Zlepšete Meditaci S CBD

Last updated:

Published:

Zdá se, že ať se podíváme kamkoliv, stres není nikdy daleko. Ať už se jedná o pracovní stres, rodinný stres a nebo o umění dostát peněžním či emočním závazkům. Dobrou zprávou je, že se nemusíme stresovat stresem! Místo toho existuje několik metod, které vám mohou pomoci od stresu, vyčistit mysl a nastolit rovnováhu.

Stres v moderní době

V prehistorických časech našich předků byla stresová odpověď nezbytným nástrojem lidského přežití. I když hrozba sežráním ustala, náš mozek se se stresem vypořádává pořád stejně. I když nám racionální část našeho mozku tvrdí, že uzávěrka v práci je daleko méně stresující než sežrání šavlozubcem, oblast našeho mozku, která se vypořádává se stresem, si to nemyslí.

Je zbytečné přemýšlet nad stresem jako nad něčím, čeho bychom se měli zbavit. Po krátkou dobu nám stres pomůže zlepšit soustředění, dodá nám energii a jsme díky němu více pozorní. Bez ohledu na to, jestli nás chce někdo sežrat, tato schopnost je užitečná. Navíc, díky studiím je evidentní, že chronický stres má dopad na naše mentální a fyzické zdraví. Zde je schopnost vypořádání se se stresem velice důležitá. Abychom mohli nadále kontrolovat naše tělo a omezit dopad dlouhodobého stresu, musíme nalézt způsob, jak přesvědčit naši stresovou odpověď, že ne všechna práce, rodina a nebo sociální problémy vyžadují stejnou stresovou odpověď.

Meditace by mohla pomoci zvládat naši stresovou odpověď

Od vzniku buddhismu v 5. století před naším letopočtem se kultury po celém světě snažili použít meditaci k přeskupení svých myšlenek. Někteří lidé si myslí, že meditace je o objevení svého nového já, ale ve skutečnosti se jedná o trénink mysli, který je v mnohém podobný posilování našeho těla. Místo trénování našich svalů kvůli získání větší vytrvalosti či síly trénujeme naši mysl za účelem získání větší kontroly nad našimi myšlenkami.

Koncept meditace lze shrnout jedním slovem - všímavost. Všímavost je definována jako "mentální stav, který je dosažen soustředěním se na momentální problém a klidným uznáním našich citů, myšlenek a pocitů těla".

Po přečtení této definice vám musí být jasné, že všímavost je přesně pravým opakem toho, jak naše tělo přirozeně reaguje na stres. To dělá z všímavosti velice silný nástroj pro zvládání naší stresové odpovědi a také to zlepšuje způsob, jakým se vypořádáváme se stresujícími situacemi. Fantastickou věcí ohledně meditace a dosažení stavu všímavosti je fakt, že toho může dosáhnout kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv. To samozřejmě neznamená, že tohoto stavu dosáhnete hned při první meditaci. Stejně jako posilování, i meditace vyžaduje trénink.

Existuje několik forem meditace, ale jejich hlavní myšlenka zůstává stejná. Soustředěním se na jediný prvek (obvykle se jedná o dýchání, mantru či plamen svíčky) se můžete naučit ovládat pozornost, kterou dáváte svým myšlenkám a zároveň můžete uznat pocity, díky kterým se cítíte vyděšeně či nepříjemně. Akceptováním těchto pocitů přestanou tyto myšlenky existovat (tyto myšlenky existují bez ohledu na to, kým jste) a vy můžete vytrénovat svůj mozek tak, aby vůči nim přestal přehnaně reagovat.

V sílu meditace nevěří pouze buddhisté a spirituálně založení lidé. Ve studii, kterou vypracoval tým laboratoře z Coventry University's Brain, Belief and Behavior, se zabývali 18 různými meditacemi a jejich dopady na lidské tělo. I když došlo ke kombinování různých meditačních metod v průběhu testování a zastoupení pacientů bylo také neskutečně odlišné, vědcům se podařilo objevit vzor.

Geny spojené se zánětem byly méně regulované u lidí, kteří praktikují nějakou formu meditace kvůli snížené aktivitě transkripčního faktoru NF-κB, který je spojený s regulací odpovědi našeho imunitního systému vůči infekci a stimulací produkce prozánětlivých cytokinů. O škodlivé roli prozánětlivých cytokinů se můžete dočíst zde.

CBD a meditace: zdravý a vzájemně prospěšný vztah

Neexistuje žádné jednotné řešení na zvládnutí stresu. Místo toho je potřeba kombinovat několik praktik. I meditace, která má vědeckou i laickou podporu, vyžaduje trénink a čas. A to ani nezmiňujeme fakt, že některý stres může být tak silný, že je prakticky nemožné si sednout a vyčistit svou mysl. Přesně kvůli těmto scénářům by se CBD mohlo projevit jako velice užitečná sloučenina.

Účinky CBD na stres pocházejí z dobře zdokumentovaných účinků tohoto všestranného kanabinoidu. V různých studiích bylo prokázáno, že CBD má prospěšné účinky na naši reakci vůči traumatickým zážitkům. Prostřednictvím interakce s endokanabinoidním systémem a dalšími molekulárními dráhami může CBD snížit naši stresovou odpověď až do bodu, kdy můžeme účinně provést meditace. CBD a meditace jsou účinné i samostatně, ale dohromady by se mohlo jednat o silné řešení zvládání stresu a také by mohlo pomoci ke zdravému životnímu stylu.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?