Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

V dnešní moderní době není neobvyklé užívat i několik léků najednou. Vzhledem k tomu, že CBD ovlivňuje několik biologických systémů, tak je rozumné vědět, zda by také nemohlo ovlivnit některé léky, které užíváme. V našem článku se o tomto tématu dozvíte více.

Výzkum ukázal, že CBD je velice bezpečné

Stále jsme ještě neodhalili všechny způsoby, kterými může CBD podpořit naše tělo, ale jedna věc se nemění - CBD je bezpečné. CBD je v našem těle velice dobře tolerováno, a to i při denních dávkách dosahujících 160mg. Průměrná dávka CBD oleje se rovná 3 - 4 kapkám třikrát denně. To je přibližně 42mg denně (založeno na našem 10% CBD oleji).

Dále bylo zjištěno, že tato sloučenina má vysokou úroveň bezpečnosti, kterou potvrzuje i Světová Zdravotnická Organizace ve své obsáhlé studii. Jejich závěr ohledně momentálního výzkumu CBD zní následovně:

"CBD je obecně velice dobře tolerováno a má dobrý bezpečnostní profil. Nahlášené vedlejší účinky mohou být způsobeny mezilékovou interakcí mezi CBD a léky, které pacient užívá".

Toto přezkoumání vzalo v potaz veliké množství studií, společně s klinickými a předklinickými testy. Jejich závěry jsou povzbudivé, jelikož krásně potvrzují to, co momentálně o CBD a jeho vedlejších účincích víme.

Dlouhodobá bezpečnost CBD extraktů

Pořád je zde ale otázka dlouhodobé bezpečnosti CBD. Mnoho studií je stále v předklinické fázi a zatím jsme tedy plně nepochopili všechny možné interakce, komplikace a nebo vedlejší účinky, ke kterým by mohlo v lidském těle dojít.

Naštěstí již brzy dojde ke změnám, které nastaví základní bezpečnost pro všechny CBD extrakty. Evropští regulátoři klasifikovali CBD a jeho deriváty jako "novou potravinu", co znamená, že všechny CBD produkty musí splňovat striktní standardy a také musí projít rozsáhlým schvalovacím procesem.

Pokud daná společnost může prokázat, že jejich CBD splňuje kritéria pro "nové potraviny" (vhodné pro daný účel, viditelně označené a bezpečné pro použití), pak tyto produkty mohou zůstat v obchodech. Tyto nové principy nám poskytnou rámec pro celý CBD průmysl a sníží riziko vstupu nekvalitních nebo nebezpečných CBD produktů na trh.

V Cibdolu chápeme, že se ještě musíme hodně dozvědět o dlouhodobé bezpečnosti CBD a z toho důvodu jsme pyšní na to, že jsme jednou ze tří společností v Evropě, které již úspěšně podali žádost o kontrolu toho, zda naše produkty splňují kritéria pro nové potraviny. Pouze spoluprací můžeme bezpečně využít plný potenciál této sloučeniny.

Můžete Užívat CBD Společně s Dalšími Léky?

Pochopení vztahu mezi CBD a léky

CBD je formou léku. A stejně jako jiné léky, i CBD musí být metabolizováno játry. Jakmile trávicí trakt zpracuje CBD, bude následně zpracováno v játrech. Játra využívají speciální enzymy, které pomáhají s rozkladem CBD na menší části (metabolity), které poté pošle do celého těla pomocí oběhového systému. Tento proces je zcela přirozený.

Potenciální problém může nastat, pokud je CBD konzumováno společně s jinými léky, jelikož se játra soustředí hlavně na CBD. Tyto speciální enzymy, obzvláště enzym zvaný cytochrom P450, se budou zcela soustředit na CBD a přestanou rozkládat jiné léky, které jsou v játrech přítomny. Kvůli tomu mohou vzniknout nepříznivé vedlejší účinky, jelikož může dojít ke zvýšené koncentraci určitých léčiv v našem těle a ty způsobí nepříznivé vedlejší účinky.

Právě probíhá výzkum týkající se potenciální interakce mezi CBD a léky

Jakýkoliv lék, který je v našem těle metabolizován enzymem P450, může být ovlivněn užíváním CBD. Cytochrom P450 metabolizuje mnoho steroidů, antibiotik, antidepresiv, beta blokátorů a antihistaminik. Nicméně, i když jsou všechny tyto léky metabolizovány stejným enzymem, tak to neznamená, že při společném užívání s CBD dojde k interakci. Pokud máte zájem užívat CBD a užíváte dlouhodobě i nějaké léky, tak byste vždy měli tuto možnost konzultovat s vaším lékařem.

Jaký produkt potřebuji?