Co je to CBG (Kanabigerol)?

Co je to CBG (Kanabigerol)?

Co je to CBG?

Kanabigerol je prekurzor THC, CBD a CBC. Všechny kanabinoidy pocházejí z acidické verze CBG (CBGA). Kvůli způsobu, jakým se kanabinoidy syntetizují s enzymy (geranyl pyrofosfát a kyselina olivetolová) a mění svou chemickou strukturu v průběhu vývoje rostliny, je izolace a extrakce CBG náročná. Předpokládá se, že pouze 1% obsahu kanabinoidů z dospělé rostliny druhu Cannabis sativa je CBG.

Přehled

• Prekurzor kanabinoid
• Malý obsah v druhu Cannabis sativa
• Vykazuje vazebnou afinitu k receptorům CB1 a CB2
• Ne-psychotropní
• Omezená data z výzkumů
• Zdá se, že terapeutické dávky CBG postrádají vedlejší účinky

Podpůrný výzkum

Co je to CBG (Kanabigerol)?

Výzkum zabývající se terapeutickými vlastnostmi CBG je velice limitovaný. Z několik málo studií, které byly dokončeny, jich většina byla vypracována in vitro či na zvířecích modelech.

Studie na zvířecím modelu, která byla publikována v časopise Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, prozkoumala účinky CBG na simulovanou Huntingtonovu chorobu. Vědci zjistili, že "CBG bylo extrémně aktivním neuroprotektantem u myší [...] a zlepšilo motorické vlastnosti a zachovalo striatální neurony". Vědci svou studii uzavřeli tvrzením, že jejich výsledky "otevírají nové možnosti v bádání", ale že mechanismus účinku tohoto kanabinoidu není jasný (Valdeolivas et al., 2014).

Přehled kanabinoidů, které se nacházejí v rostlinách Konopí setého ukázal, že CBD, CBC, CBG, CBN a THC má inherentní antibakteriální vlastnosti. Pokud se užívají společně, tak se zdá, že tyto sloučeniny vykazují "silnou aktivitu proti řadě methicillin-rezistentních stafylokoků". Nicméně mechanismus účinku je zatím neznámý (Appendino et al., 2008).

Studie publikovaná v časopise Biochemical Pharmacology zjistila, že CBG "lze považovat za kandidáta pro klinickou experimentaci u pacientů s IBD, a to díky výsledkům na zvířecím modelu. Po vyvolání kolitidy u myší, CBD snížila váhu tlustého střeva, produkci oxidu dusnatého a formování ROS u střevních epiteliálních buněk" (Borrelli et al., 2013).

V roce 1990 došlo k porovnávání vlivu THC a CBG na glaukom. Pomocí zvířecího modelu se vědcům podařilo zjistit, že "po chronickém podání došlo ke značnému snížení očního tlaku". Dále zjistili, že "oba kanabinoidy způsobily dvojnásobné až trojnásobné zvýšení vodního výtoku". Závěrem vědci zmínili, že "kanabigerol a další kanabinoidy mohou mít terapeutický potenciál v léčbě glaukomu" (Colasanti, 1990).

Legální statut

Pokud je kanabigerol extrahovaný z technického konopí, pak se jedná o legální látku. CBG není stanovena jako Psychotropní Substance.

Jaký produkt potřebuji?