Může Vám CBD Pomoci Se Soustředěním?

Published:

Stigma spojené s CBD a dopad této sloučeniny na soustředění

Existuje běžný omyl ohledně účinků CBD. Vzhledem k tomu, že je tento kanabinoid spjatý s druhem Cannabis sativa, často se předpokládá, že tato sloučenina je kontraproduktivní a neměli bychom ji používat, když se chceme soustředit.

Mnoho uživatelů si myslí, že pokud THC (psychotropní bratranec CBD) narušuje soustředění, pak CBD má stejné účinky. Nicméně to není pravda. Chemická struktura CBD nemá stejnou afinitu k navázání CBD na receptory CB1 - to jsou receptory, které jsou spjaty s motivací a náladou - na rozdíl od THC.

Navíc, v roce 2018 zveřejnila Světová Zdravotnická Organizace obsáhlou recenzi CBD. Po prozkoumání dostupného výzkumu se shodli na tom, že "CBD nevykazuje žádné účinky, které by vedli k jeho zneužívání či ke vzniku závislosti". Dále dodávají, že "k dnešnímu datu neexistuje žádný důkaz rekreačního užívání CBD či žádné zdravotní obtíže, které by byly spojené s užíváním čistého CBD".

Nyní když víme, že by CBD nemělo negativně ovlivnit naši mentální kapacitu, se můžeme pustit do prozkoumání následující otázky. Může CBD zlepšit naši schopnost se soustředit? Abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, musíme nejprve pochopit faktory, které mohou ovlivnit naši schopnost se soustředit.

Proč máme problémy se soustředěním?

Pokud se opravdu musíme soustředit, tak nás i ten nejmenší hluk, jako je například zvuk rádia z vedlejší místnosti, může rušit. V tomto případě je řešení jednoduché - zbavte se rušivého elementu. Nicméně, nejen technologie je zodpovědná za odvádění pozornosti. Dále nám poruchu soustředění může způsobit nedostatek spánku, stres a kognitivní poruchy.

Působení spánkové deprivace na náš výkon je velice dobře zdokumentováno v článku, který byl publikován v časopise Neuropsychiatric Disease and Treatment. Došlo k zjištění, že nedostatek spánku způsobuje snížení kognitivních funkcí a zvyšuje hladinu neurochemikálie zvané kortizol. Obecně platí, že nízká hladina kortizolu je užitečná k vypořádání se se stresovou odpovědí našeho těla.

Nicméně, druhá studie, která byla vypracovaná na University of Limburg zjistila, že zvýšená hladina kortizolu také snížila naši pozornost. Kombinace nedostatku spánku se stresem vede k naprosté nemožnosti se soustředit.

Co nám říká výzkum o účincích CBD na naši schopnost se soustředit?

Pokud jste jeden z milionů lidí, kteří se nejenže nemohou pořádně vyspat, ale také se cítíte vystresovaně, pak jsou vaše možnosti ve zlepšení vašeho soustředění značně limitované. Zdá se, že si vědci myslí totéž o možnostech léčby a přesunuli svou pozornost k CBD.

I když nejsou žádné specifické výsledky týkající se přímého dopadu CBD na naše soustředění, existují studie, které zkoumají vliv této sloučeniny na spánek a stres. Vzhledem k tomu, že tyto dva faktory signifikantně ovlivňují naší schopnost se soustředit, mohou být tyto výsledky velice důležité.

Pojďme se nejprve podívat na studii, která zkoumala vliv CBD na spánek. Po dobu čtyř dnů podávali vědci z Oddělení Neurologie a Chování na University of Sao Paulo 2,5, 10 a 40 mg/kg CBD dospělým myším. Výsledky naznačují, že "zdá se, že akutní podání CBD zvyšuje celkovou dobu spánku a také zvyšuje spánkovou latenci v průběhu světelné části dne".

I když tyto výsledky vypadají slibně, ne všichni mají snadné usínání. Stres je známým faktorem, který narušuje náš spánkový cyklus a tudíž se nabízí jedna otázka. Co nám říká výzkum o vztahu mezi CBD a stresem?

Studie, která byla publikovaná v časopise International Journal of Neuropsychopharmacology zjistila, že pokud se vystresovaným myším podalo CBD, pocítily tyto myši anxiolytické účinky, díky spolupráci mezi touto sloučeninou a endokanabinoidní signalizací. I když tyto výsledky naznačují vztah mezi endokanabinoidním systémem a stresovou odpovědí, je nezbytné tyto výsledky napodobit i na lidském modelu.

Co víme o CBD a soustředění

Vzhledem ke zmíněným důkazům by CBD mohlo potenciálně pomoci se soustředěním. I když tato sloučenina nemůže odstranit rušivé elementy jako je telefon či hluk v kanceláři, může vám pomoci s vaším spánkem a se stresovou odpovědí vašeho těla, což jsou faktory, které ovlivňují naše soustředění.

Je důležité zmínit, že uvedené studie jsou stále předběžné a jsou vypracované na zvířecích modelech. Ještě je stále co objevovat a k plnému pochopení potenciálu CBD bude potřeba vypracovat mnoho dalších studií. Pokud vás zajímá vliv CBD na spánek, stres či soustředění, pak před tím, než jej začnete užívat, si promluvte se svým lékařem.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?