Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Jsou To Flavony?

Co jsou to flavony?

Flavony jsou velkou podskupinou flavonoidů, kterou momentálně zkoumáme kvůli jejich biologické aktivitě u lidí. Flavony lze definovat podle rozdílností v jejich molekulární struktuře. Flavony se nacházejí hlavně v rostlinách, které mají bílé či krémové květy a fungují jako přirozené pesticidy. Dále mohou pomoci modulovat bakterie a houby v kořenovém systému. Několik jídel také obsahuje flavony.

Barva

Flavony jsou klasifikovány jako bezbarvé sloučeniny, ale mohou ovlivnit rostlinný pigment, pokud jsou spojeny s dalšími chemickými sloučeninami.

Také je můžeme nalézt v

Existuje několik typů flavonů, ale mezi nejběžnější patří:

• Apigenin O-glykosidy

Květ heřmánku, petržel, máta a listy čekanky.

• Apigenin C-glykosidy

Rooibos, bergamotová šťáva, mandarinková šťáva, cizrna a pšenice.

• Luteolin

Šalvěj, špenát, Čínský celer, kiwi a semena senovky řecké.

Co jsou to flavony?

Výzkum

I když se vědci pokoušejí o izolování několika flavonů, jejich přesný vliv na lidskou fyziologii ještě není známý. Jejich biologická dostupnost, absorpce a metabolismus flavonů jsou momentálně předmětem několika studií. Předběžné výsledky naznačují, že flavonoidy mohou ovlivnit oxidativní stres, riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a také pro-zánětlivou signalizaci.

Mikronizované flavonoidy vykázaly pozitivní výsledky v randomizované klinické studii. Padesát pacientů bylo léčeno flavonoidy, aby bylo vidět, jaký účinek mají sloučeniny na krvácení z vnitřních hemoroidů. Vědci zjistili, že pacienti léčeni flavonoidy vykazovali „rychlé zastavení krvácení a snížené riziko relapsu“.[1]

Sedm mužů a sedm žen se zúčastnilo studie v roce 1999 v Institutu pro bezpečnost potravin a toxikologii v Dánsku. Pomocí petrželky, zdroje potravy bohaté na apigenin/apigenin O-glykosid, vědci sledovali vliv flavonu na oxidační stres. Výsledky spolu s pečlivě kontrolovanou stravou ukázaly, že „petržel částečně“ ovlivňovala enzymy a biomarkery podílející se na oxidačním poškození.[2]

Studie in vitro o prozánětlivé signalizaci a dopadu flavonů zjistila, že mohou inhibovat expresi zánětlivých genů. Apigenin i luteolin „selektivně blokují“ dráhy aktivity, „prokazující funkční diverzitu“, která vyžadovala další zkoumání.[3]

Studie z roku 1998 zveřejněná v Americkém časopise Clinical Nutrition zkoumala účinek kvercetinu a apigeninu u zdravých dobrovolníků. Studie dospěla k závěru, že zatímco koncentrace flavonů in vitro měla antiagregační účinky, výsledky in vivo nikoli. Potenciální dopad dietních flavonů vyžaduje další zkoumání.[4]

Bezpečnost a vedlejší účinky

Z důvodu nedostatku studií, které se flavony zabývají, nemáme mnoho informací o možných vedlejších účincích. Existují předběžné studie, které naznačují, že nadměrné užívání flavonů může vést k inhibici jaterních enzymů (cytochrom P450). Vzhledem k tomu, že mechanismus účinku flavonů je převážně neznámý, je potřeba dalších studií.

Zdroje

[1] Misra, M. C., & Parshad, R. (2000). Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. British Journal of Surgery, 87(7), 868–872. https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.2000.01448.x [Zdroj]

[2] Nielsen, S. E., Young, J. F., Daneshvar, B., Lauridsen, S. T., Knuthsen, P., Sandström, B., & Dragsted, L. O. (1999). Effect of parsley (Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. British Journal of Nutrition, 81(6), 447–455. https://doi.org/10.1017/s000711459900080x [Zdroj]

[3] Ruiz, P. A., & Haller, D. (2006). Functional Diversity of Flavonoids in the Inhibition of the Proinflammatory NF-κB, IRF, and Akt Signaling Pathways in Murine Intestinal Epithelial Cells. The Journal of Nutrition, 136(3), 664–671. https://doi.org/10.1093/jn/136.3.664 [Zdroj]

[4] Janssen, K., Mensink, R. P., Cox, F. J., Harryvan, J. L., Hovenier, R., Hollman, P. C., & Katan, M. B. (1998). Effects of the flavonoids quercetin and apigenin on hemostasis in healthy volunteers: results from an in vitro and a dietary supplement study. The American Journal of Clinical Nutrition, 67(2), 255–262. https://doi.org/10.1093/ajcn/67.2.255 [Zdroj]

Zdroje

[1] Misra, M. C., & Parshad, R. (2000). Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. British Journal of Surgery, 87(7), 868–872. https://doi.org/10.1046/j.1365-2168.2000.01448.x [Zdroj]

[2] Nielsen, S. E., Young, J. F., Daneshvar, B., Lauridsen, S. T., Knuthsen, P., Sandström, B., & Dragsted, L. O. (1999). Effect of parsley (Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. British Journal of Nutrition, 81(6), 447–455. https://doi.org/10.1017/s000711459900080x [Zdroj]

[3] Ruiz, P. A., & Haller, D. (2006). Functional Diversity of Flavonoids in the Inhibition of the Proinflammatory NF-κB, IRF, and Akt Signaling Pathways in Murine Intestinal Epithelial Cells. The Journal of Nutrition, 136(3), 664–671. https://doi.org/10.1093/jn/136.3.664 [Zdroj]

[4] Janssen, K., Mensink, R. P., Cox, F. J., Harryvan, J. L., Hovenier, R., Hollman, P. C., & Katan, M. B. (1998). Effects of the flavonoids quercetin and apigenin on hemostasis in healthy volunteers: results from an in vitro and a dietary supplement study. The American Journal of Clinical Nutrition, 67(2), 255–262. https://doi.org/10.1093/ajcn/67.2.255 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?