Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Jsou To Flavanoly?

Flavanoly jsou podtřídou větší skupiny chemikálií, které známe pod jménem flavonoidy. Flavnoidy můžeme nalézt ve velkém množství rostlin a věří se[1], že mohou pomoci zlepšit zdraví. Skupina flavanolů známá jako katechiny nejspíše přispívá k antioxidačním[2] účinkům řady jídel a pití.

Rostliny syntetizují tyto flavanoly jako sekundární metabolity. Tyto metabolity nepřispívájí k rozmnožování a vývoji, ale mohou pomoci některým druhům vyrovnat se s environmentálním stresem. Flavanoly nejspíše vykazují antioxidační a ochranné vlastnosti[3] u rostlin, ale jejich přesná role ještě není jasná.

Barva

Na rozdíl od jejich blízkých příbuzných - antokyanu a flavanonů - flavanoly jsou úplně bezbarvé[4]. Jakmile jsou extrahovány, tak jejich molekuly tvoří kondenzovanou, bezbarvou tekutinu.

Dále je najdeme

Co Jsou To Flavanoly?

Flavanoly se nacházejí v různých populárních jídlech a pitích. Nejčastěji jsou obsaženy ve slupkách a semínkách v ovoci a zelenině.

Flavanoly můžeme[5] nalézt v relativně vysoké koncentraci v ovocných džusech, marmeládách, jablkách, avokádech, fíku, mangu, jahodách, kakau, třešních, černém a zeleném čaji, bílém vínu a v portském vínu.

Konzumace flavanolu závisí na vašem jídelníčku, ale výzkum naznačuje, že průměrný příjem flavanolů je kolem 50 mg v některých částech Evropy.

Podpůrný výzkum

Předběžný výzkum naznačuje, že flavanoly mohou mít potenciální terapeutické účinky. Těmto chemikáliím se nevěnovalo tolik pozornosti, ale limitovaný výzkum vypadá vcelku slibně.

• Zdravé srdce

Katechiny jsou typem flavonoidů a mohou mít prospěšné účinky na zdraví našeho srdce, díky jejich proti-zánětlivým a antioxidačním účinkům.

Primární katechin, který můžeme nalézt v zeleném čaji, je epigalokatechin galát (EGCG) a ten by mohl snížit zánět žil[6] díky inhibici tvorby oxidu dusnatého. Méně NO může pomoci snížit endoteliální exocytózu.

Endoteliální buňky tvoří vnitřní povrch žil a tepen. K exocytóze dochází tehdy, kdy granule z těchto buněk fúzují s plasmatickou membránou. Výsledkem je uvolnění pro-zánětlivých proteinů, které stojí za vznikem zánětu žil, což předchází vzniku arterosklerózy (tvrdnutí tepen).

Další výzkum potvrdil tyto NO inhibující účinky flavanolů. Výzkum[7] publikovaný v časopise Journal of Hypertension testoval účinky na flavanol bohatých kakaových bobů u zdravých jedinců.

Kakao - hlavní složka čokolády - obsahuje vysokou hladinu flavanolů včetně epikatechinu, katechinu a prokynidinových oligomerů. Vědci podali pacientům celkem 821 mg kakaa denně. V průběhu pěti dní zjistili, že kakao snižuje konzistentní a náhlou periferní dilataci cév. Tento výzkum tedy naznačuje, že jídlo bohaté na flavanoly může pomoci ochránit naše srdce před kardiovaskulárními onemocněními včetně infarktu.

Co Jsou To Flavanoly?

• Antioxidační účinky

Díky antioxidačním účinkům by flavonoly, které jsou obsaženy v zeleném čaji, mohly pomoci s oxidativním stresem. Oxidativní stres vzniká z několika faktorů, mezi které patří znečištění, strava a styk s chemikáliemi. Tyto faktory mohou přispět k nerovnováze mezi volnými radikály a jejich neutralizací.

Volné radikály jsou toxické vedlejší produkty našeho metabolismu, které mohou způsobit závažné poškození našich buněk a mohou stát za vznikem několika chronických onemocnění.

Flavonoly obsaženy v zeleném čaji vykazují antioxidační aktivitu v některých buněčných studiích. Antioxidanty dosahují svých účinků tím, že darují elektron volnému radikálu a sníží či kompletně zastaví oxidativní poškození. Flavonoly EGCG a EGC mohou darovat svůj elektron bez velké spotřeby energie. Díky tomu jsou lepšími antioxidanty než vitamín E.

• Neuroprotekce a zlepšení kognitivních vlastností

Studie[8] publikovaná v časopise Journal of Cardiovascular Pharmacology naznačuje, že flavanoly mohou pomoci s léčbou kognitivních chorob. Mechanismus účinku nejspíše leží ve zvýšení průtoku krve do mozku.

Lidská studie[9] ukázala, že jednotýdenní léčba s kakaem bohatým na flavanoly (900 mg za den) zvýšila průtok krve do šedé hmoty mozkové a zvrátila endoteliální dysfunkci. Tyto výsledky naznačují, že flavanoly by mohly mít neuroprotektivní vlastnosti a šlo by je využít k léčbě kognitivních poruch a demence, které jsou spjaty se sníženým průtokem krve do mozku[10].

Kromě ochrany mozku, flavanoly by mohly pomoci zlepšit účinnost našich orgánů. Studie[11] publikovaná v časopise Frontiers in Nutrition detailně popisuje účinky kakaových flavanolů na kognitivní funkce a naznačuje, že krátkodobá konzumace nejspíše zvyšuje paměť a rychlost našich reakcí, kdežto dlouhodobá konzumace může "zvýšit neurální efektivitu".

Bezpečnost a vedlejší účinky

Konzumace až 2000 mg kakaových flavonolů denně po dobu 12 týdnů je nejspíše bezpečná[12] u zdravých jedinců. Nicméně zdroje flavanolů - kakao a čaj - obsahují i stimulační molekuly, jako je například kofein. Častá konzumace těchto potravin může vést k vedlejším účinkům způsobeným kofeinem, jako je například nevolnost, nervozita, nespavost a zvýšená srdeční frekvence.

Zdroje

[1] de Pascual-Teresa, S., Moreno, D. A., & García-Viguera, C. (2010). Flavanols and Anthocyanins in Cardiovascular Health: A Review of Current Evidence. International Journal of Molecular Sciences, 11(4), 1679–1703. https://doi.org/10.3390/ijms11041679 [Zdroj]

[2] Higdon, J. V., & Frei, B. (2003). Tea Catechins and Polyphenols: Health Effects, Metabolism, and Antioxidant Functions. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43(1), 89–143. https://doi.org/10.1080/10408690390826464 [Zdroj]

[3] Samanta, A., Das, G., & Das, S. K. (2011, January 1). Roles of flavonoids in Plants. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/279499208_Roles_of_flavonoids_in_Plants [Zdroj]

[4] Das, A. B., Goud, V., & Das, C. (2019). Phenolic Compounds as Functional Ingredients in Beverages. Value-Added Ingredients and Enrichments of Beverages, 285–323. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816687-1.00009-6 [Zdroj]

[5] Hollman, P. C., & Arts, I. C. (2000). Flavonols, flavones and flavanols – nature, occurrence and dietary burden. Wiley Online Library. Published. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7%3C1081::AID-JSFA566%3E3.0.CO;2-G [Zdroj]

[6] Lin, Y. L., & Lin, J. K. (1997). Epigallocatechin-3-gallate blocks the induction of nitric oxide synthase by down-regulating lipopolysaccharide-induced activity of transcription factor nuclear factor-kappaB. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9281609/ [Zdroj]

[7] Fisher, N., Hughes, M., & Gerhard-Herman, M. (2003). Flavanol-rich cocoa induces nitric-oxide-dependent vasodilation in healthy humans. Journal of Hypertension. Published. https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2003/12000/Flavanol_rich_cocoa_induces_nitric_oxide_dependent.16.aspx [Zdroj]

[8] Fisher, N., Sorond, F., & Hollenberg, N. (2006). Cocoa Flavanols and Brain Perfusion. Journal of Cardiovascular Pharmacology. Published. https://journals.lww.com/cardiovascularpharm/Fulltext/2006/06001/Cocoa_Flavanols_and_Brain_Perfusion.17.aspx [Zdroj]

[9] Nehlig, A. (2013). The neuroprotective effects of cocoa flavanol and its influence on cognitive performance. NCBI. Published. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04378.x [Zdroj]

[10] Leeuwis, A. E., Smith, L. A., & Melbourne, A. (2018). Cerebral Blood Flow and Cognitive Functioning in a Community-Based, Multi-Ethnic Cohort: The SABRE Study. NCBI. Published. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00279 [Zdroj]

[11] Socci, V., Tempesta, D., Desideri, G., de Gennaro, L., & Ferrara, M. (2017). Enhancing Human Cognition with Cocoa Flavonoids. Frontiers in Nutrition, 4. https://doi.org/10.3389/fnut.2017.00019 [Zdroj]

[12] Ottaviani, J. I., Balz, M., Kimball, J., Ensunsa, J. L., Fong, R., Momma, T. Y., Kwik-Uribe, C., Schroeter, H., & Keen, C. L. (2015). Safety and efficacy of cocoa flavanol intake in healthy adults: a randomized, controlled, double-masked trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 102(6), 1425–1435. https://doi.org/10.3945/ajcn.115.116178 [Zdroj]

Zdroje

[1] de Pascual-Teresa, S., Moreno, D. A., & García-Viguera, C. (2010). Flavanols and Anthocyanins in Cardiovascular Health: A Review of Current Evidence. International Journal of Molecular Sciences, 11(4), 1679–1703. https://doi.org/10.3390/ijms11041679 [Zdroj]

[2] Higdon, J. V., & Frei, B. (2003). Tea Catechins and Polyphenols: Health Effects, Metabolism, and Antioxidant Functions. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43(1), 89–143. https://doi.org/10.1080/10408690390826464 [Zdroj]

[3] Samanta, A., Das, G., & Das, S. K. (2011, January 1). Roles of flavonoids in Plants. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/279499208_Roles_of_flavonoids_in_Plants [Zdroj]

[4] Das, A. B., Goud, V., & Das, C. (2019). Phenolic Compounds as Functional Ingredients in Beverages. Value-Added Ingredients and Enrichments of Beverages, 285–323. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-816687-1.00009-6 [Zdroj]

[5] Hollman, P. C., & Arts, I. C. (2000). Flavonols, flavones and flavanols – nature, occurrence and dietary burden. Wiley Online Library. Published. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7%3C1081::AID-JSFA566%3E3.0.CO;2-G [Zdroj]

[6] Lin, Y. L., & Lin, J. K. (1997). Epigallocatechin-3-gallate blocks the induction of nitric oxide synthase by down-regulating lipopolysaccharide-induced activity of transcription factor nuclear factor-kappaB. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9281609/ [Zdroj]

[7] Fisher, N., Hughes, M., & Gerhard-Herman, M. (2003). Flavanol-rich cocoa induces nitric-oxide-dependent vasodilation in healthy humans. Journal of Hypertension. Published. https://journals.lww.com/jhypertension/Abstract/2003/12000/Flavanol_rich_cocoa_induces_nitric_oxide_dependent.16.aspx [Zdroj]

[8] Fisher, N., Sorond, F., & Hollenberg, N. (2006). Cocoa Flavanols and Brain Perfusion. Journal of Cardiovascular Pharmacology. Published. https://journals.lww.com/cardiovascularpharm/Fulltext/2006/06001/Cocoa_Flavanols_and_Brain_Perfusion.17.aspx [Zdroj]

[9] Nehlig, A. (2013). The neuroprotective effects of cocoa flavanol and its influence on cognitive performance. NCBI. Published. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04378.x [Zdroj]

[10] Leeuwis, A. E., Smith, L. A., & Melbourne, A. (2018). Cerebral Blood Flow and Cognitive Functioning in a Community-Based, Multi-Ethnic Cohort: The SABRE Study. NCBI. Published. https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00279 [Zdroj]

[11] Socci, V., Tempesta, D., Desideri, G., de Gennaro, L., & Ferrara, M. (2017). Enhancing Human Cognition with Cocoa Flavonoids. Frontiers in Nutrition, 4. https://doi.org/10.3389/fnut.2017.00019 [Zdroj]

[12] Ottaviani, J. I., Balz, M., Kimball, J., Ensunsa, J. L., Fong, R., Momma, T. Y., Kwik-Uribe, C., Schroeter, H., & Keen, C. L. (2015). Safety and efficacy of cocoa flavanol intake in healthy adults: a randomized, controlled, double-masked trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 102(6), 1425–1435. https://doi.org/10.3945/ajcn.115.116178 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?