Předávkování melatoninem: Příznaky, bezpečnost a pokyny pro dávkování

Published:

Melatonin, základní hormon regulující spánek, si získal oblibu jako doplněk stravy, který pomáhá lidem trpícím nespavostí nebo jinými poruchami spánku. Je však nezbytné pochopit možná rizika a následky předávkování melatoninem. V tomto komplexním průvodci se budeme věnovat různým aspektům suplementace melatoninem a jeho bezpečnému užívání.

Na úvod se podíváme na vědecké poznatky o produkci melatoninu a jeho roli při udržování rovnováhy našich cirkadiánních cyklů. Dále probereme příznaky spojené s předávkováním melatoninem a jak dlouho mohou tyto účinky trvat.

Zvláštní pozornost bude věnována obavám o bezpečnost u specifických skupin obyvatelstva, jako jsou děti a starší osoby, a možným interakcím mezi užíváním doplňků a jiných léků. Dále vám poskytneme pokyny pro určení správného dávkování pro vaše potřeby a zároveň zabráníme nežádoucím vedlejším účinkům.

V neposlední řadě se dozvíte tipy na výběr vysoce kvalitních doplňků stravy od renomovaných značek a alternativní přístupy k řešení problémů se spánkem, aniž byste se museli spoléhat pouze na volně prodejné léky, jako je melatonin.

Předávkování melatoninem

Porozumění melatoninu a jeho úloze ve spánku

Melatonin je hormon přirozeně produkovaný v lidském mozku, který hraje významnou roli v regulaci spánku a cirkadiánních rytmů. Pomáhá signalizovat našemu tělu, kdy je čas usnout, a je tak nezbytnou součástí udržování zdravého spánku. Mnoho lidí se spoléhá na doplňky stravy s melatoninem, které jim pomáhají zvládat problémy spojené se spánkem, jako je například zpoždění, nespavost nebo únava z práce na směny.

Věda o produkci melatoninu

Vaše tělo produkuje melatonin prostřednictvím epifýzy, která se nachází hluboko v mozku. Tento proces je ovlivňován světelným zářením; během dne je hladina melatoninu obvykle nízká, zatímco v noci, když nastane tma, se zvyšuje. Výsledkem je, že váš cirkadiánní rytmus zůstává v souladu s cykly den-noc, což vám umožňuje zachovat si pravidelné spánkové návyky.

Faktory, jako je umělé osvětlení nebo nepravidelný rozvrh, však mohou tuto přirozenou rovnováhu narušit, což vede některé jedince k užívání doplňků melatoninu jako prostředku k obnovení normálního cyklu spánku a bdění.

Běžné použití doplňků melatoninu

 • Jet Lag: Cestování přes různá časová pásma může způsobit dočasné narušení vnitřních hodin, což má za následek potíže s usínáním nebo bděním ve vhodnou dobu. Užívání melatoninu může pomoci tyto příznaky zmírnit tím, že upraví váš cirkadiánní rytmus rychleji než čekání na přirozené úpravy.
 • Nespavost: Těm, kteří mají chronické potíže s usínáním, může ulevit užívání malých dávek doplňkového melatoninu před spaním. Dlouhodobé užívání melatoninu by však mělo být konzultováno s lékařem, protože nemusí vyřešit hlavní příčinu problémů se spánkem.
 • Porucha spánku při práci na směny: U lidí pracujících v nepravidelných nebo nočních směnách často dochází k narušení cirkadiánního rytmu, což ztěžuje usínání během dne. Doplňky stravy s melatoninem mohou potenciálně pomoci regulovat spánkový režim těchto osob a zlepšit celkovou kvalitu odpočinku.

Zatímco melatonin je obecně považován za bezpečný pro krátkodobé užívání, jeho nadměrné užívání může vést k předávkování, které má za následek nežádoucí vedlejší účinky. Před zahájením jakéhokoli doplňkového režimu zahrnujícího tento hormon je nezbytné porozumět příznakům a rizikům spojeným s jeho nadměrnou konzumací.

Uvědomění si důsledků melatoninu a jeho účasti na spánku je zásadní pro zachování zdravých postupů, protože může mít značný vliv na to, jak dobře se nám spí. Nadbytek melatoninu však může být nebezpečný; rozebereme si příznaky předávkování, abychom věděli, kdy může být zapotřebí lékařská pomoc.

Příznaky předávkování melatoninem

Předávkování melatoninem může narušit váš cirkadiánní rytmus a způsobit řadu příznaků, které mohou ovlivnit vaši celkovou pohodu. Je důležité rozpoznat příznaky předávkování, protože užívání příliš velkého množství melatoninu může vést k nežádoucím vedlejším účinkům nebo dokonce k potenciálním zdravotním rizikům.

Rozpoznání příznaků předávkování

Pokud jste užili nadměrné množství melatoninu, můžete pocítit jeden nebo více z následujících příznaků:

 • Závratě
 • Bolesti hlavy
 • Nevolnost
 • Podrážděnost nebo změny nálady
 • Omrzelost po ranním probuzení
 • V některých případech se zvyšuje krevní tlak

Kromě těchto fyzických příznaků může předávkování melatoninem také narušit váš spánek tím, že způsobí živé sny nebo noční můry. Pokud jste užili příliš mnoho melatoninu a máte nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak dlouho trvá předávkování melatoninem?

Doba trvání předávkování melatoninem se liší v závislosti na faktorech, jako je individuální úroveň tolerance a požité množství. Ve většině případů by však příznaky měly odeznít během několika hodin po požití. Pro zmírnění případných potíží během tohoto období:

 1. Pijte hodně vody
 2. Odpočívejte v zatemněné místnosti
 3. Vyhněte se kofeinu a jiným stimulantům

Pokud vaše příznaky přetrvávají i po uplynutí této doby nebo se zhoršují, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V některých případech může být nutné kontaktovat toxikologická centra, která vám poskytnou další pokyny a podporu.

Abyste předešli předávkování melatoninem, vždy dodržujte doporučené dávkování uvedené lékařem nebo na etiketě přípravku. Nezapomeňte, že začínáte-li s nižší dávkou a postupně ji podle potřeby zvyšujete, můžete minimalizovat možné nežádoucí účinky a zároveň zajistit, abyste neúmyslně nepřijali nadměrné množství tohoto hormonu.

Souhrnně řečeno, rozpoznání příznaků předávkování melatoninem je zásadní pro udržení celkového zdraví a pohody při užívání těchto doplňků. Pokud se domníváte, že došlo k předávkování nebo máte nežádoucí účinky užívání melatoninu, je vhodné se poradit s lékařem, který vám správně poradí a pomůže.

Pro zajištění bezpečnosti je důležité znát příznaky předávkování melatoninem. Nicméně předtím, než se rozhodnete melatonin užívat, je nutné posoudit potenciální rizika spojená s jeho užíváním pro určité demografické skupiny.

Obavy o bezpečnost u specifických skupin obyvatelstva

Doplňky stravy s melatoninem mohou být užitečné při řešení poruch spánku, ale některé skupiny obyvatel by měly být při jejich užívání opatrné. Starší lidé a mladiství mohou být obzvláště zranitelní vůči možným následkům předávkování melatoninem.

Rizika spojená s užíváním melatoninu u dětí

Děti přirozeně produkují větší množství melatoninu než dospělí, takže jsou náchylnější k nepříznivým reakcím, pokud užívají další doplňky. Americká pediatrická akademie nedoporučuje používat volně prodejné léky, jako je melatonin, na problémy se spánkem u dětí bez předchozí konzultace s pediatrem. Mezi možné důsledky užívání melatoninových doplňků u dětí mohou patřit hormonální poruchy, oddálení zrání a narušení pravidelného vývoje. V některých případech mohou k problémům se spánkem u dětí přispívat základní zdravotní potíže nebo problémy s chováním; proto je nezbytné, aby se rodiče před zahájením užívání jakékoli formy doplňků stravy poradili s odborníkem.

Úvahy o starších osobách

U starších lidí často dochází ke změnám cirkadiánních rytmů v důsledku poklesu přirozené produkce melatoninu v souvislosti s věkem. Zatímco předepsané dávky pod lékařským dohledem mohou u této demografické skupiny pomoci zlepšit příznaky nespavosti, pro léčbu poruch spánku způsobených jet-lagem zatím neexistují dostatečné důkazy(zdroj). Navíc u starších dospělých může být zvýšené riziko lékových interakcí a nežádoucích vedlejších účinků při užívání doplňků melatoninu kvůli jiným lékům, které mohou užívat, nebo kvůli již existujícím zdravotním potížím.

Vzhledem k těmto obavám ohledně bezpečnosti specifických skupin obyvatelstva při užívání melatoninových přípravků jako součásti spánkové rutiny - zejména s ohledem na to, jak snadné je neúmyslně zkonzumovat příliš velké množství - je nezbytné, aby se jednotlivci před zahájením užívání melatoninu nebo jakéhokoli jiného přípravku na spaní poradili se svým lékařem. Tímto způsobem mohou získat individuální pokyny ohledně vhodného dávkování a možných rizik spojených s užíváním těchto doplňků stravy.

Navíc pro ty, kteří chtějí prozkoumat alternativní možnosti kromě suplementace, aby zlepšili kvalitu svého spánku bez rizika předávkování melatoninem, jsou k dispozici různé nefarmakologické léčby, jako je kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (CBT-I), relaxační techniky a změny životního stylu, jako je udržování důsledného režimu před spaním a vytváření optimálního prostředí pro spánek (zdroj). Nefarmakologická léčba, jako je CBT-I, relaxační techniky a změna životního stylu, může být úspěšnější při řešení zdroje nestandardního spánku a zároveň snižuje pravděpodobnost nežádoucích účinků volně prodejných léků.

Je nezbytné vyhodnotit potenciální rizika spojená s užíváním melatoninu u některých demografických skupin, například u dětí a seniorů. S ohledem na to je také nezbytné si uvědomit, jak může melatonin interagovat s jinými léky, pokud je užíván jako doplněk stravy.

Možné interakce s jinými léky

Při užívání melatoninových doplňků je důležité dávat pozor na možné interakce s jinými léky. Kombinace melatoninu s některými léky na předpis může vést k nežádoucím vedlejším účinkům nebo snížení účinnosti léků. V této části se budeme zabývat některými příklady léků, které by se mohly negativně ovlivňovat, a poskytneme vám tipy pro bezpečné začlenění užívání doplňků stravy.

Příklady léků, které by se mohly negativně ovlivňovat

 • Léky na ředění krve: Melatonin může zvýšit riziko krvácení, pokud se užívá společně s léky na ředění krve, jako je warfarin (Coumadin) nebo heparin. Pokud užíváte antikoagulační léčbu, poraďte se před zahájením užívání melatoninu se svým lékařem. zdroj
 • Benzodiazepiny: Tyto sedativní léky používané při úzkosti a poruchách spánku mohou mít melatoninem zesílené účinky, což může vést k nadměrné ospalosti nebo zhoršení kognitivních funkcí. Příkladem jsou diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Pokud užíváte benzodiazepiny a uvažujete o přidání doplňku melatoninu, poraďte se se svým lékařem. zdroj
 • Léky na hypertenzi: Některé výzkumy naznačují, že užívání vysokých dávek melatoninu může narušit kontrolu krevního tlaku u lidí, kteří již užívají léky na hypertenzi, jako jsou beta-blokátory nebo blokátory kalciových kanálů. Před zahájením užívání melatoninu je důležité poradit se se svým lékařem, pokud některý z těchto léků užíváte. zdroj
 • Antidepresiva: Melatonin může interagovat s některými antidepresivy, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), což může způsobit zvýšenou ospalost nebo jiné nežádoucí účinky. O možných rizicích se poraďte se svým lékařem. zdroj

Tipy pro bezpečné začlenění doplňkového užívání

 1. Poraďte se se svým lékařem: Před kombinací jakékoliv formy doplňků stravy s léky na předpis je nezbytné prodiskutovat možné interakce a rizika s kvalifikovaným lékařem.
 2. Mírné dávkování: Začněte s užíváním co nejnižší dávky melatoninu, abyste minimalizovali riziko nežádoucích účinků nebo negativních interakcí. Dávku postupně zvyšujte pouze v případě potřeby a pod lékařským dohledem.
 3. Pečlivě sledujte příznaky: Sledujte, jak se cítíte při užívání melatoninových doplňků v kombinaci s jinými léky. Pokud zaznamenáte nové nebo zhoršující se nežádoucí účinky, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Při zvažování užívání doplňku melatoninu je třeba vzít v úvahu možné interakce s jinými léky, které mohou mít závažné důsledky. S ohledem na to je také nezbytné určit správné dávkování a zásady bezpečného užívání pro dosažení nejlepších výsledků.

Určení správného dávkování a zásady bezpečného užívání

Před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu při problémech se spánkem nebo jiných problémech je nezbytné poradit se s lékařem. Začněte s nejnižší dávkou melatoninu a postupně ji zvyšujte, abyste minimalizovali možné vedlejší účinky a zajistili bezpečné užívání. Postupné zvyšování dávky podle potřeby může pomoci minimalizovat případné nežádoucí reakce a zajistit, že nebudete neúmyslně konzumovat příliš mnoho tohoto hormonu.

Kolik melatoninu je třeba k předávkování?

Vhodné dávkování melatoninu se u jednotlivých osob liší v závislosti na faktorech, jako je věk, hmotnost a individuální reakce. Obecně se typická dávka pro dospělé pohybuje mezi 0,5 mg a 5 mg každou noc; někteří jedinci však mohou potřebovat více nebo méně v závislosti na svých specifických požadavcích. Abyste se vyhnuli předávkování melatoninem, vždy se řiďte doporučeními svého lékaře a věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak vaše tělo reaguje při nasazení melatoninu.

Tipy pro nalezení optimálního dávkování

 1. Poraďte se s odborníkem: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, zda je pro vás melatonin vhodný a jaké dávkování vám doporučí na základě vašich jedinečných okolností.
 2. Začněte s nízkou dávkou: Začněte s užíváním nejmenšího doporučeného množství (obvykle 0,5-1 mg) přibližně hodinu před spaním.
 3. Vyhodnocení účinnosti: Sledujte, jak dobře vám tato počáteční dávka pomáhá usnout, aniž by způsobovala nežádoucí vedlejší účinky, jako je například ospalost po ranním probuzení.
 4. V případě potřeby dávku postupně zvyšujte: Pokud i po několika nocích s touto nižší dávkou budete mít potíže s usínáním nebo s udržením spánku po celou noc bez výrazného zlepšení příznaků, zvažte zvýšení dávky po 0,5-1 mg každých několik dní, dokud nenajdete optimální dávku, která vám bude nejlépe vyhovovat.
 5. Pravidelně přehodnocujte: Stejně jako u každého doplňku stravy je nezbytné pravidelně vyhodnocovat, zda je melatonin při stávajícím dávkování stále potřebný a účinný, nebo zda je třeba provést úpravy na základě změn spánkových návyků nebo celkového zdravotního stavu.

Kromě dodržování těchto pokynů se ujistěte, že používáte vysoce kvalitní melatoninový přípravek od renomovaného výrobce. To pomůže zajistit, že doplněk obsahuje přesné dávkování a neobsahuje škodlivé přísady nebo kontaminanty, které by mohly potenciálně zhoršit vedlejší účinky nebo vést k předávkování.

Před užíváním melatoninu je důležité prozkoumat a pochopit zásady bezpečného užívání melatoninu a stanovit optimální dávkování. Stejně tak je při nákupu doplňků stravy nutné brát v úvahu kvalitu a sílu.

Obavy o kvalitu a účinnost doplňků melatoninu

Vzhledem k tomu, že melatonin není lék, ale doplněk stravy, není regulován Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). To znamená, že mezi různými značkami mohou být rozdíly v kvalitě nebo účinnosti. Je důležité vybírat vysoce kvalitní produkty a vyhýbat se těm, které obsahují potenciálně škodlivé složky.

Identifikace renomovaných značek

Chcete-li si být jisti, že dostáváte bezpečný a účinný produkt, hledejte renomované značky, které byly testovány třetí stranou na čistotu a účinnost. Tyto testy mohou pomoci potvrdit, že melatoninové doplňky obsahují uvedené množství účinné látky bez nežádoucích příměsí. Mezi důvěryhodné organizace, které nabízejí testování třetí stranou, patří ConsumerLab, USP Dietary Supplement Verification Program a The Ohio State University Supplement Analysis Lab. Kromě toho zvažte kontrolu online recenzí od ostatních uživatelů, kteří výrobek vyzkoušeli, abyste posoudili jeho účinnost.

Červené vlajky při nakupování doplňků

 • Nedůsledné označování: Dávejte si pozor na výrobky, na jejichž etiketách není jasně uvedeno množství melatoninu v jedné porci nebo jsou uvedeny nejasné pokyny k dávkování. To může naznačovat špatné výrobní postupy nebo možné nepřesnosti v obsahu.
 • Nedostatečná transparentnost: Vyhýbejte se společnostem, které nejsou transparentní, pokud jde o jejich zdroje, výrobní procesy nebo testovací metody. Spotřebitelé by měli hledat dodavatele, kteří jsou ochotni otevřeně informovat o svém dodavatelském řetězci, výrobních postupech a hodnotících postupech.
 • Nadměrné nároky: Vyhněte se produktům, které uvádějí přehnaná nebo nepodložená tvrzení o svých výhodách. Melatoninové doplňky mohou být užitečné při některých poruchách spánku, ale nejsou všelékem.
 • Přísady a plnidla: Některé melatoninové doplňky mohou obsahovat zbytečné přísady, jako jsou umělá barviva nebo aromata, které by mohly přispět k nežádoucím vedlejším účinkům. Vybírejte výrobky s minimálním množstvím přísad a bez přidaných cukrů nebo konzervačních látek.

Kromě toho, že si při nákupu melatoninových doplňků musíte vybrat renomovanou značku a dávat pozor na červené vlajky, je nezbytné se před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče. Před zahájením jakéhokoli doplňkového režimu je třeba se poradit s poskytovatelem zdravotní péče, aby mohl určit správné dávkování pro individuální potřeby a zajistit, že užívání melatoninu je bezpečné s jinými léky.

Pro optimální bezpečnost může být prospěšné zvážit nefarmakologickou léčbu a změnu životního stylu jako alternativu k doplňování melatoninu.

Je důležité prozkoumat a pochopit kvalitu a účinnost melatoninových doplňků před jejich užíváním, protože to může pomoci zajistit, že dostáváte bezpečný produkt. Pro podporu zdravějšího spánku je třeba také prozkoumat různé strategie řešení potíží se spánkem, jako jsou nelékařské způsoby léčby nespavosti a úpravy životních návyků.

Alternativní přístupy k problémům se spánkem

Pokud se potýkáte s přetrvávající nespavostí nebo jinými problémy souvisejícími se spánkem, je nezbytné prozkoumat alternativní metody kromě suplementace, které mohou zlepšit kvalitu spánku, aniž byste riskovali předávkování melatoninem. Konzultace s certifikovaným odborníkem na spánek vám pomůže identifikovat základní příčiny a doporučit léčebné plány šité na míru vašim specifickým potřebám.

Nefarmakologická léčba nespavosti

Kromě užívání melatoninových doplňků existuje několik nefarmakologických léčebných postupů, které mohou být účinné při zlepšování poruch spánku. Některé z nich zahrnují:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato forma terapie se zaměřuje na identifikaci a změnu negativních myšlenek a chování souvisejících s problémy se spánkem. Studie zveřejněná Národní lékařskou knihovnou zjistila, že CBT je účinným dlouhodobým řešením nespavosti.
 • Meditace všímavosti: Bylo prokázáno, že praktikování technik všímavosti snižuje hladinu stresu, což by mohlo vést ke zlepšení kvality spánku. Americká psychologická asociace poskytuje zdroje informací o tom, jak můžete všímavost zařadit do své každodenní rutiny(zdroj).
 • Spánková hygiena: Zavedení zdravých návyků, jako je dodržování konzistentního časového rozvrhu před spaním, vytvoření relaxačního prostředí před spaním, vyhýbání se kofeinu před spaním a omezení používání elektronických zařízení v noci, může významně ovlivnit celkovou kvalitu spánku (zdroj).
 • Relaxační techniky: Techniky, jako je progresivní svalová relaxace, hluboké dýchání a řízené představy, mohou pomoci snížit úzkost a podpořit pocit klidu před spaním (zdroj).

Úloha změny životního stylu při zlepšování spánku

Kromě nefarmakologické léčby může ke kvalitnějšímu spánku přispět i určitá změna životního stylu. Některé návrhy zahrnují:

 • Pravidelné cvičení: Bylo prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita zlepšuje kvalitu spánku tím, že snižuje hladinu stresu a podporuje hlubší fáze regeneračního spánku(zdroj). Zaměřte se na alespoň 150 minut aerobní aktivity střední intenzity nebo 75 minut aerobní aktivity intenzivní intenzity týdně.
 • Úpravy stravy: Konzumace vyvážené stravy bohaté na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, libové bílkoviny a zdravé tuky může pozitivně ovlivnit celkové zdraví a podpořit lepší spánek. Vyhněte se konzumaci velkých jídel v době před spaním nebo potravin, které by mohly způsobit zažívací potíže nebo pálení žáhy.
 • Strategie zvládání stresu: Provádění účinných technik snižování stresu, jako je psaní deníku, věnování se koníčkům, které vás baví, nebo vyhledání odborného poradce v případě potřeby, vám může pomoci zvládat každodenní stresory, které mohou narušovat vaši schopnost snadno usnout v noci.

Zařazení těchto alternativních přístupů do rutinního režimu spolu s případnou suplementací pod lékařským dohledem vám poskytne nejlepší šanci na zlepšení spánku bez rizika předávkování melatoninovými doplňky.

Časté dotazy týkající se předávkování melatoninem

Předávkoval se někdo melatoninem?

Ano, melatoninem je možné se předávkovat. Příznaky jsou však obvykle mírné a mohou zahrnovat závratě, nevolnost, bolesti hlavy, podrážděnost nebo ospalost. Těžké případy mohou vést k dezorientaci nebo halucinacím. Je důležité dodržovat doporučené dávkování a v případě nejistoty se poradit se zdravotníkem.

Jaká jsou rizika užívání melatoninových doplňků?

Rizika spojená s nadměrným užíváním melatoninu zahrnují denní ospalost, zhoršenou bdělost a koncentraci, změny nálady, jako jsou deprese nebo úzkost, hormonální nerovnováhu ovlivňující reprodukční funkce u mužů i žen(zdroj) a možné interakce s jinými léky.

Je užívání melatoninu bezpečné?

Melatonin je obecně považován za bezpečný, pokud je užíván podle doporučení. Je však důležité si uvědomit, že melatonin není regulován Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a jeho dlouhodobé účinky nejsou dosud zcela známy. Před zahájením užívání melatoninu nebo jakýchkoli volně prodejných léků je vždy nejlepší poradit se s odborníkem.

Jaké jsou doporučené dávky melatoninu?

Doporučené dávkování melatoninu se liší v závislosti na jednotlivci a důvodu užívání. Vždy je nejlepší začít s nejnižší účinnou dávkou a v případě potřeby ji postupně zvyšovat. Individuální doporučení konzultujte se zdravotnickým pracovníkem nebo odborníkem na spánek.

Jaké jsou vedlejší účinky melatoninu?

Mezi časté nežádoucí účinky melatoninu patří ospalost, závratě a bolesti hlavy. Mohou se však vyskytnout i nežádoucí vedlejší účinky, zejména při dlouhodobém užívání. Pokud se u vás objeví neobvyklé příznaky, přestaňte přípravek užívat a poraďte se s odborníkem.

Jak vám melatonin pomáhá usnout?

Melatonin je hormon, který pomáhá regulovat cirkadiánní rytmus a podporuje spánek. Tělo ho přirozeně produkuje v reakci na tmu a potlačuje ho světlo. Užívání doplňků stravy s melatoninem může pomoci regulovat cykly spánku a bdění a zlepšit kvalitu spánku.

Co se stane, když dítě sní celou lahvičku melatoninu?

Pokud dítě omylem vypije celou lahvičku melatoninových doplňků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Předávkování může způsobit nežádoucí účinky, jako je zvracení, průjem(zdroj), ospalost nebo rozrušení. V závažných případech by mohlo vést k vážnějším zdravotním problémům, proto je rychlá lékařská péče zásadní.

Jak se bránit předávkování melatoninem?

V případě podezření na předávkování melatoninem okamžitě kontaktujte místní toxikologické středisko (1-800-222-1222) , kde vám poradí. Poskytnou vám příslušné pokyny na základě individuálních okolností. Udržujte hydrataci pitím vody a vyvarujte se užívání dalších doplňků melatoninu. Další postup konzultujte se zdravotnickým pracovníkem.

Závěr

Při užívání melatoninových doplňků je třeba být obezřetný a dodržovat předepsané dávkování. Předávkování melatoninem může vést k příznakům, jako jsou závratě, bolesti hlavy, nevolnost, žaludeční a střevní potíže a změny hladiny krevního tlaku. Většina těchto příznaků je však krátkodobého charakteru.

Pokud se u vás vyskytnou závažné reakce na předávkování melatoninem nebo máte přetrvávající problémy s nespavostí, doporučujeme okamžitě vyhledat lékařskou pomoc nebo se poradit se spánkovým specialistou o individuálním léčebném plánu.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?