Může CBD pomoci při kognitivních poruchách mozku

Last updated:

Published:

Kolem CBD je mnoho povyku. Nyní, když už se na kanabinoidy nepohlíží s takovým strachem jako kdysi, začíná být věda opatrně optimistická, že ty nepsychoaktivní, jako je CBD, by při správné aplikaci mohly mít určitý terapeutický potenciál. Jednou z oblastí zájmu je léčba kognitivních poruch, jako je Alzheimerova choroba a další formy demence. Napadlo nás tedy, že se na některé výzkumy podíváme.

CO JE KOGNITIVNÍ PORUCHA?

Kognitivní porucha je stav mozku, který se často vyznačuje narušením základních kognitivních funkcí, jako je vnímání, paměť, jazyk a řešení problémů. Mezi tři hlavní typy kognitivních poruch patří demence, amnézie a delirium. Věci jako úzkost, nálada a psychotické poruchy, i když ovlivňují poznávání, nejsou obecně považovány za kognitivní poruchy.

CBD A POZNÁVÁNÍ

Zatímco o účincích CBD na amnézii a delirium zatím nebylo provedeno mnoho výzkumů, jeho účinky na demenci - zejména Alzheimerovu chorobu - se aktivně zkoumají. Zatím to vypadá slibně.

Alzheimerova choroba je charakterizována hromaděním plaku na neurotransmiterech, což brání komunikaci mozkových buněk a způsobuje jejich odumírání. Předpokládá se, že je to z velké části důsledek oxidačního stresu způsobeného agregáty peptidů beta-amyloidu.

Jedna z výzkumných prací zabývajících se těmito účinky zjistila některé pozitivní výsledky, podle nichž CBD poskytuje neuroprotektivní a anti-apoptotické účinky proti agregátům peptidu beta-amyloidu. V tomto výzkumu byly buňky vystaveny působení těchto peptidových agregátů. Bylo zjištěno, že přežití buněk se výrazně snížilo. Další skupina buněk pak byla vystavena CBD před působením peptidových agregátů, což výrazně zlepšilo přežití buněk a snížilo fragmentaci DNA. To sice neprokazuje, že CBD je stoprocentně účinná léčba, ale upozorňuje na terapeutický potenciál.

VÝZKUM

Samozřejmě se jedná pouze o jednu výzkumnou práci a výzkum tohoto tématu je stále ještě mladý. Není to však jediný výzkum, který přinesl pozitivní výsledky. Například zcela nedávná studie, která měla posoudit bezpečnost léčebného konopného oleje, zjistila, že kanabinoidy se jeví jako účinná léčba behaviorálních i kognitivních problémů spojených s demencí. Jiná studie podává přehled údajů o účincích endokanabinoidních systémů na modulární mechanismy neurodegenerace a zjišťuje, že aktivace endokanabinoidního systému by měla být v léčbě Alzheimerovy choroby upřednostňována před jinými způsoby. Toto jsou jen některé z mnoha výzkumných studií; jedná se o rostoucí trend, kdy vědci chtějí objevit účinky kanabinoidů jako celku na kognitivní funkce.

I když mnohé z nich berou v úvahu širší systémy než jen CBD, ukazují, jak mohou kanabinoidy působit na tělo v náš prospěch. Stále je co objevovat a všechny klinické studie byly prováděny v malém, průzkumném měřítku. Alzheimerova choroba je považována za jednu z hlavních příčin úmrtí v moderní společnosti a CBD může nabídnout způsob, jak tuto zátěž usnadnit. V žádném případě se nejedná o definitivní odpověď, ale ukazuje, že je potřeba dalšího zkoumání. A to vše se sotva dotýká toho, jak by potenciální neuroprotektivní vlastnosti CBD mohly být využity jinými způsoby nebo jak působí na amnézii a delirium. Jsme teprve na začátku!

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?