Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co Je To Pinen?

Co Je To Pinen?

Pinen je jedním z terpenů, které běžně můžeme nalézt v Konopím setém. Terpeny jsou aromatické sloučeniny, které můžeme nalézt ve stovkách jídel a rostlin. Pinen má dva strukturní isomery s menšími variacemi, které nazýváme alfa-pinen a beta-pinen, které také můžeme nalézt v jehličnanech a dalších stromech. Pinen je součástí přirozené obrany rostliny a díky svému distinktivnímu aroma odpuzuje hmyz. Jakmile je extrahován a izolován, tak jej lze využít k výrobě parfémů a industriálních čistících prostředků.

Aroma

Aroma alfa-pinenu připomíná vůni borovic a rozmarýnu. Beta-pinen voní po chmelu a bazalce.

Kde jej můžeme nalézt

Jehličnany, pomeranče, rozmarýn, kopr a petržel.
Co Je To Pinen?

Výzkum

Mnoho studií zabývajících se pinenem bylo vypracovaných na zvířecím modelu a nebo jsou v předklinické fázi. Zdá se, že tato sloučenina má široké spektrum vlastností. Některé výsledky poukazují na možné antimikrobiální, protizánětlivé, protirakovinné a paměť zlepšující vlastnosti.

Studie z roku 2007 publikovaná v časopise Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences testovala antimikrobiální účinek α-pinenu a β-pinenu. Proti gram-pozitivním bakteriím vykazovaly tyto dvě sloučeniny „úplné odstranění bakteriálního inokula v maximální době 24 hodin od expozice“. Vědci dospěli k závěru, že pinen má „možné a racionální použití v antimikrobiální terapii“ (Leite et al., 2007).

Na základě předchozích studií se studie v časopise Journal of Natural Products snažila dále porozumět protizánětlivému působení pinenu. Při porovnání s jinými sloučeninami v „jádru pinanu“ byl pinen nejúčinnější při inhibici zánětlivých a katabolických drah (Rufino et al., 2014).

Ve studii z roku 2006 zveřejněné v časopise Bioscience, Biotechnology a Biochemistry vědci extrahovali pinen z jehličí korejské jedle, aby otestovali kognitivní výkon u myší. Myši, kterým byl podáván éterický olej, vykazovaly zlepšení paměti o 72,7% ve srovnání s kontrolní skupinou. Obě skupiny byly testovány pomocí indukované amnézie, kterou lze porovnat s dopadem Alzheimerovy a vaskulární demence (Kim et al., 2006).

Test provedený in vivo a in vitro ukázal, že a-pinen může mít protinádorové vlastnosti. V Journal of Pharmacological Sciences bylo uvedeno, že růst buněk rakoviny jater byl inhibován až o 79,3%. Studie byla založena na oleji z jehličí, používaném v tradiční čínské medicíně jako protinádorová látka (Chen et al., 2015).

Bezpečnost a vedlejší účinky

K dnešnímu dni neexistují téměř žádné důkazy, které by naznačovaly nějaké vedlejší účinky. Nicméně výzkum stále probíhá a stále toho mnoho nevíme o možných pozitivních a negativních účincích terpenů na lidské tělo.

Jaký produkt potřebuji?