Ostropestřec mariánský a zdraví jater

Published:

Mléko z ostropestřce mariánského, vědecky známé jako Silybum marianum, se již po staletí používá jako bylinný lék na podporu zdraví jater a řešení různých onemocnění. Silymarin, účinná látka Silybum marianum (ostropestřce mariánského), má údajně silné antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat možnými přínosy ostropestřce mariánského při podpoře zdraví jater, prevenci a léčbě rakoviny, zdraví kostí, léčbě akné a kontrole diabetu 2. typu.

Dále se budeme zabývat vhodným dávkováním ostropestřce mariánského pro různé účely a populace – včetně domácích mazlíčků, jako jsou psi a kočky – a zároveň zdůrazníme důležitá bezpečnostní opatření, která je třeba při užívání tohoto doplňku dodržovat. Pochopíte-li, jak může ostropestřec mariánský přispět k celkovému zdraví díky jeho různým aplikacím v moderní medicíně, budete lépe vybaveni pro informované rozhodování o jeho zařazení do svého každodenního režimu nebo o jeho doporučení ostatním, kteří hledají přírodní prostředky pro své specifické potřeby.

Ostropestřec mariánský a zdraví jater

Ostropestřec mariánský, vědecky známý jako Silybum marianum, se již více než dva tisíce let používá k léčbě onemocnění jater a žlučníku. Jeho účinná látka, silymarin, je silným antioxidantem, který pomáhá chránit játra před toxiny, jako je například houba klobouk smrti (Amanita phalloides). Tento rostlinný přípravek se nejčastěji používá k léčbě virových infekcí a cirhózy jater. Ačkoli některé studie naznačují, že ostropestřec mariánský může být prospěšný při některých typech jaterních onemocnění, jiné výzkumy naznačují, že jeho účinnost není jednoznačná.

Ostropestřec mariánský a zdraví jater

Nedostatečné údaje podporující ostropestřec mariánský jako definitivní možnost léčby

Různé studie naznačují, že užívání ostropestřce mariánského může být prospěšné pro osoby s chronickou hepatitidou C nebo alkoholickou cirhózou, nicméně jiná šetření neprokázala při užívání tohoto doplňku žádné podstatné zlepšení těchto stavů. Podle analýzy Národního centra pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) zatím není k dispozici dostatek kvalitních důkazů, které by umožnily určit, zda ostropestřec mariánský může účinně léčit různé formy onemocnění jater. NCCIH také uvádí, že před vyvozením jednoznačných závěrů o jeho prospěšnosti pro zdraví jater je třeba provést důkladnější klinické studie.

Ve studiích na zvířatech se však ostropestřec mariánský jeví jako slibný prostředek ochrany před hepatotoxicitou vyvolanou léky (poškození jater způsobené léky) díky svým antioxidačním vlastnostem. V jedné studii bylo například zjištěno, že u potkanů, kterým byl podáván silymarin, došlo k menší toxicitě vyvolané acetaminofenem ve srovnání s těmi, kteří jej nedostávali (zdroj). Ačkoli jsou tato zjištění povzbudivá, před vydáním definitivních doporučení ohledně používání doplňků s ostropestřcem mariánským k prevenci nebo léčbě poškození jater způsobených léky je třeba provést další výzkum na lidských subjektech.

Je důležité si uvědomit, že ostropestřec mariánský není náhradou lékařské léčby a měl by být užíván pod vedením zdravotnického pracovníka. Pokud zvažujete užívání ostropestřce mariánského nebo jakéhokoli jiného doplňku stravy pro zdraví jater, poraďte se nejprve se svým lékařem, abyste s ním prodiskutovali možné přínosy, rizika a vhodné dávkování podle vašich individuálních potřeb.

V současné době není k dispozici dostatek údajů, které by podporovaly užívání ostropestřce mariánského jako definitivní možnosti léčby pro zdraví jater. Další výzkumy však odhalily další potenciální přínosy užívání ostropestřce mariánského, které stojí za zvážení.

Další zdravotní přínosy ostropestřce mariánského

Kromě potenciálních přínosů pro zdraví jater může ostropestřec mariánský poskytovat i další zdravotní výhody. Některé z nich zahrnují ochranu před úbytkem kostní hmoty díky lepší mineralizaci kostí, zvýšení produkce mateřského mléka u kojících matek, snížení výskytu lézí akné díky regulaci hormonální rovnováhy a zvládnutí prevence komplikací diabetu 2. typu. Výzkumy navíc naznačují, že složky obsažené v ostropestřci mariánském mají protizánětlivé účinky, které mohou zvýšit účinnost chemoterapie proti určitým druhům rakoviny.

Ostropestřec mariánský

Ochrana proti ztrátě kostní hmoty prostřednictvím zlepšené mineralizace kostí

Bylo prokázáno, že ostropestřec mariánský má pozitivní vliv na zdraví kostí. Studie na zvířatech naznačují, že účinné látky obsažené v ostropestřci mariánském mohou pomáhat chránit před úbytkem kostní hmoty tím, že podporují tvorbu nových kostních buněk a potlačují činnost buněk odpovědných za odbourávání kostí. Tento rostlinný lék by mohl být prospěšný pro ty, kterým hrozí lámavost kostí nebo jiná onemocnění související s křehkostí kostí.

Zvýšení produkce mateřského mléka u kojících matek

Kojícím matkám, které chtějí zvýšit tvorbu mateřského mléka, by mohla ulevit suplementace ostropestřcem mariánským. Studie provedená na kojících ženách zjistila, že u těch, které užívaly doplňky stravy s ostropestřcem mariánským, došlo ke zvýšení produkce mateřského mléka ve srovnání s těmi, které žádný doplněk stravy neužívaly. Předpokládá se, že za tento účinek je zodpovědný silymarin - jedna z účinných látek obsažených v Silybum marianum.

Redukce aknózních lézí regulací hormonální rovnováhy

 • Regulace hormonů: Výzkum naznačuje, že užívání ostropestřce mariánského může pomoci redukovat léze akné regulací hormonální rovnováhy. Ostropestřec mariánský má zřejmě antiandrogenní účinky, což znamená, že může blokovat působení mužských hormonů, které přispívají ke vzniku akné.
 • Protizánětlivé vlastnosti: Účinná látka ostropestřce mariánského, silymarin, má také silné protizánětlivé vlastnosti. To by mohlo dále přispívat k jeho schopnosti snižovat výskyt akné a podporovat zdravější pleť.

Kromě těchto výhod byl ostropestřec mariánský studován pro svou potenciální roli při zvládání prevence komplikací diabetu 2. typu a zvyšování účinnosti chemoterapie proti specifickým druhům rakoviny. Další studie mohou odhalit další způsoby, jakými může ostropestřec mariánský přispět ke zdraví a pohodě člověka.

Po staletí byl ostropestřec mariánský využíván ke zvládání řady potíží; tyto nové zdravotní výhody jsou jen některými z jeho možných aplikací. Silibinin, účinná složka extraktu z ostropestřce mariánského, může být schopen bojovat proti infekci virem hepatitidy C tím, že inhibuje replikaci viru.

Antivirální vlastnosti ostropestřce mariánského

Studie naznačují, že silibinin, složka obsažená v ostropestřci mariánském, je silná antivirová látka užitečná pro osoby s chronickou hepatitidou C, které nereagují na léčbu pegylovaným interferonem/ribavirinem. To poukazuje na potenciální terapeutické využití ostropestřce mariánského nejen pro podporu celkového zdraví jater.

Úloha silibininu v boji proti infekci virem hepatitidy C

Ukázalo se, že účinná látka silibinin, která se získává ze semen rostliny Silybum marianum, má významné protivirové vlastnosti proti viru hepatitidy C (HCV). Výzkum naznačuje, že silibinin inhibuje replikaci HCV tím, že zasahuje různé fáze životního cyklu viru. Může například blokovat vstup viru do hostitelských buněk a bránit uvolňování nových virionů z infikovaných buněk. Studie na zvířatech navíc prokázaly jeho schopnost snižovat poškození jater způsobené toxiny, jako je například amanita phalloides (hřib smrtihlav).

 • Inhibice vstupu viru: Silibinin zřejmě narušuje procesy vazby a fúze HCV na membrány hostitelských buněk. Bylo zjištěno, že silibinin brání vazebným a fúzním postupům HCV, které jsou nezbytné pro vstup viru do jaterních buněk, a tím brání jeho schopnosti založit infekci.
 • Silibinin je účinný při vstupu viru do jaterních buněk.
 • Potlačení virové replikace: Studie ukazují, že silibinin může také inhibovat základní enzymy potřebné pro syntézu HCV RNA v infikovaných buňkách. V důsledku toho omezuje replikaci viru a snižuje celkovou hladinu cirkulujících virových částic.
 • Prevence uvolňování viru: Bylo zjištěno, že silibinin narušuje sestavování a vylučování nových částic HCV z infikovaných buněk, což dále snižuje šíření viru v játrech.

Užívání ostropestřce mariánského ve formě tekutého extraktu nebo doplňku stravy obsahujícího jeho účinné látky může pomoci zlepšit výsledky léčby u osob s chronickou hepatitidou C, které nereagovaly dobře na konvenční léčbu. Před použitím ostropestřce mariánského jako doplňkové léčby infekce HCV je však nezbytné poradit se s odborníkem. Ostropestřec mariánský se jeví jako slibný bylinný lék na poškození jater způsobené toxiny, jako je např. houba smrtící čepička. Je důležité si uvědomit, že ostropestřec mariánský nenahrazuje lékařskou léčbu a neměl by se používat jako primární léčba jakéhokoli zdravotního stavu.

Protivirové vlastnosti ostropestřce mariánského byly podrobně studovány a jeho silibininová složka se ukázala jako slibná v boji proti infekci virem hepatitidy C. Pokud přejdeme k podpoře léčby rakoviny pomocí ostropestřce mariánského, je potenciál zvýšení účinnosti chemoterapie pomocí složek, které se v této bylině nacházejí, slibnou cestou pro další výzkum.

Ostropestřec mariánský

Podpora léčby rakoviny ostropestřcem mariánským

Výzkumy ukazují, že složky obsažené v ostropestřci mariánském mají protizánětlivé účinky, které mohou zvýšit účinnost chemoterapie proti specifickým druhům rakoviny. Bylo prokázáno, že složky ostropestřce mariánského potlačují sekreci angiogenních cytokinů, které mohou bránit proliferaci nádorových buněk. V této pasáži se budeme zabývat potenciálními výhodami ostropestřce mariánského při podpoře léčby rakoviny a jeho schopností bránit rozvoji nádorů.

Zvýšení účinnosti chemoterapie pomocí složek ostropestřce mariánského

Ostropestřec mariánský obsahuje aktivní složky, jako jsou silymarin a silibinin, které vykazují antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. Silymarin a silibinin mají potenciál chránit zdravé buňky před poškozením způsobeným chemoterapií a zároveň zvyšovat její účinnost proti rakovinným buňkám. Například studie publikovaná v časopise Cancer Letters uvádí, že silibinin senzibilizuje buňky lidského kolorektálního karcinomu k apoptóze (buněčné smrti) vyvolané oxaliplatinou, čímž zvyšuje účinnost tohoto léku.

Antiangiogenní potenciál ostropestřce mariánského v chemoprevenci rakoviny

Kromě své role při zvyšování účinnosti chemoterapie se zdá, že ostropestřec mariánský vykazuje antiangiogenní potenciál. Angiogeneze je proces, při kterém se z již existujících cév vytvářejí nové cévy, což je klíčový faktor pro růst nádorů a jejich metastazování, protože nádory potřebují ke svému přežití dostatečné zásobení krví. Inhibicí sekrece angiogenních cytokinů může ostropestřec mariánský tento proces narušit a omezit progresi rakoviny.

Ve studiích na zvířatech s myší s rakovinou prostaty nebo plic léčenou silibininem vědci pozorovali významné snížení růstu nádorů a jejich metastazování. K určení nejvýhodnějšího dávkování a délky užívání ostropestřce mariánského jako doplňku stravy pro léčbu rakoviny je zapotřebí dalšího výzkumu.

Před zařazením ostropestřce mariánského do režimu léčby rakoviny je nezbytné poradit se s poskytovatelem zdravotní péče. Před zařazením ostropestřce mariánského do plánu léčby rakoviny je nezbytné poradit se s lékařem, který vám může poradit s vhodným dávkováním.

Ostropestřec mariánský se ukázal jako slibný přírodní doplněk pro podporu léčby rakoviny a je třeba provést další výzkum, aby bylo možné určit nejlepší dávkování a bezpečnostní hlediska. Pro ty, kteří se zabývají ostropestřcem mariánským jako doplňkovou léčbou, je důležité porozumět vhodnému dávkování a možným kontraindikacím u některých osob.

Dávkování ostropestřce mariánského a bezpečnostní aspekty

U některých jedinců se může při perorálním užívání ostropestřce mariánského objevit alergická reakce, proto by měly být opatrné těhotné ženy, osoby s cukrovkou a osoby alergické na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae/Compositae). Těhotné ženy, osoby s cukrovkou a osoby alergické na rostliny z čeledi Asteraceae/Compositae by měly být před užíváním ostropestřce mariánského jako doplňku stravy nebo léčby opatrné. Tento článek se zabývá informacemi o dávkování pro dospělé, domácí zvířata a možnými nežádoucími účinky i úvahami.

Alergické reakce a kontraindikace pro určité jedince

Mléko z ostropestřce může v některých případech způsobit gastrointestinální potíže, jako je nevolnost, průjem, nadýmání nebo plynatost. Je důležité začít s nízkou dávkou extraktu z ostropestřce mariánského, abyste zjistili reakci svého organismu, a teprve poté v případě potřeby dávku postupně zvyšovat. Pokud se u vás po užití doplňků stravy s ostropestřcem mariánským objeví závažné nežádoucí účinky, jako jsou potíže s dýcháním nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Vhodné dávkování pro dospělé, psy a kočky

 • Dospělí: Doporučená denní dávka ostropestřce mariánského pro zdravé dospělé se liší v závislosti na faktorech, jako je věk a celkový zdravotní stav, ale obvykle se pohybuje v rozmezí 150 mg - 450 mg denně rozdělených do tří dávek (zdroj). Některé studie naznačují, že užívání vyšších dávek až do 600 mg/den může být při léčbě onemocnění souvisejících s játry účinnější; před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu se však vždy poraďte se svým lékařem.
 • Psi: Ostropestřec mariánský může být prospěšný i pro psy, zejména pro ty, kteří mají problémy s játry. Obecným doporučením je podávat 50-200 mg extraktu z ostropestřce mariánského na 10 kg tělesné hmotnosti denně (zdroj). Před podáváním jakýchkoli doplňků stravy nebo léků svému domácímu mazlíčkovi je však nutné poradit se s veterinárním lékařem.
 • Kočky: U koček je doporučené dávkování přibližně 5 mg - 10 mg na kg (2,2 libry) tělesné hmotnosti denně (zdroj). Stejně jako u psů se před podáváním ostropestřce mariánského nebo jakéhokoli jiného doplňku stravy kočce vždy poraďte s veterinárním lékařem.

Závěrem lze říci, že ačkoli se ostropestřec mariánský jeví jako obecně bezpečný a potenciálně prospěšný při různých zdravotních potížích souvisejících s funkcí jater i mimo ně, je nezbytné, aby jedinci, kteří zvažují užívání tohoto rostlinného přípravku, vzali v úvahu možné nežádoucí účinky a interakce s jinými léky. Při určování vhodného dávkování pro sebe nebo své domácí mazlíčky vždy vyhledejte odbornou radu poskytovatele zdravotní péče nebo veterinárního lékaře.

Před užíváním ostropestřce mariánského je nezbytné poradit se s odborníkem, protože tento doplněk stravy může v kombinaci s některými léky vést k nežádoucím účinkům. Dále je třeba při užívání tohoto doplňku vzít v úvahu pochopení vhodných dávek pro dospělé osoby, psy a kočky. Prozkoumejme nyní často kladené otázky týkající se ostropestřce mariánského, abychom získali další informace o jeho užívání.

Výhody ostropestřce mariánského

Často kladené otázky o ostropestřci mariánském

V této sekci se zabýváme nejčastějšími otázkami týkajícími se užívání ostropestřce mariánského, například kdy jej užívat (ráno nebo večer), jaké léky by se neměly užívat společně s ním, jak dlouho trvá snížení jaterních enzymů nebo detoxikace jater. Naším cílem je objasnit tato témata na základě dostupných výsledků výzkumu.

Kdy užívat ostropestřec mariánský pro optimální výsledky

Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, zda je pro konzumaci ostropestřce mariánského nejvhodnější ráno nebo večer. Některé studie však naznačují, že rozdělení denní dávky na dvě části a jejich konzumace s jídlem může zlepšit vstřebávání a účinnost silymarinu, účinné látky obsažené v ostropestřci mariánském. V konečném důsledku je důslednost v načasování a dodržování doporučeného dávkování klíčovým faktorem pro získání optimálního prospěchu z tohoto bylinného přípravku.

Lékové interakce s ostropestřcem mariánským

Ostropestřec mariánský se zdá být pro většinu lidí bezpečný, nicméně existují určité léky, které mohou s tímto doplňkem negativně interagovat:

  Přípravky na břišní lék
 • Substráty cytochromu P450: Ostropestřec mariánský může ovlivňovat enzymy zodpovědné za odbourávání léků, jako jsou statiny, antihistaminika a blokátory kalciových kanálů. Před kombinací těchto léků s ostropestřcem mariánským se poraďte se svým lékařem.
 • Raloxifen: Tento lék užívaný především ženami ohroženými osteoporózou může mít sníženou účinnost, pokud je užíván současně s ostropestřcem mariánským, a to z důvodu možných změn v jeho metabolismu v těle.
 • Takrolimus: Kombinace takrolimu, léku potlačujícího imunitu, s ostropestřcem mariánským může vést ke zvýšení hladiny tohoto léku v krvi a možným nežádoucím účinkům. Před společným užíváním těchto látek se poraďte se svým lékařem.

Před užíváním ostropestřce mariánského je nutné se poradit se zdravotníkem, pokud užíváte nějaké léky nebo máte již existující zdravotní potíže. Další informace o možných interakcích mezi ostropestřcem mariánským a jinými léky naleznete na stránce WebMD o ostropestřci mariánském.

Ostropestřec mariánský

Otázky týkající se ostropestřce mariánského

Co je nevýhodou ostropestřce mariánského?

Ostropestřec mariánský má obecně jen málo nežádoucích účinků, ale u některých lidí se mohou vyskytnout gastrointestinální problémy, jako je nevolnost, průjem nebo nadýmání. Navíc může docházet k interakcím s některými léky, jako jsou léky na ředění krve a léky proti alergii. Před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu se vždy poraďte se zdravotníkem.

Co dělá ostropestřec mariánský s vaším tělem?

Ostropestřec mariánský obsahuje silymarin, který má antioxidační a protizánětlivé vlastnosti podporující zdraví jater tím, že chrání jaterní buňky před poškozením a podporuje jejich regeneraci. Pomáhá také při zvládání cukrovky 2. typu, léčbě akné, zlepšování zdraví kostí a prevenci rakoviny.

Je ostropestřec mariánský skutečně prospěšný pro vaše játra?

Ano, ostropestřec mariánský je díky své účinné látce silymarinu prospěšný pro zdraví jater. Silymarin poskytuje antioxidační ochranu před toxiny a volnými radikály a zároveň podporuje růst nových zdravých jaterních buněk. Výsledky se však mohou lišit v závislosti na individuálních faktorech, jako je anamnéza nebo životní styl.

Je bezpečné užívat ostropestřec mariánský každý den?

Všeobecně lze říci, že denní užívání ostropestřce mariánského je považováno za bezpečné pro většinu jedinců, pokud je užíváno v doporučených dávkách (do 420 mg/den). Před pravidelným zařazením jakéhokoli doplňku stravy do svého jídelníčku se však vždy poraďte s odborníkem.

Závěr

Obecně se zdá, že ostropestřec mariánský má potenciální přínos pro zdraví jater, prevenci a léčbu rakoviny, zdraví kostí, léčbu akné a léčbu cukrovky 2. typu. Ačkoli důkazy o jeho užitečnosti při léčbě alkoholického onemocnění jater nejsou jednoznačné, přesto by mohl být nápomocen osobám, které podstupují toxickou chemoterapii jater.

Při užívání ostropestřce mariánského jako doplňku stravy nebo bylinného přípravku je důležité zvážit dávkování a bezpečnostní opatření. Před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu se vždy poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?