Je Možné Cestovat s CBD?

Mezinárodní cestování je nyní dostupnější než kdy dříve. Nicméně, ti z vás, kteří spoléhají na CBD (kanabidiol), se mohou potýkat s problémy. Pokud nechcete nechat CBD doma, tak si důkladně prostudujte legalitu vašeho produktu v zemi, do které se chystáte.

Legalita CBD

Při cestování s CBD je důležité vzít v potaz jeho legalitu. V současnosti několik zemí na světě legalizovalo užívání rekreační i lékařské marihuany v mnoha podobách. Nicméně, evropští cestovatelé se musejí mít na pozoru a důkladně pročíst zákony všech zemí. Legalita kanabidiolu se liší podle země, ve které se zrovna nacházíte.

Nejjistější způsob, jak zjistit, zda je CBD legální v zemi, do které se chystáte, je promluvit si s pracovníkem ambasády. Nejspíše vám pomohou i pracovníci aerolinek či letištní pracovníci. CBD je pořád populárnější po celém světě a tudíž stále častěji dochází ke změnám v zákonech. Není tedy od věci si tyto zákony pečlivě prostudovat.

Zákon o Opiu a Schengenská Deklarace

Pokud cestujete s CBD do země, která se nachází v Schengenské zóně, pak možná budete potřebovat Schengenský certifikát. Pokud vycestujete do země Schengenského prostoru s doplňkem stravy či s lékem, který spadá pod Zákon o Opiu, tak můžete čekat právní následky.

Léky, které spadají pod Zákon o Opiu, jsou například silná analgetika, silné prášky na spaní či léky proti úzkosti (například Valium či Seresta). Dále sem spadají i léky na ADHD (jako je Ritalin či Concerta) a lékařské konopí.

Pokud plánujete cestovat s těmito léky, pak budete potřebovat Schengenskou deklaraci. Tato deklarace musí být podepsaná vaším doktorem a udává, že tyto léky jsou pro vás nezbytné a musíte s nimi cestovat. Shengenské lékařské certifikáty jsou nejčastěji platné až po dobu 30 dní a podléhají řadě dalších podmínek. Před vycestováním je nezbytné se ujistit, že neporušujete žádné zákony a případně si takovýto certifikát opatřit.

Důležitost serióznosti a reputace

Ve většině případů je bezpečné cestovat po Evropě s CBD, pokud tedy takovýto produkt obsahuje méně než 0,2% THC. Toto číslo je zvoleno z toho důvodu, že je to množství přirozeně obsaženého THC v technickém konopí. I když se přesné číslo může v každé zemi lišit, 0,2% je považováno za bezpečně nízkou úroveň pro všechny evropské země. Jak ale zjistit, zda váš CBD produkt obsahuje méně než 0,2% THC? 

Většina CBD produktů bude mít na etiketě napsaný obsah kanabinoidů. Často také podotknou, že jejich produkt splňuje legální hranici obsahu THC. Nicméně, bez testování od nezávislých laboratoří si nikdy nemůžete být jisti, zda je to pravda.

Je tedy důležité cestovat pouze s CBD produkty, které byly vyrobeny seriózním a spolehlivým výrobcem. Transparentní značky, jako je například Cibdol, vám vždy poskytnou výsledky nezávislého testování. Je zkrátka jednodušší a bezpečnější cestovat se značkou, které můžete věřit a která produkuje legální CBD.

Severní Amerika

Ve Spojených Státech jsou regulace CBD v pravomoci DEA (Drug Enforcement Agency). V USA je CBD produkt považován za legální, pokud obsahuje méně než 0,3% THC. Mnoho cestovatelů ohlásilo, že minimální rozdíly prošly bez problému, ale TSA regulace vyžadují po zaměstnancích, aby nahlásili jakékoliv přestupky.

Nicméně, v některých státech USA si mohou protiřečit státní zákony s federálními. Z tohoto důvodu je vždy moudré si zjistit co nejvíce o zákonech toho státu, do kterého se chystáte letět.

Jelikož došlo k legalizaci rekreačního i lékařského užívání konopí v Kanadě, tak neexistuje žádný zákon, který by omezoval obsah THC v CBD produktech. Můžete tedy bezpečně vycestovat do Kanady s až 30 denní zásobou CBD produktů. Nicméně, pokud převážíte oleje, tak se budete muset řídit limitem na přepravu tekutin ( v Kanadě obvykle 100 ml).

Závěrem

Pokud cestujete po Evropě, tak se ujistěte, že převážíte pouze takové CBD produkty, které obsahují méně než 0,2% THC. Pokud cestujete po Spojených Státech Amerických, pak převážejte pouze takové CBD produkty, které obsahují méně než 0,3% THC a také se ujistěte, že neporušujete žádné státní zákony.

Jaký produkt potřebuji?