Potřebují ženy více spánku než muži?

Published:

Potřebují ženy více spánku než muži? Tato dlouholetá otázka zajímá mnohé a nyní jsou k dispozici nové vědecké důkazy, které na ni přinášejí odpovědi. V tomto příspěvku na blogu se ponoříme do vědeckých poznatků o potřebě spánku u žen a prozkoumáme faktory, jako jsou rozdíly ve funkci mozku u mužů a žen, hormonální vlivy na požadavky na spánek a psychické potíže způsobené nezdravými spánkovými návyky.

Obsah:

 1. Vědecké poznatky o tom, proč ženy potřebují více spánku
  1. Rozdíly ve funkci mozku mezi muži a ženami
  2. Vliv multitaskingu na požadavky na spánek
 2. Vědecké poznatky o tom, proč ženy potřebují více spánku
  1. Rozdíly ve funkci mozku mezi muži a ženami
  2. Vliv multitaskingu na požadavky na spánek
 3. Vliv špatné kvality spánku na duševní zdraví
  1. Závěry studie spojující špatnou kvalitu spánku s problémy duševního zdraví u žen
  2. Rozdíly v tom, jak nedostatečný odpočinek ovlivňuje obě pohlaví
 4. Hormonální vlivy na spánkové potřeby žen
  1. Hormonální změny související s menstruačním cyklem ovlivňující ženské spánkové potřeby
  2. Změny způsobené těhotenstvím v rámci spánkových návyků matek
  3. Menopauzální změny ovlivňující noční regenerační požadavky
 5. Psychické potíže způsobené nezdravými spánkovými návyky u žen
  1. Zvýšené riziko pro ženy v důsledku nedostatečného nočního odpočinku
  2. Souvislost mezi nezdravým spánkovým režimem a kardiovaskulárními komplikacemi
 6. Požadavky na spánek pro nebinární a transgenderové osoby
  1. Současná omezení výzkumu týkajícího se potřeb spánku u nebinární/transgenderové populace
  2. Faktory ovlivňující individuální požadavky na spánek podle pohlaví
 7. Zlepšení kvality spánku prostřednictvím změny životního stylu
  1. Cvičení a jejich vliv na kvalitu spánku
  2. Zavedení konzistentního času spánku a bdění pro lepší regulaci cirkadiánního rytmu
  3. Omezení stimulačních poruch negativně ovlivňujících přirozený cirkadiánní rytmus
  4. Vytvoření relaxačního rituálu před spaním
 8. Časté dotazy k tématu Potřebují ženy více spánku než muži?
  1. Proč ženy potřebují více spánku než muži?
  2. Potřebují ženy více spánku než muži?
  3. Mají ženy větší problémy se spánkem než muži?
  4. Kolik hodin spánku potřebují ženy?
 9. Závěr

Probereme také, jak špatná kvalita spánku ovlivňuje duševní zdraví u obou pohlaví. Dále osvětlíme omezený výzkum týkající se požadavků nebinárních a transgenderových osob na spánek a zároveň zvážíme faktory specifické pro dané pohlaví, které ovlivňují individuální potřeby regenerace.

A konečně, naše zkoumání otázky "Potřebují ženy více spánku než muži?" by nebylo úplné, kdybychom vám neposkytli praktické tipy, jak zlepšit celkovou kvalitu spánku pomocí změn životního stylu, jako je cvičení nebo stanovení stálého času spánku a bdění pro lepší regulaci cirkadiánního rytmu. Pochopením těchto složitých faktorů, které ovlivňují náš noční spánek, můžeme činit informovaná rozhodnutí o optimalizaci našich vlastních jedinečných regeneračních procesů.

potřebují-ženy-více-spánku-než-muži

Vědecké poznatky o tom, proč ženy potřebují více spánku

Tendence k multitaskingu u žen vede k potřebě o něco delšího času na zotavení během spánku, přičemž k tomu přispívají i další povinnosti spojené s prací, péčí o rodinu a sociálními závazky.

Rozdíly ve funkci mozku mezi muži a ženami

Ženský mozek bývá složitější než mužský, což je dáno zvýšenou náročností multitaskingu, který vyžaduje další spánek pro regeneraci. Je to proto, že ženy často vykonávají více činností během dne, což vyžaduje, aby jejich mozkové buňky pracovaly intenzivněji. V důsledku toho potřebují kvůli regeneraci spánek navíc. Studie provedená Loughborough University zjistila, že ženy potřebují v průměru o 20 minut spánku za noc více než muži.

Vliv multitaskingu na požadavky na spánek

Multitasking je spojen se zvýšenou duševní únavou a snížením kognitivního výkonu v průběhu času. Vzhledem k tomu, že mnoho žen žongluje s více rolemi, například jako profesionálky, matky nebo pečovatelky, může se na jejich celkové kvalitě života podepsat, pokud si každou noc nedopřejí dostatek regeneračního spánku.

 • Narušení spánku: Neustálé přepínání mezi úkoly může způsobit roztříštěné myšlení, které vede k narušení nočních cyklů odpočinku - což má za následek méně efektivní hluboké fáze REM (rychlé pohyby očí), které jsou nezbytné pro udržení optimální úrovně bdělosti během dne, stejně jako ukazatele stability emoční pohody, jako jsou schopnosti regulace nálady a také míra účinnosti procesů konsolidace paměti.
 • špatná efektivita spánku: Když je naše mysl zaměstnána mnoha povinnostmi, je obtížné se plně uvolnit a přejít do stavu hlubokého spánku. To může vést k lehkému spánku nebo častému probouzení během noci, což snižuje celkovou efektivitu spánku.
 • zvýšené riziko vzniku poruch spánku: Chronické stresory spojené s multitaskingem jsou spojeny se zvýšenou pravděpodobností vzniku poruch spánku, jako je nespavost nebo obstrukční spánková apnoe - oba tyto stavy jsou známé tím, že pokud nejsou účinně léčeny, mají časem negativní dopad na celkový zdravotní stav.

Aby bylo možné těmto negativním účinkům na kvalitu spánku žen čelit, je nezbytné, aby upřednostňovaly aktivity péče o sebe zaměřené na podporu relaxace před spaním (např. meditace), stanovily si konzistentní dobu spánku a bdění a udržovaly správné spánkové hygienické návyky.

Z důkazů vyplývá, že mohou existovat biologické příčiny toho, proč ženy potřebují více odpočinku než muži, například rozdíly v mozkové činnosti a vliv multitaskingu. Nicméně nelze přehlížet důsledky nedostatečného spánku na psychickou pohodu obou pohlaví.

Vědecké poznatky o tom, proč ženy potřebují více spánku

Vědecké poznatky o tom, proč ženy potřebují více spánku

Tendence k multitaskingu u žen vede k potřebě o něco delšího času na zotavení během spánku, přičemž k tomu přispívají i další povinnosti spojené s prací, péčí o rodinu a sociálními závazky.

Rozdíly ve funkci mozku mezi muži a ženami

Studie prokázaly, že mezi fungováním mozku mužů a žen existují značné rozdíly. Ženy při zpracovávání informací často využívají obě mozkové hemisféry, zatímco muži se obvykle spoléhají na jednu hemisféru najednou. Tento rozdíl v kognitivním zpracování znamená, že mozek žen často pracuje během dne intenzivněji než mozek mužů, což vede ke zvýšené potřebě kvalitního spánku.

Vliv multitaskingu na požadavky na spánek

Studie provedená Centrem pro výzkum spánku na Loughborough University zjistila, že multitasking může způsobit duševní únavu, která vede ke zhoršení efektivity spánku. Jelikož mnoho žen žongluje s více rolemi, jako jsou profesionálky, matky, pečovatelky nebo studentky, zažívají vyšší míru stresu z toho, že zvládají tyto různé úkoly současně. Tato zvýšená duševní zátěž proto vyžaduje každou noc extra regenerační spánek pro optimální fungování během dne.

Vliv špatné kvality spánku na duševní zdraví

Studie zjistily, že špatná kvalita spánku ovlivňuje duševní zdraví žen výrazně více než mužů. Studie zahrnující 210 účastníků středního věku odhalila silnější souvislosti mezi špatným spánkem a stresem, nepřátelstvím, depresí a podrážděností u žen ve srovnání s jejich mužskými protějšky.

Závěry studie spojující špatnou kvalitu spánku s problémy duševního zdraví u žen

Studie o spánku z roku 2008 ukázala, že ženy, které mají potíže s udržením spánku nebo s obnovením spánku po probuzení během noci, jsou náchylnější k příznakům úzkosti a deprese, stejně jako ke zvýšené denní ospalosti, která může dále zhoršovat problémy s duševním zdravím. Kromě toho tytéž účastnice vykazovaly také vyšší úroveň denní ospalosti, která může dále zhoršovat problémy s duševním zdravím.

Rozdíly v tom, jak nedostatečný odpočinek ovlivňuje obě pohlaví

 • Spánková deprivace: Ženy jsou náchylnější k negativním emocionálním dopadům nedostatku spánku než muži. Patří sem zvýšená citlivost na stresory a zvýšené riziko vzniku poruch nálady, jako jsou deprese nebo úzkost.
 • Cirkadiánní rytmy: Hormonální výkyvy během menstruačního cyklu ženy mohou ovlivnit její cirkadiánní rytmus a způsobit narušení pravidelného spánkového režimu - to může vést k nestejné kvalitě nočního odpočinku ve srovnání s muži, kteří mají obecně stabilnější vnitřní tělesné hodiny.
 • Poruchy spánku: Některé stavy, jako je syndrom neklidných nohou (RLS) a obstrukční spánková apnoe (OSA), neúměrně postihují ženy, což je z velké části způsobeno hormonální nerovnováhou v různých životních fázích, včetně těhotenství nebo menopauzy, a tím se zvyšuje celková náchylnost k rozvoji chronické nespavosti v průběhu času.

Nedostatek spánku může být hlavním faktorem zhoršující se duševní pohody žen, což vede ke zvýšenému stresu a úzkosti. Proto je důležité porozumět hormonálním vlivům, které ovlivňují potřeby spánku žen, aby bylo možné zajistit optimální regenerační spánek.

Hormonal Influences on Women's Sleep Needs

Hormonální vlivy na spánkové potřeby žen

Hormonální změny v různých fázích života mohou významně ovlivnit potřebu spánku u žen. Od menstruačních cyklů přes těhotenství až po menopauzu vedou tyto výkyvy často k poruchám spánku nebo zvýšeným nárokům na regenerační spánek.

Hormonální změny související s menstruačním cyklem ovlivňující ženské spánkové potřeby

Hormonální změny během menstruačního cyklu, například změny hladin estrogenu a progesteronu, mohou významně ovlivnit kvalitu spánku ženy. Některé ženy mohou například v důsledku těchto hormonálních změn pociťovat během menstruace nespavost nebo příznaky syndromu neklidných nohou. Kromě toho je známo, že premenstruační syndrom (PMS) způsobuje výkyvy nálad a podrážděnost, které mohou dále narušit schopnost usnout nebo zůstat spát po celou noc.

Změny způsobené těhotenstvím v rámci spánkových návyků matek

Přibližně 68 % nastávajících matek uvádí, že během těhotenství dochází ke změně spánkového režimu. Tato změna kvality spánku se přičítá především fyzickým potížím, jako jsou bolesti zad nebo časté noční nucení na močení, ale také hormonálním vlivům. Těhotné ženy mají obvykle vyšší hladinu progesteronu - hormonu zodpovědného za navození pocitu ospalosti -, což je vede k nadměrné denní ospalosti navzdory nedostatečnému nočnímu odpočinku.

Menopauzální změny ovlivňující noční regenerační požadavky

 • Vazomotorické příznaky: Během menopauzy se u mnoha žen objevují návaly horka a noční pocení způsobené vazomotorickými příznaky, které narušují jejich cirkadiánní rytmus a přispívají k chronické nespavosti.
 • Snížená hladina estrogenu: Po menopauze dochází u žen k poklesu hladiny estrogenu, což může zvýšit náchylnost k poruchám spánku, jako je například spánková apnoe. Hormonální změny spojené s menopauzou jsou navíc spojeny se zvýšenou pravděpodobností výskytu zdravotních problémů, jako jsou srdeční onemocnění nebo cukrovka 2. typu - obě tyto nemoci mohou negativně ovlivnit efektivitu spánku.

Vzhledem k těmto hormonálním vlivům na spánkové potřeby žen je pro ně zásadní upřednostňovat správnou spánkovou hygienu a dodržovat stálý spánkový režim. To zahrnuje vytvoření relaxačního režimu před spaním, udržování tmavé a chladné ložnice, vyhýbání se stimulujícím látkám v době před spaním (např. kofeinu) a vyhledání lékařské pomoci, pokud mají podezření na nějaké základní poruchy spánku.

Porozumění tomu, jak hormony ovlivňují spánkový režim žen v různých životních fázích, umožňuje lépe zvládat jejich jedinečné požadavky na spánek. Aktivním řešením možných hormonálních poruch prostřednictvím úpravy životního stylu nebo v případě potřeby konzultací s odborníky mohou ženy zlepšit celkovou kvalitu svého života tím, že si každou noc zajistí dostatečný odpočinek.

Hormonální vlivy na spánkové potřeby žen jsou komplexním a často přehlíženým faktorem, který určuje jejich celkové zdraví. V budoucnu je důležité vzít v úvahu psychické potíže, které mohou být způsobeny nezdravými spánkovými návyky žen.

Psychické potíže způsobené nezdravými spánkovými návyky u žen

Psychické potíže způsobené nezdravými spánkovými návyky u žen

Nezdravé spánkové návyky mohou mít významný dopad na duševní zdraví a výzkum ukázal, že ženy mají v důsledku špatné kvality spánku větší tendenci k psychickému strádání než muži. Studie z roku 2008 zjistila, že ženy, které uváděly nedostatečný noční odpočinek, čelily zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárních komplikací a poruch nálady, jako jsou deprese.

Zvýšené riziko pro ženy v důsledku nedostatečného nočního odpočinku

Při výzkumu bylo zjištěno, že u účastnic, které v noci nedostatečně odpočívaly, se ve srovnání s jejich mužskými protějšky častěji objevovaly projevy jako výbuchy vzteku, hněv, nepřátelství a deprese. Tato zvýšená náchylnost k negativním emočním stavům může být částečně způsobena hormonálními výkyvy, které ženy v průběhu života zažívají, nebo jinými faktory specifickými pro pohlaví, které ovlivňují efektivitu spánku.

 • Narušení spánku: Ženy jsou v určitých fázích menstruačního cyklu náchylnější k problémům se spánkem, jako je nespavost nebo syndrom neklidných nohou. Tyto stavy mohou vést k potížím s usínáním nebo s udržením spánku po celou noc.
 • Hormonální změny: Hormonální změny: Hormonální nerovnováha související s menstruací, těhotenstvím a menopauzou může významně přispět ke zhoršení kvality spánku u žen. Například snížená hladina estrogenu po menopauze zvyšuje náchylnost k nemocem, jako jsou srdeční choroby nebo cukrovka 2. typu, které dále zhoršují stávající problémy se spánkem.
 • Obavy o duševní zdraví: Souvislost mezi nedostatečným spánkem a duševní pohodou je obzvláště silná u žen. Ty, které se potýkají s chronickou nespavostí, se často potýkají s vyšší mírou úzkostných poruch spolu s depresivními epizodami ve srovnání s jedinci, kterým byl při narození přiřazen mužský pohlaví (AMAB).

Souvislost mezi nezdravým spánkovým režimem a kardiovaskulárními komplikacemi

Nedostatečný spánek je spojen se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních problémů, zejména u žen. Studie z roku 2008 zjistila, že ženy, které uváděly špatnou kvalitu spánku, častěji pociťovaly kardiovaskulární příznaky, jako je vysoký krevní tlak, bušení srdce nebo bolest na hrudi; to by mohlo být způsobeno narušením cirkadiánních rytmů, které jsou nezbytné pro regulaci tělesných funkcí, jako je metabolismus glukózy a regulace krevního tlaku.

Toto zvýšené riziko může být způsobeno tím, že nedostatečný odpočinek může narušit cirkadiánní rytmy, které hrají klíčovou roli v regulaci různých tělesných funkcí včetně regulace krevního tlaku a metabolismu glukózy. Chronické narušení těchto přirozených cyklů může vést k rozvoji onemocnění, jako je hypertenze nebo diabetes 2. typu, což jsou faktory, které významně přispívají k celkovému zhoršení kardiovaskulárního zdraví.

Pro zmírnění těchto rizik a zlepšení duševní pohody spolu s fyzickým zdravím žen s nezdravými spánkovými návyky je nezbytné upřednostnit správnou spánkovou hygienu. To zahrnuje zavedení konzistentního spánkového režimu, vytvoření relaxačního režimu před spaním bez expozice elektronickým zařízením/obrazovkám v blízkosti doby spánku, zajištění optimálního prostředí v ložnici (tma/teplota) a řešení jakýchkoli základních zdravotních problémů, které přispívají ke špatnému nočnímu regeneračnímu spánku.

Psychické potíže způsobené nezdravými spánkovými návyky u žen představují závažný problém, který je třeba řešit a zohlednit při posuzování individuálních požadavků na spánek. V důsledku toho je nezbytné uvažovat o konkrétních prvcích souvisejících s pohlavím, které mají vliv na požadavky na spánek nebinárních/transgenderových osob.

Požadavky na spánek pro nebinární a transgenderové osoby

Požadavky na spánek pro nebinární a transgenderové osoby

Výzkum požadavků nebinárních a transgenderových osob na spánek je zatím omezený. Existující důkazy však silně naznačují genderově specifické vlivy na to, kolik regeneračního spánku každý člověk denně potřebuje. V této části se budeme zabývat současnými omezeními výzkumu týkajícího se spánkových potřeb nebinární/transgenderové populace a diskutovat o genderově specifických faktorech ovlivňujících individuální požadavky na spánek.

Současná omezení výzkumu týkajícího se potřeb spánku u nebinární/transgenderové populace

Ačkoli literatura zabývající se zdravím ve spánku v komunitách LGBTQ+ roste, studií specificky zaměřených na nebinární nebo transgender osoby je málo. Tento nedostatek údajů ztěžuje vyvození jednoznačných závěrů o jejich jedinečných potřebách spánku ve srovnání s cisgenderovými muži a ženami. Studie s omezenou velikostí vzorku a závislé na vlastním hodnocení kvality spánku nemusí efektivně zobrazovat rozmanitost zkušeností v rámci LGBTQ+ komunit.

Faktory ovlivňující individuální požadavky na spánek podle pohlaví

Navzdory omezenému množství dostupných výzkumů některé předběžné poznatky naznačují, že hormonální léčba, kterou transsexuálové běžně užívají, může ovlivnit jejich spánkový režim a cirkadiánní rytmus. Například léčba testosteronem byla spojena s prodloužením délky REM spánku u transsexuálních osob, kterým byla při narození přiřazena ženská pohlaví (AFAB), zatímco léčba estrogeny byla spojena se zlepšením subjektivní kvality spánku u transsexuálních osob, kterým byl při narození přiřazen mužský pohlaví (AMAB).

 • Hormonální léčba: Hormonální substituční léčba (HRT) může u transsexuálů ovlivnit kvalitu a délku spánku. Například léčba testosteronem u transmaskulinních osob může vést ke zvýšení REM spánku, zatímco léčba estrogeny u transfeminních osob může zlepšit subjektivní kvalitu spánku.
 • Sociální faktory: Nebinární a transgenderové osoby často čelí jedinečným stresorům souvisejícím s jejich genderovou identitou, jako je diskriminace nebo nedostatek sociální podpory. Tyto faktory mohou přispívat ke špatným výsledkům v oblasti duševního zdraví a zhoršovat stávající problémy se spánkem.
 • Volba životního stylu: Podobně jako u cisgenderové populace mohou být i potřeby nebinárních a transgenderových osob v oblasti spánku ovlivněny volbou životního stylu, jako jsou pohybové návyky, strava, konzumace alkoholu a příjem kofeinu.

Závěrem lze říci, že k lepšímu pochopení specifických požadavků na spánek nebinárních a transgenderových osob je zapotřebí dalšího výzkumu zaměřeného výhradně na tyto skupiny. Zkoumáním účinků hormonální léčby na cirkadiánní rytmy spolu s dalšími relevantními faktory, jako jsou sociální stresory nebo volba životního stylu, u různých vzorků této komunity můžeme začít vyvíjet strategie šité na míru, jejichž cílem je zlepšit celkovou pohodu prostřednictvím přiměřeného regeneračního spánku každou noc.

K lepšímu pochopení požadavků na spánek osob, které se identifikují jako nebinární nebo transgenderové, je třeba provést další šetření. Pro zlepšení kvality spánku je nezbytné provést změny v životním stylu, jako je například stanovení konzistentní doby spánku a bdění a omezení vyrušování stimulanty.

Zlepšení kvality spánku prostřednictvím změny životního stylu

Abyste zvýšili své šance na kvalitní noční odpočinek (a tím i na lepší fyzickou a emocionální pohodu), doporučují odborníci přijmout určité změny životního stylu. Mezi tyto změny patří pravidelné cvičení, stanovení konzistentní doby spánku a vstávání, omezení konzumace kofeinu a alkoholu v době před spaním a vytvoření relaxačního rituálu před spaním, který zahrnuje činnosti, jako je četba nebo meditace.

Cvičení a jejich vliv na kvalitu spánku

Pravidelné cvičení prokazatelně pomáhá zlepšit kvalitu spánku tím, že snižuje hladinu stresu a podporuje hluboký spánek. Je však nutné cvičení vhodně načasovat, protože cvičení příliš blízko před spaním může mít v důsledku zvýšené produkce adrenalinu opačný účinek. Pro dosažení optimálních výsledků se zaměřte na aerobní cvičení střední intenzity, jako je rychlá chůze nebo plavání, na začátku dne.

Zavedení konzistentního času spánku a bdění pro lepší regulaci cirkadiánního rytmu

Udržování stálého spánkového režimu, a to i o víkendech, pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla, tzv. cirkadiánní rytmus. Vytvoření pravidelného spánkového režimu, a to i o víkendech, může usnadnit noční usínání a probouzení se s pocitem, že jste odpočatí. Nastavte si pravidelný čas spánku a vstávání, který vám umožní spát přiměřenou dobu každou noc - ideálně 7-9 hodin v závislosti na individuálních potřebách.

Omezení stimulačních poruch negativně ovlivňujících přirozený cirkadiánní rytmus

 • Kofein: Kofein: Konzumace kofeinových nápojů, jako je káva nebo čaj, v pozdních hodinách může narušit vaši schopnost usnout. Snažte se vyhýbat kofeinu 4-6 hodin před spaním.
 • Alkohol: Alkohol sice může zpočátku přispět k ospalosti, ale narušuje kvalitu spánku tím, že způsobuje noční pocení, chrápání a další poruchy spánku. Omezte příjem alkoholu ve večerních hodinách a konzumujte ho alespoň 2-3 hodiny před spaním.
 • Nikotin: Kouření nebo užívání nikotinových výrobků před spaním může vést k problémům s usínáním kvůli jejich stimulačním účinkům na organismus. Snažte se nekouřit nebo se vyhněte užívání nikotinu několik hodin před spaním.

Vytvoření relaxačního rituálu před spaním

Zařazení uklidňujících aktivit do nočního režimu pomáhá mozku signalizovat, že je čas na odpočinek. Některé návrhy zahrnují:

 • teplá koupel nebo sprcha
 • Čtení knihy (nejlépe bez jasných obrazovek)
 • Meditace nebo hluboká dechová cvičení
 • Jemné protahování nebo cvičení jógy zaměřené na relaxaci.

Věnovat pozornost těmto aspektům každodenního života nejen zlepšuje celkovou efektivitu spánku, ale také významně přispívá k udržení optimálního zdraví žen i celkové pohody všech osob bez ohledu na pohlavní identitu.

Časté dotazy k tématu Potřebují ženy více spánku než muži?

Proč ženy potřebují více spánku než muži?

Ženy obecně potřebují více spánku než muži, což je dáno rozdíly ve funkci mozku, nároky na více úkolů a hormonálními vlivy. Tyto faktory přispívají ke zvýšenému výdeji energie a vyšší potřebě regeneračního spánku. Špatná kvalita spánku může mít navíc v porovnání s muži větší nepříznivé účinky na duševní zdraví žen.

Potřebují ženy více spánku než muži?

Ano, výzkum naznačuje, že ženy obvykle potřebují o 20 minut spánku za noc více než jejich mužské protějšky. To se přičítá především složitým neurologickým procesům, které probíhají během ženského spánku, a vlivu hormonů v různých fázích života.

Mají ženy větší problémy se spánkem než muži?

Ženy mohou mít větší potíže se spánkem kvůli hormonálním výkyvům souvisejícím s menstruačním cyklem, těhotenstvím nebo menopauzou. Tyto změny mohou ovlivnit množství i kvalitu jejich nočního odpočinku a také zvýšit náchylnost k nespavosti nebo jiným poruchám spánku.

Kolik hodin spánku potřebují ženy?

Doporučená doba spánku pro dospělé, včetně žen, se pohybuje v rozmezí 7-9 hodin za noc. Individuální potřeby se však mohou lišit v závislosti na faktorech životního stylu, jako je úroveň stresu nebo způsob fyzické aktivity; někteří mohou pro optimální fungování vyžadovat o něco delší dobu spánku.

Závěr

Závěrem lze říci, že ženy mají jedinečné potřeby spánku, které jsou způsobeny řadou faktorů, jako jsou hormonální změny, společenské povinnosti a požadavky na více úkolů. Špatná kvalita spánku může vést k psychickým problémům a kardiovaskulárním komplikacím. Existují však strategie pro zlepšení kvality spánku, včetně zavedení pravidelného cvičení a optimalizace spánkového prostředí.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?