Můžete užívat melatonin v těhotenství?

Last updated:

Published:

Úloha melatoninu v těhotenství

Melatonin je hormon, který hraje klíčovou roli při regulaci cyklu spánek-bdění a stimulaci imunitního systému. Těhotné ženy mají po 24. týdnu těhotenství vyšší hladinu melatoninu, což může mít ochranné účinky, např. snižuje oxidační stres a napomáhá vývoji plodu, čímž pomáhá předcházet předčasnému porodu. Výzkum naznačuje, že hladina melatoninu se u těhotných žen po 24. týdnu těhotenství časem zvyšuje, což by mohlo pomoci předcházet předčasnému porodu.

Obsah:

 1. Úloha melatoninu v těhotenství
 2. Význam melatoninu pro zdravé těhotenství ve studiích na zvířatech
 3. Jak může zvýšená expozice melatoninu pozitivně ovlivnit cirkadiánní rytmus dítěte?
 4. Obavy z užívání melatoninu v těhotenství
 5. Chybí definitivní výzkum bezpečnostního profilu nebo účinnosti při zlepšování mateřsko-fetálních výsledků
 6. Možné interakce s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léčba epilepsie
 7. Obavy z užívání melatoninu v těhotenství
  1. Chybí definitivní výzkum bezpečnostního profilu nebo účinnosti při zlepšování mateřsko-fetálních výsledků
  2. Možné interakce s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léčba epilepsie
  3. Doplňky melatoninu a riziko serotoninového syndromu
 8. Bezpečné alternativy pro řízení spánku během těhotenství
  1. Stmívání světel před spaním a vypínání jasných obrazovek
  2. Experimentování s těhotenskými polštáři pro lepší podporu
  3. Zavedení relaxačního rituálu před spaním (např. čtení nebo poslech uklidňující hudby)
  4. Konzultace s poskytovateli zdravotní péče o problémech se spánkem
 9. Expozice v prvním trimestru a konzultace s poskytovateli zdravotní péče
  1. Diskuse o užívání melatoninu s lékařem
  2. Potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem melatoninu
 10. Úvahy o dávkování melatoninu u těhotných žen
  1. Důležitost diskuse o užívání melatoninu s poskytovateli zdravotní péče
  2. Potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem melatoninu
  3. Nalezení vhodného dávkování
 11. Časté dotazy týkající se můžete užívat melatonin během těhotenství
  1. Je něco bezpečného na spaní v těhotenství?
  2. Co mohu užívat místo melatoninu v těhotenství?
  3. Jaký je vliv melatoninu na počet těhotenství?
  4. Může melatonin ovlivnit plodnost?

lze užívat melatonin v těhotenství

Význam melatoninu pro zdravé těhotenství ve studiích na zvířatech

Studie na zvířatech prokázaly význam melatoninu pro úspěšné těhotenství. Výzkum na potkanech například zjistil, že podávání melatoninu během těhotenství zlepšuje funkci placenty, snižuje zánět a chrání před oxidativním stresem - což jsou všechno faktory důležité pro udržení zdravého těhotenství. Tato zjištění jsou sice slibná pro pochopení potenciálního vlivu melatoninu na těhotenství u lidí, ale před vyvozením definitivních závěrů je třeba provést další výzkum.

Jak může zvýšená expozice melatoninu pozitivně ovlivnit cirkadiánní rytmus dítěte?

Vystavení vyšším koncentracím melatoninu během těhotenství může mít také příznivý vliv na cirkadiánní tempo novorozence - jeho vrozený časovač zodpovědný za řízení spánku a dalších biologických aktivit. V jedné studii provedené na myších vedla zvýšená expozice melatoninu u matky ke zlepšení regulace cirkadiánního rytmu potomků v pozdějším věku ve srovnání s potomky bez zvýšené prenatální expozice. To naznačuje, že správná hladina mateřského melatoninu by mohla potenciálně podpořit vývoj zdravých spánkových vzorců u dětí. Je třeba provést další výzkum, aby se zjistily účinky expozice melatoninu na těhotenství u lidí.

Obavy z užívání melatoninu v těhotenství

Navzdory jeho přírodnímu původu a potenciálním výhodám v těhotenství existují obavy z užívání melatoninu kvůli neregulované výrobě a nedostatečnému sledování ze strany FDA. Užívání doplňků stravy s melatoninem může zvýšit jeho hladinu v krvi až 20krát oproti normálnímu množství - což je důležitý faktor, protože mnoho doplňků stravy obsahuje také serotonin.

Chybí definitivní výzkum bezpečnostního profilu nebo účinnosti při zlepšování mateřsko-fetálních výsledků

V současné době chybí jednoznačný výzkum bezpečnostního profilu nebo účinnosti suplementace melatoninem při zlepšování výsledků těhotných žen v období mezi porodem a plodem. Většina dosud provedených studií byla provedena na zvířatech, přičemž údaje ze studií na lidech jsou k dispozici jen v omezené míře. Poskytovatelé zdravotní péče proto mohou váhat s doporučením užívání melatoninu v těhotenství, dokud nebudou k dispozici další důkazy.

Možné interakce s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léčba epilepsie

Možné interakce s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léčba epilepsie

Doplňky stravy s melatoninem mohou potenciálně interagovat s jinými léky, které se běžně předepisují v těhotenství, jako jsou léky na ředění krve (např. warfarin) nebo léky na epilepsii (např. fenytoin). Tyto interakce by mohly vést k nežádoucím účinkům pro matku i dítě, pokud by nebyly řádně zvládnuty pod lékařským dohledem. Proto je pro těhotné ženy, které zvažují užívání doplňků stravy s melatoninem, velmi důležité, aby se před zahájením jakéhokoli nového léčebného režimu poradily se svým lékařem.

Celkově je důležité pochopit potenciální roli melatoninu v těhotenství a jeho důsledky pro zdraví plodu. Vzhledem k nedostatku definitivního výzkumu bezpečnostního profilu nebo účinnosti je však třeba při zvažování užívání melatoninu v těhotenství postupovat opatrně.

Obavy z užívání melatoninu v těhotenství

Navzdory jeho přírodnímu původu existují obavy z užívání melatoninu během těhotenství kvůli neregulované výrobě a nedostatečnému sledování ze strany FDA. Užívání doplňkového melatoninu může zvýšit jeho hladinu v krvi až dvacetkrát oproti normálnímu množství - což je důležitý faktor, protože mnoho doplňků stravy obsahuje také serotonin.

Chybí definitivní výzkum bezpečnostního profilu nebo účinnosti při zlepšování mateřsko-fetálních výsledků

Ačkoli některé studie naznačují, že melatonin může mít potenciální přínos pro těhotné ženy, stále chybí jednoznačný výzkum jeho bezpečnostního profilu nebo účinnosti pro zlepšení výsledků matky a plodu. Většina existujících studií byla provedena na zvířatech, což znamená, že jejich výsledky nelze přímo aplikovat na člověka. Většina studií provedených na lidech se navíc zabývala především endogenním melatoninem, nikoliv exogenními doplňky.

Těhotné ženy, které zvažují užívání doplňků stravy s melatoninem, by proto měly vyhledat lékařskou pomoc, aby se jim dostalo individuálních pokynů ohledně možných interakcí s jinými léky. To jim zajistí individuální poradenství na základě jejich jedinečných okolností a rizikových faktorů.

Možné interakce s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léčba epilepsie

Bylo zjištěno, že melatonin interaguje s některými léky, jako jsou léky na ředění krve a léčba epilepsie, což může vést k nežádoucím vedlejším účinkům. Jedna studie například ukázala, že melatonin může zvyšovat riziko krvácení, pokud je užíván společně s antikoagulačními léky, jako je warfarin. Naopak melatonin může snižovat účinnost antiepileptických léků a zvyšovat tak riziko záchvatů u epileptiků.

Vzhledem k těmto možným interakcím je pro těhotné ženy zásadní, aby před použitím doplňků melatoninu prodiskutovaly svůj lékový režim s poskytovateli zdravotní péče, protože může být nutné upravit dávkování nebo zvážit alternativní léčbu.

Doplňky melatoninu a riziko serotoninového syndromu

Další obavou spojenou s užíváním melatoninu během těhotenství je zvýšené riziko serotoninového syndromu - potenciálně život ohrožujícího stavu způsobeného nadměrnou hladinou serotoninu v těle. Vzhledem k tomu, že mnoho melatoninových doplňků obsahuje také serotonin, těhotné ženy, které tyto přípravky užívají, by mohly neúmyslně vystavit sebe i své nenarozené děti této nebezpečné komplikaci.

Příznaky serotoninového syndromu se mohou pohybovat od mírných (např. agitovanost, zmatenost) až po závažné (např. vysoká horečka, křeče) v závislosti na individuálních faktorech a množství serotoninu. Aby se toto riziko minimalizovalo, je nezbytné, aby se nastávající matky, které zvažují suplementaci melatoninem, poradily se svými poskytovateli zdravotní péče o bezpečných alternativách řešení problémů se spánkem během těhotenství.

V těhotenství je důležité zvážit možná rizika užívání melatoninu pro podporu spánku a prozkoumat další metody řízení odpočinku během těhotenství může být výhodné. Bezpečné alternativy, jako je ztlumení světla před spaním nebo zavedení relaxačního rituálu před spaním, vám mohou pomoci zajistit dostatečný odpočinek, aniž byste ohrozila své dítě.

Bezpečné alternativy pro řízení spánku během těhotenství

Bezpečné alternativy pro řízení spánku během těhotenství

Těhotné ženy, u nichž dochází k poruchám spánku, by měly před použitím doplňkových melatoninových přípravků zvážit bezpečnější alternativy pod vedením svého lékaře. Ke zlepšení kvality spánku lze použít několik strategií, aniž by bylo nutné spoléhat na doplňky stravy nebo léky. Bezpečný a zdravý spánek během těhotenství může být prospěšný pro matku i dítě.

Stmívání světel před spaním a vypínání jasných obrazovek

Jedním z jednoduchých způsobů, jak podpořit lepší spánek, je ztlumit světla ve svém okolí, když se blíží čas spánku. To pomůže dát tělu signál, že je čas se uklidnit, a umožní vám to snadněji relaxovat. Vypnutí jasných obrazovek zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety nebo televize, alespoň hodinu před spaním navíc pomůže snížit expozici modrému světlu, které může narušovat přirozenou hygienu spánku. Zkrácení času stráveného u obrazovky umožní vašemu mozku přirozeně produkovat melatonin a připravit vás na klidný spánek.

Experimentování s těhotenskými polštáři pro lepší podporu

Pohodlná poloha při spánku je s postupujícím těhotenstvím stále náročnější kvůli změnám rozložení hmotnosti a rostoucím potížím, jako jsou bolesti zad nebo křeče v nohou. Používání těhotenského polštáře určeného speciálně pro těhotné může poskytnout tolik potřebnou oporu a zároveň se přizpůsobit jedinečným potřebám nastávajících maminek. Experimentujte s různými tvary a velikostmi, dokud nenajdete takový, který vám poskytne optimální pohodlí po celou noc.

Zavedení relaxačního rituálu před spaním (např. čtení nebo poslech uklidňující hudby)

 • Vytvořte důsledný režim před spaním: Provádění stejných úkonů každý večer před spaním může vašemu tělu naznačit, že je čas jít spát. Před spaním se věnujte klidným činnostem, například příjemné koupeli, čtení románu nebo použití relaxačních metod, jako jsou dechová cvičení.
 • Poslouchejte uklidňující hudbu: Tiché, uklidňující melodie mohou pomoci uvolnit mysl a připravit vás na klidný spánek. Vybírejte si melodie bez textu nebo s jemnými vokály, abyste mozek příliš nestimulovali.
 • Cvičte relaxační techniky, jako je meditace všímavosti, které pomáhají snížit stres a připravit se na klidný spánek. Zkuste do svého režimu před spaním zařadit řízené meditace určené speciálně pro těhotné ženy.

Poruchy spánku jsou u těhotných žen častým jevem, který je způsoben hormonálními výkyvy, fyzickým nepohodlím a emočním stresem. Užívání doplňků stravy s melatoninem však nemusí být pro nastávající matky nejbezpečnější volbou vzhledem k možným rizikům spojeným s jeho užíváním během těhotenství. Místo spoléhání se na doplňky melatoninu nebo jiné léky, které mohou představovat riziko pro vývoj plodu, zvažte zavedení přirozených strategií pod vedením zdravotníků, kteří se specializují na prenatální péči a jsou obeznámeni s bezpečnými alternativami pro zvládání problémů se spánkem v tomto kritickém období.

Konzultace s poskytovateli zdravotní péče o problémech se spánkem

Pokud i přes vyzkoušení těchto alternativních metod trpíte chronickou nespavostí nebo máte potíže se spánkem, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče o dalších možnostech přizpůsobených potřebám těhotných pacientek. Posoudí všechny příčiny, které stojí za vašimi poruchami spánku, a zároveň vám doporučí vhodnou léčbu na základě svých odborných znalostí směrnic pro klinickou praxi v oblasti spánkové medicíny. Nezapomeňte vždy upřednostňovat otevřenou komunikaci s lékařskými odborníky při řešení obav souvisejících s prenatálním zdravím - jsou tu proto, aby podporovali matku i dítě na každém kroku.

Využitím alternativních postupů pro řízení spánku během těhotenství mohou matky zajistit, že podniknou kroky na podporu zdravého a klidného spánku. Je důležité poradit se v raných fázích těhotenství s lékařem, aby vyhodnotil případná nebezpečí spojená s užíváním melatoninu během těhotenství.

Expozice v prvním trimestru & amp; konzultace s poskytovateli zdravotní péče

Expozice v prvním trimestru a konzultace s poskytovateli zdravotní péče

Pokud jste melatonin užívala předtím, než jste zjistila, že jste těhotná, je přirozené, že se obáváte jeho možného vlivu na vyvíjející se dítě. Naštěstí existují jen omezené důkazy o škodlivosti melatoninu v prvním trimestru těhotenství. Je však nezbytné probrat veškeré obavy se svým poskytovatelem zdravotní péče a prozkoumat alternativní možnosti řešení problémů se spánkem během těhotenství.

Diskuse o užívání melatoninu s lékařem

Poskytněte svému poskytovateli zdravotní péče všechny podrobnosti o dávkování a frekvenci užívání melatoninu během těhotenství, aby mohl posoudit případná rizika nebo přínosy pokračování nebo ukončení užívání doplňků. To mu pomůže posoudit případná rizika nebo přínosy spojené s pokračováním nebo ukončením užívání doplňkových melatoninových přípravků. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní jedinečné potřeby; to, co může být pro jednoho jedince prospěšné, může u jiného představovat riziko nebo nedostatečnou účinnost.

Váš lékař vám může doporučit i bezpečnější alternativy pro zlepšení kvality spánku během těhotenství, aniž byste se museli spoléhat na doplňky stravy, jako je melatonin. Tyto návrhy mohou zahrnovat změny životního stylu, jako je zavedení důsledného režimu před spaním, vyhýbání se kofeinu v době před spaním a vytvoření pohodlného prostředí pro spánek.

Potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem melatoninu

 • Hormonální nerovnováha: Užívání nadměrného množství melatoninu by mohlo narušit hormonální rovnováhu u těhotných žen, protože melatonin sám působí jako endokrinní hormon.
 • Vývoj plodu: Přestože studií na lidech je málo, některé výzkumy na zvířatech ukázaly, že vysoké dávky exogenního (doplňkového) melatoninu mohou negativně ovlivnit růst a vývoj plodu v důsledku změn cirkadiánních rytmů(zdroj).
 • Interakce s léky: Doplňky stravy s melatoninem se mohou vzájemně ovlivňovat s jinými léky, jako jsou léky na ředění krve nebo léky na epilepsii. Před užíváním melatoninu v těhotenství je nezbytné probrat případné interakce s lékařem.

Závěrem lze říci, že ačkoli existují jen omezené důkazy o škodlivosti melatoninu v prvním trimestru těhotenství, je nezbytné se o jeho užívání v těhotenství poradit s lékařem. Ten vám pomůže posoudit rizika a přínosy spojené s pokračováním nebo ukončením užívání doplňkových melatoninových přípravků a doporučí vám bezpečnější alternativy pro zvládání problémů se spánkem během celého těhotenství.

Je nutné, aby se nastávající matky před konzumací melatoninu v prvním trimestru poradily se svými lékaři. Kromě toho je při zvažování užívání melatoninu v těhotenství nezbytné pochopit možná rizika spojená s jeho nadměrným užíváním a zvážit vhodné dávkování.

Úvahy o dávkování melatoninu u těhotných žen

Před užíváním jakéhokoli množství melatoninu v těhotenství je nutné poradit se s lékařem. Ke stanovení vhodného dávkovacího rozmezí pro nastávající matky je třeba provést další studie.

Důležitost diskuse o užívání melatoninu s poskytovateli zdravotní péče

Užívání melatoninových doplňků bez řádného vedení může představovat potenciální riziko během těhotenství. Je nezbytné, abyste si se svým poskytovatelem zdravotní péče otevřeně promluvili o možných výhodách a nevýhodách užívání melatoninu v těhotenství. Váš praktický lékař může posoudit vaše jedinečné okolnosti, případné současné léky nebo nemoci a na základě svých znalostí vám poskytnout radu šitou na míru.

Váš lékař vám může navrhnout alternativní metody zvládání poruch spánku, které jsou bezpečnější než užívání doplňků melatoninu. Váš lékař vám může navrhnout alternativní metody pomoci při problémech se spánkem, například heřmánkový čaj nebo levandulový olej, které jsou známé svými uklidňujícími účinky.

Potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem melatoninu

Potenciální rizika spojená s nadměrným příjmem melatoninu

Ačkoli neexistuje dostatek přesvědčivých důkazů o bezpečnosti užívání melatoninu u těhotných žen, jeho nadměrný příjem může potenciálně vést ke komplikacím. Některé studie ukázaly, že vysoké hladiny tohoto hormonu mohou způsobit kontrakce v děloze, což zvyšuje riziko předčasného porodu.

 • Riziko 1: Vysoký krevní tlak: Zvýšená hladina melatoninu je u některých jedinců spojena se zvýšeným krevním tlakem, což může být během těhotenství škodlivé.
 • Riziko 2: Lékové interakce: Doplňky stravy s melatoninem mohou interagovat s jinými léky, například s léky na ředění krve nebo s léky na epilepsii. Před zahájením užívání melatoninu je nezbytné prodiskutovat případné interakce s poskytovatelem zdravotní péče.
 • Riziko 3: Neregulovaná výroba: Protože FDA nereguluje melatoninové doplňky, existuje riziko nestejné kvality a účinnosti různých produktů. Tento nedostatečný dohled by mohl vést k nezamýšleným důsledkům pro těhotné ženy, které tyto doplňky stravy konzumují bez náležitého vedení.

Vzhledem k těmto rizikům je při zvažování užívání melatoninu v těhotenství nutné zvážit potenciální přínosy a možné nevýhody. Před jakýmkoli rozhodnutím o doplnění tohoto hormonu se vždy poraďte se svým lékařem.

Nalezení vhodného dávkování

Začněte s nízkou dávkou 0,5-1 mg melatoninu a pod lékařským dohledem ji upravte, protože individuální reakce na suplementaci se může lišit. Obecně se doporučuje začít s malou dávkou (0,5-1 mg) a poté ji v případě potřeby pod lékařským dohledem postupně zvyšovat.

Mějte na paměti, že každý člověk reaguje na suplementaci melatoninem jinak; to, co dobře funguje u jednoho člověka, nemusí mít stejný účinek u jiného. Nezapomeňte pečlivě sledovat, jak se po užívání melatoninu cítíte, a případné obavy nebo nežádoucí účinky neprodleně nahlaste zpět svému lékaři, aby mohl dávkování odpovídajícím způsobem upravit.

Udržování otevřené komunikace se zdravotnickým týmem během těhotenství pomůže zajistit, abyste vy i vaše dítě zůstali zdraví a zároveň překonávali různé problémy, jako jsou poruchy spánku nebo hormonální nerovnováha způsobená očekáváním dítěte.

Časté dotazy týkající se můžete užívat melatonin během těhotenství

Je něco bezpečného na spaní v těhotenství?

Zatímco užívání melatoninových doplňků se během těhotenství nedoporučuje, existují další přírodní a nefarmakologické metody, které mohou pomoci zlepšit spánek. Patří mezi ně zavedení režimu před spaním, používání relaxačních technik, jako je hluboké dýchání nebo meditace, experimentování s těhotenskými polštáři pro lepší podporu a vyhýbání se kofeinu a stimulujícím aktivitám před spaním.

Co mohu užívat místo melatoninu v těhotenství?

Místo spoléhání se na doplňky melatoninu zvažte změnu životního stylu, která podpoří zdravé spánkové návyky. Mezi alternativy patří ztlumení světel před spaním, vypnutí jasných obrazovek hodinu před spaním, praktikování relaxačních technik, jako je jóga nebo meditace v duchu, a dodržování konzistentního spánkového režimu.

Jaký je vliv melatoninu na počet těhotenství?

Vztah mezi hladinou melatoninu a plodností zůstává vzhledem k omezenému počtu výzkumů nejasný. Některé studie sice naznačují, že melatonin může mít potenciální přínosy, například zlepšení kvality vajíček u žen podstupujících léčbu metodami asistované reprodukce, ale pro zjištění jeho role ve výsledcích plodnosti je zapotřebí dalšího výzkumu.

Může melatonin ovlivnit plodnost?

Melatonin může hrát roli v reprodukci žen tím, že reguluje hormonální rovnováhu; výzkum jeho přímého vlivu na plodnost však zatím není jednoznačný. Pokud se snažíte otěhotnět nebo máte problémy s neplodností, poraďte se raději se svým lékařem o vhodných opatřeních než o samoléčbě pomocí volně prodejných doplňků stravy, jako je melatonin.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?