Vysvětlení výzvy 75 Hard Challenge

Published:

Zapojení do 75 Hard Challenge může být transformativní program mentální odolnosti pro ty, kteří chtějí zvýšit svou kondici a myšlení. Tato intenzivní výzva si získala oblibu mezi zdravými jedinci, kteří chtějí posunout své hranice jak po fyzické, tak po psychické stránce. V tomto příspěvku se podíváme na zdroj tohoto náročného podniku, na jeho náročná pravidla a na to, co je potřeba k efektivnímu dokončení všech 75 dní.

Probereme také možné výhody zahájení 75 Hard a obavy z rizik, která převažují nad těmito výhodami. Dále se budeme zabývat osobními motivacemi, které stojí za tak intenzivními výzvami, a tím, jak lze plánovat život po 75. dni. Nakonec se budeme zabývat klíčovými otázkami, které byste si měli položit, než se pustíte do tohoto náročného fitness programu, abyste byli připraveni na úspěch od prvního dne.

 The 75 Hard Challenge Explained

Vysvětlení výzvy 75 Hard Challenge

75 Hard Challenge je transformační program duševní odolnosti, který vytvořil podnikatel Andy Frisella v roce 2023. Skládá se ze šesti nepodkročitelných pravidel, která je třeba plnit 75 dní v kuse a jejichž cílem je povzbudit stoupence k významným změnám v oblasti stravování, kondice a duševního zdraví. V této části se budeme zabývat původem této výzvy a jejím účelem.

Původ výzvy

Andy Frisella začal rozvíjet svůj nápad na výzvu 75 Hard Challenge poté, co zažil osobní neúspěchy a uvědomil si, že potřebuje způsob, jak posílit disciplínu a odolnost. Chtěl program, který by lidi posunul za hranice jejich komfortní zóny a zároveň byl přístupný každému, kdo je ochoten se mu věnovat. Navrhl jej tedy jako intenzivní, ale jednoduchý režim s přísnými pravidly zaměřenými spíše na sebezdokonalování než jen na fyzický vzhled.

Účel programu

Hlavním cílem výzvy 75 Hard Challenge je nejen zlepšení fyzické kondice, ale také budování psychické odolnosti prostřednictvím každodenních úkolů, které vyžadují odhodlání a soustavnost v čase. Celých 75 dní má účastníkům pomoci vytvořit si návyky, které si mohou udržet i po absolvování 1. nebo 75. dne.

 • Změny ve stravování: Při dodržování dietního plánu během celé výzvy se lidé naučí, jak zásadní je výživa pro celkovou pohodu.
 • Zlepšení kondice: Díky dvěma tréninkům denně (jeden venku) účastníci výrazně zvýší svou aktivitu bez odpočinku v době aktivní regenerace mezi cvičeními.
 • Výhody pro duševní zdraví: Čtení deseti stránek z knih literatury faktu každý den podporuje duševní růst a abstinence od alkoholu přispívá ke zdravějšímu životnímu stylu.
 • Odpovědnost: Pořizování fotografií pokroku denně podporuje účastníky v tom, aby zůstali odhodlaní a vizuálně sledovali svá zlepšení po celých 75 dní.

75 Hard Challenge není jen další fitness program; je to dobrý program, který má pomoci lidem budovat disciplínu, odolnost a psychickou odolnost prostřednictvím přísných pravidel, která je třeba důsledně dodržovat. Přesto s sebou každá přísná rutina nese některá možná nebezpečí, kterým se budeme věnovat v dalších částech tohoto článku. Pokud uvažujete o tom, že byste se do 75 Hard Challenge pustili, ujistěte se, že rozumíte jejím požadavkům, a předtím, než se pustíte zpět do prvního dne, zhodnoťte, zda se shoduje s vašimi osobními cíli.

V další části se budeme věnovat konkrétním pravidlům této výzvy a poradíme vám, jak si během těchto 75 dní, které jsou pro vás transformační, vybrat vhodný dietní plán. Zůstaňte naladěni.

75 Hard Challenge je intenzivní program, jehož dokončení vyžaduje odhodlání a disciplínu. Dále se ponoříme hlouběji do specifik této náročné výzvy.

Participants must remain consistent in their dietary choices, abstaining from any cheating or alcohol

Pravidla soutěže 75 Hard Challenge

Výzva 75 Hard Challenge je navržena tak, aby účastníci po dobu 75 dní dodržovali šest přísných pravidel, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Cílem těchto každodenních úkolů je podpořit disciplínu, psychickou odolnost a celkovou pohodu.

Požadavky na dietní plán

Účastníci musí zůstat důslední ve výběru stravy a zdržet se jakéhokoli podvádění nebo konzumace alkoholu po celou dobu 75 dnů. Nejsou stanoveny žádné konkrétní jídelní plány ani potravinová omezení, účastník však musí důsledně dodržovat zvolenou dietu a během tohoto období nepodvádět ani nekonzumovat alkohol.

Pokyny pro cvičení

Frisellův program vyžaduje absolvování dvou samostatných tréninků denně, z nichž každý trvá nejméně 45 minut. Jeden trénink musí být proveden venku bez ohledu na povětrnostní podmínky, přičemž je třeba zajistit, aby v rámci těchto počátečních 75 tvrdých tréninků nebyly žádné dny odpočinku. Tento přístup pomáhá budovat odolnost a adaptabilitu a zároveň časem zvyšovat úroveň fyzické zdatnosti.

Poznámka:

 • Aktivní regenerace může v případě potřeby nahradit intenzivní trénink, ale i tak by měla trvat alespoň 45 minut.
 • Pokud s cvičením začínáte nebo máte již dříve zdravotní problémy, poraďte se před zahájením tohoto transformačního programu duševní odolnosti se svým lékařem.

Význam hydratace

Klíčovým aspektem výzvy je vypít každý den galon (přibližně čtyři litry) vody. Hydratace podporuje nejen fyzickou výkonnost, ale také trávení, vstřebávání živin, kognitivní funkce a kontrolu hmotnosti, což jsou základní faktory pro úspěšný fitness program.

Čtení pro sebezdokonalování

Účastníci musí denně přečíst alespoň deset stran z knihy literatury faktu zaměřené na osobní rozvoj a růst. Tento návyk podporuje neustálé učení a přemýšlení v průběhu celé výzvy.

Reading for Self-Improvement

Pořizování fotografií pokroku

Aby účastníci mohli sledovat svou cestu, musí si každý den pořizovat fotografie celého těla. Tyto vizuální záznamy slouží jako motivace a důkaz změny v průběhu času a zároveň si udržují zodpovědnost po celých 75 dní.

Pokud během tohoto období nedodržíte nebo byť jen jednou vynecháte některé pravidlo, musíte začít znovu od prvního dne. Přísná pravidla výzvy kladou důraz na důslednost, disciplínu a psychickou odolnost při dosahování dlouhodobých úspěchů.

Odborníci naznačují, že ačkoli se tyto každodenní úkoly mohou zpočátku zdát zdrcující, mohou jednotlivcům pomoci posílit odolnost a zlepšit celkovou pohodu, pokud je budou vykonávat důsledně a nebudou se příliš omezovat. Je důležité mít na paměti, že úroveň fyzické kondice každého člověka se liší; přizpůsobení tréninku individuálním potřebám tedy zajistí optimální výsledky a zároveň minimalizuje potenciální rizika spojená s intenzivními režimy, jako je 75 Hard Challenge.

Dodržováním pravidel 75 Hard Challenge můžete dosáhnout skvělých výsledků a lépe porozumět potřebám svého těla. Výběr vhodného stravovacího režimu je pro tuto výzvu nezbytný, protože vám pomůže zaručit, že získáte veškerou potřebnou výživu, abyste byli úspěšní.

Výběr vhodného dietního plánu

75 Hard Challenge nabízí flexibilitu, pokud jde o stravu, a umožňuje účastníkům zvolit si plán, který odpovídá jejich osobním cílům a preferencím. Tento přístup zajišťuje, že si jednotlivci mohou najít něco udržitelného a zároveň se během výzvy posouvat. Než se však pustíte do tohoto transformačního programu duševní odolnosti, je nezbytné posoudit své výživové potřeby a prozkoumat populární diety.

Zhodnocení vašich výživových potřeb

Abyste určili nejvhodnější dietu během 75 Hard Challenge, zvažte faktory, jako je úroveň vaší kondice, dietní omezení nebo alergie, cíle hubnutí a celkový zdravotní stav. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme konzultaci s kvalifikovaným odborníkem na výživu nebo dietologem, který vám sestaví individuální stravovací plán odpovídající vašim stravovacím potřebám.

 • Úroveň fyzické zdatnosti: Pokud se sedavým způsobem života začínáte tvrdě nebo máte omezené zkušenosti s cvičením, zvolte vyváženou stravu bohatou na živiny, které podporují růst svalů a jejich regeneraci.
 • Dietní omezení/alergie: Ujistěte se, že všechny zvolené stravovací plány zohledňují stávající potravinová omezení, aniž by byl ohrožen příjem živin.
 • Cíle hubnutí: Pro ty, kteří chtějí shodit kila během celých 75 dní, zvolte dietu zaměřenou na kontrolu porcí a snížení počtu kalorií při zachování dostatečné hladiny energie pro každodenní úkoly, jako je cvičení.
 • Celkové zdraví: Někteří mohou mít prospěch z nízkosacharidových možností, zatímco jiní vyžadují zdravou volbu pro srdce kvůli obavám o krevní tlak atd.

Oblíbené diety používané v souvislosti s touto výzvou

Do 75 Hard Challenge lze zahrnout řadu dietních plánů, které závisí na vašich individuálních cílech a preferencích. Mezi oblíbené možnosti patří:

 1. Paleo dieta: Důraz je kladen na celozrnné potraviny, libové bílkoviny, ovoce, zeleninu a zdravé tuky, přičemž jsou vyloučeny zpracované produkty a rafinované cukry.
 2. Ketogenní dieta: Je zaměřena na vysoký příjem tuků s mírnou konzumací bílkovin a minimem sacharidů, což podporuje ketózu - metabolický stav, kdy tělo spaluje tuk místo glukózy.
 3. Dieta DASH: V rámci tohoto plánu je také důležité omezit příjem sodíku.

Nezapomeňte, že žádná dieta nefunguje pro každého - je důležité najít přístup, který bude v souladu s vaším životním stylem a zároveň podpoří pokrok směrem k požadovaným výsledkům během 1. až 75. dne tohoto fitness programu. Výběrem vhodného stravovacího plánu, který je přizpůsoben konkrétně jedinečným potřebám/preferencím, v kombinaci s přísným dodržováním pravidel týkajících se cvičebních postupů, účastníci pravděpodobně zaznamenají pozitivní výsledky během celé své cesty.

Pro úspěšné dokončení 75 Hard Challenge je zásadní zvolit vhodný dietní plán. Před zahájením této výzvy je důležité zvážit názory odborníků na účinnost a rizika spojená s intenzivními režimy, aby byla zajištěna bezpečnost a maximalizovány výsledky.

Choosing an Appropriate Diet Plan

Názory odborníků na účinnost a rizika

Výzva 75 Hard Challenge se setkala s různými názory odborníků na fitness, sportovních lékařů a odborníků na výživu. Zatímco někteří oceňují její jednoduchost a přímočarost při podpoře formování disciplíny v náročných dobách, jako byla pandemická omezení zavedená po celém světě v loňském roce a později, existují určité nevýhody, které jsou s takovými programy spojeny a které je třeba pečlivě zvážit, než se do nich pustíte s plným nasazením.

Výhody a nevýhody podle odborníků

 • Klady: Tento transformační program duševní odolnosti je navržen tak, aby budoval odolnost, sebekázeň a důslednost dodržováním přísných pravidel po celých 75 dní. Podporuje účastníky ve zlepšování úrovně fyzické kondice prostřednictvím každodenního cvičení a zároveň se zaměřuje na osobní rozvoj prostřednictvím četby knih literatury faktu.
 • Nevýhody: Někteří odborníci tvrdí, že intenzita této výzvy může vést k vyhoření nebo přetrénování, pokud není správně řízena. Kromě toho, protože součástí pokynů programu není žádný konkrétní dietní plán, mohou jednotlivci volit nezdravé nebo neudržitelné diety, aniž by si to uvědomovali.

Potenciální rizika spojená s intenzivními režimy

Hlavní obavou zdravotníků v souvislosti s intenzivními režimy, jako je 75 Hard Challenge, je riziko zranění v důsledku přetrénování nebo nesprávné formy během tréninku. Účastníci by měli dbát na to, aby naslouchali signálům svého těla, když se zapojují do jakéhokoli nového cvičebního režimu - zejména tak náročného, jaký vyžaduje tato výzva - a vyhnuli se tak možnému poškození způsobenému přílišným tlakem nad rámec toho, co je v danou chvíli bezpečné.

Další riziko spočívá v přísném dodržování zvoleného dietního plánu bez předchozího zvážení individuálních výživových potřeb: některé oblíbené diety používané spolu s těmito výzvami by mohly vést k nedostatku živin nebo k poruchám stravování, pokud by nebyly během celého procesu pečlivě sledovány.

Je nutné si uvědomit, že přestávky jsou nezbytné pro obnovu svalů a celkové pohody. V rámci 75 Hard Challenge nejsou stanoveny dny odpočinku, což by mohlo být problematické pro některé jedince, kteří potřebují více času na regeneraci mezi tréninky. Zařazení aktivních regeneračních lekcí, jako je jóga nebo strečink, může pomoci tento problém zmírnit a zároveň dodržet pravidla programu.

Zachování vyváženého přístupu

Aby účastníci 75 Hard Challenge uspěli a přitom neohrozili svůj dobrý zdravotní stav, měli by se před začátkem poradit se zdravotníky - zejména pokud mají již existující zdravotní potíže nebo obavy o svou současnou kondici. To jim umožní odpovídajícím způsobem přizpůsobit stravovací plány i cvičební postupy tak, aby tyto aspekty zůstaly bezpečné a zároveň účinné ve všech fázích tak intenzivního režimu.

Kromě toho může začlenění flexibility do každodenních úkolů (například výměna některých cviků, když se cítíte unavení) významně přispět k prevenci vyhoření a zároveň k dosažení požadovaných výsledků v průběhu času: koneckonců - psychická odolnost není jen o tom, že se neúnavně tlačíte dopředu, ale také o tom, že víte, kdy je třeba si na cestě udělat přestávku.

Odborníci zvažují účinnost a rizika účasti na 75 náročných výzvách, ale je důležité najít rovnováhu mezi intenzitou a udržitelností. Tím, že se člověk vyhne vyhoření a zajistí si dlouhodobý úspěch, může maximalizovat své šance na dosažení svých cílů při tomto intenzivním režimu.

Vyvážení intenzity a udržitelnosti

Americké ministerstvo zdravotnictví doporučuje jako ideální rozsah pravidelného cvičení 75-300 minut týdně v závislosti na osobní kondici. Lékaři z oblasti sportovní medicíny doporučují přesně dodržovat Frisellův plán, pokud je cílem člověka, aby se po absolvování výzvy zcela proměnil po psychické i fyzické stránce.

Předcházení vyhoření

Jednou z hlavních obav při zahájení 75 hard je riziko vyhoření kvůli přísným pravidlům a vysokým nárokům na čas, energii a nasazení. Abyste se tomu vyhnuli, zvažte zařazení dnů aktivní regenerace nebo odpočinku do své rutiny a zároveň dodržujte další každodenní úkoly, jako je čtení nebo fotografování pokroku. To může pomoci udržet motivaci, aniž by to ohrozilo celkové výsledky:

 • Aktivní zotavení: Věnujte se aktivitám s nízkou intenzitou, jako je jóga, strečink nebo procházky, které vašemu tělu umožní zotavit se z náročnějšího tréninku.
 • Dny odpočinku: Naplánujte si pravidelné přestávky od fyzické aktivity a zároveň se zaměřte na jiné aspekty sebezdokonalování, jako je vzdělávání v oblasti výživy nebo cvičení všímavosti.

Ensuring Long-Term Success

Zajištění dlouhodobého úspěchu

Nalezení dobrého programu, který odpovídá vaší kondici, je zásadní pro udržení dynamiky po 1. dni až do 75. dne - a dokonce i dále. Zvažte spolupráci s certifikovaným osobním trenérem, který dokáže přizpůsobit cvičení individuálním potřebám tak, aby zůstalo náročné, ale zároveň dosažitelné v každé fázi této cesty za lepším zdravím:

 • Personalizované tréninky: Trenér může vytvořit tréninkové plány na míru, které odpovídají vašim konkrétním cílům, schopnostem a preferencím.
 • Progresivní přetížení: Postupně zvyšujte intenzitu nebo objem tréninku, abyste se vyhnuli nárůstu síly a vytrvalosti.

Kromě adaptace fyzické kondice závisí dlouhodobý úspěch také na rozvoji psychické odolnosti. Zavedení strategií, jako je stanovení cílů, pozitivní samomluva a vizualizační techniky, může pomoci posílit odolnost v náročných chvílích, kdy se mohou objevit pokušení nebo neúspěchy v rámci tohoto přísného režimu.

Udržování rovnováhy s ostatními životními povinnostmi

75 Hard Challenge vyžaduje značné časové nasazení každý den na různé aktivity, jako je cvičení (uvnitř i venku), čtení knih literatury faktu a pořizování denních fotografií pokroku, což by mohlo potenciálně narušit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pokud není předem řádně řízeno. Zde je několik tipů, jak můžete tyto úkoly plynule začlenit do každodenní rutiny, aniž byste se jimi cítili zahlceni najednou:

 • Moudře si rozvrhněte čas: Vyhraďte si na každý úkol konkrétní čas během dne, aby se stal nedílnou součástí vaší rutiny, a ne další zátěží, která by se na něj nabalovala.
 • Stanovte si priority v péči o sebe: Dbejte na dostatečnou kvalitu spánku a pravidelné relaxační cvičení, jako jsou meditace nebo hluboká dechová cvičení - to pomůže celkové pohodě a zároveň zvýší výkonnost i během tréninku.

Pro zajištění dlouhodobého úspěchu je důležité najít rovnováhu mezi intenzitou a udržitelností při plnění výzvy 75 Hard Challenge. Dále se budeme zabývat životem po dokončení této výzvy a tím, jak si co nejlépe udržet zdravé návyky i po jejím skončení.

Preparing for Potential Setbacks

Život po 75 Hard Challenge

Je důležité mít plán pro život po dokončení 75 Hard Challenge. Horská dráha úspěchu a neúspěchu spojená s 75 Hard může u některých jedinců vyvolat recidivu, proto je zásadní posoudit osobní cíle a motivaci před začátkem. V této části se budeme zabývat udržováním zdravých návyků po skončení výzvy a přípravou na případné nezdary.

Udržování zdravých návyků po skončení výzvy

Jakmile dokončíte celý 75denní trénink psychické odolnosti, je důležité, aby veškerá vaše tvrdá práce nepřišla vniveč. Zde je několik tipů, jak si udržet zdravé návyky, které jste si během výzvy vytvořili:

 • Zůstaňte důslední: Pokračujte v dodržování vyvážené stravy a pravidelném cvičení i po ukončení 75. dne. Nezapomeňte, že pro dlouhodobý úspěch v oblasti fitness je klíčová důslednost.
 • Vytvářejte nové cíle: Stanovte si nové cíle týkající se vašeho zdraví nebo kondice, například uběhnout maraton nebo zhubnout. Udržujte se svěží tím, že budete měnit tréninky a kromě obvyklých cvičení v posilovně zkoušet i jiné aktivity, jako je jóga, plavání nebo pěší turistika.
 • Zařaďte rozmanitost: Předejděte nudě tím, že budete cvičení střídat a zkoušet různé aktivity, jako je jóga, plavání nebo pěší turistika, vedle tradičních cvičení v posilovně.
 • Sociální podpora: Tímto způsobem budete mít větší šanci zůstat zodpovědní a zároveň získáte přátele, kteří vás na této cestě povzbudí.

Příprava na možné neúspěchy

Nikdo není imunní vůči neúspěchům - ať už jsou způsobeny nemocí, zraněním, nebo prostě tím, že se nám nedaří dodržovat naše fitness návyky. Zde se dozvíte, jak se na tyto překážky připravit a překonat je:

 • Buďte realističtí: Uvědomte si, že neúspěchy jsou běžnou součástí každé fitness cesty, a je důležité, abyste na sebe nebyli příliš přísní, když k nim dojde. Soustřeďte se na to, abyste se z těchto zkušeností poučili a posunuli se dál.
 • Vytvořte pohotovostní plány: Připravte si záložní tréninkové varianty pro případ, že by váš obvyklý trénink nebyl možný kvůli počasí nebo jiným okolnostem. Pokud například nemůžete jít běhat ven, zkuste si místo toho zacvičit doma.
 • Upřednostněte dny odpočinku: Nezapomeňte, že odpočinek je stejně důležitý jako cvičení.

Začlenění těchto strategií pomůže zajistit dlouhodobý úspěch po dokončení 75 Hard Challenge a zároveň sníží pravděpodobnost relapsu. Nezapomeňte, že udržování zdravých návyků vyžaduje trvalé odhodlání; proto je nezbytné soustředit se na osobní cíle i po dosažení počátečních milníků, jako je dokončení tohoto transformačního programu duševní odolnosti.

Pokud uvažujete o zahájení 75 Hard, ale chcete získat více informací o možných rizicích spojených s intenzivními režimy, jako je tento, podívejte se do naší sekce, kde se probírají názory odborníků na účinnost a rizika, kliknutím sem.

Život po 75 Hard Challenge může být uspokojivou zkušeností, pokud si zachováte zdravé návyky a připravíte se na případné neúspěchy. Je důležité rozpoznat v rámci programu jakékoli červené signály, které by mohly naznačovat přetrénování nebo zranění, například vyhodnocení udržitelnosti stravy.

75 hard food

Červené vlajky v rámci výzvy 75 Hard Challenge

Je však nutné si uvědomit některé potenciální varovné signály v rámci výzvy, které mohou bránit vašemu pokroku, nebo dokonce způsobit škodu, pokud nejsou správně řešeny.

Rozpoznání příznaků přetrénování nebo zranění

Jednou z významných obav při zahájení 75 hard je riziko přetrénování nebo zranění kvůli jeho intenzitě a přísným pravidlům. Mezi příznaky přetrénování může patřit přetrvávající únava, snížená výkonnost, zvýšený počet zranění a hormonální nerovnováha. Abyste se těmto problémům vyhnuli během celé 75denní cesty:

 • Při tréninku dodržujte správnou formu, abyste zbytečně nezatěžovali svaly a klouby.
 • Zařaďte do svého programu dny aktivní regenerace a místo vysoce náročných aktivit provádějte cvičení s nízkou intenzitou, jako je jóga nebo strečink.
 • Pokud po tréninku pociťujete bolest nad rámec typické bolesti svalů, poraďte se před pokračováním ve cvičení s lékařem.

Hodnocení udržitelnosti stravy

Klíčovým aspektem úspěšného absolvování 1. až 75. dne je dodržování vhodného dietního plánu podle vašich individuálních potřeb. Ačkoli Frisella umožňuje účastníkům zvolit si vlastní dietu na základě osobních cílů, existují obavy, zda jsou některé diety dlouhodobě udržitelné:

 1. Módní diety: Vyhněte se módním módním dietám, které slibují rychlé výsledky, ale často postrádají základní živiny potřebné pro optimální zdraví. Místo toho se rozhodněte pro vyvážené stravovací plány zaměřené na plnohodnotné potraviny, jako jsou libové bílkoviny, ovoce a zelenina a zdravé tuky.
 2. Omezující diety: Extrémně restriktivní diety mohou vést k nedostatku živin nebo k poruchám stravování. Je nezbytné zvolit takový dietní plán, který nabízí dostatečnou výživu, aniž by dlouhodobě škodil.

Poraďte se s dietologem nebo odborníkem na výživu, abyste se ujistili, že zvolený dietní plán je udržitelný a vyhovuje vašim potřebám/cílům, s přihlédnutím k případným zdravotním problémům.

Udržování rovnováhy pro dlouhodobý úspěch

75 Hard Challenge vyžaduje přísné dodržování každodenních úkolů, což může být někdy motivující i zdrcující. Chcete-li dosáhnout trvalého úspěchu i po 75. dni:

 • Uvědomte si, že neúspěchy jsou normální během každého fitness programu - pokud vynecháte trénink nebo se spletete v dietě, nenechte se tím úplně vykolejit. Místo toho, abyste pokaždé začínali znovu od nuly, poučte se z těchto zkušeností a pokračujte vpřed.
 • Vytvořte si realistická očekávání ohledně toho, čeho chcete dokončením výzvy dosáhnout - nezapomeňte, že skutečná transformace vyžaduje více času a úsilí než jen 75 dní.
 • Najděte si podporu u přátel, rodinných příslušníků nebo v online komunitách, které se věnují právě pomoci ostatním úspěšně zvládnout jejich vlastní výzvy.

Začlenění těchto strategií nejenže pomůže zmírnit potenciální varovné signály v rámci 75 Hard Challenge, ale také významně přispěje k dosažení dlouhodobých zisků v oblasti psychické odolnosti spolu s fyzickým zlepšením během této transformační cesty.

Závěr

Závěrem lze říci, že 75 Hard Challenge je transformační program mentální odolnosti, který vyžaduje přísné dodržování šesti základních pravidel. Přestože absolvování celého 75denního programu může přinést určité výhody, včetně povzbuzení k volbě zdravějšího životního stylu a psychické odolnosti díky důslednosti, existují také obavy, že rizika převáží nad přínosy, pokud nebudou dodržovány správné pokyny týkající se bezpečného cvičení dvakrát denně a udržitelných diet vedoucích k selhání.

Než se k výzvě odhodláte, je důležité posoudit, zda jste na ni připraveni, a zjistit možná úskalí. Pro ty, kteří se cítí být motivováni intenzivními výzvami, jako je tato, však může stanovení dlouhodobých cílů a vytvoření strategií pro udržení zdravých návyků i po skončení výzvy vést k trvalým změnám.

Pokud hledáte vysoce kvalitní doplňky stravy, které podpoří vaši fitness cestu během nebo po zahájení 75 těžkých, podívejte se na Cibdol. Společnost Cibdol nabízí řadu doplňků stravy, které jsou vyrobeny z přírodních složek a jejichž kvalita a síla jsou hodnoceny nezávislými laboratořemi.

75 Hard Challenge je dobrý program pro ty, kteří chtějí zlepšit svou psychickou odolnost a kondici. Program vyžaduje, aby účastníci plnili každodenní úkoly po dobu 75 dní v kuse, bez dnů odpočinku. Některé z úkolů zahrnují přečtení 10 stran knihy z oblasti literatury faktu, vypití galonu vody a pořízení fotografií pokroku. Program také vyžaduje, aby účastníci dodržovali přísnou dietu a cvičili dvakrát denně po dobu 45 minut.

Program může být náročný, ale také obohacující. Mnoho účastníků uvedlo, že se po absolvování výzvy cítí sebejistěji a disciplinovaněji. Fotografie pokroku mohou být také skvělým způsobem, jak sledovat fyzické změny během celých 75 dní.

Je důležité poznamenat, že program není určen pro každého. Je důležité naslouchat svému tělu a v případě potřeby začít znovu. Důležitá je také aktivní regenerace, abyste předešli zranění a vyhoření.

Pokud jste pro tuto výzvu, zkuste to! Jen nezapomeňte brát to den po dni a zůstat odhodlaní plnit své cíle.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?