Published:

Updated:

Author: Luke Sholl

Co je to THCV?

Co je to THCV?

THCV je jedním z více než 100 kanabinoidů, které konopná rostlina produkuje. Vědci se momentálně věnují této molekule v naději, že objeví nové potenciální terapeutické účinky. Výzkum je zatím v plenkách, ale tento kanabinoid vykazuje zajímavé vlastnosti. V našem článku se o THCV dozvíte více!

Poznejte THCV

THCV, neboli tetrahydrokanabivarin, je blízkým příbuzným THC, se kterým sdílí podobnou molekulární strukturu. Oba dva kanabinoidy se vážou na receptory CB1, které naleznete v endokanabinoidním systému. THCV a THC fungují jako agonisté těchto receptorů. To znamená, že zvyšují rychlost jejich spouštění. CB1 receptory nalezneme v celém centrálním nervovovém systému a jsou spojeny s psychoaktivními účinky kanabinoidů. Nicméně, na rozdíl od THC, THCV ovlivňuje tyto receptory a vykazuje účinky v závislosti na výšce dávky.

Nízké dávky tohoto kanabinoidu ve skutečnosti blokují receptory CB1 a mohou tak inhibovat psychoaktivní účinky THC. Vysoké dávky zase aktivují tyto receptory a navodí tak psychoaktivní účinky. Tato "zhulenost" navozená THCV je však odlišná od té, kterou navozuje THC. Účinky nejsou tak dlouhodobé a jsou více stimulační a lucidní.

THCV také cílí na receptory CB2. Tyto receptory můžeme nalézt v imunitním systému a zdá se, že hrají klíčovou modulační roli v případě různých zánětů.

THCV je méně významným kanabinoidem a ve většině konopných odrůd se nevyskytuje ve větším množství. Nicméně se zdá, že ve větším množství jej můžeme nalézt v různých jihoafrických konopných chemotypech. Šlechtitelům se také povedlo selektivně vyšlechtit odrůdy, které mohou obsahovat až 16% THCV v sušině.

THCV má také mnoho tajemství. Momentálně se nacházíme v počátcích konopné vědy a je třeba vypracování lidských testů k odhalení úplných účinků THCV. Nyní se musíme spoléhat na studie vypracované na zvířatech a buňkách. Pojďme se podívat na některé možné vedlejší účinky THCV.

Vedlejší účinky

O účincích THCV na lidech toho moc nevíme. Tudíž ani přesně neznáme možné vedlejší účinky. Jelikož THCV může ve vysokých dávkách aktivovat receptory CB1, tak se zdá, že by mohlo mít i vedlejší účinky podobné THC. Mezi tyto vedlejší účinky patří úzkost, paranoia, suchost v ústech, zarudnutí očí, ztráta krátkodobé paměti, zrychlený srdeční tep a zpomalené reakce.

Co nám říká výzkum?

Co je to THCV?

Jistě není překvapivé, že THCV má jistý terapeutický potenciál. Každý kanabinoid, který byl zatím předmětem studií, vykazuje příslib v jedné či druhé oblasti. THCV není žádnou výjimkou a počáteční výzkumy ukazují, že by THCV mohlo pomoci s potlačením chuti k jídlu, záchvaty, zánětem a s neurodegenerativními onemocněními.

THCV může pomoci s léčbou obezity tím, že může potlačit chuť k jídlu. THC je známé pro své chuť k jídlu stimulující účinky, ale THCV nejspíše navozuje přesně opačné účinky. Blokováním receptorů CB1 může THCV snížit pocit hladu. To naznačuje, že by tento kanabinoid mohl v budoucnu pomoci s léčbou onemocnění spjatých s příjmem potravy. Navíc se zdá, že by tato molekula mohla pomoci s pálením tuků. Výzkum ukázal, že THCV může pomoci snížit tělesný tuk a zvýšit výdej energie u myší.

Studie nám ukázaly, že endokanabinoidní systém hraje signifikantní roli v regulaci tělesné váhy a metabolismu. Momentálně probíhají testy na lidech ve fázi I, které nám ukážou, jak bezpečné je THCV.

THCV také vykazuje antikonvulzivní účinky. Tato molekula se tak může přidat k dalším kanabinoidům - hlavně CBD - v léčbě různých poruch, jako je například epilepsie. Předběžný výzkum publikovaný v časopise Epilepsia testoval THCV na myší mozkové kůře. Tento kanabinoid signifikantně snížil aktivitu spjatou s epilepsií. Vědci svou studii uzavřeli tvrzením, že by se THCV dalo využít jako možný terapeutický lék při léčbě hyperexitačních stavů.

Studie vypracované na zvířecím modelu ukázaly, že THCV vykazuje proti-zánětlivé a analgetické vlastnosti. Studie z roku 2010 podala tento kanabinoid myším za cílem otestování jeho vlivu na otok tlapek. Vědci zjistili, že THCV úspěšně snížil bolest a ulevil od zánětu, nejspíše díky aktivaci receptorů CB1 a CB2.

THCV také lze potenciálně využít k léčbě neurodegenerativních onemocnění. Při podání THCV zvířatům trpícím Parkinsonovou chorobou vědci zjistili, že "díky jeho antioxidačním účinkům a jeho schopnosti aktivovat receptory CB2 a blokovat receptory CB1 vykazuje Δ9‐THCV slibný farmakologický profil pro zdržení postupu Parkinsonovy choroby a také pro symptomy, které jsou s tímto onemocněním spjaté". Vědci také považují receptor CB2 za "slibný farmakologický cíl pro léčbu onemocnění, jako je například Alzheimerova choroba. Díky tomu by se THCV mohlo v budoucnu ukázat jako možný lék při léčbě těchto onemocnění".

Legální statut

THCV se nachází v jakési šedé zóně. Tato molekula není všeobecně známá a ani všeobecně zakázaná, ale na některých místech je ilegální. Zákon o psychoaktivních látkách ve Velké Británii zakazuje výrobu látek, které navozují psychoaktivní účinky a tudíž kriminalizuje THCV. Ve Spojených Státech není THCV přímo klasifikováno jako látka skupiny 1. Nicméně "Marihuanový Extrakt" je považován za ilegální na federální úrovni a tudíž je držení THCV také nelegální. I přes federální zákon je konopí legální v mnoha státech USA. Zde si mohou jednotlivci zakoupit produkty obsahující THCV.

Jaký produkt potřebuji?