CBD Pro Vaše Srdce

Last updated:

Published:

Hlavní příčina úmrtí v Evropě a v USA

Vztah mezi CBD a srdečními chorobami je komplexní. Nejenže existuje řada faktorů, které ovlivňují vznik kardiovaskulárního onemocnění (CVD), ale v některých případech (kterým se také budeme věnovat) si vědci stále nejsou jistí mechanismem účinku CBD.

Nicméně známe několik věcí, kterými si můžeme být jistí. Ať už se podíváte na statistiky v Evropě či v USA, kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí. V roce 2017 bylo 45% všech úmrtí v Evropě způsobeno kardiovaskulárními onemocněními. I když si možná říkáte, že se jedná o šokující způsob, jakým představit toto téma, je důležité vědět, jaký dopad CVD mají.

Naštěstí existuje několik léků, které nám mohou pomoci vyléčit CVD, ale mnoho z nich má naneštěstí i vedlejší účinky. Vzhledem k prevalenci kardiovaskulárních onemocnění se vědci po celém světě snaží objevit nové metody léčby, které jsou efektivní a které mají minimální vedlejší účinky. Jedna ze sloučenin, která je často součástí těchto výzkumů, je CBD. I když je většina výsledků zatím předběžných, některé z těchto výsledků jsou opravdu slibné.

Co je to kardiovaskulární onemocnění a co jej způsobuje?

Kardiovaskulární onemocnění jsou skupinou onemocnění, které postihují srdce a krevní cévy. Mezi tato onemocnění patří například angina pectoris, infarkt myokardu, srdeční mrtvice či arytmie. Centrem vašeho CVD je vaše srdce. Srdce je zodpovědné za přenos nezbytných prvků a sloučenin jako je například kyslík, hormony a živiny a pokud se naše srdce zastaví, pak naše tělo moc dlouho nevydrží.

Pokud omezíte srdeční svaly a obrovskou síť tepen, pak uvidíte, jak snadno vzniknou závažné problémy. Představte si, co by se asi stalo, kdybyste přelomili zahradní hadici. Voda by neustále proudila, až by nakonec přelomení uvolnila a nebo by hadice praskla. Stejný princip lze aplikovat i na naše srdce.

Nezdravý životní styl dále komplikuje tuto situaci. Ať už se jedná o sladké či mastné jídlo, sedavý životní styl, chronický stres, kouření či pití alkoholu. Cokoliv co provádíte ve velkém přispívá ke vzniku kardiovaskulárního onemocnění.

Vztah mezi CBD a kardiovaskulárními onemocněními

Jak jsme již zmínili, mnoho vědců se snaží zjistit, zda by CBD mohlo ovlivnit kardiovaskulární onemocnění.

• CBD a krevní tlak

Studie z roku 2007, která byla publikovaná v The American Society for Clinical Investigation ukázala pozitivní výsledky při podání samostatné dávky CBD, která dokázala snížit krevní tlak.

Devět dobrovolníků (všechno muži) obdrželo buď 600 mg CBD a nebo placebo před změřením krevního tlaku. Pacienti, kteří obdrželi CBD měli nižší krevní tlak v porovnání s placebo skupinou, ale dopad tohoto snížení byl citelný před i po vystavení stresu. Studie své testování uzavřela následovně "okamžité podání CBD snižuje u lidí krevní tlak při klidu i při stresu".

I když se jedná o malou studii, výsledky jsou velice podstatné. Vysoký nebo abnormální krevní tlak je považován za hlavní příčinu ischemické choroby srdeční.

• CBD a stres

Výše zmíněná studie se zmínila i o dalším klíčovém faktoru, který přispívá ke vzniku kardiovaskulárního onemocnění - stresu. The Einstein Institute for Heart and Vascular Health v roce 2009 zjistil, že existují důkazy, které podporují teorii, že psychosociální stresory přispívají ke vzniku CVD. Věří se, že je to z důvodu tvorby adrenalinu a kortizolu, ke které dochází z důvodu zvýšeného krevního tlaku, který je zvýšený stresem.

Ačkoli mnoho studií je stále ve fázi testování na zvířatech, má se za to, že snižování stresu je nezbytným atributem CBD díky usnadnění „signalizace zprostředkované endokanabinoidy“.

• CBD a arytmie

Srdeční arytmie znamená, že pacient má nepravidelný srdeční rytmus - buď je moc rychlý a nebo příliš pomalý. Abnormální změny v srdečním tepu mohou vést k palpitaci, nevolnosti a bolesti na hrudi. V nejhorším případě může arytmie vést i k srdeční mrtvici či srdečnímu selhání. In vivo studie (uvnitř žijícího organismu) zjistila, že CBD vykazuje kardioprotektivní vlastnosti.

Myší model s arytmií způsobenou ischemií obdržel dávku CBD asi 10 minut před okluzí tepny a 10 minut před reperfuzí. Tato studie ukázala, že "CBD snížilo celkové množství arytmií způsobených ischemií a velikost infarktu, pokud došlo k podání před ischemií" a také "velikost infarktu byla také snížena, pokud došlo k podání CBD před reperfuzí".

Pokud to zní všechno moc komplikovaně, tak nemějte strach. V podstatě vědci vytvořili nepravidelný srdeční rytmus tím, že omezili arterie (ischemie) před vyčištěním překážky a nastolením přirozeného srdečního rytmu (reperfuze). Je důležité zmínit, že autoři této studie si i přes to nejsou jistí mechanismem účinku CBD na arytmii.

Prevence je nejlepší léčbou kardiovaskulárních onemocnění

Jedná se trochu o klišé, ale prevence je nejdůležitější strategií v boji proti kardiovaskulárním onemocněním. Dopad faktorů a našeho životního stylu, jako je například stravování a cvičení, by neměl být přehlížen. Malé změny v denních zvyklostech mohou mít pozitivní dopad na vaše zdraví.

Kardiovaskulární onemocnění jsou závažnou chorobou a jakákoliv léčba by měla být prováděna pod dohledem lékaře. Navíc, mnoho výzkumů, které se zabývají vlivem CBD na CVD, stále probíhá. Nicméně jsme zmínili řadu výzkumů a díky těmto informacím můžete debatovat s vaším lékařem o užívání CBD na denní bázi.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?