Izrael Je Předním Podporovatelem Výzkumu Lékařského Konopí

Last updated:

Published:

Izrael Je Předním Podporovatelem Výzkumu Lékařského Konopí

Svět mění svůj pohled na CBD

Pomalu, ale jistě si užívání CBD získávalo celosvětovou podporu. Nicméně, díky důležitému výzkumu tohoto kanabinoidu, který provedla WHO, zaznamenalo celosvětové úsilí značný nárůst.

Tento obsáhlý výzkum je první z mnoha kroků, které by mohly vést k deklasifickaci CBD a k otevření nových a lepších výzkumných příležitostí, správné regulaci a k přímé dostupnosti pro mainstreamové trhy. Pro kompletní přehled tohoto důležitého výzkumu a jeho závěrů klikněte **zde.

**zde - WHO critical report blog

Zatímco budeme trpělivě čekat na dopad tohoto důležitého výzkumu na globální úrovni, je zřejmé, že legalita CBD a lékařského konopí se liší stát od státu. Například v Evropě je legislativa ohledně lékařského konopí relativně pozadu oproti jiným částem světa. Toto není způsobeno nějakou cílenou snahou o blokaci progresivního výzkumu. Spíše je to způsobeno tím, že různé evropské země mají různý pohled na tuto problematiku. Každá země má svůj vlastní individuální postoj, který se musí vzít v potaz předtím, než se vyhlásí nějaké stanovisko ohledně lékařského konopí.

Tím, že Evropa zaostává za jistými trendy, si získala nepřímou výhodu. A to sice možnost posoudit, jak si země mimo EU vedou a vzít tyto znalosti v potaz. Co funguje, co je bezpečné a co ještě potřebuje hlouběji prozkoumat. Jedna z progresivních zemí, ze kterých můžou evropské země čerpat znalosti, je Izrael.

Izrael - svatá země lékařského konopí

Izrael není pouze na špici výzkumu lékařského konopí. On má pořádný náskok. Je domovem vědce Raphaela Mechoulama, jednoho z lidí, kteří jsou zodpovědní za objev endokanabinoidního systému. Centrem jeho aktivit je pak Jeruzalémské Centrum Výzkumu Bolesti, kde se mu jako prvnímu povedlo izolovat kanabinoidy THC a CBD. Není tedy žádným překvapením, že lékařská marihuana je v zemi povolena již od počátku 90. let.

Izrael - svatá země lékařského konopí

Vzhledem k tomu, že je Izrael nejprogresivnější zemí ve vývoji lékařské marihuany, mohou si výzkumy užívat zapojení své vlády. Izraelská vláda sponzoruje většinu klinických testů a izraelská armáda se zapojila do léčebného programu, při kterém se podávalo THC vojákům, kteří trpěli post-traumatickou stresovou poruchou (PTSD).

V roce 2017 proběhlo více než 110 klinických testů. Mezi tématy bylo například využití konopí pro léčbu Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy (RS), Krohnovy choroby a několika dalších forem chronické bolesti. Naštěstí, izraelská převaha v oblasti výzkumu lékařského konopí nepolevuje. V tomto sektoru se plánuje vybudování skleníku o velikosti kolem sta tisíc metrů čtvereční a výzkumného centra v jižním Izraeli. Za výstavbou tohoto ambiciózního projektu bude stát společnost Breath of Life, která je sponzorována izraelskou vládou.

Investice udělá z tohoto projektu jedno z největších výzkumných center zabývajících se lékařským konopím na celém světě.

Výzkum lékařského konopí v Izraeli

Budoucnost lékařského konopí drží Izrael pevně ve svých rukou. Pojďme se tedy podívat, co je na pořadu dne v této progresivní zemi. Každá ze zmíněných studii se nachází v jiné fázi a má za úkol zjistit, jak efektivní je konopí v léčbě různých chorob. Široké spektrum, ve kterém by tato rostlina mohla být použita, povzbuzuje pacienty v Izraeli a upoutává pozornost ostatních zemí.

Zánětlivá onemocnění střev (ZOS) a rakovina

Začneme se zánětlivým onemocněním střev (ZOS). Vědecká pracovnice **Hinahit Koltai vede společné úsilí výzkumníků z její vlastní laboratoře, Oddělení Ornamentálního Zahradnictví a Biotechnologie a dceřinné společnosti Israel Plant Sciences. Snaží se prozkoumat "účinek konopných extraktů a sloučenin na tkáň získanou biopsií tračníku". Tkáň bude pocházet z **Meir Medical Center v Kfar Saba a doufají, že na tomto výzkumu budou moci postavit možnou léčbu ZOS.

**Hinanit Koltai - https://www.agri.gov.il/people/597.aspx

**Meir Medical Center - https://hospitals.clalit.co.il/meir/he/Pages/default.aspx

Výzkum rakoviny probíhá v Laboratoři Rakovinné Biologie a Výzkumu Kanabinoidů, kterou vede **David (Dedi) Meiri a snaží se prozkoumat sofistikovaný vztah mezi desítkami různých kanabinoidů a různými formami rakoviny. Meiri a jeho tým se momentálně snaží prozkoumat dopad kanabinoidů na modelu hlodavce. Profesor Meiri říká, že "i metoda extrakce kanabinoidů může změnit to, jak efektivní kanabinoidy mohou být".

**David (Dedi) Meiri - https://dmeiri.net.technion.ac.il/

Parkinsonova choroba a nespavost

Desítky izraelských společností se momentálně soustředí na několik elementů lékařského konopí. ICD Pharma, Talent Biotechs, Bazelet a CannaRx jsou společnosti, které mají aktivní zájem. CannaRx pracují na studii, týkající se Parkinsonovy choroby a nespavosti.

Autismus, epilepsie, zlomeniny a diabetes

V roce 2016 **Dr. Adi Aran, ředitel Neuropediatrie v **Shaare Zedek Medical Centre, vedl první otevřený test týkající se CBD a poruchy autistického spektra (PAS). **Pozitivní výsledky nám ukázaly, že tato studie byla potřebná. To vedlo Dr. Adiho k "dvojitě-zaslepenému kontrolnímu testu, který určí účinnost a bezpečnost konopí pro autisty". I když je tento velký test již dokončen, analýza výsledku bude trvat několik dalších měsíců. Dr. Adi také pracuje jako konzultant pro lékařské konopí na Ministerstvu zdravotnictví a jeho studie se také zabývají účinkem lékařského konopí na epilepsii.

**Dr. Adi Aran - https://www.researchgate.net/profile/Adi-Aran-2

**Shaare Zedek Medical Centre - https://www.szmc.org.il/eng/home/

**pozitivní výsledky - http://n.neurology.org/content/90/15_Supplement/P3.318

Další studie, která proběhla v **Assaf Harofeh Medical Center ukázala, že CBD kapky, které vyvinul Tikun Olam, měly velikou úspěšnost u pacientů s PAS. U 74,5 % pacientů se projevilo zlepšení v komunikačních dovednostech a snížení výskytu sebe-poškozování, hyperaktivity, poruch spánku a úzkosti.

**Assaf Harofeh Medical Center - http://www.assafh.org/

Další výzkumy prováděl spojený tým vědců z Tel Aviv University a Hebrew University of Jerusalem. Zabývali se léčebnou schopností CBD u zlomenin stehenní kosti u myší. Výsledky ukázaly, že "CBD signifikantně zlepšilo schopnost léčby".

A nakonec, **Ananda Scientific také prozkoumává možnosti CBD v kontrole a prevenci cukrovky.

**Ananda Scientific - https://www.anandascientific.com

Bolest, PTSD a astma

Typicky se bolest, ať už akutní či chronická, léčí pomocí opiátů. Nicméně, opiáty jsou známy pro svou náchylnost k závislosti a nebezpečné vedlejší účinky. Mnoho pacientů je nešťastných, že se musí spoléhat na opiátovou léčbu, aby zvládli své bolesti. Opiátová krize je jeden z hlavních důvodů k vytvoření obsáhlé studie o konopí, jako alternativní léčbě bolesti.

**Výzkum, který byl publikován v Březnu 2018 v časopise European Journal of Medicine nám ukázal efektivitu konopné léčby v průběhu šesti měsíců. Léčba probíhala u 2 700 pacientů ve věku 65 a více let. Celkové zlepšení bylo zaznamenáno u 93,7% pacientů. Pacienti také "v průběhu léčby snížili používání léků na předpis včetně opiátů".

**Výzkum - https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(18)30019-0/abstract

Bolest zad je jedním z nejčastějších typů chronické bolesti. Společnost Therapix Biosciences v Tel Avivu nedávno obdržela povolení od US Food and Drug Administration (FDA) k prozkoumání syntetických kanabinoidů za účelem léčby bolesti zad. Droga s názvem THX-100 bude součástí pokročilých klinických testů.

Průkopník ve výzkumu konopí, **Dr. Mechoulam, také vede tým vědců, jejichž úkolem je prozkoumání možných přínosů ne-psychoaktivních konopných sloučenin v léčbě astmatu a dalších respiračních poruch. Studie byla objednána společností CiiTech a výzkum probíhá v Multidisplinary Centre on Cannabis Research v Hebrew University.

**Dr. Mechoulam - https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Mechoulam

Tourettův syndrom a spánková apnoe

Stejný syntetický kanabinoid, THX-100, také využívá firma Therapix pro léčbu Tourettova syndromu a spánkové apnoe. Mezi další plánované testy účinnosti THX-100 patří "náhodné, dvojitě-zaslepené, placebem-kontrolované studie". Další syntetické kanabinoidy jsou také testovány, včetně THX-130, THX-150 a THX-ULD01. Používají se pro léčbu různých chorob a symptomů.

Izrael je středem aktivity a svět jej sleduje v tichém očekávání. Hloubka a vášeň pro výzkum v této zemi je vítanou změnou. Obzvláště tehdy, když si zbytek světa ještě musí udělat názor na léčebné výhody konopí a všech jeho částí.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?