Můžete Si Vybudovat Toleranci Na CBD?

Last updated:

Published:

Tolerance je velice známý koncept pro miliony lidí po celém světě. Naše tělo se umí velice dobře adaptovat a pokud dostává stejnou dávku jedné sloučeniny po delší dobu, může se účinnost této dávky postupně snížit. Vzhledem k tomu, že se CBD užívá denně, je otázka "Můžu si vybudovat toleranci k CBD?" podstatná. Naštěstí pro nás, vědci možná našli odpověď. V našem článku se dozvíte více.

Co se stane pokud dlouhodobě užíváte CBD?

Vybudování tolerance k jakékoliv sloučenině není nový a nebo zvláštní koncept - mnoho z nás toleranci již zažilo.Vezměte si například čaj či kávu. Poprvé když jste tyto nápoje ochutnali, tak jste pocítili nával energie a soustředění a díky tomu splnili mnoho uzávěrek v práci. Nicméně, nyní jste v bodu, kdy jeden hrnek nestačí a k dosažení stejných účinků jich během směny musíte vypít několik.

Vzhledem k tomu jak často se CBD užívá je logické si myslet, že tělo na tuto sloučeninu bude reagovat stejně jako reaguje na čaj, kávu či cukr. Přidejte ještě různé způsoby jakými můžete CBD užívat (jídlo, tinktury, oleje, kapsle, krémy) a z této myšlenky se stane validní obava. Nicméně, předtím než si zodpovíme otázku, zda si naše tělo umí vybudovat toleranci vůči účinkům CBD, se pojďme nejprve podívat na to, jak tolerance funguje.

Jak funguje tolerance

Toleranci lze rozdělit na tři hlavní skupiny: buněčnou, metabolickou a behaviorální. Buněčná tolerance označuje situaci, kdy buňka začne méně odpovídat na přítomnost sloučeniny. Z tohoto důvodu potřebujeme více kávy k nastolení stejně silných účinků jako dřív. Na druhou stranu metabolická tolerance znamená, že menší množství sloučeniny se dostane do cílového místa a behaviorální tolerance označuje stav, kdy se staneme psychologicky zvyklí na účinky dané látky. Zajímavé je, že tolerance nemusí spadat do těchto třech předem definovaných skupin, ale může být kombinací těchto skupin v závislosti na tom, jak daná látka interaguje s naším tělem.

Je také důležité vzít v potaz fakt, že doba za kterou se staneme tolerantní vůči dané látce se liší člověk od člověka. Každý z nás je unikátní jedinec s odlišnou genetickou výbavou a tedy i naše fyziologie je odlišná. Jednomu člověku může zabrat tři měsíce než se stane tolerantní vůči určité dávce dané sloučeniny, ale jinému to může zabrat klidně delší či kratší dobu.

V případě kanabinoidů jako je THC je buněčná tolerance velice častá a to obzvláště při dlouhodobém užívání. Postupem času se začnou naše kanabinoidní receptory v endokanabinoidním systému méně vázat vůči těmto sloučeninám a v některých případech se "schovají" do buňky a zabrání tak interakci. Naštěstí toto není případ CBD. Místo tohovědci zjistili, že tato sloučenina může mít přesně opačný efekt - mechanismus zvaný jako reverzní tolerance.

CBD a tolerance: co se děje v našich tělech?

Důvodem proč CBD funguje odlišně od kanabinoidů jako je THC je způsob, jakým CBD interaguje s naším endokanabinoidním systémem. Místo toho aby se přímo navázalo na receptory CB1 a CB2, zvolilo CBD nepřímý přístup. V již zmíněné studii zjistili vědci z Department of Neuropharmacology na Fukuoka Univerziti to, že "neuroprotektivní vlastnosti kanabidiolu jsou nezávislé na blokaci receptoru CB1". Naznačují tak, že tato sloučenina může fungovat i bez přímého navázání na receptory a je tedy teoreticky méně náchylná na mechanismy tolerance.

Místo toho může tato sloučenina zlepšit vazebnou afinitu specifických receptorů a podpořit produkci endokanabinoidů, tedy sloučenin, které jsou nezbytné pro udržení rovnováhy (homeostáze). Tento fenomén nazýváme "reverzní tolerancí" a je využíván k popsání situace, kdy byste k navození stejných účinků měli užívat méně sloučeniny - nikoliv více. Místo toho aby se náš endokanabinoidní systém stal příliš aktivní a časem sloučeninu odmítl se CBD zhostí vedení a začne se starat o aktivaci našich receptorů.

Zdá se, že CBD má opačný efekt na toleranci

I když v případě tolerance hraje roli více faktorů než tyto tři mechanismy, studie, které se tímto problémem zabývají navrhují, že CBD nevyvolává toleranci. Místo toho může snížit aktivaci receptorů CB1 bez toho, aniž by endokanabinoidní systém musel sám sebe znecitlivět. Potenciální využití této interakce je velice důležité jelikož by tato sloučenina mohla snížit vedlejší účinky a budování tolerance u dalších kanabinoidů.

Jak jsme zmínili dříve, není možné přímo odpovědět na otázku, zda se na CBD může vyvinout tolerance. Vzhledem k tomu, že rychlost vzniku tolerance ovlivňuje bezpočet faktorů, je třeba dalších studií a výzkumů. Povzbudivé může být, že výsledky dokončených studií jsou velice slibné a s tím co již víme vám můžeme poskytnout prozatimní odpověď na původní otázku "Můžu vybudovat toleranci na CBD?"

Zdá se, že odpověď je ne - a pravidelné užívání CBD může pravděpodobně vést ke snížení dávky k navození stejných účinků. Vezměte v potaz, že tato sloučenina aktivně podporuje další funkce EKS a zdá se tedy, že tolerance vůči CBD je něčím, čím se nebudeme muset v budoucnu trápit.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?