Jaké Máme Možnosti Extrakce CBD?

Jaké Máme Možnosti Extrakce CBD?

Abychom mohli vyrobit CBD produkty jako je například CBD olej nebo kosmetika s CBD, musíme nejprve vyextrahovat CBD z rostlinné hmoty. Surovinou, která obsahuje nejvíce CBD, jsou momentálně květy technického konopí, které bylo selektivně šlechtěno, aby obsahovalo více CBD. Existuje mnoho způsobů, jak extrahovat CBD z konopí. Některé z těchto metod jsou více účinné a bezpečné než jiné. Níže naleznete detailní přehled těch nejběžněji užívaných metod.

CBD extrakce pomocí rozpouštědel

Extrakce pomocí rozpouštědel je běžnou praktikou, kdy se vezme dekarboxylovaná rostlinná hmota a skrze ní se prožene tekuté rozpouštědlo. V rozpouštědle se rozpustí kanabinoidy a terpeny z konopí. Mezi běžně užívané rozpouštědla patří butan, ethanol či hexan. Jakmile je obsah rostlinné hmoty extrahován, musí dojít k odpaření rozpouštědla. Po odpaření zůstane CBD olej.

Výhodou této metody je cena a nemusíte mít mnoho vybavení. Na druhou stranu je zde ale mnoho nevýhod.

První nevýhodou je nebezpečnost této extrakce. Špatné zacházení s těmito chemikáliemi může vést k úrazu a jsou také vysoce hořlavé. Extrakce pomocí rozpouštědel by měla být prováděna pouze v profesionální laboratoři. Pokud se extrakce provede špatně, pak může finální produkt obsahovat zbytky rozpouštědla, což může být nebezpečné pro koncového zákazníka.

Další nevýhodou je fakt, že v rozpouštědlech se také rozpustí látky jako jsou vosky, chlorofyl a další rostlinná hmota. Výsledkem je tak tuhý, temný, hořký a méně kvalitní CBD olej, kdy výrobce nemá žádnou kontrolu nad koncentrací CBD.

Tyto důvody dávají jasně najevo, že tato extrakce je absolutně nepřípustná pro seriózní výrobce CBD produktů a také příliš nebezpečná pro domácí experimenty.

CBD extrakce pomocí olivového oleje

CBD extrakce pomocí olivového oleje je jednoduchá metoda, díky které si lidé mohou vyrobit vlastní CBD olej doma. Pokud jste v kuchyni zdatní, pak ji zvládnete.

Nejprve se musí rostlinná hmota dekarboxylovat. Při tomto procesu dojde za zvýšení teploty k aktivaci účinných látek v rostlině. Jakmile je rostlinná hmota dekarboxylována, přendáme ji do oleje a necháme ji zahřívat po dobu několika hodin. CBD a další kanabinoidy se navážou na tuky obsažené v oleji a vytvoří tak infuzi. Olej se poté může nechat vychladnout a po vyfiltrování rostlinné hmoty máte olejovou infuzi s CBD.

Podobně jako u metody využívající rozpouštědla, i zde nemáme úplnou kontrolu nad složením oleje. Výsledkem této metody jsou i slabé CBD oleje oproti jiným, profesionálním metodám. Z těchto důvodů je tato metody nevhodná pro průmyslové využití. Vhodná je pouze pro domácí experimentování.

CBD extrakce bez použití rozpuštědel (rukou)

Jak lze vyrobit CBD extrakt bez použití rozpouštědla? Odpovědí je použití tepla, tlaku a nebo tření. Metoda pro vyrobení CBD scuffu využívá výhod tření a vody. Jedná se o jednoduchý proces zmrazení konopných květů a následného třepání. Třepáním odpadnou trichomy obsahující CBD od květu. Další metodou je vyrobení CBD pryskyřice. Tato metoda zase využívá aplikace tepla a tlaku na konopné květy k extrakci pryskyřice.

Tyto metody mají často velice malé výnosy a jsou tedy nevhodné pro průmyslovou výrobu.

Superkritická CO₂ extrakce CBD

Nejlepší metodou pro extrakci CBD je metoda superkritické CO₂ extrakce. Tato pokročilá a přizpůsobitelná metoda vyextrahuje z rostliny jen to nejlepší. Tuto metodu používáme i v Cibdolu.

V této metodě dochází k manipulaci CO₂, které se dostane do svého superkritického stavu, při kterém má vlastnosti jako tekutina i jako plyn. Poté je superkritické CO₂ napumpováno do rostliny při několika teplotách a úhlech, aby došlo k úplnému rozpuštění všech terpenů a kanabinoidů. Tomuto procesu se říká frakcionace.

Tato metoda umožňuje extrakci čistých a bezpečných koncentrátů bez nutnosti použití dalších chemických látek. Výnosy této metody jsou také velice výhodné.

Jedná se ale o průmyslový proces, který je velice drahý a nepraktický pro jinou, než průmyslovou výrobu CBD.

Jaké Máme Možnosti Extrakce CBD?

CO₂ extrakce umožňuje kontrolu procesu

CO₂ extrakce má obrovskou výhodu před jinými metodami. Na rozdíl od jiných metod lze superkritické CO₂ do rostliny napumpovat takovým způsobem, že dojde k selektivní extrakci kanabinoidů a jiných sloučenin. Dojde tedy k extrakci pouze toho, co extrahovat chceme, vše ostatní zůstane v rostlině. Díky této kontrole procesu je superkritická CO₂ extrakce hlavní metodou produkce CBD. Vzhledem k tomu, že jako rozpouštědlo se využívá CO₂, výsledný produkt neobsahuje žádné chemikálie ani kontaminanty.

Cibdol poskytuje oficiální a nezávislé analýzy

Vzhledem k tomu, že chceme pro naše zákazníky udělat vše, publikujeme detailní výsledky analýz naší CBD produkce. Tyto analýzy provedla nezávislá laboratoř. Tyto analýzy měří obsah všech běžných kanabinoidů a vy tak budete vědět, co přesně za své peníze obdržíte.

Jaký produkt potřebuji?