Jak Dlouho Zůstane CBD Ve Vašem Těle?

Jak Dlouho Zůstane CBD Ve Vašem Těle?

Popularita CBD neustále roste. Čím více lidí užívá CBD doplňky stravy, tím více se lidé ptají, jak dlouho zůstane CBD v těle. V našem článku detailně popíšeme tělesní procesy, které jsou zodpovědné za rozpad CBD.

Jak CBD funguje

Hlavní funkcí CBD je interakce s endokanabinoidním systémem. EKS je regulační systém, díky kterému naše tělo pracuje co nejlépe. Na rozdíl od jiných kanabinoidů, CBD se přímo neváže na endokanabinoidní receptory. Místo toho interaguje se širokou škálou receptorů po celém našem těle a tím navodí své unikátní účinky.

CBD lze užívat několika různými způsoby. Metoda užívání také ovlivňuje to, jakým způsobem je CBD v našem těle metabolizováno. Pokud budete užívat CBD orálně, tak musí projít trávícím traktem. Když jej užíváte sublinguálně (pod jazyk) a nebo jej inhalujete pomocí vaporizéru, tak se CBD může vyhnout trávicímu traktu a začne působit rychleji.

Jakmile je CBD do našeho těla absorbováno, je krví transportováno do jater, kde je metabolizováno na jednotlivé složky, které naše buňky mohou využít. Tento metabolismus vyvolává skupina enzymů, která se nazývá cytochrom P450. Tyto enzymy jsou zodpovědné za rozklad 60% léků na trhu.

Z jater jsou metabolity CBD rozneseny po celém našem těle, kde mohou interagovat se širokou škálou receptorů.

Studie testuje poločas rozpadu CBD v lidech

Skupina vědců z College of Pharmacy na University of Arizona Health Sciences Center testovala v roce 1991 CBD na 14 pacientech s Huntingtonovou chorobou. Tito pacienti dostávali dávku 700 mg CBD každý den po dobu 6 týdnů. Tyto dávky jsou daleko vyšší než standardní doporučená dávka.

Vědci poté kvantitativně změřili přítomnost a funkčnost CBD v tělech pacientů. Po dobu léčby, která trvala 6 týdnů, se hladina CBD v krvi pacientů pohybovala od 5,9 do 11,2 ng/ml. Jeden týden po ukončení léčby byla průměrná hladina CBD v krvi kolem 1,5 ng/ml. Poté byla hladina CBD v těle prakticky nedetekovatelná. Podle těchto výsledků vědci usoudili, že poločas rozpadu CBD v našem těle se pohybuje od 2 do 5 dnů.

Jak Dlouho Zůstane CBD Ve Vašem Těle?

Co je to poločas rozpadu?

Poločas rozpadu je termín, který udává, za jak dlouho se látka rozloží v našem těle. Dá se zjistit změřením krevní plasmy pro metabolity, u kterých chceme poločas rozpadu zjistit. Z krevní plasmy jsou metabolity odstraněny z těla a nebo jsou přesunuty do jiné tělesné tekutiny.

Poločas rozpadu se obvykle měří podáním jedné dávky sloučeniny a následným testováním krevní plasmy v pravidelných intervalech na zbytky dané látky. Množství léku v plasmě obvykle vzroste, dosáhne maxima a poté začne postupně klesat. Poločas rozpadu odpovídá času, za který klesne koncentrace látky v krvi o polovinu.

Jaký je poločas rozpadu CBD?

Naneštěstí, přesný poločas rozpadu pro CBD není na 100% jistý. Studie, kterou jsme zmínili dříve tvrdí, že CBD má poločas rozpadu v rozmezí 2 až 5 dní. Při této studii byla použita extrémně vysoká dávka CBD (700 mg je ekvivalent celé 30 ml lahvičky 2% CBD oleje).

Další studie, která byla publikována v roce 1986 v časopise Biomedical and Environmental Mass Spectrometry tvrdí, že poločas rozpadu CBD se pohybuje mezi 18 a 35 hodinami v závislosti na metodě podání.

V této studii figurovalo 5 mladých mužů, kteří obdrželi kolem 20mg CBD intravenózně a nebo kouřením. Po podání začali vědci měřit krevní plasmu pacientů po dobu 72 hodin. Podle jejich zjištění přišli s tím, že CBD má poločas rozpadu kolem 27 - 35 hodin, pokud bylo CBD podáno kouřením a nebo 18 - 30 hodin, pokud bylo podáno intravenózně.

Co ovlivňuje poločas rozpadu CBD?

Pokud mluvíme o metabolismu jakékoliv látky, tak je vhodné si uvědomit, že každé lidské tělo je odlišné a existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit schopnost vašeho těla zpracovávat sloučeniny, jako je právě například CBD.

Mezi tyto faktory patří:

- Tělesná váha
- Účinnost vašeho metabolismu
- Metoda užívání
- Množství užitého CBD
- Čistota a síla užívaného oleje/doplňku stravy
- Biologická dostupnost CBD (která se může změnit v závislosti na metodě podání)

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle – závěrem

CBD je velice unikátní a komplexní sloučenina, která ovlivňuje každého jednotlivce jinak. Naneštěstí se vědcům ještě nepodařilo změřit přesný poločas rozpadu kanabidiolu. Podle dvou zmíněných studií lze předpokládat, že poločas rozpadu CBD se pohybuje někde mezi 18 a 35 hodinami. Další studie, které jsme nezmínili naznačují, že poločas rozpadu jedné dávky CBD by mohl být kolem 1 až 2 dnů.

Tato čísla jsou však pouhým hrubým odhadem. Jak jsme již zmínili, několik rozdílných faktorů může ovlivnit to, jakou rychlostí bude vaše tělo zpracovávat a metabolizovat sloučeniny jako CBD. Jakmile se tomuto tématu bude věnovat více studií, tak jistě obdržíme přesnější čísla.

Jaký produkt potřebuji?