Nejlepší délka spánku

Published:

Zjištění ideální délky spánku by mohlo změnit vaše psychické i fyzické zdraví. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme věnovat vědeckým poznatkům o zdřímnutí a jeho různých výhodách a zároveň vám pomůžeme určit ideální délku spánku, která bude vyhovovat vašim individuálním potřebám.

Prozkoumáme, jak může zdřímnutí zlepšit náladu a kognitivní výkonnost, a probereme efektivní strategie plánování těchto krátkých, ale omlazujících přestávek. Kromě toho porovnáme krátké odpolední siesty s delšími denními šlofíky z hlediska výhod a nevýhod.

Dále budeme zkoumat, jak může úprava délky spánku v období nedostatku spánku nebo nemoci přispět k lepšímu celkovému zdravotnímu stavu. V neposlední řadě se budeme zabývat načasováním spánku, které umožní optimalizovat kvalitu nočního spánku sladěním spánku s přirozeným cirkadiánním rytmem.

Ať už trpíte nespavostí a hledáte úlevu, nebo jen chcete zlepšit svůj denní režim pomocí strategických regeneračních přestávek, tento příspěvek na blogu nabízí cenné informace o tom, jak najít nejlepší délku spánku, která odpovídá vašemu jedinečnému životnímu stylu a požadavkům na spánek.

Délka nejlepšího skoku

Výhody zdřímnutí

Zdřímnutí může mít pozitivní účinky na náladu, hladinu energie, kognitivní výkonnost a schopnost učení/paměti bez ohledu na nedostatek nebo dostatek spánku. Porozumění různým přínosům různých délek spánku vám pomůže optimalizovat váš odpočinek.

Zlepšení nálady díky zdřímnutí

Výzkum prokázal, že zdřímnutí může být prospěšné pro snížení stresu a zvýšení spokojenosti. Studie provedená NASA zjistila, že piloti, kteří si krátce zdřímli, pociťovali menší únavu a zlepšili bdělost ve srovnání se svými kolegy, kteří si nezdřímli. Kromě toho může krátké zdřímnutí během dne také pomoci zmírnit pocity podrážděnosti nebo frustrace vyplývající ze ztráty spánku nebo celkového vyčerpání.

Zvýšená kognitivní výkonnost díky zdřímnutí

Užívání zdřímnutí - kratších zdřímnutí trvajících 10-20 minut - může vést k výraznému zlepšení paměti, schopnosti učení, schopnosti řešit problémy, kreativity a soustředění. Podle výzkumu publikovaného v časopise Sleep Journal prokázali účastníci, kteří si zdřímli během 20 minut, lepší kognitivní výkonnost než ti, kteří si nezdřímli vůbec.

 • Ideální délka spánku: Abyste maximalizovali tyto přínosy a necítili se po probuzení ospalí (tzv. "spánková setrvačnost"), snažte se o ideální délku spánku 10-20 minut.
 • Power Naps: Krátké zdřímnutí je ideální pro zvýšení hladiny energie a kognitivního výkonu, aniž by narušilo noční spánek.
 • Delší zdřímnutí: Delší spánek (cca 60 minut) může být sice přínosem, ale může také vést k ospalosti po probuzení v důsledku vstupu do fáze hlubokého spánku. Abyste se tomu vyhnuli, držte se kratší délky spánku.

Chcete-li si zdřímnout co nejlépe, zvažte použití relaxačních technik nebo aplikace pro progresivní svalovou relaxaci či hypnózu. Kvalitu spánku dále zvýšíte, když si vytvoříte ideální prostředí a odstraníte hluk a světlo, které vás rozptylují.

Zařazení pravidelného spánku do každodenního režimu může výrazně zlepšit náladu a kognitivní výkonnost a zároveň snížit hladinu stresu. Pokud pochopíte optimální délku a načasování těchto regeneračních přestávek, budete na dobré cestě k využití všech jejich výhod - šťastného zdřímnutí.

Zdřímnutí může být skvělým způsobem, jak zlepšit náladu a výkon mozku, proto je důležité znát optimální techniky zdřímnutí. Efektivní plánování těchto krátkých odpočinků a vytvoření ideálního prostředí jsou klíčovými součástmi úspěšného zdřímnutí.

Výkonnostní zdřímnutí pro zvýšení výkonu

Energetický spánek je krátký, omlazující spánek, jehož cílem je zvýšit výkonnost po probuzení. Může být účinným způsobem, jak bojovat s polední únavou a zvýšit produktivitu během dne. Abyste z power spánku vytěžili co nejvíce, je nutné si ho vhodně naplánovat a vytvořit ideální prostředí podporující relaxaci.

Efektivní plánování zdřímnutí

Načasování zdřímnutí hraje zásadní roli při maximalizaci jeho přínosu. Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) je nejvhodnější doba pro zdřímnutí během přirozeného odpoledního poklesu energie, který obvykle nastává mezi 13:00 a 15:00. Zdřímnutí v této době zajistí, že nenarušíte svůj pravidelný spánkový režim a nebudete mít potíže s usínáním v noci.

 • Ideální délka spánku: Optimální délka zdřímnutí se obvykle pohybuje kolem 10-20 minut, protože to vám umožní využívat výhod, aniž byste vstoupili do hlubokých spánkových fází nebo zažili spánkovou setrvačnost.
 • Vyhněte se podřimování v pozdních hodinách: Zdržte se pozdních denních nebo večerních šlofíků, protože mohou narušit kvalitu nočního spánku a ztížit usínání, když přijde čas jít spát.

Vytvoření ideálního prostředí pro úspěšnou energetickou dřímotu

Chcete-li zajistit maximální efektivitu krátkého zdřímnutí, zvažte při zařizování prostoru tyto tipy:

 • Blokování hluku a světelných rušivých vlivů: Použijte špunty do uší nebo sluchátka s potlačením hluku spolu se zatemňovacími závěsy nebo maskou na spaní, abyste vytvořili klidné prostředí, které podporuje relaxaci.
 • Pohodlný povrch: Vyhněte se však polohám, které by mohly způsobit hluboký spánek. Tím předejdete mrzutosti po probuzení ze spánku.
 • Relaxační techniky: Zařaďte relaxační techniky, jako je progresivní svalová relaxace, hluboká dechová cvičení nebo dokonce hypnóza, které vám pomohou rychleji usnout a co nejlépe využít omezený čas na spaní.
 • Spánkové aplikace: Využívejte spánkové aplikace určené speciálně pro zdřímnutí s funkcemi, jako je řízená meditace, uklidňující zvuky a časovače nastavené na ideální délku spánku. Tyto nástroje vám pomohou rychle usnout a zajistí, že se po krátké regenerační přestávce probudíte svěží.

Zařazení zdřímnutí do svého režimu může přinést příznivé výsledky, jako je zvýšená bdělost, lepší nálada, lepší mentální funkce a celkový pocit pohody. Efektivním naplánováním během přirozených poklesů energie a vytvořením optimálního prostředí, které přispívá k odpočinkovému spánku, můžete denně využívat výhod dobrého zdřímnutí. Šťastné podřimování.

Krátké zdřímnutí může být výhodné pro zvýšení produktivity a výkonnosti, proto je důležité najít správný poměr mezi krátkým a delším zdřímnutím. Naopak příliš dlouhé zdřímnutí během dne může mít negativní vliv na hladinu energie a bdělost; proto je pro optimalizaci úspěchu power spánku zásadní pochopit výhody a nevýhody krátkodobých siest i delších zdřímnutí.

Krátké a dlouhé zdřímnutí - výhody a nevýhody

Odborníci na spánek doporučují krátké 10-20minutové šlofíky, aby se zvýšila bdělost, aniž by se člověk ponořil do hlubších fází spánku. Delší hodinové zdřímnutí sice přináší určité výhody, ale může vás přivést do hlubších fází spánku, takže se budete hůře probouzet svěží.

Výhody 20minutové odpolední siesty

Doba zdřímnutí se obvykle pohybuje v rozmezí 10-20 minut. Tyto kratší zdřímnutí jsou ideální pro dodání energie a zlepšení kognitivních schopností, aniž by způsobovaly ospalost nebo narušovaly noční spánek. Mezi hlavní výhody patří:

 • Zlepšení nálady: Rychlé zdřímnutí vám pomůže zlepšit náladu, protože sníží hladinu stresu a zvýší relaxaci.
 • Lepší zaměření: Bylo prokázáno, že kratší spánek zvyšuje pozornost a usnadňuje soustředění na úkoly.
 • Rychlejší reakční doba: Krátký odpočinek může zlepšit reakční dobu při činnostech, které vyžadují rychlé myšlení nebo reflexy.
 • Žádná spánková setrvačnost: Vzhledem k tomu, že krátké zdřímnutí neumožňuje upadnout do hlubokého spánku, je zde menší riziko pocitu ospalosti spojeného s delším denním odpočinkem.

Nevýhody spojené s delším denním spánkem

Hodinové zdřímnutí se může zdát jako lákavý způsob, jak dohnat ztracený spánek, nicméně tyto delší přestávky s sebou nesou i řadu nevýhod. Zde jsou některé možné nevýhody spojené s delším poledním spánkem:

 • Spánková setrvačnost: Po probuzení z delšího spánku se můžete cítit mrzutí a dezorientovaní v důsledku vstupu do hlubokých fází spánku. Tento jev, známý jako spánková setrvačnost, může trvat několik minut nebo dokonce hodin po probuzení.
 • Noční poruchy spánku: Dlouhodobý denní odpočinek by mohl narušit vaši schopnost usnout nebo zůstat spát v noci, což by vedlo k roztříštěnému nočnímu spánku a snížení celkové kvality odpočinku.
 • Snížení produktivity: Dlouhé zdřímnutí sice může přinést určité kognitivní výhody, ale obecně je méně účinné než kratší zdřímnutí, pokud jde o zvýšení soustředění a úrovně energie během dne.

Abyste dosáhli správné rovnováhy mezi rychlým zdřímnutím a kvalitou nočního spánku, je při určování ideální délky spánku nutné znát své individuální potřeby. Pro většinu lidí je pravděpodobně nejlepším přístupem k maximalizaci bdělosti a minimalizaci možných nevýhod spojených s delším denním odpočinkem setrvání u krátkých 10-20minutových zdřímnutí.

Délka spánku je individuální volbou a závisí na životním stylu. Dobrá znalost výhod a nevýhod spojených s různou délkou spánku je klíčem k rozhodnutí, jak dlouho byste měli odpočívat. Pokračujme dále a prozkoumejme ideální délku spánku pro ty, kteří mají nedostatek spánku nebo jsou nemocní.

Ideální délka spánku při nedostatku spánku nebo nemoci

Když se tělo cítí unavené nebo nemocné, potřebuje další odpočinek, aby se zotavilo a udrželo své typické činnosti. V takových situacích může být delší zdřímnutí prospěšnější než kratší spánek. V této části se budeme zabývat tím, jak upravit délku spánku, když jste nevyspalí nebo nemocní.

Profylaktické (preventivní) podřimování ve stresových obdobích

Pokud se vám zdá, že kvůli stresujícím faktorům, jako jsou pracovní termíny nebo osobní problémy, nemáte dostatek nočního odpočinku, zvažte preventivní zdřímnutí. Jedná se o dvouhodinové zdřímnutí během dne, u kterého bylo zjištěno, že je účinné při udržování nálady po delší dobu, kdy účastníci zažívali vysokou úroveň stresu. Tím, že svému tělu a mysli dopřejete určitý čas na zotavení prostřednictvím těchto delších zdřímnutí, se můžete cítit lépe připraveni zvládat probíhající výzvy, aniž by to ohrozilo celkovou pohodu.

Úprava délky spánku v nepříznivém počasí

Při boji s nemocí je důležité poskytnout imunitnímu systému dostatek příležitostí k zotavení a dopřát mu dostatek odpočinku. Delší spánek může přinést tolik potřebnou úlevu od příznaků a zároveň poskytne vašemu tělu další čas na uzdravení. Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) je 90minutový spánek v době nemoci ideální, protože umožňuje jeden úplný spánkový cyklus - včetně lehké i hluboké fáze spánku - což může pomoci s fyzickou obnovou a duševním omlazením.

 • Ideální délka spánku: Tato délka umožňuje jeden plný spánkový cyklus a může být obzvláště užitečná, když jste nemocní nebo máte extrémní nedostatek spánku.
 • Načasování: Snažte se spánek naplánovat na brzké odpoledne (mezi 13. a 15. hodinou), abyste nenarušili noční spánek. Zvažte, zda si nevyhradit nějaký čas na delší zdřímnutí dříve během dne.
 • Životní prostředí: Vytvořte pohodlné a klidné prostředí, které je vhodné pro klidný spánek. V případě potřeby použijte masku na spaní, špunty do uší nebo přístroj pro odstranění rušivých vlivů.

Kromě přizpůsobení délky spánku individuálním potřebám nezapomínejte, že hydratace a zdravá strava jsou také zásadními faktory pro podporu celkového zdraví - zejména pokud se necítíte dobře nebo se potýkáte se ztrátou spánku v důsledku vnějších stresorů. Přijetím těchto opatření můžete efektivně zvládnout náročná období a zároveň se věnovat vlastní pohodě.

Při nedostatku spánku nebo nemoci je důležité zvážit ideální délku spánku pro vaši situaci, abyste maximalizovali regenerační účinky. Při plánování denního spánku je třeba brát v úvahu i jeho načasování a jeho vliv na kvalitu nočního spánku.

Načasování a jeho vliv na kvalitu nočního spánku

Při plánování optimálního rozvrhu spánku je důležité zvážit nejen jeho délku, ale také načasování. Chcete-li zajistit, aby zdřímnutí nenarušilo váš noční spánek, vyhněte se pozdnímu dennímu nebo večernímu zdřímnutí a pro dosažení maximální účinnosti se zaměřte na přirozený odpolední pokles hladiny energie (mezi 13. a 15. hodinou).

Plánování denního zdřímnutí bez narušení nočního odpočinku

Pro udržení zdravého spánkového režimu je důležité, abyste si ve vhodnou dobu dopřávali denní spánek. Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) vám krátký spánek mezi 13. a 15. hodinou, kdy většina lidí pociťuje energetický pokles, pomůže načerpat novou energii, aniž by ovlivnil vaši schopnost usnout později v noci. Tento polední šlofík vám umožní využít výhod zdřímnutí a zároveň si zajistit kvalitní noční spánek.

Sladění doby spánku s přirozeným cirkadiánním rytmem

Vnitřní hodiny vašeho těla, známé jako cirkadiánní tempo, mají významný vliv na to, kdy se během dne cítíte pomalí nebo bdělí. Sladění doby spánku s těmito přirozenými rytmy může pomoci maximalizovat jejich účinnost a zároveň minimalizovat případné narušení nočního odpočinku.

 • Brzy odpoledne: V brzkých odpoledních hodinách dochází u většiny lidí k poklesu bdělosti v důsledku poklesu tělesné teploty a hormonálních výkyvů, což je ideální doba pro rychlé zdřímnutí.
 • Pozdní odpoledne: Přestože někteří mohou pociťovat nutkání zdřímnout si později odpoledne, je nutné tomuto pokušení odolat, protože zdřímnutí příliš brzy před spaním může ztížit usínání v noci.
 • Večer: Vyhněte se podřimování ve večerních hodinách, protože to může narušit vaši schopnost usnout a zůstat spát po celou noc. Místo toho se zaměřte na vytvoření relaxačního režimu před spaním, který vašemu tělu pomůže dát signál, že je čas jít spát.

Zařazení těchto strategií do každodenního režimu vám pomůže optimalizovat bdělost během dne i noční odpočinek. Nezapomeňte, že individuální potřeby se mohou lišit. Někteří lidé mohou zjistit, že potřebují kratší nebo delší spánek v závislosti na faktorech, jako je věk, životní návyky a celkový zdravotní stav. Experimentujte s různými délkami a časy zdřímnutí, dokud nenajdete to, co vám nejlépe vyhovuje, a zároveň si zajistěte minimální narušení pravidelného spánkového režimu.

Pokud i přes tyto tipy stále nemůžete najít ideální délku spánku nebo máte potíže s usínáním v noci, zvažte konzultaci s odborníkem na spánek, který vám může poskytnout individuální poradenství na základě vašich jedinečných okolností.

Při snaze o kvalitní noční spánek je zásadním faktorem načasování a pochopení toho, jak ovlivňuje naše tělesné hodiny, může být přínosné pro vytvoření zdravých návyků při spánku. Abychom si zajistili regenerační přestávku, kterou spánek poskytuje, a zároveň si udrželi pravidelný noční spánek, je důležité přizpůsobit individuální strategie na základě konkrétních potřeb.

Strategie zdřímnutí pro nespavce a pravidelné spáče

Je důležité přizpůsobit své spánkové návyky individuálním potřebám, protože různí lidé mají různé požadavky na denní odpočinek a celonoční spánek. V této části se budeme zabývat různými strategiemi pro nespavce i pravidelné spáče.

Přizpůsobení spánkových návyků na základě individuálních spánkových potřeb

Pokud trpíte nespavostí, zkuste si krátce odpočinout na útulném povrchu, například na gauči, a ne v posteli, abyste mozku naznačili, že postel je určena pouze pro noční spánek. To může pomoci signalizovat mozku, že postel je vyhrazena pouze pro noční spánek. Kromě toho omezte dobu zdřímnutí na maximálně 20 minut - dostatečně dlouhou na to, abyste se cítili svěží, ale ne tak dlouhou, abyste se dostali do fáze hlubokého spánku, která by mohla ztížit usínání v noci.

Ti, kterým spánek narušuje noční spánek, mohou zkusit experimentovat s různou délkou spánku. Začněte kratšími spánky (10-15 minut) a postupně je prodlužujte, dokud nenajdete ideální rovnováhu mezi pocitem odpočinku během dne a negativním vlivem na noční spánek.

Vyvážení denních regeneračních přestávek a celonočního spánku

 • Časté šlofíky: Pokud patříte mezi ty, kteří si rádi denně zdřímnou, ujistěte se, že nenarušují váš pravidelný spánkový režim. Dodržujte konzistentní časy každý den a vyhýbejte se polednímu zdřímnutí nebo večernímu usínání, které by mohlo vést k problémům s usínáním v noci.
 • Dostatečný počet nočních spáčů: Pokud spíte sedm a více hodin denně, není nutné zařazovat spánek do denního režimu. Pokud se však i přes dostatečný noční odpočinek cítíte během dne unavení, může vám krátké zdřímnutí dodat energii, aniž by ovlivnilo celkovou kvalitu vašeho spánku.
 • Spánková deprivace: Při nedostatku spánku je důležité upřednostnit dohánění ztraceného spánku a nespoléhat se pouze na denní zdřímnutí. Dřímání sice může dočasně zmírnit pocit únavy a zlepšit kognitivní výkonnost, nemělo by však nahrazovat pravidelný noční spánek.

Kromě těchto strategií zvažte použití pomůcek, jako je maska na spaní nebo přístroj s bílým šumem, které vytvoří optimální prostředí pro noční spánek i denní podřimování. Pochopením svých individuálních potřeb a experimentováním s různými technikami si můžete vytvořit individuální přístup, který maximalizuje výhody celonočního spánku i zdřímnutí.

Nejčastější dotazy týkající se nejlepší délky spánku

Jaká je nejúčinnější délka spánku?

Nejúčinnější délka spánku se obvykle pohybuje mezi 60 a 90 minutami. Tato doba vám umožní dokončit celý spánkový cyklus, včetně hlubokých a REM fází spánku, což může zlepšit konsolidaci paměti a kreativitu. Při určování ideální délky spánku je však nutné zohlednit vaše individuální potřeby a časový rozvrh.

Co je to pravidlo 30-90 šlofíků?

Podle pravidla 30-90 by spánek měl být buď kratší než 30 minut, nebo delší než 90 minut. Kratší spánek poskytuje rychlou dávku energie, aniž by způsoboval ospalost, zatímco delší spánek umožňuje plnohodnotný spánkový cyklus. Délka zdřímnutí mezi nimi může vést k probuzení během hlubokého spánku, což vede k pocitům dezorientace a ospalosti.

Je 45minutový spánek dobrý?

45minutový spánek může být prospěšný, protože spadá do regenerační fáze pomalých vln (hlubokého spánku), nicméně v důsledku přerušení hlubokého spánku se také zvyšuje riziko, že po probuzení pocítíte ospalost. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, volte raději kratší zdřímnutí (15-20 minut) nebo delší (60-90 minut).

Proč je 26 minut nejlepší délka spánku?

Výzkum NASA zjistil, že u pilotů, kteří si dopřáli krátkou, přibližně 26minutovou zdřímnutí, se bdělost zlepšila až o 54 % a celková výkonnost o 34 %. Tato specifická doba je považována za optimální, protože umožňuje krátké období regeneračního spánku bez vstupu do hlubokých spánkových fází, což snižuje riziko ospalosti po probuzení.

Závěr

Celkově může mít zdřímnutí řadu přínosů pro vaši celkovou pohodu a kognitivní funkce. Ideální délka zdřímnutí je přibližně 20-30 minut, delší zdřímnutí může být prospěšné při nedostatku spánku nebo nemoci. Načasování zdřímnutí do optimálního období vhodného pro odpočinek může rovněž zvýšit jeho účinnost.

Abyste si vytvořili dokonalé prostředí pro spánek, je důležité vyřadit hluk a světlo a používat relaxační techniky nebo aplikace pro spánek. Pro nespavce může být užitečné krátké zdřímnutí na pohodlném povrchu, ale měli byste se mu vyhnout, pokud způsobuje více škody než užitku.

Zařazení zdřímnutí do denního režimu vyžaduje posouzení individuálních potřeb denního odpočinku a vyvážení produktivity pracovního dne s optimální délkou zdřímnutí. Nezapomeňte, že nalezení nejvhodnější délky spánku je pro každého člověka jedinečné.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?