Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Má CBD Relaxační Účinky?

Má CBD Relaxační Účinky?

CBD může uživatelům pomoci se uvolnit a relaxovat. Díky interakci s receptorovými místy, které jsou spjaty s neurotransmitery, díky kterým se cítíme dobře, může CBD dočasně změnit chemii v mozku a podpořit pocit blaha a spokojenosti.

Mnoho lidí popisuje, že po požití několika kapek CBD oleje pociťují menší tíhu na svých ramenech. Ale proč má tato rostlinná chemikálie tyto účinky? Jedná se spíše o placebo efekt a nebo má opravdu tak silné účinky?

Níže se detailněji podíváme na výsledky vědeckých studií, které zkoumaly relaxační potenciál CBD.

CBD a molekula blaha

Předběžný výzkum naznačuje, že CBD zvyšuje hladinu anandamidu v těle. Anandamid je známý také pod názvem "molekula blaha" a jedná se o endokanabinoidní neurotransmiter. Toto jméno přesně sedí na účinky, které anandamid má na naši náladu.

Anandamid se váže na kanabinoidní receptory v endokanabinoidním systému. Tento neurotransmiter hraje klíčovou roli v mnohých fyziologických procesech, a to včetně nálady, spánku a chuti k jídlu. Zdá se, že se také stará o stejně důležité udržení rovnováhy a navození stavu relaxace.

Jedna studie nám ukázala spojitost mezi nízkou hladinou anandamidu a poruchami nálad[1]. Zajímavé je, že CBD by mohlo pomoci zvýšit tyto nízké hladiny. Obecně platí, že vyšší hladina anandamidu se rovná lepší náladě a pocitům uvolnění. Tato molekula blaha je také nejspíše zodpovědná za tzv. “runner’s high”[2], což je stav, který cítíte po úspěšném aerobickém cvičení.

CBD napomáhá zvýšit hladinu anandamidu tím, že inhibuje enzymy, které mají za úkol tento endokanabinoid rozložit. Studie[3] publikovaná v časopise Translational Psychiatry zjistila, že aplikování CBD vedlo k signifikantnímu zvýšení hladiny anandamidu v krevním séru.

Další studie, která byla publikovaná ve stejném časopise tvrdí, že Farmakologická augmentace centrální endogenní kanabinoidní (eCB) signalizace může být efektivní terapeutická strategie ke zmírnění nepříznivých behaviorálních a fyziologických následků stresu".

cibdol.cz/img/cms/cbd-and-the-bliss-molecule.jpg" alt="Má CBD Relaxační Účinky?" title="" width="100%" height="auto">

CBD a serotoninové receptory

CBD kromě endokanabinoidního systému také interaguje se serotoninovými receptory. To znamená, že existuje zcela nový mechanismus, díky kterému může CBD pomoci s relaxací.

Prostřednictvím aktivace serotoninového receptoru 5-HT1A vykazuje CBD schopnost zvrátit úzkostlivé chování u zvířat[4]. Zajímavé je, že některá anxiolytika cílí na stejný receptor, který je součástí serotonergního systému, což je síť, která je zapojena do regulace nálady, chuti k jídlu a kognitivních funkcí.

Další výzkum[5] naznačuje, že tento stejný molekulární cíl by mohl být využitý pro zlepšení stavu u lidí trpících PTSD.

CBD vs. napětí: svědectví o relaxačních vlastnostech kanabinoidu

Napětí je přesným opakem relaxace a působí na sympatický nervový systém. Napětí vede ke zbystření smyslů, zvýšení srdeční frekvence a k napětí svalstva.

Relaxace na druhou stranu spouští odpověď v parasympatickém nervovém systému, což vede ke zpomalenému dýchání, k uvolnění svalstva a také ke snížení srdeční frekvence. Zdá se, že CBD pomáhá snížit pocity napětí a podporuje tak pozitivní účinky relaxační odpovědi.

Výzkum[6] publikovaný v prestižním časopise Nature nám poskytuje příklad. Tato studie testovala účinky CBD na pacienty se sociálními zábranami. Všichni pacienti museli veřejně přednést výklad na simulované události, ale pouze jedna skupina obdržela CBD (600 mg). Vědci zjistili, že skupina s CBD nahlásila méně nepříjemné pocity a lepší držení těla a sebevědomější vystupování.

Další výzkum[7], který byl publikován v časopise Journal of Psychopharmacology, obsahuje výsledky studie, která se jmenuje "Neurální základ anxiolytických účinků kanabidiolu (CBD) u generalizované sociální úzkostné poruchy: předběžná zpráva". Po podání 400 mg CBD a nebo placeba došlo ke zjištění, že CBD ovlivňuje sebevědomí těch, kteří jej obdrželi a to sice tak, že nejspíše pozměnilo proudění krve do limbické a paralimbické oblasti mozku.

Zdroje

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Zdroj]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Zdroj]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Zdroj]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Zdroj]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Zdroj]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Zdroj]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Zdroj]

Zdroje

[1] Bluett, R. J., Gamble-George, J. C., Hermanson, D. J., Hartley, N. D., Marnett, L. J., & Patel, S. (2014). Central anandamide deficiency predicts stress-induced anxiety: behavioral reversal through endocannabinoid augmentation. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119220/ [Zdroj]

[2] Fuss, J., Steinle, J., Bindila, L., Auer, M. K., Kirchherr, H., Lutz, B., & Gass, P. (2015). A runner’s high depends on cannabinoid receptors in mice. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620874/ [Zdroj]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., & Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Zdroj]

[4] de Gregorio, D., McLaughlin, R. J., Posa, L., Ochoa-Sanchez, R., Enns, J., Lopez-Canul, M., Aboud, M., Maione, S., Comai, S., & Gobbi, G. (2019). Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30157131/ [Zdroj]

[5] Campos, A. C., Ferreira, F. R., & Guimarães, F. S. (2012). Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452 [Zdroj]

[6] Bergamaschi, M. M., Costa Queiroz, R. H., Nisihara Chagas, M. H., Gomes De Oliveira, D. C., de Martinis, B. S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Nardi, A. E., Schröder, N., Martín-Santos, R., Cecílio Hallak, J. E., Zuardi, A. W., & Crippa, J. A. S. (2011). Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients. Neuropsychopharmacology. https://www.nature.com/articles/npp20116 [Zdroj]

[7] Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Filho, A. S., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., & Cecílio Hallak, J. E. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. SAGE Journals. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?