Obstrukční spánková apnoe: Příčiny, léčba a zdravotní rizika

Published:

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je rozšířená a potenciálně závažná porucha spánku, která se projevuje opakovaným výskytem částečné nebo úplné obstrukce horních cest dýchacích během odpočinku, což způsobuje přerušované dýchání. Tento stav postihuje miliony lidí na celém světě a způsobuje nadměrnou denní spavost, sníženou kvalitu života a zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se budeme věnovat příčinám a stupňům závažnosti OSA a zároveň osvětlíme její výskyt mezi různými demografickými skupinami.

Budeme se také zabývat různými možnostmi léčby OSA, včetně behaviorálních opatření pro mírné případy a pokročilých terapií, jako jsou zařízení pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP). Dále budeme diskutovat o významu opatření na snížení hmotnosti při léčbě obstrukční spánkové apnoe u diabetických pacientů a zdůrazníme dopad, který může mít neléčená OSA na kardiovaskulární zdraví.

obstrukční spánková apnoe

Porozumění obstrukční spánkové apnoe

OSA je vzhledem ke svým rozmanitým a nenápadným projevům rozšířenou poruchou, která může mít závažné metabolické a kardiovaskulární důsledky. Dochází k ní, když se uvolní svaly v krku, což způsobí částečné nebo úplné zablokování proudění vzduchu během spánku. OSA trpí miliony lidí, přesto se často nepodaří ji odhalit kvůli mírným příznakům, jako je únava ve dne, ranní migrény a chrápání.

Příčiny obstrukční spánkové apnoe

Hlavní příčinou OSA je uvolnění svalů v horních cestách dýchacích během spánku, což vede k obstrukci, která brání normálnímu dýchání. K tomuto uvolnění svalů přispívá několik faktorů, včetně obezity, konzumace alkoholu před spaním, kouření, rodinné anamnézy OSA nebo jiných poruch spánku, ucpaného nosu nebo anatomických abnormalit, jako jsou zvětšené nosní mandle.

Mírná vs. těžká obstrukční spánková apnoe

 • Mírná OSA: U osob s mírnou obstrukční spánkovou apnoe dochází k pěti až 14 epizodám za hodinu, kdy se dýchání pokaždé zastaví alespoň na deset sekund. Příznaky mohou zahrnovat občasné chrápání a narušený noční odpočinek, ale jsou obecně méně nápadné než u jedinců s těžšími případy.
 • Těžká OSA: Těžké případy zahrnují časté pauzy v dýchání - 30krát za hodinu a více - a vedou ke značnému nedostatku kyslíku po celou noc. Tato úroveň představuje vážná zdravotní rizika, jako jsou srdeční choroby, mrtvice, srdeční selhání a kardiovaskulární onemocnění. Pacienti s těžkou OSA mohou také pociťovat extrémní denní ospalost, která ztěžuje fungování během dne.

Diagnózu OSA lze stanovit na základě domácího testu spánkové apnoe nebo nočního pobytu ve spánkovém centru, kde mohou lékaři sledovat dýchání a další fyziologické faktory během odpočinku.

Prevalence obstrukční spánkové apnoe

S celosvětovým nárůstem obezity roste i výskyt OSA. Jedna studie zjistila, že v Evropě bylo jen za jeden rok léčeno přibližně 1 152 539 osob s OSA pomocí terapie CPAP, což svědčí o jejím rozsáhlém dopadu na systémy zdravotní péče(zdroj). Obezita je významným faktorem, který přispívá k nadbytku tukové tkáně v oblasti krku a hrdla, což vede k obstrukci dýchacích cest.

Rozdíly v prevalenci mezi pohlavími

Muži: Muži mají větší pravděpodobnost vzniku obstrukční spánkové apnoe než ženy, což je dáno hormonálními rozdíly a anatomickými faktory, jako je větší obvod krku a užší dýchací cesty.
Ženy: Ženy mají celkově nižší výskyt OSA, ale jsou více ohroženy po menopauze, kdy se výrazně mění hladina hormonů.

Prevalence obstrukční spánkové apnoe

Prevalence obstrukční spánkové apnoe

S celosvětovým nárůstem obezity roste i výskyt obstrukční spánkové apnoe (OSA). Jedna studie zjistila, že v Evropě bylo jen za jeden rok léčeno přibližně 1 152 539 osob s OSA pomocí terapie CPAP, což svědčí o jejím rozsáhlém dopadu na systémy zdravotní péče. Pochopení přispívajících faktorů a rozdílů v prevalenci mezi různými skupinami obyvatel je pro řešení tohoto rostoucího zdravotního problému zásadní.

Obezita jako přispívající faktor

Obezita, zejména centrální obezita charakterizovaná nadbytkem břišního tuku, byla označena za hlavní rizikový faktor vzniku obstrukční spánkové apnoe. Nahromadění tukové tkáně v oblasti krku může způsobit zúžení nebo obstrukci horních cest dýchacích během spánku. Podle výzkumu publikovaného v časopise Sleep Medicine Reviews je odhadem 60-90 % dospělých s OSA obézních.

 • Vyšší BMI může zvyšovat riziko vzniku OSA a zhoršovat ji.
 • Snížení hmotnosti může výrazně zlepšit nebo dokonce odstranit příznaky spojené s poruchami dýchání ve spánku.
 • Aktivita a vyvážená strava jsou zásadní pro předcházení nemocem, jako je OSA, které mohou souviset s obezitou.

Rozdíly v prevalenci mezi pohlavími

Kromě obezity hraje významnou roli při určování náchylnosti k obstrukční spánkové apnoe také pohlaví. Muži jsou k OSA náchylnější než ženy, přičemž prevalence se odhaduje na dvakrát až třikrát vyšší. Tento rozdíl lze přičíst několika faktorům:

 • Muži mají obvykle větší obvod krku a více tuku kolem horních cest dýchacích, což zvyšuje riziko vzniku spánkové apnoe.
 • K rozdílům v prevalenci OSA mohou přispívat i hormonální rozdíly mezi muži a ženami. Předpokládá se například, že estrogeny chrání před kolapsem dýchacích cest během spánku.
 • U žen po menopauze je v důsledku hormonálních změn souvisejících s věkem zvýšené riziko vzniku OSA ve srovnání s ženami před menopauzou.

Závěrem lze říci, že je nezbytné, aby si poskytovatelé zdravotní péče i jednotlivci uvědomili rostoucí prevalenci obstrukční spánkové apnoe jako závažný problém pro veřejné zdraví. Pochopením přispívajících faktorů, jako je obezita a rozdíly mezi pohlavími, lze vyvinout cílené intervence pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi - v konečném důsledku se tak sníží související zdravotní komplikace, jako je nadměrná denní spavost, srdeční selhání a kardiovaskulární onemocnění u pacientů trpících touto běžnou poruchou.

Možnosti léčby obstrukční spánkové apnoe

Možnosti léčby obstrukční spánkové apnoe

V závislosti na závažnosti a individuálních potřebách jsou možnosti léčby široké, od změny životního stylu, jako je snížení hmotnosti a cvičení, až po lékařské zákroky, jako je zařízení pro přetlak v dýchacích cestách nebo chirurgické zákroky. Včasná diagnóza a vhodná léčba mají zásadní význam pro snížení zdravotních rizik spojených s neléčenou OSA.

Behaviorální opatření pro mírné případy

V mírných případech OSA mohou ke zmírnění příznaků a zlepšení celkové kvality spánku stačit jednoduchá behaviorální opatření. Mezi účinné strategie patří:

 • Udržování zdravé tělesné hmotnosti pomocí stravy a cvičení
 • vyhýbání se konzumaci alkoholu před spaním, protože uvolňuje svaly v krku.
 • Spaní na boku místo na zádech, aby se zabránilo obstrukci dýchacích cest.
 • Dodržování správné spánkové hygieny zavedením pravidelného spánkového režimu a vytvořením příjemného prostředí pro spánek.

Přístroje pro pozitivní tlak v dýchacích cestách (PAP)

Léčba kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP) je považována za zlatý standard léčby středně těžké až těžké OSA. Tyto přístroje fungují na principu nepřetržitého proudění vzduchu přes masku, která se nosí během spánku přes nos nebo ústa, a udržují tak horní cesty dýchací otevřené a zabraňují epizodám přerušovaného dýchání.

Kromě terapie CPAP jsou k dispozici i další typy přístrojů PAP v závislosti na preferencích nebo specifických potřebách pacienta:

 • Dvouúrovňový pozitivní tlak v dýchacích cestách (BiPAP ): Tento přístroj PAP nabízí dvě různé úrovně tlaku - vyšší při vdechu a nižší při výdechu, což je pro některé pacienty pohodlnější.
 • Adaptivní servoventilace (ASV ): Pokročilý přístroj PAP, který průběžně upravuje úroveň tlaku na základě dechových vzorců pacienta, vhodný pro osoby s centrální spánkovou apnoe nebo komplexním syndromem spánkové apnoe.

Ústní pomůcky držící čelist během spánku vpředu

Mandibulární výsuvné aparáty (MAD) jsou na míru vyrobené ústní aparáty určené k udržení dolní čelisti vpřed během spánku. To pomáhá udržovat dýchací cesty otevřené tím, že zabraňuje zapadnutí jazyka zpět do krku. Přístroje MAD mohou být účinnou alternativní možností léčby mírné až středně těžké OSA u pacientů, kteří nesnášejí léčbu CPAP nebo dávají přednost méně invazivnímu přístupu.

Možnosti chirurgické modifikace

V některých situacích může být k účinné léčbě OSA nutný chirurgický zákrok. Mezi běžné zákroky patří:

 • Uvulopalatofaryngoplastika (UPPP): Zákrok, při kterém se odstraní přebytečná tkáň z měkkého patra a uvuly, aby se zvětšily horní dýchací cesty.
 • Tonzilektomie a/nebo adenoidektomie: Odstranění mandlí a/nebo adenoidů, pokud přispívají k obstrukci dýchacích cest během spánku.
 • Genioglossus Advancement (GA): Operace, při které se část úponu jazyka posune dopředu, čímž se zvětší prostor v zadní části krku a sníží se pravděpodobnost obstrukce během spánku.

Terapie kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP)

Terapie kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP)

Jednou z nejúčinnějších léčebných metod obstrukční spánkové apnoe je léčba kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP). Tato metoda spočívá v používání přístroje, který zajišťuje nepřetržité proudění vzduchu přes masku nasazenou na nos nebo ústa během spánku, čímž zajišťuje otevřené dýchací cesty a zabraňuje přerušování dýchání. Bylo prokázáno, že CPAP nejen zlepšuje kvalitu života, ale také snižuje dlouhodobé zdravotní komplikace spojené s chronickou neléčenou spánkovou apnoe.

Jak CPAP funguje při léčbě spánkové apnoe

Primární funkcí přístrojů CPAP je zajistit přetlak vzduchu v horních cestách dýchacích a zabránit tak jejich kolapsu během spánku. Přístroj obsahuje motor pro vytváření stlačeného vzduchu, spojovací hadičky spojující motor s maskou a ergonomický obličejový kryt navržený tak, aby bezpečně přiléhal k nosu nebo ústům. Když se při nošení tohoto přístroje nadechujete, poskytuje dostatečný tlak, aby se vaše krční svaly příliš neuvolnily a neblokovaly proudění vzduchu.

Výhody a účinnost

 • Lepší kvalita spánku: Díky udržování otevřených dýchacích cest po celou noc se uživatelé CPAP často budí méně často kvůli poruchám dýchání a uvádějí celkově lepší kvalitu spánku.
 • Zvýšení bdělosti během dne: S klidnějšími nocemi se zvyšuje i denní bdělost a snižuje se nadměrná denní ospalost - oba tyto příznaky jsou časté u osob trpících neléčenou spánkovou apnoe.
 • Snižuje krevní tlak: Studie prokázaly, že důsledné používání CPAP může pomoci snížit krevní tlak u osob s hypertenzí související s jejich spánkovou apnoe(zdroj).
 • Snížení kardiovaskulárních rizik: Jak již bylo zmíněno, neléčená spánková apnoe může vést k různým kardiovaskulárním onemocněním. Bylo prokázáno, že léčba CPAP snižuje riziko srdečního selhání a dalších komplikací díky účinnému zvládání poruch dýchání ve spánku.
 • Ranní úleva od bolesti hlavy: Mnoho lidí se spánkovou apnoe často trpí ranními bolestmi hlavy způsobenými nízkou hladinou kyslíku během spánku. Pravidelné používání přístroje CPAP může pomoci tento příznak zmírnit, protože zajišťuje dostatečné proudění vzduchu po celou noc.

Pro dosažení maximální účinnosti by uživatelé CPAP měli spolupracovat se svými poskytovateli zdravotní péče, aby zajistili správné používání přístroje a případné doplňkové terapie. To zahrnuje pravidelné čištění a údržbu zařízení, případnou úpravu nastavení tlaku a zajištění pohodlného nošení pro optimální dodržování léčby. Kromě toho mohou mít někteří jedinci prospěch z doplňkových terapií, jako je změna životního stylu nebo perorální přístroje, ve spojení s plánem léčby CPAP (zdroj). Podniknutím těchto kroků k účinné léčbě spánkové apnoe prostřednictvím zařízení pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách, jako jsou nosní přístroje CPAP nebo možnosti celoobličejových masek, mohou pacienti výrazně zlepšit kvalitu svého života i celkové zdravotní výsledky.

Intervence na snížení hmotnosti u diabetických pacientů s OSA

Pacienti s diabetem jsou často postiženi OSA a opatření na snížení hmotnosti mohou být účinným prostředkem k jejímu zvládnutí. Jedním z nejúčinnějších způsobů zvládání OSA u těchto osob jsou intervence zaměřené na snížení hmotnosti. Tento článek pojednává o významu shazování kilogramů při léčbě OSA a uvádí tipy pro úspěšnou kontrolu hmotnosti.

Význam snížení hmotnosti při léčbě OSA

Studie prokázaly, že obezita je hlavním rizikovým faktorem pro vznik obstrukční spánkové apnoe, protože nadbytek tělesného tuku může během spánku způsobit obstrukci dýchacích cest. Snížení hmotnosti pomáhá nejen zmírnit příznaky spojené s OSA, ale také zlepšuje kardiovaskulární zdraví a snižuje riziko dalších komplikací souvisejících s cukrovkou.

 • Snížení tělesné hmotnosti o pouhých 10 % může vést k výraznému zlepšení denní spavosti i nočních poruch dýchání způsobených obstrukční spánkovou apnoe.
 • Studie publikovaná v časopise Sleep Medicine Reviews zjistila, že snížení tělesné hmotnosti alespoň o 15 % vede ke zlepšení nebo dokonce k úplnému vymizení lehkých až středně těžkých případů obstrukční spánkové apnoe.
 • Kromě zlepšení dýchacích funkcí během spánku je dosažení zdravého BMI spojeno s lepší kontrolou glykémie, což je nezbytné pro účinnou léčbu diabetu.

Vliv obstrukční spánkové apnoe na kardiovaskulární zdraví

Strategie pro úspěšnou regulaci hmotnosti

Pro dosažení trvalých výsledků při shazování nadbytečných kilogramů je klíčové přijmout trvalé změny životního stylu. Zde je několik strategií založených na důkazech, které by měli diabetici s obstrukční spánkovou apnoe zvážit:

 1. Úpravy stravy: Pro hubnutí je zásadní vyvážená strava bohatá na celozrnné výrobky, libové bílkoviny, ovoce a zeleninu. Pacienti s diabetem by také měli věnovat velkou pozornost velikosti porcí a příjmu sacharidů, aby si udrželi optimální hladinu cukru v krvi.
 2. Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita nejen pomáhá při hubnutí, ale může také pomoci zlepšit kvalitu spánku. Americká kardiologická asociace doporučuje dospělým alespoň 150 minut aerobní aktivity střední intenzity nebo 75 minut aerobní aktivity intenzivní intenzity týdně.
 3. Hygiena spánku: Zavedení důsledného spánkového režimu a vytvoření prostředí vhodného pro klidný spánek může pomoci zmírnit příznaky spojené s obstrukční spánkovou apnoe. To zahrnuje vyvarování se kofeinu a alkoholu před spaním, udržování chladné a tmavé ložnice a odstranění elektronických zařízení ze spacího prostoru.
 4. Bariatrická chirurgie: V případech, kdy samotná změna životního stylu nestačí k dosažení výrazného snížení hmotnosti, lze zvážit bariatrickou operaci. Po posouzení vašeho BMI, závažnosti OSA a komorbidit, jako je srdeční onemocnění nebo hypertenze, může být nutné zvážit možnost bariatrické operace.

Zařazení těchto strategií do každodenního života může být pro diabetické pacienty trpící obstrukční spánkovou apnoe velmi přínosné, protože podporuje trvalé snižování hmotnosti, které vede k celkovému zlepšení zdravotního stavu.

Vliv obstrukční spánkové apnoe na kardiovaskulární zdraví

Neléčená nebo nedostatečně léčená obstrukční spánková apnoe (OSA) může vést k hypertenzi, mrtvici, srdečnímu selhání a dalším kardiovaskulárním komplikacím. Včasná diagnóza a vhodná léčba jsou nezbytné pro snížení těchto rizik a zároveň pro zlepšení celkové kvality života postižených osob.

Souvislost mezi hypertenzí a obstrukční spánkovou apnoe

Výzkum ukázal, že existuje silná souvislost mezi OSA a rozvojem hypertenze. Když se během spánkové apnoe zastaví dýchání, hladina kyslíku v krvi výrazně klesne. To v těle vyvolává stresovou reakci, která vede ke zvýšené produkci adrenalinu a kortizolu - hormonů, o nichž je známo, že zvyšují krevní tlak. Opakované epizody nízké hladiny kyslíku navíc způsobují zánět v cévách, který dále přispívá ke zvýšení krevního tlaku.

 • Prevalence: Studie zjistily, že až 50 % lidí s OSA trpí také hypertenzí.
 • Rizikové faktory: Na vzniku obou onemocnění se však podílejí také faktory jako věk, pohlaví, rodinná anamnéza a životní návyky.
 • Výhody léčby: Účinná léčba OSA pomocí léčby kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) nebo jiné léčby může v mnoha případech pomoci snížit vysoký krevní tlak.

Snížení kardiovaskulárního rizika prostřednictvím správné léčby

Kromě hypertenze je neléčená OSA spojována s různými kardiovaskulárními onemocněními včetně ischemické choroby srdeční, srdečního selhání a mrtvice. Opakované epizody nízké hladiny kyslíku během spánku mohou způsobit poškození výstelky cév, což vede k hromadění plaku v tepnách (ateroskleróza) a zvyšuje riziko vzniku CAD.

Neléčená OSA je navíc spojena se zvýšeným rizikem vzniku fibrilace síní, což je typ nepravidelného srdečního rytmu, který může vést k srdečnímu selhání nebo mozkové mrtvici, pokud není léčen. K fibrilaci síní dochází při neuspořádané elektrické aktivitě v horních srdečních komorách (síních), která způsobuje jejich chvění namísto účinného stahování.

Snížení kardiovaskulárních rizik spojených s obstrukční spánkovou apnoe:

 1. Vyhledejte včasnou diagnózu: Pokud máte podezření na OSA kvůli příznakům, jako je hlasité chrápání, lapání po dechu během spánku nebo nadměrná denní spavost, obraťte se na svého lékaře, který vás řádně vyšetří.
 2. Dodržujte léčebné plány: Dodržujte doporučení lékaře týkající se léčby CPAP nebo jiné léčby předepsané pro zvládání vašeho onemocnění.
 3. Udržujte zdravý životní styl: Přijetí návyků, jako je pravidelné cvičení, dodržování vyvážené stravy a vyhýbání se užívání tabáku, může pomoci zlepšit závažnost OSA i celkové zdraví kardiovaskulárního systému.

Nejčastější dotazy týkající se obstrukční spánkové apnoe

S čím bývá obstrukční spánková apnoe spojena?

Mezi další faktory patří věk, rodinná anamnéza, konzumace alkoholu, kouření a některá onemocnění, jako je hypotyreóza nebo akromegalie. Další informace o rizikových faktorech OSA naleznete zde.

Co je to časopis o obstrukční spánkové apnoe?

Časopis o obstrukční spánkové apnoe označuje vědeckou publikaci, která se zaměřuje na výzkum týkající se OSA. Tyto časopisy publikují studie zkoumající příčiny, příznaky, léčbu a strategie prevence tohoto onemocnění. Příkladem takových publikací jsou časopisy Journal of Clinical Sleep Medicine a Sleep & Breathing. Chcete-li se o OSA dozvědět více, klikněte zde.

Jaká je očekávaná délka života osob se spánkovou apnoe?

Délka života osob s neléčenou spánkovou apnoe se může zkrátit v důsledku zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění, mrtvice a dalších zdravotních komplikací. Včasná diagnóza a správná léčba však mohou výrazně zlepšit kvalitu života a snížit tato rizika. Máte-li podezření, že trpíte OSA, je nezbytné poradit se s odborníkem. Další informace o zdravotních rizicích spojených s OSA naleznete zde.

Lze zvrátit obstrukční spánkovou apnoe?

V některých případech ano - změna životního stylu, jako je snížení hmotnosti úpravou stravy nebo cvičením, může pomoci zvrátit mírnou až středně těžkou OSA tím, že sníží obstrukci dýchacích cest způsobenou nadbytečnou tukovou tkání v oblasti krku(zdroj). V závažných případech mohou být k účinnému zvládnutí stavu nutné lékařské zákroky, jako je léčba CPAP nebo ústní aparáty. Chcete-li se dozvědět více o možnostech léčby OSA, klikněte zde.

Obstrukční spánková apnoe (OSA)

To může vést k řadě příznaků, včetně:

 • Nadměrná denní spavost
 • Ranní bolesti hlavy
 • potíže se soustředěním
 • Problémy s pamětí
 • Deprese

OSA se diagnostikuje pomocí spánkové studie, kterou lze provést ve spánkovém centru nebo pomocí domácího testování spánkové apnoe. Chcete-li se dozvědět více o diagnostice OSA, klikněte zde.

Rizikové faktory OSA

OSA je spojena s řadou rizikových faktorů, mezi které patří:

 • Obezita
 • Věk
 • Rodinná historie
 • Konzumace alkoholu
 • Kouření
 • Některé zdravotní potíže, jako je hypotyreóza nebo akromegalie.

Je důležité si tyto rizikové faktory uvědomit a v případě podezření na OSA se poradit s lékařem. Chcete-li se o OSA dozvědět více, klikněte zde.

Zdravotní rizika spojená s OSA

Neléčená OSA může vést k řadě zdravotních komplikací, včetně:

 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Mrtvice
 • Srdeční selhání
 • Vysoký krevní tlak
 • Diabetes 2. typu

Včasná diagnóza a správná léčba mohou tato rizika výrazně snížit. Chcete-li se dozvědět více o možnostech léčby OSA, klikněte zde.

Diagnostika OSA

OSA se diagnostikuje pomocí spánkové studie, kterou lze provést ve spánkovém centru nebo pomocí domácího testování spánkové apnoe. Během spánkové studie se měří různé parametry, včetně:

 • Index apnoe-hypopnoe (AHI)
 • Úrovně nasycení kyslíkem
 • Srdeční frekvence
 • Dýchací úsilí

Na základě výsledků spánkové studie může zdravotník určit závažnost OSA a doporučit vhodné možnosti léčby. Chcete-li se dozvědět více o možnostech léčby OSA, klikněte zde.

Možnosti léčby OSA

Možnosti léčby OSA zahrnují:

 • Změna životního stylu (např. snížení hmotnosti, cvičení).
 • Léčba pozitivním tlakem v dýchacích cestách (např. nosní CPAP).
 • Ústní pomůcky
 • Chirurgický zákrok

Nejvhodnější způsob léčby závisí na závažnosti OSA a dalších individuálních faktorech.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?