Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Jsou To Flavony?

Co jsou to flavony?

Flavony jsou velkou podskupinou flavonoidů, kterou momentálně zkoumáme kvůli jejich biologické aktivitě u lidí. Flavony lze definovat podle rozdílností v jejich molekulární struktuře. Flavony se nacházejí hlavně v rostlinách, které mají bílé či krémové květy a fungují jako přirozené pesticidy. Dále mohou pomoci modulovat bakterie a houby v kořenovém systému. Několik jídel také obsahuje flavony.

Barva

Flavony jsou klasifikovány jako bezbarvé sloučeniny, ale mohou ovlivnit rostlinný pigment, pokud jsou spojeny s dalšími chemickými sloučeninami.

Také je můžeme nalézt v

Existuje několik typů flavonů, ale mezi nejběžnější patří:

• Apigenin O-glykosidy

Květ heřmánku, petržel, máta a listy čekanky.

• Apigenin C-glykosidy

Rooibos, bergamotová šťáva, mandarinková šťáva, cizrna a pšenice.

• Luteolin

Šalvěj, špenát, Čínský celer, kiwi a semena senovky řecké.

Co jsou to flavony?

Výzkum

I když se vědci pokoušejí o izolování několika flavonů, jejich přesný vliv na lidskou fyziologii ještě není známý. Jejich biologická dostupnost, absorpce a metabolismus flavonů jsou momentálně předmětem několika studií. Předběžné výsledky naznačují, že flavonoidy mohou ovlivnit oxidativní stres, riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a také pro-zánětlivou signalizaci.

Mikronizované flavonoidy vykázaly pozitivní výsledky v randomizované klinické studii. Padesát pacientů bylo léčeno flavonoidy, aby bylo vidět, jaký účinek mají sloučeniny na krvácení z vnitřních hemoroidů. Vědci zjistili, že pacienti léčeni flavonoidy vykazovali „rychlé zastavení krvácení a snížené riziko relapsu“ (Misra & Parshad, 2000).

Sedm mužů a sedm žen se zúčastnilo studie v roce 1999 v Institutu pro bezpečnost potravin a toxikologii v Dánsku. Pomocí petrželky, zdroje potravy bohaté na apigenin/apigenin O-glykosid, vědci sledovali vliv flavonu na oxidační stres. Výsledky spolu s pečlivě kontrolovanou stravou ukázaly, že „petržel částečně“ ovlivňovala enzymy a biomarkery podílející se na oxidačním poškození (Nielsen et al., 1999).

Studie in vitro o prozánětlivé signalizaci a dopadu flavonů zjistila, že mohou inhibovat expresi zánětlivých genů. Apigenin i luteolin „selektivně blokují“ dráhy aktivity, „prokazující funkční diverzitu“, která vyžadovala další zkoumání (Ruiz & Haller, 2006).

Studie z roku 1998 zveřejněná v Americkém časopise Clinical Nutrition zkoumala účinek kvercetinu a apigeninu u zdravých dobrovolníků. Studie dospěla k závěru, že zatímco koncentrace flavonů in vitro měla antiagregační účinky, výsledky in vivo nikoli. Potenciální dopad dietních flavonů vyžaduje další zkoumání (Janssen et al., 1998).

Bezpečnost a vedlejší účinky

Z důvodu nedostatku studií, které se flavony zabývají, nemáme mnoho informací o možných vedlejších účincích. Existují předběžné studie, které naznačují, že nadměrné užívání flavonů může vést k inhibici jaterních enzymů (cytochrom P450). Vzhledem k tomu, že mechanismus účinku flavonů je převážně neznámý, je potřeba dalších studií.

Jaký produkt potřebuji?