Stačí 6 hodin spánku?

Published:

Stačí 6 hodin spánku k udržení optimálního zdraví a kognitivního výkonu? Ačkoli se běžně soudí, že postačí malé množství spánku, studie odhalily, jak nebezpečné účinky může mít nedostatečný odpočinek na zdraví. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat významem spánku pro celkové zdraví a zaměříme se na jeho roli při udržování kognitivních funkcí a podpoře imunitního systému.

Budeme také analyzovat individuální spánkové potřeby, přičemž prozkoumáme faktory ovlivňující osobní požadavky a probereme genetické výjimky, které některým jedincům umožňují prospívat i kratší než doporučenou dobu. Dále se budeme zabývat tím, jak je ovlivněna kognitivní výkonnost při různé délce spánku.

Dále budeme zkoumat, zda je dohánění "spánkového dluhu" během víkendů mýtus, nebo realita. Nakonec vám poskytneme tipy od Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) v závislosti na věku, které vám pomohou sestavit plán zdravého spánku a zaručí, že se budete každý den cítit povzbuzení.

 Stačí 6 hodin spánku?

Význam spánku pro celkové zdraví

Vzhledem k množství času, které dospělí stráví spánkem, je zřejmé, že spánek hraje zásadní roli pro celkové zdraví a pohodu. Více než 35 % dospělých v USA však nemá dostatek spánku, což vede k různým negativním důsledkům, jako jsou zhoršené rozhodovací schopnosti a snížená úroveň imunity. V této části se budeme zabývat úlohou spánku při udržování kognitivních funkcí a tím, jak nedostatek spánku ovlivňuje imunitní systém.

Úloha spánku při udržování kognitivních funkcí

Dostatečné množství kvalitního spánku je zásadní pro optimální kognitivní výkon. Během hlubokých fází spánku (známých také jako pomalé vlny nebo delta vlny) náš mozek konsoliduje vzpomínky a zpracovává informace z předchozího dne. To pomáhá zlepšit schopnost učení, schopnost řešit problémy, kreativitu, rozsah pozornosti a regulaci emocí.

Špatné spánkové návyky zase mohou vést k potížím se soustředěním na práci nebo školní úkoly; mohou také způsobit podrážděnost nebo výkyvy nálad, které negativně ovlivňují mezilidské vztahy. Chronický nedostatek spánku je spojen se zvýšeným rizikem vzniku psychických problémů, jako jsou deprese a úzkostné poruchy.

Jak nedostatek spánku ovlivňuje imunitní systém

Silný imunitní systém do značné míry závisí na dostatečném regeneračním spánku; během cyklů REM (rychlé pohyby očí), kdy se většinou sní, tělo produkuje bílkoviny zvané cytokiny, které pomáhají účinně bojovat proti infekcím a zároveň podporují vnitřní hojivé procesy. Pokud každou noc spíte nedostatečně dlouho (u dospělých méně než sedm hodin), je schopnost vašeho těla produkovat tyto důležité cytokiny narušena, takže jste náchylnější k nemocem, jako je nachlazení nebo chřipka. Chronický nedostatek spánku navíc může přispívat k vyššímu riziku vzniku dlouhodobých zdravotních problémů, jako je obezita, cukrovka a kardiovaskulární onemocnění.

Pro udržení dobrého celkového zdravotního stavu a zajištění optimální kognitivní výkonnosti je pro jedince zásadní zavést pravidelný spánkový režim, dodržovat zdravé postupy před spaním (např. vyvarovat se kofeinu před spaním) a vytvořit prostředí vhodné pro klidný spánek, například udržovat v ložnici nízkou teplotu a minimalizovat vystavení umělým zdrojům světla během nočních hodin. Pokud budete dávat přednost správnému průměrnému spánku každou noc - nejen o víkendech, kdy se snažíte "dohnat" dluhy nahromaděné ve všední dny - budete lépe připraveni účinně zvládat každodenní stresory, což v konečném důsledku povede ke zlepšení kvality života po fyzické i psychické stránce.

Doporučení Národní nadace pro spánek pro optimální délku spánku

Doporučení Národní nadace pro spánek pro optimální délku spánku

Národní nadace pro spánek navrhla optimální množství spánku pro různé věkové skupiny. Zde jsou jejich doporučení:

 • Novorozenci (0-3 měsíce): 14-17 hodin denně
 • Kojenci (4-11 měsíců): 12-15 hodin denně
 • Batolata (1-2 roky): 11-14 hodin denně
 • Předškolní děti (3-5 let): 10-13 hodin denně
 • Děti školního věku (6-13 let): 9-11 hodin denně
 • Teenageři (14-17 let): 8-10 hodin denně
 • Mladí dospělí (18-25 let): 7-9 hodin denně
 • Dospělí (26-64 let): 7-9 hodin denně
 • Starší dospělí (65+ let): 7-8 hodin denně

Pro udržení dobrého zdraví je nutné mít každou noc dostatek kvalitního spánku. Navzdory jeho důležitosti se množství potřebného spánku může u jednotlivých lidí lišit; v našem dalším tématu se ponoříme hlouběji do konkrétních spánkových potřeb.

Stačí šest hodin spánku? Analýza individuálních potřeb spánku

Jednotlivci mohou potřebovat různé množství spánku v závislosti na svém věku, zdravotním stavu a prostředí. Zatímco někteří jedinci mohou dobře fungovat na šesti hodinách spánku za noc, většina lidí potřebuje k udržení své kognitivní výkonnosti a celkového zdraví více.

Faktory ovlivňující individuální požadavky na spánek

 • Věk: S přibývajícím věkem se mění i naše spánkové potřeby. Národní nadace pro spánek doporučuje různou délku spánku pro různé věkové skupiny; dospělí obvykle potřebují sedm až devět hodin spánku každou noc.
 • Zdravotní stavy: Některé nemoci nebo poruchy mohou ovlivnit kvalitu vašeho spánku a jeho délku. Například osoby trpící nespavostí nebo jinými poruchami spánku mohou potřebovat více času na odpočinek v posteli.
 • Faktory životního stylu: Váš denní režim může ovlivnit vaši schopnost usnout v noci. Pravidelné cvičení může pomoci zlepšit váš cirkadiánní rytmus, zatímco nadměrná konzumace kofeinu v době před spaním jej může narušit.
 • Duševní zdraví: Špatné duševní zdraví často souvisí se špatnou kvalitou spánku. Úzkost nebo deprese mohou vést k nedostatečnému počtu hlubokých fází REM (rychlých očních pohybů) během nočního cyklu, které jsou klíčové pro pocit odpočinku po probuzení.

Genetické výjimky umožňující některým lidem prospívat i při menším množství spánku

Genetické výjimky umožňující některým lidem prospívat i při menším množství spánku

Malé procento lidí má geny, které jim umožňují dosahovat dobrých výkonů a zůstat zdravými i při pouhých čtyřech až šesti hodinách spánku každou noc, a jsou označováni jako "lidé s krátkým spánkem". Tito jedinci, označovaní jako "krátcí spáči", jsou schopni udržet si kognitivní výkonnost a celkové zdraví i přesto, že odpočívají méně, než je průměrná doporučená doba.

Je však nutné nezaměňovat tyto genetické výjimky s nedostatkem spánku, který si člověk sám způsobuje. Mnoho lidí, kteří se domnívají, že mohou prospívat s minimem spánku, si může nevědomky vytvářet spánkový dluh, který může časem vést k negativním důsledkům na fyzickou i duševní pohodu.

Zjištění optimální délky spánku

Chcete-li zjistit ideální délku nočního odpočinku, zvažte následující kroky:

 1. Sledujte svůj spánkový režim: Pomocí deníku nebo aplikace určené ke sledování spánkových návyků si zapisujte, jak chodíte spát a kolik hodin obvykle každou noc prospíte.
 2. Zhodnoťte, jak se během dne cítíte: Pokud se během dne potýkáte s ospalostí nebo máte problémy se soustředěním na práci, může to znamenat, že se dostatečně nevyspíte.
 3. Experimentujte s různou délkou spánku: Zjistěte, jaká doba spánku vám nejlépe vyhovuje pro udržení optimální kognitivní výkonnosti během dne: Jemně upravujte svůj rozvrh spánku přidáváním nebo ubíráním půlhodinových intervalů.

Závěrem lze říci, že je důležité upřednostnit kvalitu spánku a stanovit si pravidelný spánkový režim, abyste se vyhnuli spánkové deprivaci a spánkovému dluhu. Zjištěním optimální délky spánku a zavedením pravidelného spánku můžete zlepšit své celkové zdraví a kognitivní výkonnost.

Jelikož se nároky na spánek liší v závislosti na řadě faktorů, je třeba provést další šetření, aby bylo možné určit ideální množství spánku pro každého jednotlivce. Je nezbytné posoudit dopad různých spánkových režimů na kognitivní funkce, aby bylo možné získat náhled na vhodné spánkové postupy.

Kognitivní výkonnost při různé délce spánku

Pochopení důsledků délky spánku na kognitivní výkon je zásadní pro udržení ideální psychické kapacity. Studie provedená vědci z University of Western Ontario zjistila, že ti, kteří spali ve středním rozmezí (přibližně osm hodin), dosahovali v kognitivních testech lepších výsledků než ostatní; účastníci, kteří spali pouze šest hodin, dosahovali stejně špatných výsledků jako ti, kteří byli silně deprivováni.

Vliv nedostatečného spánku na kognitivní schopnosti

Špatná kvalita spánku a nedostatečný spánek mohou vést ke zhoršení různých aspektů kognitivních funkcí, včetně paměti, pozornosti, rozhodovacích schopností a reakční doby. Podle výzkumu zveřejněného v časopise Sleep Medicine Reviews může mít na tyto oblasti negativní vliv i jedna noc omezeného spánku.

 • Paměť: Během hlubokých fází spánku, jako je spánek REM (rychlý pohyb očí), mozek upevňuje informace získané během dne do dlouhodobé paměti. Nedostatečný nebo přerušovaný spánek REM může mít za následek potíže s uchováváním nových informací.
 • Pozor: Nedostatek řádného odpočinku ztěžuje soustředění a udržení pozornosti při úkolech vyžadujících soustředění.
 • Schopnost rozhodování: V důsledku snížené kontroly impulzů a neschopnosti přesně zvážit možné důsledky je pravděpodobnější, že se špatně rozhodneme, když jsme unavení.
 • Rychlá reakční doba: Nedostatečná rychlost zpracování dat způsobená nedostatečným odpočinkem zhoršuje rychlou reakční dobu potřebnou pro činnosti, jako je bezpečné řízení nebo sportování.

Zjištění optimální délky spánku pro špičkový kognitivní výkon

Abyste určili ideální délku nočního odpočinku potřebnou pro dosažení špičkových kognitivních funkcí, zvažte faktory, jako je váš věk, životní návyky a celkový zdravotní stav. Národní nadace pro spánek doporučuje, aby dospělí spali sedm až devět hodin denně. Individuální potřeby se však mohou lišit; někteří lidé se mohou cítit odpočatí po šesti hodinách, zatímco jiní potřebují až deset hodin.

Chcete-li najít optimální dobu, zkuste upravit svůj spánkový režim a sledovat, jak různá délka spánku ovlivňuje váš kognitivní výkon během dne. Například:

 1. Dodržujte pravidelný spánkový režim a choďte spát a vstávejte každý den ve stejnou dobu.
 2. Vytvořte si před spaním klidné prostředí bez rušivých vlivů, jako je elektronika nebo hluk.
 3. Zavedení zdravých rituálů před spaním, jako je čtení nebo teplá koupel před spaním.

Nebezpečí chronické spánkové deprivace pro kognitivní funkce

Nebezpečí chronické spánkové deprivace pro kognitivní funkce

Dlouhodobé období nedostatečného odpočinku může způsobit jak krátkodobé snížení duševních schopností, tak i dlouhodobé výsledky, například rozšířené nebezpečí vzniku spánkového problému, jako je porucha spánku nebo obstrukční spánková apnoe. Chronický nedostatek dostatečného odpočinku je navíc spojen s vyšším rizikem onemocnění ovlivňujících duševní zdraví, včetně deprese a úzkostných poruch.

Závěrem lze říci, že je důležité upřednostnit kvalitní spánek a stanovit si pravidelný spánkový režim, abyste se vyhnuli spánkovému dluhu a udrželi si optimální kognitivní výkonnost.

Délka spánku může významně ovlivnit kognitivní funkce, a proto je nezbytné, abyste si každý večer dopřáli doporučených sedm nebo osm hodin odpočinku. Někteří lidé se však mohou domnívat, že dohánění "spánkového dluhu" o víkendech je účinným způsobem, jak dohnat ztracený odpočinek během všedních dnů; v tomto článku se pokusíme zjistit, zda je tento mýtus pravdivý.

Dohánění "spánkového dluhu" o víkendech - mýtus nebo realita?

Mnoho lidí se domnívá, že nedostatek spánku během týdne mohou nahradit tím, že si o víkendu přispí. Tento koncept, známý jako "spánkový dluh", naznačuje, že pokud během všedních dnů zameškáte spánek (od pondělí do pátku spíte přibližně šest hodin), můžete to dohnat o víkendu bez jakýchkoli nepříznivých účinků. Výzkum však ukazuje, že to není zcela pravda.

Vliv spánkové deprivace na denní produktivitu a zpracování emocí

Studie publikovaná v časopise Sleep Medicine zjistila, že u účastníků, kteří se snažili dohnat spánkový deficit během víkendů, došlo ke snížení denní produktivity a schopnosti zpracovávat emoce. Výzkumníci zjistili, že ačkoli se tito jedinci mohli po dohnání spánku cítit odpočatější, jejich kognitivní výkonnost se výrazně nezlepšila(zdroj). Pokusy o zotavení z nedostatečného spánku po delší dobu totiž mohou vést k chronickému narušení cirkadiánního rytmu, což ještě více ztěžuje vytvoření zdravého a pravidelného spánkového režimu.

Tipy, jak si upravit spánkový režim a vyhnout se hromadění spánkového dluhu

 1. Udržujte stálý režim před spaním: Chodit spát každý večer ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla a zlepšuje celkovou kvalitu spánku.
 2. Vytvořte optimální prostředí pro spánek: Ujistěte se, že je ve vaší ložnici tma, ticho, chlad a pohodlí. Zvažte použití zatemňovacích závěsů, přístrojů na regulaci bílého šumu nebo špuntů do uší, abyste zablokovali rušivé vlivy.
 3. Omezte expozici obrazovek před spaním: Modré světlo vyzařované chytrými telefony, tablety a počítači může narušit produkci melatoninu, hormonu, který pomáhá regulovat spánek. Snažte se vyhnout obrazovkám alespoň hodinu před spaním.
 4. Vyhněte se stimulantům před spaním: Konzumace kofeinu nebo nikotinu několik hodin před spaním může ztížit usínání a udržení spánku po celou noc.

Zařazení těchto tipů do každodenního režimu vám může pomoci zlepšit celkové spánkové návyky a zabránit hromadění spánkového dluhu. Pokud však i přes změny životního stylu nadále trpíte špatnou kvalitou spánku, zvažte konzultaci s odborníkem na spánkovou medicínu.

Úloha CBD při podpoře zdravého spánku

Z neoficiálních důkazů vyplývá, že produkty obsahující kanabidiol (CBD), jako je například CBD olej Cibdol, mohou napomáhat relaxaci a podporovat zdravý spánek. Přestože výzkum účinků CBD na spánek je stále omezený, některé studie ukázaly slibné výsledky(zdroj). Jedna studie například zjistila, že u účastníků, kteří užívali 160 mg CBD/den, došlo k prodloužení celkové doby spánku a snížení případů probouzení během noci ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo(zdroj). Pokud máte zájem vyzkoušet produkty CBD jako součást svého spánkového režimu, poraďte se nejprve se zdravotníkem, zejména pokud jste těhotná nebo užíváte jiné léky.

Dohánění "spánkového dluhu" během víkendů je mýtus, na který by se nemělo spoléhat jako na řešení problému nedostatečného spánku. Směrnice Národní spánkové nadace (National Sleep Foundation) založené na věkových skupinách poskytují cenné informace o tom, kolik spánku potřebuje každý jednotlivec pro optimální zdraví a pohodu.

Pokyny Národní nadace pro spánek podle věkových skupin

Pokyny Národní nadace pro spánek podle věkových skupin

Národní nadace pro spánek (NSF) stanovila doporučení pro doporučenou délku spánku podle věkových skupin. Cílem směrnic NSF je pomoci jednotlivcům dosáhnout co nejlepších kognitivních funkcí, emoční stability a celkového zdraví.

Novorozenci (0-3 měsíce): 14-17 hodin denně

Novorozenci potřebují značné množství spánku, aby podpořili svůj rychlý fyzický růst a vývoj mozku. Rodiče by měli zajistit, aby jejich kojenci měli konzistentní spánkový režim, a poskytnout jim prostředí, které přispívá ke kvalitnímu spánku.

Kojenci (4-11 měsíců): 12-15 hodin denně

I když děti rostou, potřebují pro svůj další růst a vývoj dostatek odpočinkového spánku. Zavedení zdravého režimu před spaním v této fázi může položit základy správných spánkových návyků v celém dětství.

Batolata (1-2 roky): 11-14 hodin denně

Batolata jsou známá svou nevyčerpatelnou energií během bdění, nicméně stále potřebují dostatek hlubokého spánku, aby načerpali duševní i fyzickou energii. Pravidelné zdřímnutí je kromě nočního spánku nezbytné.

Předškolní děti (3-5 let): 10-13 hodin denně

Pro tuto věkovou skupinu je typický menší počet spánků, ale přesto potřebuje dostatečný noční odpočinek, protože podporuje schopnosti učení, jako je upevňování paměti, zlepšování pozornosti a schopnosti řešit problémy.

Děti školního věku (6-13 let): 9-11 hodin za noc

Dostatečný noční odpočinek je pro děti školního věku ještě důležitější, protože se na ně kladou stále větší studijní a sociální nároky. Nedostatek spánku může mít za následek problémy s chováním, nesoustředěnost ve škole a oslabení imunitního systému.

Teenageři (14-17 let): 8-10 hodin za noc

Teenageři jsou často známí svými nočními aktivitami, avšak nedostatečný spánek v tomto formativním období může vést ke školním problémům, nepředvídatelným emocím a dokonce i k většímu riziku nehod při řízení.

Mladí dospělí (18-25 let) a dospělí (26-64 let): 7-9 hodin za noc

Důsledný sedmi- až devítihodinový noční odpočinek je pro udržení kognitivních funkcí a celkového zdraví mladých dospělých a osob středního věku zásadní. Nedostatek spánku je spojován s chronickými onemocněními, jako jsou obezita, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a deprese/úzkostné poruchy.

Starší dospělí (65+ let): 7-8 hodin za noc

Potřeba kvalitního spánku se s věkem nesnižuje, starší lidé stále potřebují dostatečně regenerační spánek, aby si udrželi fyzické zdraví a duševní pohodu. Změny vnitřních hodin v těle však mohou způsobit, že senioři chodí dříve spát nebo se často budí v noci, což narušuje pravidelný spánkový režim.

Na závěr je důležité si uvědomit, že individuální potřeby se mohou v rámci těchto pokynů lišit v závislosti na faktorech, jako jsou genetika nebo životní návyky. Přesto bude pro většinu lidí přínosem, pokud budou přesně dodržovat doporučené časové rámce stanovené odborníky NSF, což zajistí optimální fungování v různých fázích života.

Závěr

Celkově je zřejmé, že spánek hraje zásadní roli při udržování našeho celkového zdraví a pohody. Většina dospělých lidí potřebuje 7 až 9 hodin pravidelného odpočinku každou noc, aby se cítili optimálně psychicky fit a svěží.

I když někteří jedinci mohou být schopni dobře fungovat i při menším množství spánku díky genetickým výjimkám nebo jiným faktorům ovlivňujícím jejich individuální požadavky na spánek, nedostatek spánku může mít časem negativní dopad na imunitní funkce a kognitivní schopnosti. Je důležité, aby každý upřednostnil správné spánkové návyky a zavedl si pravidelný spánkový režim.

Zavedení pravidelného spánkového režimu může výrazně zlepšit celkové zdraví a pohodu. Je velmi důležité stanovit si spánkový režim, abyste se vyhnuli poruchám spánku a zajistili si důsledně kvalitní spánek. Usínání v optimální dobu se sladí s cirkadiánním rytmem vašeho těla, což zvyšuje kvalitu vašeho odpočinku.

Klíčem k pocitu odpočinku není jen kvantita, ale také kvalita vašeho spánku. Opakované usínání a probouzení ve stejnou dobu může vést k předvídatelnějšímu spánkovému režimu, což minimalizuje riziko poruch spánku. Tato konzistence podporuje váš cirkadiánní rytmus, vnitřní tělesné hodiny, které řídí cykly spánku a bdění.

Optimální doba spánku se u jednotlivých lidí liší, ale obvykle je to doba, kdy se člověk začne cítit unavený. Ignorování těchto signálů a ponocování může narušit váš spánkový režim. Chcete-li svůj spánkový rozvrh napravit, buďte pozorní k signálům svého těla pro spánek a pokaždé si zajistěte kvalitní spánek. Díky tomu se budete probouzet odpočatí a v souladu s přirozeným cirkadiánním rytmem svého těla. Díky tomuto přístupu můžete očekávat výrazné zlepšení svého spánkového zdraví.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?