chorobami.

a women laying on couch, tired and with headache

Zánět se také může objevit u ostatních duševních chorob, které jsou tak transdiagnostické. Pokud se vypořádáme se zánětem, je možné, že se zároveň vypořádáváme s příčinou a nebude třeba se vystavovat nějaké další léčbě navzdory jakýmkoliv rozdílům v diagnostice. Vypořádání se se zánětem by mohlo pomoci těm, kteří žijí s bipolární nebo úzkostlivou poruchou či schizofrenií.

Nicméně, je důležité poznamenat, že zánět přímo nevede k psychiatrickým poruchám, jako je třeba deprese. Deprese je emoční porucha, která má několik podtypů. Pokud vám někdo diagnostikuje depresi, tak to neznamená, že automaticky máte i vyšší počet pro-zánětlivých buněk. Jejich výskyt může znamenat, že by byla možná i jiná léčba. Jedna studie vypracovaná JMA Psychiatry zjistila, že 45% pacientů, kteří byli léčeni z léčbě odolné deprese, byli také "vysoce zánětliví".

Spojitost mezi depresí a zánětem jde ještě dál. Tato data naznačují, že zánět může inhibovat oblasti v mozku, která jsou spojená s motivací, vzrušením, úzkostí a neklidem. Přerušením neurotransmiterů v těchto oblastech je možné, že zánět může ztížit léčbu deprese. Například víme, že cvičení může pomoci tělu vyprodukovat zdravé neurochemikálie, díky kterým se cítíme dobře. Pokud zánět může snížit našíí motivaci, je šance, že se pustíme do cvičení daleko nižší. To samé může být řečeno o zdravém jídelníčku a socializaci. Obvyklé metody léčby se tedy mohou zdát jako méně efektivní kvůli zvýšené zánětlivé odpovědi.

a man looking out of window

Bohužel, to co u jednoho pacienta funguje, nemusí fungovat stejně u jiného. Lidská mysl je sofistikovaný stroj, který nelze vypnout pomocí jednoduchého vypínače. Je potřeba vypracovat další analýzy, které nám řeknou, jaká spojitost je mezi mentálním zdravím a zánětem. Je třeba více dat, dalších klinických testů a několik kontrolovaných studií, abychom mohli ratifikovat to, co zatím víme.

Boj se zánětem by mohl ulevit od deprese

Vědci se snaží plně pochopit spojitost mezi zánětem a mentálními poruchami. Předběžné výsledky naznačují, že snížením zánětu bychom mohli podpořit přirozenou schopnost našeho mozku vypořádat se se symptomy. Nicméně, stále by bylo potřeba snížit zánět společně s konvenční formou léčby. Teoreticky je možné, že lidé s těžce léčitelnou depresí by mohli mít šanci.

Definitivní výsledek spojitosti mezi zánětem a depresí nám potvrdí až další výzkum, ale jistě neuškodí si myslet, že snížení zánětu by mohlo zlepšit léčbu deprese, kterou se zatím nepodařilo ničím vyléčit. Zánět může způsobit i další chronické nemoci jako je třeba cukrovka, rakovina nebo srdeční onemocnění. Ti z vás, kteří žijí s duševní poruchou by měli popřemýšlet nad možností léčby zánětu, mohlo by to totiž stát za to.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?