Jak Funguje CBD

Jak Funguje CBD: Hlubší Pohled?

I když je nástup účinků CBD velice rychlý, je způsoben komplexními interakcemi mezi receptory, které jsou obsaženy v našem endokanabinoidním systému, neboli v našem endogenním kanabinoidním systému (EKS). Prostřednictvím přímých a nepřímých interakcí s receptory v mozku a v nervovém systému je CBD schopné rychle a efektivně ovlivnit pocity jako je nálada, bolest a chuť k jídlu.

Vše začíná v endokanabinoidním systému

Aby CBD mělo na naše tělo nějaké účinky, musí interagovat s naším endokanabinoidním systémem. V EKS nalezneme síť receptorů, které jsou lokalizovány na buněčných membránách po celém těle a jsou také na mitochondriích a buněčném jádru. Tato síť interaguje s našimi vlastními kanabinoidy (endokanabinoidy) a vnějšími kanabinoidy (fytokanabinoidy) za účelem přenosu retrográdní synaptické zprávy, která ovlivní fyziologické procesy.

V průběhu let vědci objevili, že endokanabinoidní systém je nezbytný v nastolení a udržení homeostáze (rovnováhy v našem těle). Endokanabinoidní systém je také odpovědný za neuromodulaci a vývoj centrálního nervového systému. Buněčné receptory, které jsou součástí tohoto systému, jsou lokalizovány v mozku a periferní nervové soustavě.

Prostřednictvím interakce s endokanabinoidním systémem jsou kanabinoidy, jako je například CBD, schopny ovlivnit věci jako je stres, nálada, paměť a chuť k jídlu. Je to způsobeno tím, že mnoho endokanabinoidních buněčných receptorů je lokalizováno v mozkových částech, které jsou spojovány s poznáním, pohybem a vnímáním. Vědci věří, že naše tělo se vyvinulo tak, aby bylo schopné interagovat s endokanabinoidy a také věří, že endokanabinoidy hrají důležitou roli v našem zdravotním stavu.

K objevu prvního endokanabinoidu došlo v roce 1988 v mozku laboratorní myši. V roce 1993 došlo k objevu mnoha receptorů v našem imunitním systému. V roce 1995 došlo k objevení těchto receptorů i u lidí a začalo se jim říkat CB1 a CB2.

Role receptorů CB1 a CB2

Receptory CB1 a CB2 jsou primárními cíli kanabinoidů. Prostřednictvím interakcí s těmito receptory jsou kanabinoidy schopny navodit své účinky. Všechny kanabinoidy nějakým způsobem interagují s těmito buněčnými receptory a to buď tak, že se na ně přímo napojí jako klíč do zámku (jako například THC a CB1) a nebo s nimi, jako například CBD, interagují nepřímo. Na rozdíl od THC, interakce mezi EKS a CBD je daleko více rozličná a komplexní. I když ještě musíme objevit přesný vztah mezi CBD a CB1 a CB2, věří se, že kanabinoidy mají daleko větší dopad na tyto dva receptory, než se myslelo v minulosti.

Jak CBD ovlivňuje další buněčné receptory

K pochopení všech účinků CBD nám napomáhají další receptory. Ví se, že CBD má afinitu k receptoru 5-HT, PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors - nitrojaderné receptory ovlivňující transkripci a expresi genů) a TRPV.

Receptory 5-hydroxytryptamin (5-HT) jsou také známy jako serotoninové receptory. Jsou to proteinové receptory, které nalezneme v centrální a periferní nervové soustavě. Výsledkem interakce CBD a těchto receptorů je uvolnění neurotransmiterů, jako je právě serotonin a nebo glutamin. Věří se, že nedostatek serotoninu hraje důležitou roli při vzniku deprese. Studie z roku 2016 zjistila, že CBD "způsobuje rychlé a udržitelné antidepresivní účinky", které byly alespoň částečně způsobeny "zvýšením hladiny serotoninu a glutaminu".

Receptory PPAR jsou přímo aktivovány kanabinoidy. PPAR mají ve spojení s dalšími receptory analgetické, neuroprotektivní, proti-zánětlivé a kardiovaskulární vlastnosti, podobné těm, které má CBD. Nové výzkumy naznačují, že kanabinoidy jsou dopravovány k PPAR pomocí proteinů, které vážou mastné kyseliny. Zdá se, že prostřednictvím interakce s PPAR by CBD mohlo manipulovat s genovou expresí.

TRPV1 jsou buněčné receptory, které mají důležitou roli v regulaci bolesti a zánětu. V roce 2015 došlo ke studii na zvířatech, která ukázala, že stimulování receptorů TRPV1 kanabidiolem vedlo ke zvýšení prahu bolesti a k redukci zánětu kloubů. Kvůli těmto výsledkům jsou TRPV1 receptory považovány za velice důležité při konopné léčbě artrózy.

buněčné receptory

Role CBD v produkci a rozkladu enzymů

Výzkumy ukazují, že CBD má také roli v produkci anandamidu a v kontrolování hladiny endokanabinoidů v těle. Vědci věří, že CBD se váže na proteiny, které vážou mastné kyseliny (FABP) a tím snižuje přístup anandamidu k těmto transportním molekulám a díky tomu zabraňuje rychlejšímu vyplavování anandamidu. Prakticky to znamená, že CBD by mohlo zvyšovat hladinu anandamidu v našem těle. Vědci věří, že tato vlastnost je důvodem, proč CBD v některých zemích pomáhá s léčbou dětské epilepsie.

Fyziologická role CBD

Prostřednictvím interakcí s buněčnými receptory je CBD schopné rychle a efektivně působit v místech, kde je to potřeba. Receptory v našem mozku a nervovém systému spolupracují s kanabinoidy, jako je CBD a spouští tak řadu fyziologických vlastností.

Účinky CBD mohou být u každého jiné. Je to způsobeno tím, že účinky CBD jsou široké, nespecifické a jsou spouštěny komplexní sítí buněčných receptorů. Pro více informací o užívání CBD se podívejte na náš článek o dávkování CBD.

Jaký produkt potřebuji?