Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Jsou To Flavanony?

Co Jsou To Flavanony?

Flavanony jsou jednou ze šesti podskupin fytochemikálií, které nazýváme flavonoidy.

Mezi flavanony řadíme například hesperetin, eriodictyol a naringenin. Tyto terpeny můžeme nalézt v různých rostlinách a citrusech. Prvotní buněčné, zvířecí a lidské studie zjistily, že tyto flavanony mají slibný terapeutický potenciál.

Rostliny produkují flavanony jako sekundární metabolity. Tyto molekuly mohou rostlinu ochránít proti řadě vnějších hrozeb, jako je mráz, sucho a mikrobiální patogeny. Dále mohou pomoci s přilákáním prospěšného hmyzu, který pomůže s opylováním. Flavanony můžeme nalézt téměř ve všech částech rostliny, od větví, stonků, kůry a listů, až po kořeny, květy, plody, slupky a rhizomy.

Pokud vás zajímá možný vliv flavanonů na lidský organismus, tak pokračujte ve čtení.

Barva

Flavanony jsou bezbarvé ketony. Na rozdíl od flavonoidů nejsou rostlinnými pigmenty.

Také je můžeme nalézt v

Flavanony můžeme převážně nalézt v citrusech, ale jsou přítomny i v jiných typech rostlin. V relativně vysoké koncentraci je můžeme nalézt v artičoku, grapefruitu, pomeranči, limetce, citronu a sušeném oreganu.

Co Jsou To Flavanony?

Podpůrný výzkum

Prvotní výzkum naznačuje, že flavanony mají důležité účinky, které by mohly pomoci s běžnými nemocemi, které souvisejí s vysokým věkem. Konzumace většího množství těchto molekul by mohla pomoci zlepšit zdraví ve stáří.

Výzkum prozatím naznačuje následující účinky:

• Zlepšení kognitivních funkcí
• Proti-zánětlivé účinky
• Antioxidační účinky
• Protinádorové účinky
• Schopnost ochránit srdce

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé studie a výzkumy ve větším detailu.

• Zlepšení kognitivních funkcí

Existuje studie, která naznačuje, že flavonoidy obecně mají řadu vlastností, které mohou zlepšit kognitivní funkce u dospělých, kteří trpí kognitivní poruchou a nebo neurodegenerativním onemocněním. Autoři tuto studii publikovali v časopise The American Journal of Clinical Nutrition a tato studie se specificky věnuje flavanonům a snaží se zjistit, zda jejich účinky přispívají k lepšímu zdraví u zdravých starších lidí.

Vědci vypracovali náhodnou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s cílem prozkoumat vliv pomerančového džusu s vysokým obsahem flavonoidů na kognitivní funkce. Studie se účastnilo 37 starších lidí. Vědci rozdělili pacienty do dvou skupin. Jedna skupina obdržela 100% pomerančový džus s vysokým obsahem flavanonů (305 mg) a druhá skupina obdržela pomerančový nápoj s nízkým obsahem flavononů (37 mg). Po osmi týdnech konzumace došlo k prohození skupin.

Vědci zaregistrovali zvýšení kongitivních funkcí po konzumaci džusu s vysokým obsahem flavanolů již po osmi týdnech konzumace a to bez vedlejšího vlivu na náladu nebo krevní tlak.

• Proti-zánětlivé a antioxidační účinky

Zánět a oxidativní stres může předcházet mnohým onemocněním včetně rakoviny, neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění. Oxidativní stres je výsledkem práce takzvaných volných radikálů. Tyto atomy hledají v našem těle volný elektron a díky tomu způsobují poškození v našich buňkách, proteinech a DNA.

Flavanony - konkrétně hesperetin - nejspíše funguje jako antioxdant a může tak pomoci zneškodnit tyto radikály, neutralizovat jejich hrozbu a snížit tak vznik zánětů.

Nicémně hesperetin se nestará pouze o zneškodnění volných radikálů, ale také pomáhá zlepšit antioxidační ochranu buněk.

Studie vypracovaná na zvířecím modelu, která byla publikovaná v časopise Pharmacological Research také zjistila, že hesperetin navozuje signifikantní proti-zánětlivé účinky v případě zánětu ucha u myší.

Další buněčný výzkum zjistil, že flavanony mají proti-zánětlivé účinky díky interakci s enzymy COX-1 a COX-2. Tyto enzymy produkují prostaglandiny, což jsou zánětlivé lipidy, které navozují zánět, bolest a horečku.

• Protinádorové účinky

Zdá se, že hesperetin pomáhá cílit na nádorové buňky několika způsoby. Studie publikovaná v časopise Life Sciences detailně popisuje, že flavanony mohou navodit apoptózu cílením na několik buněčných proteinů. Apoptóza, neboli programovaná buněčná smrt, se běžně vyskytuje u normálních buněk, které začnou být nefunkční. Nicméně rakovinné buňky se vyhýbají tomuto procesu a díky tomu mohou přežít a dál se šířit.

Kromě navození tohoto důležitého mechanismu, flavanony mohou také pomoci zabránit šíření rakoviny (tvorbě metastází) díky cílením na enzym COX-2.

• Ochrana srdce

Doplňky stravy s obsahem hesperetinu mohou být prospěšné i pro zdraví vašeho srdce. Výzkum publikovaný v časopise BioMed Central naznačuje, že tento flavanon může regulovat LDL v lidských játrech.

LDL, neboli nízkodenzitní lipoprotein, je "špatným" typem cholesterolu, který se nanáší na stěny tepen. Hesperetin by mohl snížit koncentraci LDL v krvi a snížit tak riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Bezpečnost a vedlejší účinky

Obecně se věří, že flavanony jsou bezpečné molekuly. Jsou obsaženy v několika oblíbených potravinách a jsou tak součástí denního příjmu potravin řady populací.

Jaký produkt potřebuji?