Předcházejte Nepřenosným Onemocněním - Pandemie Naší Doby

Last updated:

Published:

Co jsou to nepřenosná onemocnění (NCD)

Nepřenosná onemocnění je termín, který většina z vás ještě neslyšela. Bohužel, realita je taková, že většina z nás zná člověka, který některé z těchto onemocnění prodělal, například infarkt, mrtvici, rakovinu, astma nebo cukrovku. NCD jsou kategorií onemocnění, která se objevuje po dlouhou dobu. V roce 2008 umřelo po celém světě 57 milionů lidí. Z těchto smrtí jich bylo 36 milionů způsobených právě nepřenosnými onemocněními. Očekává se, že tato čísla budou postupně růst.

A co je nejhorší? Běžné rizikové faktory těchto onemocnění jsou hojné i přes to, že jejich eliminace je vcelku jednoduchá. Užívání tabáku, nedostatek fyzické aktivity, nezdravá strava. Tyto faktory dramaticky zvyšují počet úmrtí. Nicméně, s několika malými změnami by se dalo snížit počet smrtí způsobených rakovinou a dalšími chronickými chorobami až o 40%. Statistiky, které vydala Světová Zdravotnická Organizace (WHO) upozorňují na vše, co již dávno víme, ale s daleko morbidnějším pozadím.

Nepřenosná onemocnění - pandemie naší doby

chronic disease infographic

Společně se statistikami, které vydala WHO, vyšel i exkluzivní článek, který dále upozorňuje na to, jak se z nepřenosných onemocnění stali ti největší zabijáci na planetě. Po dlouhou dobu náleželo toto prvenství infekčním chorobám. Nicméně, společně s úrovní výzkumů a medicíny se zlepšila i naše schopnost vyléčit tyto nemoci. Pokrok udělal život v západním světě snazším, ale nová příčina úmrtí převzala otěže. Rychlá expanze rozvinutých ekonomik společně se vzrůstající cenou zdravotnictví způsobila, že tato chronická onemocnění jsou velice častá. 87% všech úmrtí v rozvinutých ekonomikách je způsobeno nepřenosnými onemocněními. Tento problém nezatěžuje pouze jednu zemi na světě, ale týká se nás všech.

Celkový rozsah problému je pochopitelně ohromující. Pokud jej rozdělíme na několik menších částí, můžeme začít tvořit plán akce. Užívání tabáku je hlavním faktorem vzniku nepřenosných onemocnění. V poslední době je ale trendem vlád různých zemí proti užívání tabáku bojovat. Nicméně, vedle tabáku je dalším problémem západní dieta a ta je druhým nejčastějším faktorem. Naštěstí je na světě několik míst, jejichž jídelníček jim umožňuje žít déle a zdravěji. Více si o těchto místech můžete přečíst zde.

Náš moderní styl života

Dopad životního stylu - volby, podle kterých žijeme naše životy - je signifikantní. V případě nepřenosných onemocnění je výběr nezdravého životního stylu jedním z faktorů. Abychom tuto myšlenku rozšířili, NCBI popsalo několik způsobů, jakými nezdravý životní styl ovlivňuje náš život. WHO také odhaduje, že "až 60% souvisejících faktorů, ovlivňujících zdravotní stav jedince a kvalitu jeho života se odvíjí od životního stylu".

supermarket

Bylo identifikováno devět hlavních faktorů, které mají největší dopad na naše zdraví z fyzického i mentálního hlediska. Jedná se o jídelníček, studium, aplikace moderní technologie, sex, zneužívání návykových látek, odpočinek, zneužívání léčiv, cvičení a spánek. Ve většině případů, několik těchto faktorů se překrývá a způsobují tak další potenciální zdravotní potíže. Je velice obtížné udržet všechny tyto faktory ve správných mezích. Přidejte si do tohoto mixu práci či rodinu a zvládat všechny aspekty, které jsou potřebné pro zdravý životní styl, je velice náročné. Místo toho bychom se měli podívat na příčinu všech těchto faktorů a snažit se objevit nějaké společné atributy, na které bychom se mohli soustředit.

V minulosti jsme se detailně věnovali stresu a jeho škodlivému vlivu. Nicméně, pokud se podíváte na příčinu některých z těchto devíti faktorů, tak znovu přichází na scénu stres. Proto bude lepší a více přirozené se soustředit na zvládání stresu. Pokud zvládnete udržet váš stres na uzdě, budete se moci adaptovat na zdravý životní styl, který vás bude naplňovat.

To samé můžeme říct i o nepřenosných onemocněních. Je zřejmé, že nepřenosná onemocnění jsou rozsáhlým problémem. Snažit se udržovat životní styl, který předchází každé z těchto nemocí, je nemožné. Místo toho se pojďme znova soustředit na příčinu. Chronický zánět je velice dobře zdokumentovaný a zdá se, že je prekurzorem několika chorob, které jsou zařazeny jako nepřenosná onemocnění.

Chronický zánět - jeden krok od nepřenosného onemocnění

hourglasses

Chronický Zánět (CHZ) probíhá, když naše protizánětlivá odpověď stále pokračuje ve své práci, i když se podařilo vypořádat se s infekcí. Pokud se s tím něco neudělá, tak může dojít až na cukrovku, vysoký tlak či srdeční onemocnění. Nakonec musí dojít na změnu v našich životech, abychom předešli několika faktorům, které mohou vést ke vzniku nepřenosných onemocnění. Abychom mohli bojovat s CHZ, je třeba několika málo změn v našich denních návycích. Zmenšením velikosti nepřítele se nám zvýší šance na jeho porážku.

Všechno to vede ke stejné nápravě. Nezdravý životní styl vede ke CHZ, který má potenciál vyústit v nepřenosná onemocnění. Chronickému zánětu se dá daleko snáze předejít prostřednictvím malých změn v našem jídelníčku a životnímu stylu. Nicméně, těmito změnami dosáhneme obrovského přínosu pro naše zdraví.

Nové studie týkající se CBD přináší nové informace o kontrole chronického zánětu

I když jídelníček dokáže sám o sobě pomoci předcházet CHZ, vždy se hodí mít nějakou tu pomoc. V tomto případě se jedná o CBD, kterému několik výzkumů připisuje silné proti-zánětlivé účinky a je tak ideálním kandidátem v boji proti chronickému zánětu.

Je důležité poznamenat, že zbytek tohoto článku bude plný citací z každé studie, abychom mohli zvýraznit pokroky v tomto tématu. I když tyto studie nejsou zcela rozhodující a také nereprezentují pohled Cibdolu, každá tato studie je indikací toho, jaký fantastický potenciál CBD má.

Kanabinoidy jako proti-zánětlivé léky 

Výzkumníci poznamenali, že "kanabinoidy potlačují zánětlivou odpověď a dále tlumí symptomy nemoci" a dále, "kanabinoidy mohou přímo potlačit růst nádorů a nebo potlačit zánět a angiogenezi nádorů".

Prakash Nagarkatti, Rupal Pandey, Sadiye Amcaoglu Rieder, Venkatesh L Hegde, a Mitzi Nagarkatti

Autor pro korespondenci: Oddělení patologie, mikrobiologie a imunologie, University of South Carolina, School of Medicine, Columbia, SC 29208, USA, ude.cs.demcsu@kraganp

Endokanabinoidní systém: nový klíčový hráč v otázce zánětu

Závěr tohoto článku objevil, že "komplexnost toho, co nazýváme 'endokanabinoidním systémem' vyžaduje, abychom vzali v potaz jeho dynamiku a vnitřní spojitost s dalšími regulačními systémy. Tento endokanabinoidní systém pokračuje v nabízení dalších možností prevence a intervence, ale pouze několik cílených přístupů pravděpodobně povede ke klíčovému úspěchu".

Witkamp R1, Meijerink J.

Autor pro korespondenci: Wageningen University, Oddělení Lidské výživy, Wageningen, Nizozemsko.

Kanabidiol podaný transdermálně zmenšuje zánět a chování spjaté s bolestí na potkaním modelu při artritidě 

V tomto výzkumu se přišlo na to, že "tyto data indikují, že místní podání CBD má terapeutický potenciál k úlevě od artritidy a bolesti a zánětu s ní spjatých bez evidentních vedlejších účinků".

D.C. Hammell,1,a L.P. Zhang,2,a F. Ma,2 S.M. Abshire,2 S.L. McIlwrath,2 A.L. Stinchcomb,1. a K.N. Westlund 2.

Autor pro korespondenci: 1. Oddělení Farmaceutických věd, University of Kentucky College of Pharmacy, Lexington, KY, 40536-0082, USA
2. Oddělení Fyziologie, University of Kentucky College of Medicine, Lexington, KY, 40536-0298, USA, ude.yku@2hgihwk

Kanabidiol ochraňuje oligodendrocytové progenitorové buňky před apoptózou vyvolanou zánětem tím, že tlumí stres v endoplazmatickém retikulu 

Tato studie došla k závěru, že "CBD ochraňuje OPC buňky před zánětlivými podněty a před apoptózou způsobem, který je nezávislý na kanabinoidních receptorech".

M Mecha, A S Torrao, L Mestre, F J Carrillo-Salinas, R Mechoulam & C Guaza

Autor pro korespondenci: Cell Death & Disease volume3, pagee331 (2012).

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?