Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Můžete Si Vybudovat Toleranci Na CBD?

Toleranci Na CBD

Většina lidí, kteří užívají kanabidiol ví, že klíčem k ideálním výsledkům je opakované užívání regulérní dávky. Mohlo by ale regulérní užívání stejné dávky CBD vést k vybudování tolerance a k následnému zvýšení dávky? V tomto článku se na tuto problematiku podíváme blíže a zjistíme, zda je možné vybudovat toleranci na CBD.

Tolerance na kanabinoidy

Na některé kanabinoidy, jako je například THC, lze vybudovat toleranci. THC je hlavní psychotropní sloučeninou v konopí a své účinky navozuje interakcí s receptory CB1. Tyto receptory fungují jako malé zámky, které jsou navrženy tak, že je lze otevřít kanabinoidy jako je například anandamid a 2-AG. Do tohoto zámku ale pasují i některé fytokanabinoidy, které mají podobnou molekulární strukturu (jako je například THC).

Jakmile se THC naváže na tyto receptory, tak může napodobit endokanabinoidy a způsobí, že endokanabinoidní systém bude regulován, aby nedošlo k jeho nadměrné aktivitě. EKS v tomto "režimu" produkuje méně endokanabinoidů a méně endokanabinoidních receptorů.

Výsledkem je, že lidé, kteří pravidelně užívají tyto kanabinoidy, mohou zjistit, že potřebují čím dál tím vyšší dávky k navození stejných účinků. Toto může také ovlivnit schopnost endokanabinoidního systémů učit se a adaptovat se na faktory jako je stres, protože je příliš "závislý" na THC.

A co CBD? Může se na něj vybudovat tolerance?

CBD se od jiných kanabinoidů velice liší. Stále ještě plně nechápeme roli této sloučeniny a jaké všechny reakce v našem těle způsobuje. Víme ale, že se na kanabinoidní receptory neváže stejným způsobem jako THC. Místo toho interaguje s jinými chemickými drahami. Některé zdroje naznačují, že CBD může aktivovat přes 60 rozdílných molekulárních drah v našem těle.

Studie prozatím naznačují, že CBD může ovlivnit serotoninové receptory, vaniloidní receptory, GABA receptory, gamma receptory a další. Jiné studie ukazují, že CBD může inhibovat proces zvaný zpětné vychytávání a na čas tak zvýšit obsah určitých chemikálií v našem mozku, jako je například serotonin a anandamid.

I když se CBD přímo neváže na endokanabinoidní receptory, tak s nimi může nepřímo interagovat. Několik studií nám ukázalo, že CBD může fungovat jako inversní agonista receptorů CB1. Nicméně, není žádný výzkum, který by tvrdil, že CBD způsobuje vznik tolerance. Místo toho je CBD považováno za bezpečnou, netoxickou sloučeninu, kterou naše tělo velice dobře toleruje. Studie z roku 2011[1], která byla publikována v časopise Current Drug Safety tvrdí, že různě veliké dávky CBD, které byly testovány na lidech, nezpůsobily žádné vedlejší účinky či toleranci.

kanabinoidy

Co je to reverzní tolerance?

Určitý výzkum naznačuje, že CBD by mohlo způsobit reverzní toleranci. Na rozdíl od THC, které okupuje roli endokanabinoidů a může snížit aktivitu endokanabinoidního systému, CBD může zvýšit hladinu endokanabinoidů (například inhibicí zpětného vychytávání). A tudíž mohou pravidelní uživatelé CBD zjistit, že v průběhu času mohou potřebovat nižší dávku k navození stejných účinků. Jedná se ale zatím pouze o teorii.

Bohužel, naše chápání CBD a endokanabinoidního systému není kompletní. Než budeme moci vydat solidní tvrzení, je potřeba vypracovat ještě mnoho studií týkajících se CBD a toho, jak v našem těle funguje. Nicméně, momentální výzkum ukazuje, že CBD nezpůsobuje toleranci jako jiné kanabinoidy.

Zdroje

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Zdroj]

Zdroje

[1] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., S. Crippa, J. A., & Zuardi, A. W. (2011). Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent. Medicinal Genomics. https://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?