Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Je To Linalool?

Co Je To Linalool?

Linalool je jedním z 200 terpenů, které konopné květy syntetizují a tvoří přibližně 6%[1] konopného esenciálního oleje.

Linalool je monoterpen, jelikož má dvě isoprenové jednotky v molekule a hraje důležitou roli ve vůni konopí. Nicméně tento terpen podtrhuje čerstvé a citrusové aroma mnoha dalších rostlin, bylin a ovoce.

Vědci zkoumají linalool pro jeho potenciální terapeutické účinky již po dobu několika let. Tyto studie byly nejčastěji vypracovány na buněčných a zvířecích modelech, ale první výsledky vypadají velice slibně.

Pokud chcete vědět více o linaloolu, tak pokračujte ve čtení.

Aroma

Máte rádi říznou a jemně pichlavou chuť citrusů? Pak můžete poděkovat linaloolu za tuto jedinečnou chuť.

Čerstvá a příjemná, tato dvě slova nejlépe popisují pocit, který linalool navodí ve vašem čichovém aparátu. Při přičuchnutí k linaloolu můžete dále cítit náznaky dřeva, rostlin, citrusů a levandule.

Kde jej dále můžeme nalézt

Linalool je přítomný v mnoha druzích rostlin a je zodpovědný za vůni mnoha bylinek a ovocí, které se využívají v kuchyni.

Tento terpen můžeme ve vysoké koncentraci nalézt v levanduli, růži, bazalce, koriandru, oreganu, hroznech, černém čaji, bobkovém listu, citronech, muškátovém oříšku, mandarince, kardamomu, šalvěji, tymiánu, mátě, zázvoru, skořici, kadidlu, rozmarýnu a březové kůře.

Linalool je sekundárním metabolitem u všech těchto druhů rostlin, což znamená, že nepřispívá k růstu a vývoji těchto organismů. Místo toho napomáhá s odpuzováním určitých býložravců a hmyzu díky jeho silné vůni.

Linalool také hraje důležitou roli v opylování a rozmnožování rostlin[2]. Vůně linaloolu napomáhá přilákat řadu opylovačů, jako jsou včely a motýli. Zajímavé je, že linalool stál za vývojem senzorických vlastností motýlů a díky jeho vůni jsou tito opylovači přilákáni k určitým rostlinám.
Co Je To Linalool?

Možné účinky

Vědci dále testují účinky terpenů a kanabinoidů a prozatím se jim povedlo nalézt slibné výsledky. Zatím nemáme dostatek lidských klinických studií, ale in vitro a in vivo studie nám poskytly řadu důležitých informací, díky kterým budeme mít méně práce při klinických studiích na lidech.

Prozatím výzkum ukázal, že linalool by mohl mít následující účinky:

• Anxiolytické
• Antidepresivní
• Sedativní
• Analgetické
• Antikonvulsantní

Linalool by také mohl zlepšit terapeutické vlastnosti řady kanabinoidů. Vědci tento fenomén nazývají "synergickým efektem" (entourage effect).

Zdá se, že linalool dobře spolupracuje s THC[3] a zvyšuje jeho uvolňující účinky a jeho potenciál bojovat proti Alzheimerově chorobě.

Výzkum také naznačuje, že tento terpen by mohl zlepšit potenciální antikonvulsantní účinky kanabinoidů CBD, THCV a CBDV.

Podpůrný výzkum

• Anxiolytické účinky

Řada výzkumů naznačuje, že linalool má anxiolytické účinky. Zdá se, že tento terpen snižuje "útěk nebo boj" odpověď a mění chování serotoninových receptorů.

Výzkum[4] publikovaný v časopise The Mental Health Clinician detailně popisuje účinky levandulového esenciálního oleje, z nějž velká část je tvořena linaloolem. Tento výzkum tvrdí, že levandulový esenciální olej by mohl pomoci v boji proti úzkosti zvýšením aktivity parasympatického nervového systému.

Parasympatický nervový systém je jednou ze tří větví autonomního nervového systému. Tento systém je také znám jako "systém zastřešující odpočinek a trávení". Tato větev snižuje srdeční frekvenci, zvyšuje střevní aktivitu a při aktivaci uvolňuje určité svaly.

Levandulový esenciální olej zvýšil aktivitu parasympatického nervového systému u myší, psů i lidí. Tento mechanismus by mohl částečně stát za anxiolytickými účinky linaloolu.

Jiný výzkum[5] publikovaný v časopise The International Journal of Neuropsychopharmacology zkoumal účinky levandulového esenciálního oleje na lidský mozek. 

Náhodný, zaslepený a placebem kontrolovaný test zahrnoval 17 zdravých dobrovolníků. Tito dobrovolníci poté užívali patentovaný levandulový esenciální olej každý den po dobu osmi týdnů. Celkem za den užili 160 mg oleje.

Vědci poté provedli analýzu mozků jednotlivých dobrovolníků pomocí pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance. Po tomto snímkování zjistili, že receptor 5HT1A, což je typ serotninového receptoru, měl ve dvou regionech mozku snížený vazebný potenciál.

Předchozí studie naznačují, že nadměrná aktivita tohoto receptoru by mohla přispívat ke vzniku úzkosti. Tyto výsledky naznačují, že linalool má anxiolytické vlastnosti, díky snížení aktivity serotoninového receptoru.

Japonská studie z roku 2018[6] tvrdí, že odér linaloolu by mohl být dostatečný ke snížení úzkosti v mozku. Tato studie totiž zjistila, že vůně linaloolu navozuje anxiolytické účinky u myší, bez zhoršení motorických funkcí.

Vědci zjistili, že tyto účinky jsou možné díky změně na GABAᴀ receptorech. Toto receptorové místo je cílem benzodiazepinu, což jsou anxiolytika. Svou studii uzavřeli tvrzením, že jejich závěry poslouží jako základ pro budoucí studie, které se budou věnovat klinické aplikaci linaloolu v léčbě úzkosti.

Další studie[7] zjistila, že inhalování linaloolu zvýšilo sociální interakci a snížilo agresivní chování u myší. Vědci poznamenali, že vyšší dávky tohoto terpenu však poškodily paměť.

• Antidepresivní účinky

Studie[8] publikovaná v časopise Life Science tvrdí, že linalool má antidepresivní vlastnosti. Autoři této studie také zmiňují, že rostliny, které se v lidové medicíně využívají k léčbě úzkosti a deprese, obsahují vysoké množství linaloolu.

Vědci vypracovali řadu testů, kterých cílem bylo navodit tyto psychologické stavy u myší. V průběhu zjistili, že linalool vykazuje antidepresivní účinky díky jeho účinkům na monoaminergní systém, což je síť, do které patří dopaminergní a serotonergní systémy.

Další studie[9], která byla publikována v roce 2013, měla za cíl zjistit, jaké neurobehaviorální a potenciálně toxické účinky má linalool. Vědci zjistili, že tento terpen vykazuje antidepresivní účinky u myší bez toho, aniž by způsobil jakékoliv poškození DNA v mozkové tkáni či krvi.

• Sedativní účinky

Studie z roku 2009[10] testovala sedativní účinky linaloolu na myších. Hlodavci byli umístěni do inhalační místnosti, která byla naplněna buď 1% nebo 3% linaloolu po dobu jedné hodiny. 

Atmosféra s 1% linaloolu zvýšila dobu spánku (který byl navozen léky na spaní) a snížila tělesnou teplotu. Atmosféra s 3% obsahem linaloolu zvýšila pohyb u myší bez toho, aniž by poškodila motorické funkce.

• Analgetické účinky

Mohl by být linalool analgetikem budoucnosti? Studie[11] publikovaná v časopise European Journal of Pharmacology naznačuje, že je to možné. Tato studie testovala analgetické a proti-zánětlivé účinky tohoto terpenu u myší.

Linalool navodil signifikantní účinky u modelového příkladu bolesti a látka, která blokuje opioidní receptory, úspěšně inhibovala účinky linaloolu. To nám naznačuje, že linalool navozuje analgetické účinky tím, že aktivuje opioidergní systém, což je stejný systém, který je cílem analgetik, jako je například morfium.

• Antikonvulsivní účinky

Některé složky konopné rostliny vykazují antikonvulsivní účinky. Linalool by mohl snížit záchvaty tím, že změní aktivaci exprese glutamátu. Glutamát je hlavním excitačním neurotransmiterem v mozku a hraje důležitou roli při spuštění záchvatu.

Výzkum ukázal, že linalool má anti-glutamátovou aktivitu a co víc, dokonce i malé množství u jistých konopných druhů navozuje antikonvulsivní aktivitu u lidí[12].

Zdroje

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

[2] Guy, P., Kamatou, P., & Viljoen, A. M. (2008). Linalool – A Review of a Biologically Active Compound of Commercial Importance. Natural Product Communications. Published. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1934578X0800300727 [Zdroj]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. NCBI. Published. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/ [Zdroj]

[4] Malcolm, B. J., & Tallian, K. (2017). Essential oil of lavender in anxiety disorders: Ready for prime time? NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6007527/ [Zdroj]

[5] Baldinger, P., Hoflich, A. S., Mitterhauser, M., Hahn, A., Rami-Mark, C., Spies, M., Wadsak, W., Lanzenberger, R., & Kasper, S. (2014). Effects of Silexan on the Serotonin-1A Receptor and Microstructure of the Human Brain: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Cross-Over Study with Molecular and Structural Neuroimaging. International Journal of Neuropsychopharmacology, 18(4), pyu063. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyu063 [Zdroj]

[6] Harada, H., Kashiwadani, H., Kanmura, Y., & Kuwaki, T. (2018). Linalool Odor-Induced Anxiolytic Effects in Mice. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00241 [Zdroj]

[7] Linck, V., da Silva, A., Figueiró, M., Caramão, E., Moreno, P., & Elisabetsky, E. (2010). Effects of inhaled Linalool in anxiety, social interaction and aggressive behavior in mice. Phytomedicine, 17(8–9), 679–683. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.10.002 [Zdroj]

[8] Guzmán-Gutiérrez, S. L., Bonilla-Jaime, H., Gómez-Cansino, R., & Reyes-Chilpa, R. (2015). Linalool and β-pinene exert their antidepressant-like activity through the monoaminergic pathway. Life Sciences, 128, 24–29. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2015.02.021 [Zdroj]

[9] Coelho, V., Mazzardo-Martins, L., Martins, D. F., Santos, A. R. S., da Silva Brum, L. F., Picada, J. N., & Pereira, P. (2013). Neurobehavioral and genotoxic evaluation of (−)-linalool in mice. Journal of Natural Medicines, 67(4), 876–880. https://doi.org/10.1007/s11418-013-0751-6 [Zdroj]

[10] Linck, V. D. M., da Silva, A. L., Figueiró, M., Luis Piato, N., Paula Herrmann, A., Dupont Birck, F., Bastos Caramão, E., Sávio Nunes, D., Moreno, P. R. H., & Elisabetsky, E. (2009). Inhaled linalool-induced sedation in mice. Phytomedicine, 16(4), 303–307. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.08.001 [Zdroj]

[11] Peana, A. T., D’Aquila, P. S., Chessa, M., Moretti, M. D., Serra, G., & Pippia, P. (2003). (−)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain. European Journal of Pharmacology, 460(1), 37–41. https://doi.org/10.1016/s0014-2999(02)02856-x [Zdroj]

[12] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

Zdroje

[1] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

[2] Guy, P., Kamatou, P., & Viljoen, A. M. (2008). Linalool – A Review of a Biologically Active Compound of Commercial Importance. Natural Product Communications. Published. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1934578X0800300727 [Zdroj]

[3] Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. NCBI. Published. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/ [Zdroj]

[4] Malcolm, B. J., & Tallian, K. (2017). Essential oil of lavender in anxiety disorders: Ready for prime time? NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6007527/ [Zdroj]

[5] Baldinger, P., Hoflich, A. S., Mitterhauser, M., Hahn, A., Rami-Mark, C., Spies, M., Wadsak, W., Lanzenberger, R., & Kasper, S. (2014). Effects of Silexan on the Serotonin-1A Receptor and Microstructure of the Human Brain: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Cross-Over Study with Molecular and Structural Neuroimaging. International Journal of Neuropsychopharmacology, 18(4), pyu063. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyu063 [Zdroj]

[6] Harada, H., Kashiwadani, H., Kanmura, Y., & Kuwaki, T. (2018). Linalool Odor-Induced Anxiolytic Effects in Mice. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00241 [Zdroj]

[7] Linck, V., da Silva, A., Figueiró, M., Caramão, E., Moreno, P., & Elisabetsky, E. (2010). Effects of inhaled Linalool in anxiety, social interaction and aggressive behavior in mice. Phytomedicine, 17(8–9), 679–683. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.10.002 [Zdroj]

[8] Guzmán-Gutiérrez, S. L., Bonilla-Jaime, H., Gómez-Cansino, R., & Reyes-Chilpa, R. (2015). Linalool and β-pinene exert their antidepressant-like activity through the monoaminergic pathway. Life Sciences, 128, 24–29. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2015.02.021 [Zdroj]

[9] Coelho, V., Mazzardo-Martins, L., Martins, D. F., Santos, A. R. S., da Silva Brum, L. F., Picada, J. N., & Pereira, P. (2013). Neurobehavioral and genotoxic evaluation of (−)-linalool in mice. Journal of Natural Medicines, 67(4), 876–880. https://doi.org/10.1007/s11418-013-0751-6 [Zdroj]

[10] Linck, V. D. M., da Silva, A. L., Figueiró, M., Luis Piato, N., Paula Herrmann, A., Dupont Birck, F., Bastos Caramão, E., Sávio Nunes, D., Moreno, P. R. H., & Elisabetsky, E. (2009). Inhaled linalool-induced sedation in mice. Phytomedicine, 16(4), 303–307. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.08.001 [Zdroj]

[11] Peana, A. T., D’Aquila, P. S., Chessa, M., Moretti, M. D., Serra, G., & Pippia, P. (2003). (−)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain. European Journal of Pharmacology, 460(1), 37–41. https://doi.org/10.1016/s0014-2999(02)02856-x [Zdroj]

[12] Russo, E. B., & Marcu, J. (2017). Cannabis Pharmacology: The Usual Suspects and a Few Promising Leads. Cannabinoid Pharmacology, 67–134. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.004 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?