Psychoaktivní Vlastnosti CBD

Psychoaktivní Vlastnosti CBD

Psychoaktivní versus psychotropní

Při hledání CBD produktů narazíte na informaci, že CBD je "ne-psychoaktivní", protože "psychoaktivní" je populární termín, který se používá k popsání účinků marihuany a THC. Tato definice pak pomáhá oddělit CBD od rekreačního konopí, které je stále ve většině světa ilegální.

Je tedy CBD skutečně ne-psychoaktivní?

Ve skutečnosti bychom měli CBD nazvat jako "ne-psychotropní", což je správný termín, který se užívá k popsání sloučeniny, která neovlivní váš mentální stav. Po vysvětlení definic obou termínů vám tento koncept bude jasnější.

Psychoaktivní: "Látka ovlivňující mysl"

Psychotropní: "Výraz označující drogy, které ovlivní mentální stav"

Psychotropní látky ovlivňují náš mentální stav, náš smysl pro realitu a vnímání okolního světa. Tento stav je jeden z důvodů, proč je konopí nejužívanější nelegální drogou na světě. Tento stav je ale nežádoucí pro pacienty, kteří chtějí užívat konopí či CBD ze zdravotních důvodů. Termín "psychoaktivní" naznačuje, že daná látka ovlivňuje mysl a i když to může znamenat něco negativního, existuje několik psychoaktivních potravin a sloučenin, které denně konzumujeme. Pokud něco může ovlivnit naši mysl, pak to nemusí nutně znamenat, že tento účinek je nebezpečný či nežádoucí.

Psychoaktivní sloučeniny jsou všude kolem nás

Možná tomu nebudete věřit, ale něco co všichni jíme a užíváme si to je psychoaktivní. Mluvíme přeci o čokoládě! Konkrétně o tmavé čokoládě. Kakao (surové semeno, ze kterého se čokoláda vyrábí) je jedno z nejoblíbenějších jídel planety. A protože díky sloučeninám, které jsou v něm obsaženy, se cítíme méně vystresovaně, tak i kakao je psychoaktivní látkou.

Ve studii publikované na NCBI vědci zjistili, že konzumace čokolády pomohla uvolnit mírný stres u mužů a žen mezi 18 a 49 lety. Pacienti, kteří se zúčastnili této studie, byli různých národností a někteří z nich zažili deprese. Pacienti naznačili, že konzumace čokolády jim "přinesla pocit energie a zvýšené koncentrace". Tajemství čokolády leží v její schopnosti ovlivnit úroveň serotoninu. Stejnou schopnost má i CBD.

Psychoaktivní Vlastnosti CBD

CBD může pozitivně ovlivnit mysl

Serotonin je neurotransmiter, který je zodpovědný za transport signálů do různých částí mozku. Věří se, že umí regulovat náladu, jelikož nízký obsah serotoninu je spojován s depresemi a úzkostí. Tento závěr souhlasí i s tím, co víme o psychoaktivitě čokolády, jelikož častá konzumace zvyšuje obsah serotoninu v těle a to je důvod, proč je dobrá na léčbu mírného stresu.

V jiné studii publikované v National Institute of Health vědci zjistili, že podání CBD do živých subjektů (myší) "signifikantně zvýšilo úroveň serotoninu". Tento účinek se různil podle původního mentálního stavu a délky léčby, ale vždy bylo pozorováno zvýšení. Samo o sobě se jedná o zajímavý mechanismus, avšak nikoli o přelomový objev. Nicméně díky tomuto objevu se možná můžeme těšit na budoucí léčby deprese a úzkosti pomocí CBD. Vztah mezi duševními chorobami a CBD by vědci chtěli pochopit, ale CBD může náš mozek ovlivnit mnoha způsoby. I když je zde nějaký potenciál, je stále příliš brzy na vyřčení závěrů.

CBD je psychoaktivní, ale není toxické

Mezitím můžeme potvrdit bezpečnost CBD. Proběhlo několik studií a obsáhlá recenze od Světové Zdravotnické Organizace (WHO). Jedna vlastnost se potvrdila u všech, a to sice nulová toxicita a minimální riziko vedlejších účinků. V průběhu zkoumání CBD, WHO zjistila, že "CBD je obecně dobře přijímáno a je téměř úplně bezpečné. Vedlejší účinky mohou být způsobeny interakcí mezi CBD a dalšími léky".

Všechno s mírou

Vzhledem ke vzniku potenciálních vedlejších účinků a kontraindikaci mezi léky, užívání CBD by vždy mělo být s mírou. No na základě toho, co momentálně o CBD víme, máme pozitivní vyhlídky. Můžeme potvrdit, že CBD je psychoaktivní a i když stále probíhají studie týkající se této vlastnosti, tak i přesto nás čeká slibná budoucnost, kdy by se CBD mohlo využít pro léčbu mnoha stavů, které souvisí s náladou.

Podobně jako čokoláda, i CBD má schopnost pozitivně ovlivnit naši mysl, jelikož se jedná o psychoaktivní látku. Nicméně, porovnání s čokoládou není založeno na jejich schopnosti interakce s úrovní serotoninu v těle. Obě dvě sloučeniny mají jisté účinky, pokud je budeme užívat ve velkém množství, a z tohoto důvodu by se všechno mělo konzumovat s mírou.

Jaký produkt potřebuji?