Potenciální Vedlejší Účinky CBD

CBD je velice populární doplněk stravy a vykazuje několik prospěšných farmakologických účinků. CBD je klasifikováno jako kanabinoid, který je produkován v konopné rostlině, ale není psychotropní. CBD má dobrý bezpečnostní profil a většina uživatelů jej velice dobře toleruje a jeho užívání nevykazuje žádné známky zneužívání či fyzické závislosti. Výzkum také ukázal, že tento kanabinoid má minimální nebo žádné fyziologické účinky jako je například srdeční tep, krevní tlak a tělesná teplota. Nicméně, některé tyto výzkumy si protiřečí.

Vedlejší účinky CBD

Podobně jako u vitaminů, minerálů a bylinkových doplňků, i CBD může způsobit nějaké vedlejší účinky. Jakákoliv sloučenina má potenciál různě působit na různé pacienty. Předtím, než začnete užívat CBD na denní bázi, je důležité si zjistit něco o možných vedlejších účincích. Je také vhodné konzultovat užívání CBD s vaším doktorem či lékárníkem, který potvrdí, že je pro vás CBD opravdu vhodné.

Po užití CBD můžete pocítit sucho v puse

CBD může způsobit sucho v puse, a to i v případě, že jej neužíváte vaporizací či kouřením. CBD ve skutečnosti způsobuje sucho v puse kvůli své interakci s endokanabinoidním systémem. Ovlivněním kanabinoidních receptorů ve slinných žlázách snižuje CBD sekreci slin a způsobí tak sucho v ústech. I když se jedná o nepříjemný pocit, dá se velice snadno vyřešit dostatkem tekutin.

CBD může snížit krevní tlak

Netvrdili jsme náhodou, že CBD nemá žádný účinek na krevní tlak? Studie ukazují, že i když CBD nezpůsobuje žádnou obrovskou změnu v krevním tlaku, může i tak způsobit dočasné snížení krevního tlaku. Většina lidí si této změny ani nevšimne, ale lidé, kteří trpí na různá cévní onemocnění, mohou tuto změnu velice citelně pocítit.

Užívání CBD vás může uspávat či dokonce způsobit závratě

Jiné studie ukazují, že mezi další vedlejší účinky CBD patří závratě a ospalost. Někteří uživatelé tvrdí, že po užití CBD se cítí více soustředěni a probuzeni, kdežto jiní zase tvrdí, že se cítí více unaveně. V podobném duchu někteří uživatele tvrdí, že po užití CBD zažili závrať, která by mohla být spojena s poklesem krevního tlaku, který jsme zmínili dříve. Kvůli těmto potenciálním vedlejším účinkům se doporučuje užívat CBD v malých dávkách, které postupně budete zvyšovat. Pokud jste začátečníkem, pak je také vhodné při užívání CBD neobsluhovat žádné těžké stroje.

CBD může mít kontraindikaci s léky na předpis

Studie z roku 2017 tvrdí, že CBD může způsobit různé vedlejší účinky, pokud je užíváno společně s určitými léky na předpis. Je to způsobeno interakcí mezi kanabinoidem a enzymy metabolizujícími léčiva. Sem patří například cytochrom P450. Jakmile je CBD metabolizováno enzymem P450, tak CBD prakticky nahradí tyto enzymy a zabrání jim v metabolizaci dalších léčiv. To může způsobit zvýšenou koncentraci jiných léčiv v těle. Pacienti, kteří dlouhodobě užívají některá léčiva na předpis, by měli užívání CBD konzultovat se svým lékařem. Pro více informací týkajících se CBD a enzymu P450 se podívejte na tento blog.

CBD a potenciální vedlejší účinky

Většina dnešního výzkumu, který se zabývá potenciálními vedlejšími účinky CBD, se provádí v in vitro prostředí a na zvířecích modelech. Abychom mohli s jistotou potvrdit některé vedlejší účinky, je třeba více studií, které se budou provádět na lidech. Článek, který byl publikován v časopise Cannabis and Cannabinoid Reserach pojednává o problému, který nastává při porovnávání výsledků mezi studiemi provedenými na zvířatech a studiemi provedenými na lidech. U lidí je CBD často užíváno orálně či inhalací, kdežto u myší je CBD podáváno orálně nebo injekčně.

Navíc, koncentrace CBD v krvi, které bylo podáno orálně, se liší u lidí i u myší. A i pokud dojde ke stejné koncentraci, CBD má na myši i lidi rozdílné biologické účinky. Momentálně je CBD velice bezpečné, ale k přesnému určení možných vedlejších účinků je třeba více studií, které budou provedeny na lidech.

Jaký produkt potřebuji?