Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Jsou To Flavanoly?

Flavanoly jsou podtřídou větší skupiny chemikálií, které známe pod jménem flavonoidy. Flavnoidy můžeme nalézt ve velkém množství rostlin a věří se, že mohou pomoci zlepšit zdraví. Skupina flavanolů známá jako katechiny nejspíše přispívá k antioxidačním účinkům řady jídel a pití.

Rostliny syntetizují tyto flavanoly jako sekundární metabolity. Tyto metabolity nepřispívájí k rozmnožování a vývoji, ale mohou pomoci některým druhům vyrovnat se s environmentálním stresem. Flavanoly nejspíše vykazují antioxidační a ochranné vlastnosti u rostlin, ale jejich přesná role ještě není jasná.

Barva

Na rozdíl od jejich blízkých příbuzných - antokyanu a flavanonů - flavanoly jsou úplně bezbarvé. Jakmile jsou extrahovány, tak jejich molekuly tvoří kondenzovanou, bezbarvou tekutinu.

Dále je najdeme

Co Jsou To Flavanoly?

Flavanoly se nacházejí v různých populárních jídlech a pitích. Nejčastěji jsou obsaženy ve slupkách a semínkách v ovoci a zelenině.

Flavanoly můžeme nalézt v relativně vysoké koncentraci v ovocných džusech, marmeládách, jablkách, avokádech, fíku, mangu, jahodách, kakau, třešních, černém a zeleném čaji, bílém vínu a v portském vínu.

Konzumace flavanolu závisí na vašem jídelníčku, ale výzkum naznačuje, že průměrný příjem flavanolů je kolem 50 mg v některých částech Evropy.

Podpůrný výzkum

Předběžný výzkum naznačuje, že flavanoly mohou mít potenciální terapeutické účinky. Těmto chemikáliím se nevěnovalo tolik pozornosti, ale limitovaný výzkum vypadá vcelku slibně.

• Zdravé srdce

Katechiny jsou typem flavonoidů a mohou mít prospěšné účinky na zdraví našeho srdce, díky jejich proti-zánětlivým a antioxidačním účinkům.

Primární katechin, který můžeme nalézt v zeleném čaji, je epigalokatechin galát (EGCG) a ten by mohl snížit zánět žil díky inhibici tvorby oxidu dusnatého. Méně NO může pomoci snížit endoteliální exocytózu.

Endoteliální buňky tvoří vnitřní povrch žil a tepen. K exocytóze dochází tehdy, kdy granule z těchto buněk fúzují s plasmatickou membránou. Výsledkem je uvolnění pro-zánětlivých proteinů, které stojí za vznikem zánětu žil, což předchází vzniku arterosklerózy (tvrdnutí tepen).

Další výzkum potvrdil tyto NO inhibující účinky flavanolů. Výzkum publikovaný v časopise Journal of Hypertension testoval účinky na flavanol bohatých kakaových bobů u zdravých jedinců.

Kakao - hlavní složka čokolády - obsahuje vysokou hladinu flavanolů včetně epikatechinu, katechinu a prokynidinových oligomerů. Vědci podali pacientům celkem 821 mg kakaa denně. V průběhu pěti dní zjistili, že kakao snižuje konzistentní a náhlou periferní dilataci cév. Tento výzkum tedy naznačuje, že jídlo bohaté na flavanoly může pomoci ochránit naše srdce před kardiovaskulárními onemocněními včetně infarktu.

Co Jsou To Flavanoly?

• Antioxidační účinky

Díky antioxidačním účinkům by flavonoly, které jsou obsaženy v zeleném čaji, mohly pomoci s oxidativním stresem. Oxidativní stres vzniká z několika faktorů, mezi které patří znečištění, strava a styk s chemikáliemi. Tyto faktory mohou přispět k nerovnováze mezi volnými radikály a jejich neutralizací.

Volné radikály jsou toxické vedlejší produkty našeho metabolismu, které mohou způsobit závažné poškození našich buněk a mohou stát za vznikem několika chronických onemocnění.

Flavonoly obsaženy v zeleném čaji vykazují antioxidační aktivitu v některých buněčných studiích. Antioxidanty dosahují svých účinků tím, že darují elektron volnému radikálu a sníží či kompletně zastaví oxidativní poškození. Flavonoly EGCG a EGC mohou darovat svůj elektron bez velké spotřeby energie. Díky tomu jsou lepšími antioxidanty než vitamín E.

• Neuroprotekce a zlepšení kognitivních vlastností

Studie publikovaná v časopise Journal of Cardiovascular Pharmacology naznačuje, že flavanoly mohou pomoci s léčbou kognitivních chorob. Mechanismus účinku nejspíše leží ve zvýšení průtoku krve do mozku.

Lidská studie ukázala, že jednotýdenní léčba s kakaem bohatým na flavanoly (900 mg za den) zvýšila průtok krve do šedé hmoty mozkové a zvrátila endoteliální dysfunkci. Tyto výsledky naznačují, že flavanoly by mohly mít neuroprotektivní vlastnosti a šlo by je využít k léčbě kognitivních poruch a demence, které jsou spjaty se sníženým průtokem krve do mozku.

Kromě ochrany mozku, flavanoly by mohly pomoci zlepšit účinnost našich orgánů. Studie publikovaná v časopise Frontiers in Nutrition detailně popisuje účinky kakaových flavanolů na kognitivní funkce a naznačuje, že krátkodobá konzumace nejspíše zvyšuje paměť a rychlost našich reakcí, kdežto dlouhodobá konzumace může "zvýšit neurální efektivitu".

Bezpečnost a vedlejší účinky

Konzumace až 2000 mg kakaových flavonolů denně po dobu 12 týdnů je nejspíše bezpečná u zdravých jedinců. Nicméně zdroje flavanolů - kakao a čaj - obsahují i stimulační molekuly, jako je například kofein. Častá konzumace těchto potravin může vést k vedlejším účinkům způsobeným kofeinem, jako je například nevolnost, nervozita, nespavost a zvýšená srdeční frekvence.

Jaký produkt potřebuji?