Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Narkolepsie: Symptomy, Příčiny a Léčba

Narkolepsie je opravdu významné narušení běžného života – ztěžuje práci a pro postiženou osobu, přátele a rodinu to představuje extrémní zátěž. Pokračujte ve čtení a zjistěte, co přesně narkolepsie je a jak tuto chronickou spánkovou poruchu léčit.

Co je to narkolepsie?

Narkolepsie je vzácné chronické neurologické onemocnění, při kterém dochází k náhlému upadání do spánku nebo pocitům nekontrolovatelné únavy[1]. Neschopnost mozku kontrolovat spánkový cyklus způsobuje, že neustále bez varování vstupuje do REM fáze. Výsledkem je významně zhoršená kvalita života postižené osoby, často znemožňující práci, účast na společenských událostech, a dokonce i řízení.

Většinou je pro narkolepsii běžné, že se začne projevovat během dospívání a záchvaty spavosti se dělí do dvou skupin: narkolepsie 1. typu a 2. typu. První typ je většinou doprovázen ztrátou kontroly nad svaly (kataplexie), zatímco druhý typ ne. Dalším neobvyklým prvkem narkolepsie je, že epizody denní spavosti můžou být spuštěny emocemi. Intenzivní emoce jako smích, štěstí, vztek a frustrace mohou vyprovokovat symptomy a zhoršit je.

Diagnostika narkolepsie

Nejzávaznější případy narkolepsie jsou snadno identifikovatelné, ale některé symptomy jsou společné i pro jiná neurologická onemocnění. Kvůli tomu je možné, že doktoři budou muset provést další vyšetření a prohlídky. Jediný skutečně specifický symptom narkolepsie je kataplexie, nedobrovolná ztráta svalové síly a tonu.

Dva často užívané testy zahrnují polysomnogram (PSG) a test mnohočetné latence usnutí (MSLT). PSG nebo spánková studie monitoruje během spánku mozek, svaly a oči a MSLT test zkoumá, zda postižená osoba vstupuje do REM fáze a jak často.

Pro narkolepsii bohužel neexistuje žádný definitivní lék, hlavně proto, že lékaři si stále nejsou jisti, co přesně tuto poruchu způsobuje. Povzbudivé je, že je možné zmírnit symptomy skrze změnu životního stylu a medikace – o tom již za chvíli.

Symptomy narkolepsie

Nejrozpoznatelnější symptomy narkolepsie jsou ospalost a náhlé upadání do spánku, ale nemoc může každého postihovat jinými způsoby, včetně:

• Kataplexie: Náhlá ztráta svalové síly a tonu. Obvykle doprovází záchvat spánku a může postihnout svaly celého těla včetně obličeje.

Spánková paralýza: Popisuje se jako dočasná ztráta schopnosti se hýbat nebo mluvit, zatímco jste si vědomi vašeho okolí. Spánková paralýza umí být neuvěřitelně znepokojujícím symptomem. Nejčastěji k ní dochází při usínání nebo při probouzení a jednotlivé epizody trvají obvykle od několika vteřin po několik minut.

Insomnie: Ač se může zdát zvláštní zahrnout do seznamu příznaků narkolepsie nespavost, je důležité zdůraznit, že tato porucha není jenom o nezvladatelném usínání. Narkolepsie je hluboké narušení tělního spánkového cyklu, což se může pojit s obtížemi při usínání v noci, kdy je to žádoucí.

• Hypnopompické halucinace: Podobně jako spánková paralýza, i halucinace spojené s narkolepsií se mohou objevit jak při usínání, tak při probouzení. Iluze jsou obvykle velmi živé a rozrušující.

• Automatické jednání: Lidé trpící narkolepsií mohou i během záchvatu pokračovat ve svých běžných denních činnostech. Výkon je téměř vždy zhoršený a jedinec si není schopen vybavit posledních několik vteřin. Automatické jednání se zpravidla objevuje během navyklých aktivit, jako je řízení, psaní nebo nakupování potravin.

Příčiny narkolepsie

Pravděpodobně nejvíce skličující aspekt narkolepsie je nedostatek porozumění ohledně možných příčin a spouštěčů. Vědci si všimli, že v raných fázích narkolepsie má postižený nedostatečné hladiny hormonu hypokretinu. Známý také jako orexin, hypokretin hraje významnou roli při regulaci nespavosti, stravování, vzrušení a dalšího chování.

Zatímco vědci ví, že lidé trpící narkolepsií mají abnormálně nízké hladiny hypokretinu, neví, co tento nedostatek způsobuje. Nejpravděpodobnější je poškození neuronů, které hypokretin produkují. Proč se ale dysfunkce objevuje jen u některých pacientů není zřejmé.

Potenciální příčiny narkolepsie mohou být:

• Poškození neuronů zodpovídajících za produkci hypokretinu (obvykle následkem nějakého významného psychologického stresu, prasečí chřipky nebo jiné závažné infekce).
• Autoimunitní onemocnění
• Rodinná historie narkolepsie
• Poškození mozku

Jak narkolepsii léčit

Ačkoli není možné plně vyléčit nemoc s neznámou příčinou, existuje několik způsobů, jak lze lidem trpícím narkolepsií zlepšit kvalitu života. Účinnost každé léčby se liší podle životního stylu pacienta a závažnosti narkolepsie, ale potenciálně přínosné terapie jsou:

Stimulanty a selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Obojí cílí na sekundární dopad narkolepsie. První jmenované může zmírnit nespavost během dne a napomáhá s nápravou vyrovnaného spánkového cyklu. Druhé jmenované zabírá proti symptomům narkolepsie spojeným s náladou, jelikož u pacientů je běžný rozvoj deprese nebo úzkostí.

Změna životního stylu

Mnoho lidí žijících s narkolepsií upřednostňuje úpravy svého denního programu a tím předcházejí riziku nehod či zranění vzniknuvších během spánkových záchvatů. Obyčejně to zahrnuje plánování pravidelných šlofíků, což je boj proti únavě během dne, důsledné dodržování spánkového rozvrhu, vyhýbání se kofeinu po poledni a různé uklidňující spánkové techniky.

Pravidelné cvičení je také doporučováno, protože tak lze bojovat proti zvyšování váhy. Pacienti s narkolepsií mají často problém udržet si zdravou váhu, což vede k dalším komplikacím.

Může CBD pomáhat proti narkolepsii?

Stejně jako většina existujících léčebných procesů, CBD se nezaměřuje přímo na narkolepsii, ale může mít dopad na konkrétní symptomy nebo druhotné úkazy spojené s narkolepsií. Ze všech symptomů narkolepsie nejlépe rozumíme interakci mezi CBD a insomnií.

Sdílená případová studie mezi několika významnými univerzitami zdůraznila vliv CBD na spánek a úzkosti[2]. Ačkoli přiznává, že je potřeba provést kontrolní klinické studie, mohou být tyto výsledky stěžejní pro lidi žijící s narkolepsií a dalšími spánkovými poruchami. Vzhledem k tomu, že CBD je netoxická sloučenina a má jen minimální případné vedlejší účinky[3], představuje vedle tradičních léčebných postupů zmíněných dříve lákavou vyhlídku.

Nevýhodou CBD je potenciál interagovat s medikací, včetně SSRI a stimulantů. Kanabidiol může narušit poločas rozpadu těchto léčiv a je proto potřeba, abyste potenciální interakce probrali se svým lékařem. Díky radám ušitým na míru je možné překonat výzvy spojené s narkolepsií a pokračovat v činnostech, které vás naplňují.

Proč neprozkoumat nabídku přírodních spánkových doplňků od Cibdolu v naší sekci věnované spánku. Nebo zjistěte víc o neurochemikáliích podílejících se na spánku a proč je spánek klíčový pro psychické a fyzické zdraví v naší CBD encyklopedii.

Zdroje

[1] NHS choices. https://www.nhs.uk/conditions/narcolepsy/. Published 2019. Accessed December 8, 2021. [Zdroj]

[2] Shannon S, Lewis N, Lee H, Hughes S. Cannabidiol in anxiety and sleep: A large case series. The Permanente journal. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/. Published 2019. Accessed December 8, 2021. [Zdroj]

[3] Who | cannabidiol critical review. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf. Published 2018. Accessed December 1, 2021. [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?