Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle

CBD se stává čím dál tím populárnějším a jelikož čím dál tím více lidí užívá CBD doplňky stravy, tak narůstá i počet otázek ohledně toho, jak dlouho zůstane CBD v těle. V našem dalším článku se budeme věnovat tomu, jak naše tělo zpracovává CBD, jaký poločas rozpadu má tato látka apod.

Obsah:

Jak CBD funguje

CBD primárně funguje tak, že interaguje s naším endokanabinoidním systémem, což je regulační síť, která se snaží udržet naše tělo v ideální kondici. Na rozdíl od jiných kanabinoidů se CBD neváže přímo na receptory EKS, ale spíše funguje "v zákulisí".

Situace se trošku komplikuje, pokud vezmeme v potaz způsob, jakým jste CBD užili. Jelikož se CBD dá užívat mnoha různými způsoby, hraje metoda užití velice důležitou roli v tom, jakým způsobem je tato sloučenina metabolizována (rozložena a distribuována po těle).

Pokud užijete CBD orálně, tak se musí sloučenina dostat přes celý trávicí trakt a až poté nastoupí její účinky. Pokud jej užijete sublinguálně (pod jazykem) či jej inhalujete přes vaporizér, může CBD obejít trávicí trakt a začít působit daleko rychleji.

Jak je CBD zpracováno?

Jakmile je CBD požito a absorbováno, tak se dostane do jater, kde je metabolizováno na několik sloučenin, které naše buňky mohou použít. Za tímto metabolismem stojí stejná skupina enzymů, která je zodpovědná za rozklad asi 60 % všech léčiv dostupných na trhu.

Z jater se metabolity CBD dostanou do celého těla, kde mohou interagovat s širokou škálou receptorů.

Tímto způsobem jsme vám popsali základy metabolismu CBD, nicméně to, co nás zajímá je doba, po kterou mohou spolu interagovat metabolity CBD a receptory - jinými slovy, jak dlouho CBD zůstane v našem těle. Než se do této otázky pustíme, tak si musíme něco povědět o konceptu "poločasu rozpadu".

Co je to poločas rozpadu?

Poločas rozpadu je termín, který popisuje množství času, za které dojde k redukci sloučeniny na polovinu jejího původního množství nebo účinnosti v těle. Tento čas se dá zjistit změřením krevní plasmy, ve které hledáme metabolity dané sloučeniny. Z krevní plasmy jsou metabolity z těla odstraněny a nebo přesunuty do jiné tělesné tekutiny.

Poločas rozpadu se typicky měří podáním jedné dávky dané sloučeniny a následným testováním krevní plazmy v pravidelných intervalech na stopy dané sloučeniny. Množství látky v plasmě se obvykle zvyšuje, dokud nedosáhne svého maxima a poté se postupně snižuje.

Díky informacím z těchto měření jsou vědci schopni říct, jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle. Bohužel si tyto údaje doma sami nezměříte, nicméně můžeme použít nasbírané informace a poskytnout vám obecný časový úsek.

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle?

Přesný poločas rozpadu CBD není na 100 % známý, ale můžeme se pustit do prozkoumání existujících studií. Existují důkazy[1], které naznačují, že poločas rozpadu CBD je přibližně 2-5 dní. K těmto číslům se vědci dostali díky studii, které se účastnilo 14 pacientů s Huntingtonovou chorobou. Pacienti obdrželi každý den dávku asi se 700 mg CBD denně po dobu 6 týdnů. Upozorňujeme, že tyto dávky jsou daleko vyšší než standardní doporučené dávky.

V další studii[2] byl poločas rozpadu CBD vypočítán podle jedné dávky 20 mg CBD, která byla podána intravenózně a z jedné dávky 18,8–19,4 mg CBD, která bylo vykouřena. Poločas rozpadu podle této studie je při intravenózním podaní 18–30 hodin a při inhalaci 27–35 hodin.

Nicméně tento časový rámec se liší u každého člověka. Doba, po kterou zůstane CBD ve vašem těle, je ovlivněná mnoha biologickými faktory a taky množstvím, které užijete.

Obecně platí, že čím efektivnější je metoda užití, tím rychleji je CBD zpracováno a tím rychleji se dostane z vašeho systému. Orálně užité CBD by tedy v porovnání se sublinguálně užitým CBD nebo vapováním mělo zůstat ve vašem těle déle. Nicméně nejlepší je vyzkoušet všechny metody užití a zjistit, která metoda vám nejvíce vyhovuje.

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle

Co ovlivňuje poločas rozpadu CBD?

Pokud se bavíme o metabolismu jakékoliv sloučeniny, tak je důležité si uvědomit, že každý člověk je unikátní a že také existují různé biologické faktory, které jsou schopny ovlivnit vaši schopnost zpracovat sloučeniny jako je právě CBD.

Mezi tyto faktory patří:

• Tělesný tuk

CBD je rozpustné v tucích a tudíž se malé množství může uložit v tukových buňkách. Díky tomu je možné, že CBD zůstane ve vašem těle trochu déle, pokud máte vysoké procento tělesného tuku.

• Efektivita vašeho metabolismu

Náš metabolismus je kombinací chemických reakcí, mezi které patří i přeměna jídla na energii. Čím rychlejší máte metabolismus, tím rychleji jsou sloučeniny (včetně CBD) rozloženy, zpracovány a eliminovány.

• Metoda užití

Způsob, kterým užíváte CBD, ovlivňuje nejen sílu účinků, ale i jejich dobu trvání. Metoda užívání jde také ruku v ruce s biologickou dostupností. Obecně řečeno, metody užití s vyšší biologickou dostupností zaručí, že CBD odejde z vašeho těla rychleji.

• Množství užitého CBD

Čím více CBD užijete, tím déle bude vašemu tělu trvat jeho zpracování. Buďte ale opatrní, jelikož vysoké dávky CBD mohou vést k navození slabých vedlejších účinků a je tedy důležité zjistit, jaká dávka je pro vás ta pravá.

• Čistota a síla oleje/doplňku stravy, který užíváte

Čím je CBD olej či doplněk stravy koncentrovanější, tím déle bude trvat jeho zpracování v játrech a tím déle zůstanou aktivní sloučeniny ve vašem těle.

Jak dlouho zůstane CBD ve vašem těle - závěrem

CBD je velice unikátní a komplexní sloučenina, která každého člověka ovlivňuje trochu jinak. Bohužel není vypracováno mnoho studií, které by se zabývaly poločasem rozpadu kanabidiolu. Odhaduje se, že poločas rozpadu CBD se pohybuje mezi 18 a 35 hodinami, zatímco jiné studie naznačují, že poločas rozpadu CBD může trvat až 5 dní.

Nicméně mnoho různých faktorů může ovlivnit rychlost, jakou vaše tělo zpracovává a metabolizuje sloučeniny jako je právě CBD. Dokud nedojde k vypracování detailnějších studií, které se budou zabývat poločasem rozpadu CBD, tak budeme muset pracovat s těmito čísly.

Zdroje

[1] Consroe, P., Kennedy, K., & Schram, K. (1991). Assay of plasma cannabidiol by capillary gas chromatography/ion trap mass spectroscopy following high-dose repeated daily oral administration in humans. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1666917/ [Zdroj]

[2] Ohlsson, A., Lindgren, J. E., Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, L. E. (1986). Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2937482/ [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?