Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Jsou To Flavanony?

Co Jsou To Flavanony?

Flavanony jsou jednou ze šesti podskupin fytochemikálií, které nazýváme flavonoidy.

Mezi flavanony řadíme například hesperetin, eriodictyol a naringenin. Tyto terpeny můžeme nalézt v různých rostlinách a citrusech. Prvotní buněčné, zvířecí a lidské studie zjistily, že tyto flavanony mají slibný terapeutický potenciál.

Rostliny produkují flavanony jako sekundární metabolity[1]. Tyto molekuly mohou rostlinu ochránít proti řadě vnějších hrozeb, jako je mráz, sucho a mikrobiální patogeny. Dále mohou pomoci s přilákáním prospěšného hmyzu, který pomůže s opylováním. Flavanony můžeme nalézt téměř ve všech částech rostliny, od větví, stonků, kůry a listů, až po kořeny, květy, plody, slupky a rhizomy.

Pokud vás zajímá možný vliv flavanonů na lidský organismus, tak pokračujte ve čtení.

Barva

Flavanony jsou bezbarvé ketony. Na rozdíl od flavonoidů nejsou rostlinnými pigmenty.

Také je můžeme nalézt v

Flavanony můžeme převážně nalézt v citrusech, ale jsou přítomny i v jiných typech rostlin. V relativně vysoké koncentraci je můžeme nalézt v artičoku, grapefruitu, pomeranči, limetce, citronu a sušeném oreganu.

Co Jsou To Flavanony?

Podpůrný výzkum

Prvotní výzkum naznačuje, že flavanony mají důležité účinky, které by mohly pomoci s běžnými nemocemi, které souvisejí s vysokým věkem. Konzumace většího množství těchto molekul by mohla pomoci zlepšit zdraví ve stáří[2].

Výzkum prozatím naznačuje následující účinky:

• Zlepšení kognitivních funkcí
• Proti-zánětlivé účinky
• Antioxidační účinky
• Protinádorové účinky
• Schopnost ochránit srdce

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé studie a výzkumy ve větším detailu.

• Zlepšení kognitivních funkcí

Existuje studie, která naznačuje, že flavonoidy obecně mají řadu vlastností, které mohou zlepšit kognitivní funkce u dospělých, kteří trpí kognitivní poruchou a nebo neurodegenerativním onemocněním. Autoři tuto studii[3] publikovali v časopise The American Journal of Clinical Nutrition a tato studie se specificky věnuje flavanonům a snaží se zjistit, zda jejich účinky přispívají k lepšímu zdraví u zdravých starších lidí.

Vědci vypracovali náhodnou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s cílem prozkoumat vliv pomerančového džusu s vysokým obsahem flavonoidů na kognitivní funkce. Studie se účastnilo 37 starších lidí. Vědci rozdělili pacienty do dvou skupin. Jedna skupina obdržela 100% pomerančový džus s vysokým obsahem flavanonů (305 mg) a druhá skupina obdržela pomerančový nápoj s nízkým obsahem flavononů (37 mg). Po osmi týdnech konzumace došlo k prohození skupin.

Vědci zaregistrovali zvýšení kongitivních funkcí po konzumaci džusu s vysokým obsahem flavanolů již po osmi týdnech konzumace a to bez vedlejšího vlivu na náladu nebo krevní tlak.

• Proti-zánětlivé a antioxidační účinky

Zánět a oxidativní stres může předcházet mnohým onemocněním včetně rakoviny, neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění. Oxidativní stres je výsledkem práce takzvaných volných radikálů. Tyto atomy hledají v našem těle volný elektron a díky tomu způsobují poškození v našich buňkách, proteinech a DNA.

Flavanony - konkrétně hesperetin - nejspíše funguje jako antioxdant a může tak pomoci zneškodnit tyto radikály, neutralizovat jejich hrozbu a snížit tak vznik zánětů.

Nicémně hesperetin se nestará pouze o zneškodnění volných radikálů, ale také pomáhá zlepšit antioxidační ochranu buněk[4].

Studie[5] vypracovaná na zvířecím modelu, která byla publikovaná v časopise Pharmacological Research také zjistila, že hesperetin navozuje signifikantní proti-zánětlivé účinky v případě zánětu ucha u myší.

Další buněčný výzkum zjistil, že flavanony mají proti-zánětlivé účinky díky interakci s enzymy COX-1 a COX-2. Tyto enzymy produkují prostaglandiny, což jsou zánětlivé lipidy, které navozují zánět, bolest a horečku.

• Protinádorové účinky

Zdá se, že hesperetin pomáhá cílit na nádorové buňky několika způsoby. Studie[6] publikovaná v časopise Life Sciences detailně popisuje, že flavanony mohou navodit apoptózu cílením na několik buněčných proteinů. Apoptóza, neboli programovaná buněčná smrt, se běžně vyskytuje u normálních buněk, které začnou být nefunkční. Nicméně rakovinné buňky se vyhýbají tomuto procesu a díky tomu mohou přežít a dál se šířit.

Kromě navození tohoto důležitého mechanismu, flavanony mohou také pomoci zabránit šíření rakoviny (tvorbě metastází) díky cílením na enzym COX-2.

• Ochrana srdce

Doplňky stravy s obsahem hesperetinu mohou být prospěšné i pro zdraví vašeho srdce. Výzkum[7] publikovaný v časopise BioMed Central naznačuje, že tento flavanon může regulovat LDL v lidských játrech.

LDL, neboli nízkodenzitní lipoprotein, je "špatným" typem cholesterolu, který se nanáší na stěny tepen. Hesperetin by mohl snížit koncentraci LDL v krvi a snížit tak riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Bezpečnost a vedlejší účinky

Obecně se věří, že flavanony jsou bezpečné molekuly. Jsou obsaženy v několika oblíbených potravinách a jsou tak součástí denního příjmu potravin řady populací.

Zdroje

[1] Samanta, A., Das, S. K., & Das, G. (2011). Roles of flavonoids in Plants. ResearchGate. Published. https://www.researchgate.net/publication/279499208_Roles_of_flavonoids_in_Plants [Zdroj]

[2] Kozlowska, A., & Szostak-Wegierek, S. (2014). Flavonoids--food sources and health benefits. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25272572/ [Zdroj]

[3] Kean, R. J., Lamport, D. J., Dodd, G. F., Freeman, J. E., Williams, C. M., Ellis, J. A., Butler, L. T., & Spencer, J. P. (2015). Chronic consumption of flavanone-rich orange juice is associated with cognitive benefits: an 8-wk, randomized, double-blind, placebo-controlled trial in healthy older adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 101(3), 506–514. https://doi.org/10.3945/ajcn.114.088518 [Zdroj]

[4] Parhiz, H., Roohbakhsh, A., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2014). Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental Models. Phytotherapy Research, 29(3), 323–331. https://doi.org/10.1002/ptr.5256 [Zdroj]

[5] Rotelli, A. (2003). Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation. Pharmacological Research, 48(6), 601–606. https://doi.org/10.1016/s1043-6618(03)00225-1 [Zdroj]

[6] Roohbakhsh, A., Parhiz, H., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2015). Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseases. Life Sciences, 124, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2014.12.030 [Zdroj]

[7] Bawazeer, N. A., Choudhry, H., Zamzami, M. A., Abdulaal, W. H., Middleton, B., & Moselhy, S. S. (2016). Role of hesperetin in LDL-receptor expression in hepatoma HepG2 cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12906-016-1165-2 [Zdroj]

Zdroje

[1] Samanta, A., Das, S. K., & Das, G. (2011). Roles of flavonoids in Plants. ResearchGate. Published. https://www.researchgate.net/publication/279499208_Roles_of_flavonoids_in_Plants [Zdroj]

[2] Kozlowska, A., & Szostak-Wegierek, S. (2014). Flavonoids--food sources and health benefits. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25272572/ [Zdroj]

[3] Kean, R. J., Lamport, D. J., Dodd, G. F., Freeman, J. E., Williams, C. M., Ellis, J. A., Butler, L. T., & Spencer, J. P. (2015). Chronic consumption of flavanone-rich orange juice is associated with cognitive benefits: an 8-wk, randomized, double-blind, placebo-controlled trial in healthy older adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 101(3), 506–514. https://doi.org/10.3945/ajcn.114.088518 [Zdroj]

[4] Parhiz, H., Roohbakhsh, A., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2014). Antioxidant and Anti-Inflammatory Properties of the Citrus Flavonoids Hesperidin and Hesperetin: An Updated Review of their Molecular Mechanisms and Experimental Models. Phytotherapy Research, 29(3), 323–331. https://doi.org/10.1002/ptr.5256 [Zdroj]

[5] Rotelli, A. (2003). Comparative study of flavonoids in experimental models of inflammation. Pharmacological Research, 48(6), 601–606. https://doi.org/10.1016/s1043-6618(03)00225-1 [Zdroj]

[6] Roohbakhsh, A., Parhiz, H., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2015). Molecular mechanisms behind the biological effects of hesperidin and hesperetin for the prevention of cancer and cardiovascular diseases. Life Sciences, 124, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2014.12.030 [Zdroj]

[7] Bawazeer, N. A., Choudhry, H., Zamzami, M. A., Abdulaal, W. H., Middleton, B., & Moselhy, S. S. (2016). Role of hesperetin in LDL-receptor expression in hepatoma HepG2 cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12906-016-1165-2 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?