Jak Funguje CBD?

Jak Funguje CBD?

CBD (kanabidiol) patří mezi sloučeniny, které nazýváme kanabinoidy. Jsou unikátní, jelikož existují i mimo naše tělo. Při konzumaci může CBD ovlivnit náš endokanabinoidní systém a potenciálně tak zlepšit výkonost našeho těla.

Vše začíná v endokanabinoidním systému (EKS)

Endokanabinoidní systém (EKS) se vyskytuje u všech savců. Endokanabinoidní systém tedy naleznete u svého psa nebo kočky, ale poslední výzkumy ukazují, že se vyskytuje i u ne-savců, jako je třeba vaše zlatá rybka. Role EKS u lidí není zcela prozkoumána a stále probíhají výzkumy.

Zatím víme následující: EKS funguje jako regulační systém, který hraje důležitou roli v regulaci orgánů, mozku, nervového a imunitního systému. Jeho prací je pozorovat všechny tyto systémy a zaručit jejich správné fungování. Pokud z nějakého důvodu nepracují tak jak mají, pak může EKS pomoci tak, že signalizuje uvolnění specifických biologických látek nebo enzymů.

Představte si, že CBD je výkonným vedoucím vašeho endokanabinoidního systému. Neběhá po vašem patře každý den, ale zajistí, že enzymy a chemické sloučeniny jsou tam, kde je potřeba. Nicméně, CBD občas přímo interaguje s EKS.

V EKS nalezneme dva typy receptorů

K tomu, aby EKS mohl fungovat, využívá vstupní body určené pro kanabinoidy, jako je právě CBD. Tyto dva vstupní body se nazývají receptory a jedná se konkrétně o receptory CB1 a CB2. Nicméně, aby se zaručilo, že do těchto vstupních bodů přijdou pouze správné sloučeniny, mají tyto receptory jistý "zámek". Pokud receptory interagují se správnou sloučeninou, pak dojde k odemčení tohoto zámku a EKS provede akci.

CBD je "klíčem", který úplně přesně nepasuje do "zámku" v receptorech CB1 a CB2. Kvůli tomu ovlivňuje receptory jiným způsobem. Místo přímého otevření cesty si CBD najde zadní vchod, který otevře díky unikátnímu systému. Jakmile k tomuto dojde, začneme pociťovat účinky CBD. CBD není jedinou sloučeninou, která dokáže stimulovat oba kanabinoidní receptory, ale je jednou z mála sloučenin, která nemá psychotropní vedlejší účinky. V situaci, kde CBD neinteraguje přímo s receptorem, může i tak pomoci dalším sloučeninám a enzymům s těmito receptory interagovat.

Jak Funguje CBD?

CB1 a CB2 nejsou jedinými receptory, které CBD může ovlivnit

CBD ovlivňuje daleko více receptorů, i takové, které nejsou přímo spjaty s EKS. Mezi tyto receptory například patří receptor, který ovlivňuje vyplavování serotoninu (5-HT). Serotonin je chemická sloučenina, která vyvolává pocit štěstí a spokojenosti.

CBD také interaguje s TRP kanály. Jejich role je relativně jednoduchá. TRP kanály se nacházejí uvnitř buněk a fungují jako měřidla. Monitorují například teplotu či míru bolesti. Pokud změří teplotu, která je příliš nízká a nebo příliš vysoká, tak vyšlou signál do buňky, se kterou jsou spojeny a dají tak vědět tělu, že by se s tím mělo něco dělat.

CBD může také interagovat s receptory v našich játrech (PPAR-alpha). To může vést k urychlení metabolismu uvnitř jater a vědci stále pracují na studiích, které nám pomohou naplno pochopit tento mechanismus.

CBD také hraje roli v produkci a rozkladu enzymů

Již jsme zmínili, že CBD patří mezi sloučeniny, které nazýváme kanabinoidy. Tyto sloučeniny existují mimo naše tělo, ale evoluce to zařídila tak, že naše tělo si produkuje i vlastní kanabinoidy, které nazýváme endokanabinoidy. Svou strukturou jsou podobné kanabinoidům, jako je například CBD, ale přirozeně se vyskytují v našem lidském těle.

Mezi endokanabinoidy patří sloučenina, která se jmenuje anandamid (AEA). Vysoké koncentrace AEA jsou naším tělem rychle rozloženy, ale CBD má unikátní vlastnost, a to sice, že se umí navázat na enzym, který je zodpovědný za rozklad AEA. Ještě si neumíme představit možnosti této reakce, ale vědci věří, že vysoké koncentrace AEA mohou hrát roli v našem stravování, spánku a úlevě od bolesti.

CBD má obrovský potenciál a může ovlivnit mnoho fyziologických systémů

Věnovali jsme se mnoho tématům, tak si je pojďme zopakovat. Vraťme se zpět k myšlence, že CBD je výkonným ředitelem.

CBD podporuje schopnost těla udržet vše v rovnováze a pracovat na nejlepší možný výkon. Zdá se, že má ale i jiné role a díky těmto rolím ovlivňuje mnoho biologických procesů. Výsledky těchto procesů se mohou lišit a tělo každého jedince reaguje jinak. Pokud vás tento fenomén zajímá a chtěli byste se o něm dozvědět víc, tak si přečtěte náš článek týkající se Dávkování CBD. Klíčem ke správnému užívání CBD je seriozní výrobce CBD, který poskytuje testy a analýzy, které zaručí absolutní bezpečnost vašich experimentů s CBD.

Jaký produkt potřebuji?