Jak Se Vyrábí CBD Olej?

Last updated:

Published:

CBD si získává pozornost pro své možné využití - a další slibná využití jsou právě součástí řady výzkumů. I když se většina článků týká možného využití a výhod CBD olejů, většina lidí netuší, jak se vlastně CBD olej vyrábí.

Pojďme si tedy na tento výrobní proces posvítit! Od pěstování rostlin až po samotnou extrakci CBD. Zahrneme nejen základy, ale budeme se věnovat i pokročilým technikám, díky kterým lze vyrobit ten nejčistší a nejsilnější olej. Mnoho společností nezahrnuje tyto kroky ve své výrobě, ale v Cibdolu věříme, že jsou nezbytné pro výrobu toho nejkvalitnějšího produktu. Tak se na to pojďme podívat.

Pěstování konopí a sklizeň

Vše začíná s pěstováním konopí. Semínka technického konopí jsou speciálně vybrána pro svůj vysoký obsah CBD a nízký obsah THC. U nás v Cibdolu jsme zvyklí otestovat půdu před vysetím semínek a zaručit tak, že neobsahuje žádné známky znečištění. Poté dojde k vysetí semínek a konopné rostliny se nechají růst po dobu 120 dní.

Kolem konce doby kvetení dojde ke sklizení rostlin. Rostliny jsou useknuty nad kořenem a dojde k odstranění semínek a listů a stonek se nechá uschnout. Stonky jsou poté namočeny, aby došlo ke změkčení vlákna. Tento proces se nazývá "máčení". Poté je na řadě "loupání", kdy je vlákno ručně odděleno od stonku a připraveno k dalšímu zpracování. Nyní se můžeme posunout k extrakci CBD.

CBD extrakční metody

Existují tři hlavní metody extrakce CBD: pomocí potravinářského oleje (jako je například olivový olej), pomocí organických rozpouštědel a nebo extrakce pomocí superkritického CO₂. Extrakce pomocí organických rozpouštědel je nejběžněji využívanou metodou v průmyslu. Pojďme se nyní podívat na výhody a nevýhody každé metody.

Olejová extrakce

Využívání olejů k extrakci CBD je nejjednodušší metodou. Je populární u domácích výrobců. Tento proces začíná dekarboxylací surového rostlinného materiálu a díky tomu dojde k aktivaci kanabinoidů jako je právě CBD. Dalším krokem je přidat olivový olej ke konopí a zahřátí celé směsi na 100°C po 1-2 hodiny. Tak dojde k odpaření olivového oleje a zůstane pouze vysoce koncentrovaný CBD olej.

Výhody

Tato metoda je velice levná a bezpečná. Dále nevyžaduje skoro žádné specializované vybavení a lze ji tak provést i doma.

Nevýhody

Výsledkem vašeho snažení bude velice malé množství finálního produktu. Výsledný olej navíc rychle podléhá zkáze - je třeba jej skladovat na chladném a suchém místě.

Extrakce pomocí organických rozpouštědel

Extrakce pomocí organických rozpouštědel se nejčastěji provádí pomocí ethanolu, propanu a nebo butanu. Rostlinná hmota se zahřeje společně s jedním z těchto tří rozpouštědel a dojde k extrakci požadované sloučeniny (v tomto případě CBD). Roztok se poté přefiltruje a zbylé rozpouštědlo se odpaří pomocí tepla/vakua. To co zůstane je koncentrát bohatý na CBD.

Výhody

Požadované vybavení pro tento typ extrakce není specializované a výsledkem je vysoce koncentrovaný olej. Jedná se také o velice jednoduchý proces.

Nevýhody

Nevýhodou je, že tato metoda vyžaduje více energie než CO₂ nebo olejová extrakce. Není také tolik přesná jako CO₂ extrakce, jelikož nemůže zacílit na extrakci určité sloučeniny (v tomto případě CBD). Práce s organickými rozpouštědly při vysokých teplotách může být nebezpečná a také je potenciálně riskantní pro životní prostředí.

Superkritická CO₂ extrakce

Superkritická CO₂ extrakce je oblíbenou extrakční metodou i mimo konopný průmysl a často se využívá v kosmetickém či farmaceutickém průmyslu.

"Kritická" znamená tlak a teplota, jelikož CO₂ je ve stavu mezi tekutinou a plynem, díky čemu má vlastnosti obou skupenství. Superkritická CO₂ extrakce využívá jako rozpouštědlo "zelené rozpouštědlo", kterým je CO₂. Aby došlo k extrakci, musí CO₂ dosáhnout optimálního tlaku a teploty. Tato metoda vyžaduje specializované znalosti, jelikož různé sloučeniny jsou izolovány při rozdílných teplotách.

V průmyslových extrakčních systémech nalezneme tři hlavní komponenty: extrakční nádobu, akumulátor a separátor. Extrakční nádoba se naplní nadrceným konopím a akumulátor do nádoby napumpuje tekuté CO₂. Tak vznikne směs CO₂ a kanabinoidů. Separátor poté odstraní z této směsi CO₂ a izoluje CBD extrakt.

Výhody

CO₂ extrakce je bezpečnou metodou pro lidi i životní prostředí. Nevyžaduje žádné toxické chemikálie a využívá uzavřený systém, ve kterém je možné recyklovat použité CO₂. Jelikož CO₂ extrakce pracuje s nižšími teplotami než extrakce pomocí organických rozpouštědel, zachová také více z konopného terpenového profilu a výsledkem je tak bohatší a kvalitnější olej.

Nevýhody

Jedná se o nákladnou metodu z hlediska použitého vybavení. Dále vyžaduje specializované znalosti a je nezbytné, aby extrakci prováděl zkušený chemik. Z těchto důvodů není tato extrakce vhodná pro domácí použití.

A co dál?

Zmíněné extrakční metody zvládnou vyprodukovat slušný CBD olej a mnoho společností je s takovým výsledkem spokojeno. Nicméně, existují další kroky, díky kterým lze vytvořit opravdu vysoce kvalitní produkt. Zde je několik dalších kroků, které při výrobě našich CBD olejů provádíme. Jen tak vám můžeme poskytnout ten nejkvalitnější produkt.

Dekarboxylace CBD

Co se týká konopí, dekarboxylace je proces, při kterém se využívá teplo k proměně kanabinoidních kyselin v aktivní kanabinoidy. Pokud je teplo aplikováno při určitých teplotách po přesnou dobu, dojde k odstranění karboxylové skupiny z kanabinoidní kyseliny. Dojde k uvolnění oxidu uhličitého a zbyde aktivní kanabinoid. Například, pokud dekarboxylujeme CBDA, zůstane nám CBD.

Dekarboxylace CBD oleje v komerčním měřítku je komplexní proces, který vyžaduje přesnost a zkušenosti. Aby došlo k bezpečnému a hladkému průběhu, je třeba tento proces provádět v laboratoři pod dohledem expertů. Pokud se ale vše provede správně, dekarboxylace zaručí, že váš CBD olej bude co nejsilnější.

Čištění

V Cibdolu pročišťujeme naše CBD oleje pomocí specializovaného filtračního systému. Tento proces odstraňuje nechtěné tuky, chlorofyl a chemikálie z finálního produktu. Nepřečištěné nebo-li "surové" CBD oleje mají tmavší barvu, jejich koncentrace je nekonzistentní a mají velice silné aroma. Pročištěné oleje jsou světlejší, mají přírodní a diskrétní aroma, čirou a také tekutou konzistenci.

Navíc naše oleje důkladně testujeme, abychom se ujistili, že neobsahují žádné umělé kontaminanty, aditiva a nebo škodlivé mikroby. Dále posíláme naše oleje do nezávislých laboratoří, které potvrdí, že naše oleje jsou velice čisté.

Obohacení o terpeny

Terpeny jsou aromatické sloučeniny, které můžeme nalézt v konopí. Každý terpen má unikátní vlastnosti a některé z nich mají terapeutický potenciál. Některé studie zabývající se myrcenem zjistily, že tento terpen se zemitým aroma je potencionálně schopný ulevit od bolesti, zánětu a depresivní nálady.

Proces extrakce CBD z konopné rostliny může vést ke ztrátě některých terpenů. Z tohoto důvodu obohacujeme naše CBD oleje o terpeny. Snažíme se zachovat co největší množství terpenů pomocí parní destilace.

Zlatý standard pro CBD oleje

CBD oleje od Cibdolu jsou vyráběny v našich švýcarských laboratořích pomocí nejmodernějšího vybavení, nejkvalitnějších surovin a nejnovějších vědeckých metod. Snažíme se, aby náš výrobní proces byl transparentní a aby naši zákazníci věděli co nejvíce o CBD. Od kultivace přes extrakci až k vašim dveřím. Snažíme se, aby každý krok naší výroby byl proveden co nejlépe a k tomu patří i extra kroky, které odliší náš produkt od ostatních.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?