CBD & Závislost Na Nikotinu: Může CBD Olej Pomoci Přestat S Kouřením?

Last updated:

Published:

Kouření je globální epidemií

Pokud by se vás někdo zeptal na otázku, se kterým zlozvykem by většina lidí chtěla přestat, co byste odpověděli? Vzhledem k tomu, že přes 1.1 miliardy lidí kouří, je dost možné, že byste řekli s kouřením.

Pro nekuřáka je těžké si představit, proč by lidé riskovali čas, peníze a jejich zdraví pro zlozvyk, který každoročně zabije více než 8 milionů lidí. Nicméně pro kuřáky je závislost na cigaretách, nebo přesněji na nikotinu obsaženém v tabáku výzvou, se kterou se musejí utkat každý den.

Předpokládá se, že nikotin je stejně návykový jako heroin, kokain a alkohol a odolat touze si každé ráno zapálit cigaretu může být velice obtížné. Dobrou zprávou je, že kuřáci mohou přestat a často také přestanou s kouřením. Většinou potřebují podporu a naučit se přerušit řetězec kouření. Tato podpora může přijít v mnoha formách - například ve skupinové terapii, nikotinových náplastech, e-cigaretách a podle předběžných studií i ve formě CBD.

Jak by CBD mohlo pomoci lidem přestat s kouřením?

Myšlenka je taková, že CBD by mohlo pomoci přestat s kouřením a tento koncept poprvé přišel na svět v předběžné studii z roku 2013. Naštěstí od té doby uběhlo již několik let a naše znalosti o kanabinoidech, endokanabinoidním systému a CBD jsou obsáhlejší.

S lepším pochopením problému se vědci znova pustili do práce a snažili se zjistit, zda má CBD účinek na kouření a také na závislosti obecně. Nejprve začneme s výsledky studie z roku 2013.

Tato studie byla vypracovaná na University College London a vědci pracovali s dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou metodou, jejíž cílem bylo zjistit, zda by CBD mohlo pomoci s léčbou závislosti na nikotinu. Studie se účastnilo 24 kuřáků a 12 z nich obdrželo inhalátor s CBD a zbytek obdržel placebo. Pacientům bylo řečeno, že pokud by měli chuť kouřit, ať použijí inhalátor místo cigarety.

V průběhu týdne se počítal počet "kouření" u obou skupin. V placebo skupině nebyl žádný rozdíl mezi počty chutí na cigaretu. Nicméně v CBD skupině klesl počet potenciálně vykouřených cigaret o 40%. Výsledky také naznačovaly "určité zachování tohoto účinku při dalším sledování".

I když tyto výsledky vypadají pozitivně, je důležité vzít v potaz dva hlavní faktory. Prvním faktorem je čas. Tato studie trvala pouze týden a obecně platí, že abstinenční příznaky užívání nikotinu odezní až po několika měsících (chuť na cigaretu, deprese, podrážděnost, úzkost). Dalším faktorem je velikost vzorku, který v případě této studie byl velice malý. Tato studie avšak položila základ pro další a širší studie.

Co nám další studie říkají o účinnosti CBD v léčbě závislosti na nikotinu?

Studie z roku 2018 také z University College London na to šla trochu jinak. Tentokrát se snažili zrušit naučené chování a pozornostní selekci, kterou kuřáci vykazují. Pozornostní selekce znamená, že naše tělo si spojí různé akce poté, co zaznamenalo řadu podnětů.

Například mnoho kuřáků má svou první cigaretu během ranního čaje či kávy. V průběhu let si náš mozek spojí tyto dvě akce. Bez toho, aniž by si to kuřák uvědomil, dostane chuť na cigaretu vždy, když uvidí šálek čaje či kávy.

Pacienti obdrželi buď 800mg orální dávku CBD a nebo placebo a poté jim byly ukázány obrázky tabákových podnětů (kouřící lidé, popelníky atd.). Skupina s CBD zaznamenala snížení v "chuti a potěšení z cigaretových podnětů", zatímco skupina s placebem zůstala beze změny. Tato studie se liší od originální studie tím, že identifikuje mechanismy, které jsou spjaty s potenciální účinností CBD. Výsledky naznačují, že CBD cílí na neurokognitivní procesy (tedy co se děje uvnitř našich mozků), které jsou spojeny s nikotinem.

CBD a závislost: co nás čeká?

Pokud vezmete v potaz výsledky výše zmíněných studií společně s několika dalšími zvířecími studiemi, které se zabývali účinností CBD na mechanismus závislosti, tak jsou výsledky poměrně slibné.

V kombinaci s anxiolytickými účinky CBD (úzkost je jedním z hlavních abstinenčních příznaků), by CBD mohlo v budoucnu pomoci se závislostí na nikotinu. I přesto je stále potřeba vypracovat více důkladných studií, které se tímto problémem budou zabývat. Jedna věc je ale jistá: kouření je zlozvykem, kterého se lidstvo jen tak nezbaví. Světová Zdravotnická Organizace tvrdí, že "tabák zabije až polovinu svých uživatelů". Je možné se vyhnout až 550 milionům úmrtí pomocí lepšího výzkumu, silnější vůle a v budoucnosti i CBD.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?