Kolik spánku děti potřebují?

Published:

Kolik spánku děti potřebují? Mnoho vychovatelů a rodičů se zamýšlí nad nutností dostatečného spánku pro děti, protože je důležitým faktorem pro jejich celkovou pohodu a růst. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme zabývat doporučenými hodinami spánku pro různé věkové skupiny, od novorozenců až po dospívající.

Prozkoumáme, jak důležité je vytvořit zdravé spánkové návyky v raném dětství, a probereme běžné poruchy spánku v dětství, které mohou ovlivnit odpočinek vašeho dítěte. Dále prozkoumáme, jak může nedostatečný spánek ovlivnit růstové hormony a funkci imunitního systému.

Nakonec se budeme zabývat jedinečnými problémy dospívajících, pokud jde o jejich neustále se měnící cirkadiánní rytmus, a poskytneme jim tipy, jak jim pomoci dosáhnout doporučeného množství nočního odpočinku. Když pochopíte, kolik spánku děti v jednotlivých fázích života skutečně potřebují, můžete lépe podpořit jejich celkovou pohodu.

kolik spánku děti potřebují

Potřeby spánku podle věku

Pochopení toho, kolik spánku děti v různých věkových kategoriích potřebují, je pro jejich celkové zdraví a pohodu zásadní. Od novorozenců, kteří potřebují 15 až 18 hodin spánku denně, až po dospívající děti, které potřebují 9 až 12 hodin spánku, má každé vývojové stádium jedinečné požadavky na spánek, které by rodiče měli znát.

Novorozenci (0-3 měsíce): krátké období trvající dvě až čtyři hodiny.

V prvních měsících života se spánkové návyky dítěte stále vyvíjejí. Novorozenci obvykle potřebují přibližně patnáct až osmnáct hodin spánku denně, který je obvykle rozdělen na kratší úseky trvající dvě až čtyři hodiny. Tento nepravidelný rozvrh může být pro nové rodiče náročný, ale pochopení této fáze jako dočasné vám pomůže se jí odpovídajícím způsobem přizpůsobit.

Kojenci (4-11 měsíců): pravidelný spánek se snižuje ze tří denních spánků na dva ve věku šesti měsíců.

Jak dítě roste, začíná spát delší dobu v noci a zároveň si zachovává pravidelné denní spaní. Ve věku šesti měsíců většina kojenců sníží počet denních spánků ze tří na dva - jeden dopoledne a druhý odpoledne. V tomto věku děti obvykle potřebují spát celkem asi 12-16 hodin denně.

Batolata (1-2 roky): jeden spánek během dne po ztrátě ranního a podvečerního spánku.

Ve věku od jednoho do dvou let dítě pravděpodobně přejde ze dvou denních spánků na jeden. K této změně obvykle dochází, když už nepotřebuje ranní nebo podvečerní spánek. Batolata by měla spát 11-14 hodin denně, včetně nočního odpočinku a denního spánku.

Děti školního věku (6-12 let): důsledný režim před spaním s devíti- až dvanáctihodinovou noční službou.

S nástupem školního věku se potřeba spánku mírně snižuje, ale pro celkovou pohodu dětí je i nadále zásadní. Pravidelný režim před spaním je v tomto období zásadní, protože pomáhá upravit biologické hodiny dítěte a zajišťuje, že si dítě každou noc dostatečně odpočine. Děti školního věku obvykle potřebují 9-12 hodin spánku za noc.

Vedení spánkového deníku vám pomůže sledovat spánkový režim vašeho dítěte a zajistit, aby odpočívalo v množství doporučeném pro jeho věkovou skupinu. Mějte na paměti, že každé dítě je jiné - některé může přirozeně vyžadovat více nebo méně spánku než jiné - proto je nezbytné věnovat pozornost individuálním potřebám a zároveň dodržovat obecná pravidla.

Vytváření zdravých spánkových návyků u dětí

Vytváření zdravých spánkových návyků u dětí

Podpora správných spánkových návyků prostřednictvím základních hygienických pravidel může pomoci zajistit, aby vaše dítě mělo dostatečně klidný spánek. Nastavení mírně nižší teploty v místnosti, používání tmavých závěsů, vyvarování se konzumace kofeinu před spaním a vypnutí elektronických zařízení jsou některé způsoby, jak mohou rodiče vytvořit prostředí vhodné pro kvalitní spánek. V této části se budeme zabývat významem vytvoření důsledného režimu před spaním a dalšími faktory, které přispívají ke zdravému spánku.

Vytvoření důsledného režimu před spaním

Důsledný režim před spaním je pro děti zásadní, protože pomáhá regulovat jejich cirkadiánní rytmus a zajišťuje, aby každou noc spaly doporučenou dobu. Zavedení pravidelného rozvrhu s činnostmi, jako je čtení knih nebo teplá koupel, může dítěti signalizovat, že je čas se uklidnit a připravit se na spánek. Kromě toho udržování konzistentního času buzení ve všední dny i o víkendech dále podporuje jejich vnitřní tělesné hodiny.

Význam nízké teploty v místnosti

Ideální pokojová teplota pro optimální spánek se liší v závislosti na individuálních preferencích; většina odborníků se však shoduje, že lepšímu odpočinku napomáhá udržování chladné ložnice (kolem 65 °C). Chladnější prostředí umožňuje tělesné teplotě dítěte během nočních hodin přirozeně klesat a zároveň zabraňuje přehřátí v důsledku nadměrného množství přikrývek nebo vrstev oblečení.

Blokování světla pomocí tmavých závěsů

Přirozené světlo hraje zásadní roli v regulaci našich cirkadiánních rytmů, a proto je kontrola expozice světlu při podpoře zdravého spánku dětí zásadní. Použití závěsů nebo zatemňovacích rolet tmavšího odstínu v dětském pokoji může pomoci zabránit jakýmkoli vnějším zdrojům světla, které by mohly bránit jejich schopnosti usnout a zůstat spát po celou noc.

Omezení času u obrazovky před spaním

Bylo prokázáno, že modré světlo vyzařované elektronickými zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety a televizory, narušuje spánkový režim a ztěžuje dětem usínání. Doporučte dítěti, aby se alespoň hodinu před spaním věnovalo uklidňujícím činnostem, jako je čtení nebo vybarvování, místo používání obrazovek. Tento postup pomáhá omezit vystavení podnětnému obsahu a zároveň poskytuje jejich mysli čas na přirozené odreagování.

 • Klíčové poznatky:
  • Vytvořte pro své dítě důsledný režim před spaním a zařaďte do něj relaxační činnosti, jako je čtení nebo teplá koupel.
  • Pro optimální podmínky pro spánek udržujte v místnosti nízkou teplotu (kolem 65 °F).
  • V ložnici používejte tmavé závěsy nebo zatemňovací rolety, abyste minimalizovali rušivé vlivy vnějších zdrojů světla.
  • Omezte čas strávený u obrazovky před spaním a místo toho podporujte uklidňující aktivity, jako je čtení nebo omalovánky.

Zajištění dostatečného odpočinku prostřednictvím zavádění zdravých návyků může pomoci podpořit optimální duševní a tělesný vývoj v raném dětství. Nezapomeňte, že každý člověk je jedinečný, a proto může být nutné provést úpravy v závislosti na konkrétních potřebách nebo preferencích. V případě potřeby sledujte změny prostřednictvím spánkového deníku, abyste lépe pochopili, co vašemu dítěti nejlépe vyhovuje.

Běžné poruchy spánku v dětství & Obavy

Běžné poruchy spánku a obavy v dětství

U dětí se v průběhu vývoje mohou vyskytnout různé poruchy a problémy se spánkem. Mezi běžné problémy patří noční děsy, noční můry, mluvení během spánku a syndrom neklidných nohou. Je důležité, aby rodiče tyto problémy rozpoznali a mohli je odpovídajícím způsobem řešit nebo v případě potřeby vyhledat poradenství pediatra.

Noční můry vs. noční děsy

Noční můry a noční děsy jsou dva různé typy poruch spánku, se kterými se děti mohou setkat. Sny, které vyvolávají strach a úzkost a které se objevují ve fázi REM (rychlé oční pohyby) spánku, mohou způsobit, že se dítě probudí v rozrušeném stavu. Naproti tomu noční děsy se odehrávají ve fázích hlubokého spánku mimo REM, kdy dítě vypadá vyděšeně, ale po probuzení zůstává spát a na událost si nevzpomíná.

 • Abyste dítěti pomohli zvládnout noční můry, nabídněte mu po zlém snu útěchu a uklidnění.
 • Pokud vaše dítě často zažívá noční děsy, dodržujte důsledný režim před spaním, abyste podpořili kvalitnější spánek.

Syndrom neklidných nohou u dětí

Syndrom neklidných nohou (RLS), známý také jako Willisova-Ekbomova choroba, je charakterizován neodolatelným nutkáním pohybovat nohama kvůli nepříjemným pocitům, jako je brnění nebo svědění, v klidu, zejména před usnutím. Tento stav může vést k nedostatečnému spánku u dětí, které mají problém zůstat v klidu dostatečně dlouho pro řádný odpočinek.

 • Pokud máte podezření, že RLS ovlivňuje kvalitu spánku vašeho dítěte, obraťte se na odborníka, který vám poradí s diagnózou a možnostmi léčby, jako je například doplňování železa nebo změna životního stylu.

Identifikace příznaků potenciálních problémů

Rodiče by měli být ostražití, aby si všimli příznaků, že jejich dítě může mít problémy se spánkem. Příznaky, jako je ospalost během dne, potíže s usínáním, časté probouzení během noci a chrápání, mohou naznačovat základní problém, který vyžaduje pozornost. Vedení spánkového deníku může pomoci sledovat spánkový režim dítěte a odhalit případné problémy.

 • Udržujte stálý režim před spaním, abyste podpořili zdravou regulaci cirkadiánního rytmu vašeho dítěte.
 • Pokud si všimnete přetrvávajících příznaků i přes dodržování správné spánkové hygieny, obraťte se na pediatra nebo zdravotnického pracovníka specializujícího se na poruchy spánku u dětí, který vám poradí, jak tyto problémy účinně řešit.

Kromě rozpoznání běžných poruch a problémů se spánkem v dětství by rodiče měli také pochopit, že je důležité zajistit dětem dostatečnou regeneraci spánku a zavést zdravé návyky již v raném věku. Vštípením těchto návyků v raném věku mohou rodiče zajistit dlouhodobé fyzické a duševní zdraví svého dítěte a zároveň podpořit jeho úspěch.

Vliv spánku na růst a funkci imunitního systému

Vliv spánku na růst a funkci imunitního systému

Spánek hraje klíčovou roli v duševním i tělesném vývoji dítěte, včetně růstu a funkce imunitního systému. Vytvoření zdravých návyků v raném věku může položit základy celoživotní pohody a zároveň chránit před nemocemi. V tomto článku se budeme zabývat vazbou mezi spánkem, vývojovými hormony a celkovým pokrokem a také tím, jak může dostatek odpočinku posílit imunitu.

Souvislost mezi spánkem, růstovými hormony a celkovým vývojem

Během spánku, zejména v hlubokých fázích spánku bez REM (rychlé pohyby očí), známých jako spánek s pomalými vlnami nebo delta vlnami, se v dětském těle uvolňují důležité růstové hormony. Tyto hormony jsou zodpovědné za reprodukci a regeneraci buněk, které přispívají k jejich celkovému tělesnému vývoji, například k růstu kostí(zdroj). Kromě toho je správný regenerační spánek nezbytný pro dozrávání mozku, které ovlivňuje kognitivní funkce, jako je konsolidace paměti.

 • Dostatečný spánek podporuje optimální učení: Dobrý spánek umožňuje dětem lépe se soustředit během vyučování, což vede k lepším studijním výsledkům.
 • Regulace nálady: Dostatek odpočinku pomáhá regulovat výkyvy nálad tím, že snižuje míru podrážděnosti u dětí, které mohou být náchylnější k emočním výbuchům, když jsou unavené.
 • Lepší rozhodovací schopnosti: Bylo zjištěno, že dobře odpočaté děti vykazují lepší schopnost řešit problémy ve srovnání s dětmi, které trpí nedostatkem spánku(zdroj).

Jak dostatečný spánek posiluje imunitní systém

Správný spánek je nezbytný pro udržení zdravého imunitního systému. Během odpočinku naše tělo produkuje cytokiny, což jsou bílkoviny, které pomáhají regulovat reakce na záněty a infekce(zdroj). Když se děti dostatečně nevyspí, jejich produkce těchto nezbytných bílkovin se sníží, což je činí zranitelnějšími vůči nemocem, jako je nachlazení nebo chřipka.

 • Boj proti infekcím: Odpočinuté tělo dítěte dokáže lépe bojovat s virovými a bakteriálními infekcemi tím, že produkuje dostatečné množství protilátek a dalších obranných mechanismů.
 • Účinnost očkování: Studie prokázaly, že dostatečný spánek zvyšuje účinnost očkování u dětí tím, že zvyšuje hladinu protilátek(zdroj).

Začlenění zdravých spánkových návyků do každodenního režimu dítěte je zásadní pro podporu celkového růstu a posílení funkce imunitního systému. Rodiče by měli upřednostnit zavedení důsledného režimu před spaním a zároveň zajistit prostředí vhodné pro kvalitní regenerační spánek. Tímto způsobem připravíte své dítě na úspěch v různých oblastech života - od studijních výsledků až po emocionální pohodu - a zároveň ho ochráníte před možnými zdravotními riziky spojenými s nedostatečným spánkem.

Jedinečné problémy teenagerů se spánkem

Dospívající mají často problémy s dostatkem spánku kvůli nabitému rozvrhu, zvýšené fyzické aktivitě a společenskému tlaku, který brání řádnému odpočinku. Tyto problémy je nutné řešit, protože nedostatečný spánek v období dospívání může mít dlouhodobé následky.

Důležitost dostatečného spánku pro dospívající

Spánek hraje zásadní roli pro celkové zdraví a pohodu dospívajících. Dostatečný spánek podporuje kognitivní funkce, emoční regulaci a fyzický růst. Studie totiž prokázaly, že dospívající, kteří mají trvale dostatek spánku, dosahují lepších studijních výsledků, méně často trpí poruchami nálady, jako jsou deprese nebo úzkosti, a udržují si zdravější tělesnou hmotnost ve srovnání se svými vrstevníky, kteří trpí nedostatkem spánku.

Vyvážení školní zátěže a mimoškolních aktivit

Jedním z hlavních problémů, se kterými se potýká mnoho dospívajících, je najít si čas na dostatečný odpočinek při náročném školním vyučování a mimoškolních aktivitách. Vzhledem k tomu, že se vedle sportovních tréninků nebo schůzek kroužků po vyučování hromadí domácí úkoly, není divu, že se dospívající snaží večer dostatečně vyspat.

 • Stanovte si priority: Povzbuzujte dospívajícího, aby si stanovil priority úkolů podle důležitosti a termínů, aby mohl efektivně hospodařit s časem a neobětoval tolik potřebný odpočinek.
 • Vytvoření plánu: Pomozte jim vytvořit denní režim, který zahrnuje čas vyhrazený pro studium, koníčky nebo sportovní aktivity, a zároveň jim stanovte pravidelný čas na spaní.
 • Vyhněte se prokrastinaci: Naučte dospívajícího, že je důležité plnit úkoly včas a nenechávat vše na poslední chvíli, což by mohlo vést k nočnímu šprtání před zkouškami, které je jedním z hlavních viníků nedostatku spánku.

Tipy, jak pomoci dospívajícím vytvořit lepší spánkový režim

Rodiče mohou sehrát zásadní roli v tom, aby pomohli svým dospívajícím osvojit si zdravé spánkové návyky, které jim budou prospěšné po celý život. Zde je několik praktických tipů, které je třeba zvážit:

 1. Udržujte konzistenci: Vyzývejte dospívajícího, aby dodržoval pravidelný režim před spaním, a to i o víkendech nebo o prázdninách. Podporujte pravidelný režim před spaním, a to i ve dnech volna nebo během prázdnin; pomůže to vyrovnat jejich cirkadiánní rytmus a usnadní jim to usínat a vstávat každý den ve stejnou dobu.
 2. Vytvořte si ideální prostředí pro spánek: Ujistěte se, že ložnice vašeho dospívajícího je vhodná pro kvalitní odpočinek, a to tak, že v ní bude chladno, tma a ticho. V případě potřeby investujte do zatemňovacích závěsů a nedoporučujte před spaním používat elektronická zařízení, protože vyzařují modré světlo, které může narušovat produkci melatoninu - hormonu, který je zodpovědný za regulaci cyklů spánku a bdění.
 3. Podporovat relaxační techniky: Naučte dospívajícího různým relaxačním metodám, jako jsou hluboká dechová cvičení, progresivní svalová relaxace nebo meditace, které mu pomohou zklidnit mysl a připravit se na klidný spánek.
 4. Omezený příjem kofeinu: Doporučte dospívajícím, aby v pozdních hodinách nekonzumovali nápoje obsahující kofein, jako je káva nebo energetické nápoje, protože tyto stimulanty mohou ztížit usínání.

Začleněním těchto strategií do každodenního režimu mohou dospívající nejen získat dostatek spánku, ale také prospět ve studiu i v osobním životě a podpořit celkové zdraví.

Časté dotazy týkající se toho, kolik spánku děti potřebují

Časté dotazy týkající se toho, kolik spánku děti potřebují

Kolik spánku děti skutečně potřebují?

Potřeby dětí na spánek se liší podle věku. Novorozenci potřebují 15-18 hodin, kojenci 12-16 hodin včetně spánku, batolata 11-14 hodin včetně spánku, předškoláci 10-13 hodin včetně spánku a děti školního věku (6-12 let) potřebují 9-12 hodin spánku. Dospívající mládež (13-17 let) by měla spát 8-10 hodin denně.

Kolik spánku potřebují děti podle výzkumu?

O potřebách spánku dětí byla provedena řada studií. Národní nadace pro spánek a Americká pediatrická akademie poskytují na důkazech založené pokyny pro optimální množství spánku v různých vývojových fázích.

Kolik spánku dítě potřebuje a proč?

Dostatečný spánek je nezbytný pro fyzický růst, kognitivní vývoj, emocionální pohodu a funkci imunitního systému dítěte. Množství spánku se liší v závislosti na věku: novorozenci (0-3 měsíce) potřebují až 18 hodin denně, kojenci (4-11 měsíců) až 16 hodin denně, batolata (1-2 roky) až 14 hodin denně, předškoláci (3-5 let) až 13 hodin denně, děti školního věku (6-12 let) až 12 hodin denně a dospívající (13-17 let) až 10 hodin denně.

Kolik spánku potřebují děti podle Google Scholar?

Google Scholar nabízí řadu výzkumných článků o požadavcích dětí na spánek. Tyto studie poskytují cenné poznatky o významu přiměřeného odpočinku pro zdravý růst a vývoj a také doporučení pro délku spánku podle věku.

Závěr

Pro růst a psychické zdraví dětí je nezbytný dostatečný odpočinek. Množství spánku, které dítě potřebuje, se liší v závislosti na jeho věku. Novorozenci potřebují až 18 hodin denně, zatímco dospívající děti potřebují přibližně 8-10 hodin každou noc.

Zavedení důsledného režimu před spaním, omezení času stráveného u obrazovky před spaním a podpora zdřímnutí v raném dětství jsou důležitými faktory, které dětem zajistí dostatek kvalitního odpočinku. Uvědomte si možnou přítomnost poruch spánku u dětí a to, jak mohou ovlivnit jejich pohodu.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?