Kde bych měl skladovat své CBD?

CBD si našlo cestu do vašeho života. Stalo se součástí vašeho denního režimu. Jak se ale ujistíte, že si udrží svou integritu a zůstane stabilní po co nejdelší dobu?

Skladování CBD není věda, ale jsou zde tři hlavní faktory, které byste měli vzít v potaz. Pokud tak učiníte, CBD zůstane v pořádku po dobu data spotřeby. Tyto tři faktory jsou teplota, světlo a vzduch. Postupně prozkoumáme všechny tři a prozradíme vám, jak můžete ochránit své CBD před naprostou zkázou.

skladovat své CBD

Teplota: jaké teplo je správné?

Předtím, než si řekneme, jak teplota ovlivňuje rozklad CBD, musíme si říci něco o tom, jak se vlastně CBD rozkládá. CBD se rozkládá tehdy, když dojde k rozkladu vazeb, které drží molekulu CBD pohromadě a dojde ke vzniku jiných molekul.

Vysoké teploty mohou tento rozklad ovlivnit. CBD byste měli vždy skladovat v místnosti, kde teplota nepřekročí 21°C. Skladování v lednici je vhodnou volbou. Pro dlouhodobé skladování můžete uvažovat i o zmrazení, ale tento postup není vhodný pro CBD produkt, který používáte na denní bázi.

Světlo: požehnání a nebo prokletí?

Abychom pochopili, jak světlo ovlivňuje CBD, tak si musíme nejdříve říci něco o tom, jak vlastně světlo funguje. Viditelné světlo představuje úzké pásmo paprsků na elektromagnetickém spektru. Tyto vlny jsou kolem nás a my můžeme vidět pouze určitou část. Sluneční světlo je plné viditelné světla, ale obsahuje i paprsky, které jsou na koncích viditelného světla. Mluvíme o infračerveném a ultrafialovém světle.

UV záření se skládá z vysoce energeticky nabitých paprsků, které mají kratší vlnovou délku než fialové viditelné světlo (odtud jméno "ultrafialové"). Toto záření je známé pro své destabilizující vlastnosti. Je zodpovědné za popáleniny ze slunce a také za rozklad CBD molekul. K ochraně vašich CBD produktů před UV světlem musíte CBD produkty skladovat na temném místě, jako je třeba skříňka a nebo zavřená lednička.

Vzduch: potřebuje se vaše CBD nadechnout?

Vzduch obsahuje komplexní směs molekul, které mohou reagovat s CBD. Ve vzduchu nalezneme dusík, kyslík, oxid uhličitý a argon. Kyslík je zodpovědný za nejvíce škody. Kyslík totiž může reagovat s CBD. Tato reakce se nazývá oxidace a způsobí, že vaše CBD se začne rozkládat mnohem rychleji, než kdyby bylo v uzavřeném prostředí. Ujistěte se, že váš CBD produkt je pevně uzavřen.

CBD produkty

Kde skladovat různé CBD produkty?

Skladování CBD závisí na formě vašeho produktu. Postupně si projdeme několik produktů a nabídneme několik řešení.

• CBD olej

CBD olej byste měli skladovat na studeném a temném místě, ideálně bez přístupu vzduchu. Pokud chcete, aby vám vydrželo déle než několik týdnů, pak je jasnou volbou vaše lednice.

• CBD kapsle

Skladování CBD gelových kapslí je podobné jako u oleje, no s pár klíčovými rozdíly. Na rozdíl od oleje, kapsle mají ochrannou vrstvu, která CBD ochrání hlavně před vzduchem.

Díky této ochranné vrstvě mnoho prodejců vyrábí tento typ CBD produktů. Kapsle mohou být vystaveny vzduchu po delší dobu. Pokud chcete prodloužit životnost vašich kapslí, pak se ujistěte, že jsou pevně uzavřeny v obalu, přes který neprojde světlo. Kapsle mohou být skladovány při pokojové teplotě ve skříňkách či v lékárničce.

• Tekuté doplňky stravy: CBD s vitaminy, melatoninem atd.

Tekuté doplňky stravy obsahující CBD s dalšími ingrediencemi by vždy měly být skladovány na chladném, temném místě, ve vzduchotěsném obalu a bez přístupu světla. Ideálním místem je lednice.

• CBD krémy

Většina CBD krémů má balení, které je navrženo pro správné skladování. I tak je ale skladujte na chladném, temném a suchém místě.

Jak skladovat vaše CBD—to nejdůležitější

Pokud se budete řídit těmito pokyny, pak by váš oblíbený kanabinoid měl zůstat čerstvý a účinný. Stačí myslet na tři věci: teplota, světlo a vzduch!

Jaký produkt potřebuji?