Mohlo By Se CBD Stát Antibiotikem?

Last updated:

Published:

Vztah mezi infekcí a konvenčními antibiotiky

Mohlo by být CBD užitečné v boji proti rezistentním kmenům bakterií? Studie z University of Queensland v Austrálii něco takového tvrdí. Předtím, než se detailněji podíváme na tuto studii, si povíme něco o vztahu mezi bakteriemi a antibiotiky.

Od přelomového objevu penicilínu Alexanderem Flemingem v roce 1928 byla antibiotika nezbytným nástrojem v boji proti bakteriálním infekcím. A i když i dnes používáme osvědčená antibiotika, bakterie se vyvíjejí. Při styku s antibiotiky jsou některé bakterie, houby a paraziti schopni se adaptovat a vyvinout si rezistenci proti těmto látkám.

Je vhodné zmínit, že mikrobiální rezistence byla pouze otázkou času, jelikož genetický kód bakterií se v průběhu času mění. Nicméně se předpokládá, že nadbytečné užívání antibiotik signifikantně zrychlilo tento výskyt rezistentních kmenů.

Podle Světové Zdravotnické Organizace je mikrobiální rezistence "stoupající vážnou hrozbou, která může ohrozit celosvětovou populaci a která vyžaduje řešení". Řada vědců se tedy pustila do identifikování sloučenin, které by mohly být využité v boji proti škodlivým bakteriím. Jedna z těchto zkoumaných sloučenin je i kanabidiol (CBD), což je kanabinoid, který můžeme nalézt v rostlině Cannabis sativa.

Vědci objevují nové způsoby, jak se vypořádat s infekcemi a s rezistentními bakteriemi

Dr. Mark Blaskovich je vedoucím programu s názvem Community for Open Antimicrobial Drug Discovery a také jedním z výzkumníků v Institute for Molecular Bioscience na University of Queensland. Tento vědec zjistil, že CBD je efektivní proti gram-pozitivním bakteriím. Mezi gram-pozitivní bakterie spadají například kmeny Staphylococcus aureus (běžný původce kožních infekcí) a Streptococcus pneumoniae (běžný původce bakteriálního zápalu plic).

Dr. Blaskovich prezentoval svá zjištění na každoročním setkání American Society for Microbiology. In vitro vzorky obou typů gram-pozitivních bakterií byly ošetřeny syntetickým CBD. Výsledky vedly Dr. Blaskoviche k závěru, že CBD pracovalo na podobné úrovni jako antibiotika vancomycin a daptomycin, která jsou na předpis. Dále také zjistil, že CBD zdánlivě funguje proti gram-pozitivním kmenům rezistentních bakterií, tedy proti něčemu, vůči čemu již komerční antibiotika přestávají působit.

"Aktivita byla zachována vůči rezistentním kmenům bakterie Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA), Streptococcus pneumoniae_ (MDR) a Enterococcus faecalis (VRE). Kanabidiol prokázal baktericidní účinky, měl nízké předpoklady k navození rezistence a byl aktivní vůčí MRSA biofilmům".

Tým vypracoval také další studii, ve které byla použita CBD mast k léčbě kožní infekce u myší. I u této studie byly výsledky pozitivní, i když CBD nevyléčilo infekci, ale pouze snížilo počet bakteriálních buněk.

Mohlo by se CBD stát antibiotikem?

I když by bylo snadné začít velebit tuto práci jako obrovský průlom v antibakteriálních vlastnostech CBD, je příliš brzy na to odepisovat penicilin.

I když se věří, že účinnost CBD spočívá v jeho schopnosti útočit na biofilm, který obklopuje bakteriální buňky, autoři této studie si stále nejsou jisti mechanismem účinku CBD. Tyto nedostatky také zmínili. Dr. Blaskovich poznamenal, že jelikož se jedná o předběžné výsledky, je příliš brzy na to začít léčit infekce pomocí CBD.

Studie byla také vypracovaná v in vitro (mimo lidské tělo) prostředí a existuje riziko, že při klinických studiích nedojde ke stejným výsledkům. Několik sloučenin prokazuje antibakteriální vlastnosti v Petriho miskách, ale tyto vlastnosti postrádá při klinických testech. Je také vhodné poznamenat, že obě dvě studie byly vypracovány v kolaboraci s firmou Botanix Pharmaceuticals Ltd. Tato společnost se specializuje na CBD produkty.

Nicméně, tento výzkum by mohl být signifikantním krokem vpřed pro CBD a jeho potenciální boj vůči bakteriální rezistenci. CBD i nadále vykazuje dobrý bezpečnostní profil a není považováno za toxickou látku a to i ve větších dávkách. Naštěstí Dr. Blaskovich a jeho tým mají v plánu pokračovat ve svém výzkumu a budou testovat vliv CBD na infekci na zvířecím modelu. Existuje naděje, že budeme schopni identifikovat, které bakteriální kmeny by mohlo CBD zabít či alespoň zpomalit jejich růst a také bychom mohli zjistit i mechanismus účinku CBD.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?