Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Luke je zkušený novinář a hlavní autor pro Cibdol a jiné publikace o kanabinoidech, který má více než desetiletou zkušenost s psaním článků o CBD a kanabinoidech. Luke je odhodlaný přinášet faktický a na důkazech založený obsah a jeho fascinace CBD se také vztahuje na fitness, výživu a prevenci onemocnění.
Read more.

Co Je To Klinická Endokanabinoidní Deficience (CECD)?

Co Je To Klinická Endokanabinoidní Deficience (CECD)?

Náš endokanabinoidní systém monitoruje několik důležitých biologických systémů v našem těle. Jeho hlavní rolí je pomoct s nastolením rovnováhy v našem těle a udržet jej v optimální kondici. Někteří vědci věří, že poškozený endokanabinoidní systém může být příčinou některých onemocnění, jako je například migréna, fibromyalgie či syndrom dráždivého tračníku. I když tento koncept není podporován většinou lékařských zařízení, díky výzkumu máme čím dál tím více důkazů, které tuto teorii potvrzují.

Endokanabinoidní deficience začíná v endokanabinoidním systému

Předtím, než se pustíme do prozkoumání klinické endokanabinoidní deficience (CECD), pojďme si zopakovat roli[1] EKS a jeho hlavní součásti. Po celém našem imunitním systému, centrální nervové soustavě, orgánech a v našem mozku můžeme nalézt receptory. Tyto receptory spadají do dvou hlavních kategorií - CB1 a CB2. Jejich smyslem je fungovat jako přístupové body pro kanabinoidy (ať už vnitřní nebo vnější) a interagovat tak s EKS. To umožňuje endokanabinoidnímu systému pomoci udržet v našem těle homeostázy prostřednictvím mnoha chemických reakcí. O endokanabinoidním systému se dozvíte více zde.

Endokanabinoidní deficience je teorie, která věří, že některé nemoci a symptomy se projeví jako důsledek problémů s EKS. Mezi tyto problémy může spadat například nedostatečná produkce endokanabinoidů a nebo chybějící či poškozené receptory. Pokud tělo nedokáže udržet rovnováhu svých fyziologických systémů, tak se mohou objevit nemoci. V případě zkoumaných případů se zatím jedná hlavně o nemoci spjaté s naším imunitním systémem.

Co Je To Klinická Endokanabinoidní Deficience (CECD)?

Co říká výzkum na teorii "endokanabinoidní deficience"?

Jeden z předních výzkumníků kanabinoidů, Dr. Ethan Russo, přišel jako první s konceptem endokanabinoidní deficience. Ve studii[2] publikované v roce 2004, Dr. Russo tvrdí, že za vznikem několika onemocnění může stát nedostatek kanabinoidů.

• Migréna

Migréna je vysoce komplexní onemocnění, které zahrnuje signalizaci mezi různými oblastmi mozku a několika neurochemikáliemi. Přesný důvod vzniku migrény stále není známý, ale předpokládá se, že hlavním důvodem vzniku migrény je genetická predispozice. Článek Dr. Russoa popisuje, že AEA (anandamid) je zapojen v produkci serotoninu a v modulaci bolesti. Věří se, že vysoká hladina serotoninu přispívá ke vzniku migrény. Dále se předpokládá, že vysoká hladina serotoninu by mohla být neutralizována větší koncentrací AEA. Předpokladem je, že nedostatečná produkce anandamidu by mohla přispět ke vzniku migrény z důvodu nedostatečné regulace serotoninu.

• Fibromyalgie

Fibromyalgie je chronické dlouhodobé onemocnění, které může způsobovat konstantní bolest. Momentálně neexistuje žádný lék na tuto nemoc a jedinou pomocí je tradiční medicína, která ulevuje od symptomů. Výzkum Dr. Russoa naznačuje, že "endokanabinoidní systém reguluje nociceptivní práh bolesti". Nociceptory jsou zodpovědné za detekování bolesti a za přenos signálu do mozku, který jej může zpracovat.

Studie dále zmiňuje, že absence těchto regulací může pomoci ve vzniku chronické bolesti. Podobně jako v případě migrény, i v případě fibromyaglie se předpokládá, že do velké míry je zodpovědný serotonin. Výsledky této studie zjistili, že "kanabinoidy mohou zablokovat míšní, periferní a gastrointestinální mechanismy, které podporují vznik bolesti".

• Syndrom dráždivého tračníku

IBS (Irritable bowel syndrome) neboli syndrom dráždivého tračníku je posledním onemocněním, které podle studie Dr. Russoa ovlivňuje endokanabinoidní deficience. Dlouho se věřilo, že i v případě IBS jsou kanabinoidy zodpovědné úplně stejně jako u migrény a fibromyalgie a tedy, že serotonin hraje hlavní roli. Důvodem je testování, které ukázalo, že lidé trpící IBS mají zvýšený obsah serotoninu v krvi. Nicméně se ukázalo, že toto tvrzení neplatí pro všechny formy IBS.

Všechny tři onemocnění se vracejí k předpokladu, že serotonin hraje hlavní roli v jejich rozvoji a tudíž kontrolou a nebo manipulací hladiny serotoninu by mohlo být možné vyvinout léčbu. Kanabinoidy jsou klíčovou složkou této léčby, jelikož mají vliv na další důležité endokanabinoidy, jako je například anandamid.

Dr. Russo svou studii uzavírá takto: "základní endokanabinoidní deficience by mohla být úspěšně léčena kanabinoidními léky". Dále bylo objasněno, že je potřeba vypracovat daleko větší množství studií, díky kterým plně pochopíme koncept endokanabinoidní deficience.

Jak by mohlo CBD pomoci s endokanabinoidní deficiencí?

I když je teorie endokanabinoidní deficience podložena vědeckými studiemi, žádná z těchto studií nenaznačuje, jak by tato nemoc (pokud se prokáže její legitimnost) mohla být léčena. Přesná role kanabinoidů ještě zkrátka není determinovaná. Podle momentálního výzkumu můžeme vytvořit některé domněnky a využít myšlenku, že produkce anandamidu je nezbytná pro zeslabení nemocí způsobených CECD.

Co se týče CBD, to ukázalo schopnost inhibovat enyzm FAAH[3]. Hydroláza mastných kyselin (Fatty Acid Amid Hydrolase - FAAH) podporuje rozklad anandamidu a je jedním z důvodů, proč AEA není v našem těle delší dobu. Pokud by se nám podařilo identifikovat specifické mechanismy či spouštěče, pak je možné, že by CBD mohlo podpořit léčbu zmíněných onemocnění. CBD také přímo ovlivňuje specifické serotoninové receptory (5-HT1A) v našem mozku.

Důsledky, jsou-li prokázány, jsou významné, ale je zapotřebí dalšího výzkumu

I když byl koncept endokanabinoidní deficience poprvé představen již v roce 2004, stále nedošlo k vypracování důkladné studie zabývající se tímto tématem. Charakteristika všech zmíněných onemocnění naznačuje, že je mezi nimi nějaká spojitost. Důkazy, které prezentuje ve své studii Dr. Russo, poukazují na komplikaci se specifickým systémem neurotransmiterů, se kterým je EKS spjatý. Od roku 2004 došlo k rozšíření této teorie[4] a došlo k přidání Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Pokud by došlo k prokázání existence CECD, tak by to vědcům umožnilo vyvinout cílené terapie. I když se zdá, že všechny tyto nemoci mají něco společného, není dobré se spoléhat na samostatné studie. Každá studie má unikátní proměnné a najít přesvědčivé závěry je velice obtížné. Složitost endokanabinoidního systému a tisíce kanabinoidů jsou důvodem, proč je studium CECD velice složité a vyžaduje obrovské náklady. Léčba využívající kanabinoidy by mohla být odpovědí pro miliony lidí, kteří trpí chronickou nemocí jako je právě IBS nebo fibromyalgie. Nyní ale musíme bohužel čekat na definitivní výsledky studií, které přinesou zase něco nového.

Zdroje

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Zdroj]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Zdroj]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Zdroj]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Zdroj]

Zdroje

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Zdroj]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Zdroj]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Zdroj]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Zdroj]

Jaký produkt potřebuji?