Lékařské Konopí A ZOS: Co Nám Říká Výzkum?

Last updated:

Published:

Život se ZOS

Zánětlivé onemocnění střev (ZOS) má obrovský dopad na ty, kteří s touto chorobou musejí žít a to s vědomím, že momentálně neexistuje žádný lék. ZOS se dělí na dva typy, Krohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Obě dvě tyto nemoci mohou způsobit intenzivní nepohodlí, průjem, únavu a neplánovanou ztrátu hmotnosti. Očekává se, že obě tyto nemoci omezí milióny lidí po celém světě a jsou stále častěji diagnostikovány i ve vyspělých zemích.

ZOS dopadá nejen na pacientovo tělo. Po psychické stránce se pacienti budou cítit izolováni, opuštěni a symptomy této choroby způsobí, že se nebudou moci volně socializovat a dělat své každodenní aktivity. Naneštěstí, jedna z nejvíce postižených skupin jsou dospívající a děti. Přibližně čtvrtina všech případů ZOS byla diagnostikována u lidí mladších dvaceti let.

Vzhledem k tomu, že na ZOS zatím neexistuje žádný lék, snaží se veškerá dostupná léčba potlačit vážnost a frekvenci symptomů. Tento způsob léčby dosahuje různou míru úspěchu. Ne všichni lékařští pracovníci mají podklady k tomu, aby mohli doporučit holistickou léčbu v případě, že tradiční léčba selže.

Endokanabinoidní systém a ZOS

Jednou oblastí výzkumu, která vykazuje potenciál, je využití lékařského konopí k léčbě ZOS. Momentálně se při léčbě využívají léky, které jsou vytvořeny ke zpomalení nebo snížení reakce našeho imunitního systému. I když tato metoda může fungovat, neobejde se to bez vážných vedlejších účinků. Pro srovnání, vedlejší účinky spjaté s lékařským konopím jsou celkově dobře tolerované a jsou daleko méně závažné než ty, které způsobují farmaceutické léky.

Spojitost mezi Krohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou a lékařským konopím je složitá. Nepřímé důkazy již dlouho potvrzují koncept, který tvrdí, že konopí může zmírnit symptomy ZOS. Nicméně, v době kdy několik studií týkajících se tohoto tématu spatřilo světlo světa, bylo naše chápání mechanismů této choroby značně omezené. Museli jsme totiž ještě pochopit složitost endokanabinoidního systému.

Od té doby vzniklo několik různých studií na modelu myši, které si dali za úkol pochopit vztah mezi EKS a ZOS. Ulcerózní kolitida způsobuje intenzivní zánět v tračníku. Journal of Clinical Investigation zjistil, že náš "endogenní kanabinoidní systém nás chrání proti zánětu tračníku". Autoři přišli se závěrem, že EKS je spojen s biologickými procesy, které se odehrávají při výskytu zánětu v tračníku. Regulací odpovědi od endokanabinoidního systému došlo ke snížení podráždění svalstva, které vzniklo při zánětu.

Další studie také podporuje koncept, že náš EKS hraje roli v našich gastro-intestinálních funkcích. Výsledkem je, že endokanabinoid **anandamid (AEA) by mohl být použitý k ochraně střev proti zánětu. Vědci uznali, že "i když výsledky byly slibné, je třeba dalších studií, které by potvrdily roli kanabinoidních cest při zánětu střev".
**anandamid - anandamide blog

Konopí pro zánětlivé onemocnění střev

Díky podpoře zvyšujícího se počtu nepřímých důkazů a předběžných zjištění při studiích s myším modelem, měli vědci podnět a teoretický základ k průzkumu dopadu lékařského konopí na ZOS v lidské fyziologii.

V Institute of Gastroenterology and Hepatology v Meir Medical Center v Izraeli dokončili článek týkající se ZOS a studií lékařského konopí. Smyslem bylo identifikovat jakoukoliv korelaci mezi výsledky. Izrael je předním státem věnujícím se výzkumu lékařského konopí. Zde se snaží několik nejvýznamnějších vědců odemknout potenciál kanabinoidů a našeho endokanabinoidního systému. **Zde se můžete dozvědět více o vývoji a výzkumu, který probíhá v Izraeli.
**zde - Israel highlights blog

Článek se skládá ze tří rozdílných studií. První byla pozorovací studie, při které se použilo 30 pacientů, kterým byla diagnostikována Krohnova choroba (KD). Bylo zjištěno, že konopí vykazuje "zlepšení aktivity nemoci" a "snížení užívání další formy medikace".

Druhá studie zjistila, že 10 z 11 pacientů pocítilo snížení aktivity KD. Ve skupině, které bylo podáváno placebo, zaznamenali takovouto změnu pouze 4 pacienti z 10. Povzbuzením je také to, že 5 z 11 pacientů v konopné skupině se dostalo do úplné remise.

Poslední studie se výhradně týkala účinnosti kanabinoidu CBD. I když výsledky nebyly tak dobré jako u lékařského konopí, důležitost CBD není zcela ztracena.

CBD a ZOS

CBD je oblíbenou terapeutickou léčbou, protože má mimořádně nízkou toxicitu. Bylo zjištěno, že až 500 mg CBD nezpůsobuje žádné škodlivé vedlejší účinky. Ve skupině 20 pacientů, kterým byla diagnostikována Krohnova choroba, obdržel každý pacient buď CBD a olivový olej, nebo pouze olivový olej. Obě skupiny byly požádány, aby brali 5 mg dvakrát denně po dobu osmi týdnů. Po osmitýdenním testu bylo zjištěno, že CBD je bezpečné, ale neúčinné při snižování symptomů KD.

Znamená to tedy, že bychom měli CBD úplně odepsat? Ne tak docela. Dávka v tomto testu byla neskutečně nízká, obzvláště v porovnání s 500mg limitem. Tento výzkum nám říká jednu věc, a to sice, že dávka je důležitý faktor. Na závěr výzkumníci z Meir Medical Center uvedli, že je třeba dalších studií, které nastaví optimální dávku pro specifické kanabinoidy "k maximalizaci pozitivních účinků".

V podstatě stále nevíme, co způsobuje vývoj ZOS. Také neznáme plný potenciál kanabinoidů, našeho EKS a toho, jak by nám mohly pomoci s léčbou ZOS. Výzvou je dát dohromady všechny věci, které se nám podařilo prokázat a izolovat každou proměnnou, dokud nebudeme moci přijít s definitivním závěrem.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?