Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

V dnešní moderní době není neobvyklé užívat i několik léků najednou. Vzhledem k tomu, že CBD ovlivňuje několik biologických systémů, tak je rozumné vědět, zda by také nemohlo ovlivnit některé léky, které užíváme. V našem článku se o tomto tématu dozvíte více.

Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

Výzkum ukázal, že CBD je velice bezpečné

Stále jsme ještě neodhalili všechny způsoby, kterými může CBD podpořit naše tělo, ale jedna věc se nemění - CBD je bezpečné. CBD je v našem těle velice dobře tolerováno, a to i při denních dávkách dosahujících 160mg. Průměrná dávka CBD oleje se rovná 3 - 4 kapkám třikrát denně. To je přibližně 42mg denně (založeno na našem 10% CBD oleji).

Navíc, Světová Zdravotnická Organizace vypracovala obsáhlé posouzení bezpečnosti CBD a z tohoto posouzení vyplývá, že CBD je velmi bezpečné. Jejich posouzení momentálního výzkumu CBD bylo následovné:

"CBD je lidským tělem dobře tolerováno a má dobrý bezpečnostní profil. Nahlášené vedlejší účinky mohou být výsledkem interakce mezi CBD a léky, které pacient užívá."

Obsáhlé posouzení od WHO vzalo v potaz mnoho výzkumů a také klinické a předběžné testování. Jejich zjištění jsou skvělou zprávou, jelikož potvrzují vše, co zatím víme o CBD a také to, že CBD má minimální vedlejší účinky. Pokud vás zajímá, jaké potenciální vedlejší účinky může CBD mít, pak se více dozvíte v tomto článku. Je však důležité vzít v potaz, že tyto vedlejší účinky mohou být způsobeny interakcí mezi CBD a léky, které pacient užívá. V předchozí větě je velice důležité slovíčko "mohou", které označuje, že stále ještě neznáme veškeré interakce mezi CBD a léky a také nevíme, jaké komplikace může tato interakce způsobit.

Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

Pochopení vztahu mezi CBD a léky

CBD je formou léku. A stejně jako jiné léky, i CBD musí být metabolizováno játry. Jakmile trávicí trakt zpracuje CBD, bude následně zpracováno v játrech. Játra využívají speciální enzymy, které pomáhají s rozkladem CBD na menší části (metabolity), které poté pošle do celého těla pomocí oběhového systému. Tento proces je zcela přirozený.

Potenciální problém může nastat, pokud je CBD konzumováno společně s jinými léky, jelikož se játra soustředí hlavně na CBD. Tyto speciální enzymy, obzvláště enzym zvaný cytochrom P450, se budou zcela soustředit na CBD a přestanou rozkládat jiné léky, které jsou v játrech přítomny. Kvůli tomu mohou vzniknout nepříznivé vedlejší účinky, jelikož může dojít ke zvýšené koncentraci určitých léčiv v našem těle a ty způsobí nepříznivé vedlejší účinky.

Právě probíhá výzkum týkající se potenciální interakce mezi CBD a léky

Jakýkoliv lék, který je v našem těle metabolizován enzymem P450, může být ovlivněn užíváním CBD. Cytochrom P450 metabolizuje mnoho steroidů, antibiotik, antidepresiv, beta blokátorů a antihistaminik. Nicméně, i když jsou všechny tyto léky metabolizovány stejným enzymem, tak to neznamená, že při společném užívání s CBD dojde k interakci. Pokud máte zájem užívat CBD a užíváte dlouhodobě i nějaké léky, tak byste vždy měli tuto možnost konzultovat s vaším lékařem.

Jaký produkt potřebuji?