Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Je To Pinen?

Co Je To Pinen?

Pinen je jedním z terpenů, které běžně můžeme nalézt v Konopím setém. Terpeny jsou aromatické sloučeniny, které můžeme nalézt ve stovkách jídel a rostlin. Pinen má dva strukturní isomery s menšími variacemi, které nazýváme alfa-pinen a beta-pinen, které také můžeme nalézt v jehličnanech a dalších stromech. Pinen je součástí přirozené obrany rostliny a díky svému distinktivnímu aroma odpuzuje hmyz. Jakmile je extrahován a izolován, tak jej lze využít k výrobě parfémů a industriálních čistících prostředků.

Aroma

Aroma alfa-pinenu připomíná vůni borovic a rozmarýnu. Beta-pinen voní po chmelu a bazalce.

Kde jej můžeme nalézt

Jehličnany, pomeranče, rozmarýn, kopr a petržel.
Co Je To Pinen?

Výzkum

Mnoho studií zabývajících se pinenem bylo vypracovaných na zvířecím modelu a nebo jsou v předklinické fázi. Zdá se, že tato sloučenina má široké spektrum vlastností. Některé výsledky poukazují na možné antimikrobiální, protizánětlivé, protirakovinné a paměť zlepšující vlastnosti.

Studie z roku 2007 publikovaná v časopise Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences testovala antimikrobiální účinek α-pinenu a β-pinenu. Proti gram-pozitivním bakteriím vykazovaly tyto dvě sloučeniny „úplné odstranění bakteriálního inokula v maximální době 24 hodin od expozice“. Vědci dospěli k závěru, že pinen má „možné a racionální použití v antimikrobiální terapii“[1].

Na základě předchozích studií se studie v časopise Journal of Natural Products snažila dále porozumět protizánětlivému působení pinenu. Při porovnání s jinými sloučeninami v „jádru pinanu“ byl pinen nejúčinnější při inhibici zánětlivých a katabolických drah[2].

Ve studii z roku 2006 zveřejněné v časopise Bioscience, Biotechnology a Biochemistry vědci extrahovali pinen z jehličí korejské jedle, aby otestovali kognitivní výkon u myší. Myši, kterým byl podáván éterický olej, vykazovaly zlepšení paměti o 72,7% ve srovnání s kontrolní skupinou. Obě skupiny byly testovány pomocí indukované amnézie, kterou lze porovnat s dopadem Alzheimerovy a vaskulární demence[3].

Test provedený in vivo a in vitro ukázal, že a-pinen může mít protinádorové vlastnosti. V Journal of Pharmacological Sciences bylo uvedeno, že růst buněk rakoviny jater byl inhibován až o 79,3%. Studie byla založena na oleji z jehličí, používaném v tradiční čínské medicíně jako protinádorová látka[4].

Bezpečnost a vedlejší účinky

K dnešnímu dni neexistují téměř žádné důkazy, které by naznačovaly nějaké vedlejší účinky. Nicméně výzkum stále probíhá a stále toho mnoho nevíme o možných pozitivních a negativních účincích terpenů na lidské tělo.

Zdroje

[1] Leite, A. M., Lima, E. D. O., Souza, E. L. D., Diniz, M. D. F. F. M., Trajano, V. N., & Medeiros, I. A. D. (2007). Inhibitory effect of beta-pinene, alpha-pinene and eugenol on the growth of potential infectious endocarditis causing Gram-positive bacteria. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 43(1), 121–126. https://doi.org/10.1590/s1516-93322007000100015 [Zdroj]

[2] Rufino, A. T., Ribeiro, M., Judas, F., Salgueiro, L., Lopes, M. C., Cavaleiro, C., & Mendes, A. F. (2014). Anti-inflammatory and Chondroprotective Activity of (+)-α-Pinene: Structural and Enantiomeric Selectivity. Journal of Natural Products, 77(2), 264–269. https://doi.org/10.1021/np400828x [Zdroj]

[3] KIM, K., BU, Y., JEONG, S., LIM, J., KWON, Y., CHA, D. S., KIM, J., JEON, S., EUN, J., & JEON, H. (2006). Memory-Enhancing Effect of a Supercritical Carbon Dioxide Fluid Extract of the Needles ofAbies koreanaon Scopolamine-Induced Amnesia in Mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(8), 1821–1826. https://doi.org/10.1271/bbb.50608 [Zdroj]

[4] Chen, W., Liu, Y., Li, M., Mao, J., Zhang, L., Huang, R., Jin, X., & Ye, L. (2015). Anti-tumor effect of α-pinene on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest. Journal of Pharmacological Sciences, 127(3), 332–338. https://doi.org/10.1016/j.jphs.2015.01.008 [Zdroj]

Zdroje

[1] Leite, A. M., Lima, E. D. O., Souza, E. L. D., Diniz, M. D. F. F. M., Trajano, V. N., & Medeiros, I. A. D. (2007). Inhibitory effect of beta-pinene, alpha-pinene and eugenol on the growth of potential infectious endocarditis causing Gram-positive bacteria. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 43(1), 121–126. https://doi.org/10.1590/s1516-93322007000100015 [Zdroj]

[2] Rufino, A. T., Ribeiro, M., Judas, F., Salgueiro, L., Lopes, M. C., Cavaleiro, C., & Mendes, A. F. (2014). Anti-inflammatory and Chondroprotective Activity of (+)-α-Pinene: Structural and Enantiomeric Selectivity. Journal of Natural Products, 77(2), 264–269. https://doi.org/10.1021/np400828x [Zdroj]

[3] KIM, K., BU, Y., JEONG, S., LIM, J., KWON, Y., CHA, D. S., KIM, J., JEON, S., EUN, J., & JEON, H. (2006). Memory-Enhancing Effect of a Supercritical Carbon Dioxide Fluid Extract of the Needles ofAbies koreanaon Scopolamine-Induced Amnesia in Mice. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 70(8), 1821–1826. https://doi.org/10.1271/bbb.50608 [Zdroj]

[4] Chen, W., Liu, Y., Li, M., Mao, J., Zhang, L., Huang, R., Jin, X., & Ye, L. (2015). Anti-tumor effect of α-pinene on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest. Journal of Pharmacological Sciences, 127(3), 332–338. https://doi.org/10.1016/j.jphs.2015.01.008 [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?